Sprzedaż akcji Energi – opinia eksperta

Sprzedaż akcji Energi – opinia eksperta

06/03/2020
Kategoria: Energetyka

W ostatnich miesiącach głośno jest na rynku o ogłoszeniu przez PKN Orlen wezwania na sprzedaż akcji Energi, mające bezpośredni związek z zamiarem połączenia tej spółki z PKN Orlen. PKN Orlen w wezwaniu do sprzedaży oferuje pozostałym akcjonariuszom 7 zł za akcję, przy czym w jego opinii jest to cena godziwa, ponieważ odzwierciedla średnią wartość walorów Energi, którą spółka osiągała w ostatnich sześciu miesiącach na giełdzie.

W związku z tym planem, dotychczasowi akcjonariusze Energi stanęli przed dylematem czy odpowiedzieć na wezwanie do wykupu i ponieść istotne straty (zdecydowana większość akcjonariuszy wchodziła bowiem w inwestycję po daleko wyższej cenie), czy pozostać w Spółce i być skazanym – w przypadku delistingu i wycofania z rynku regulowanego – na pozostanie z niepłynnym aktywem bez realnych możliwości skrócenia pozycji.

Dla obecnych akcjonariuszy Energi niewątpliwie kluczowe znaczenie ma cena walorów, po której mieliby dokonać wyjścia. To, że kształtuje się ona poniżej tzw. wartości godziwej tej spółki, można wyczytać zarówno z danych bilansowych tej spółki, czy ze wstrzemięźliwości samego Skarbu Państwa – większościowego akcjonariusza Energi – w odpowiedzi na wezwanie.

Gdy dodatkowo weźmiemy pod uwagę źródła obecnej wartości akcji na rynku regulowanym, na którą co pokazuje analiza fundamentalna kursu spółki wpływ miały konkretne zdarzenia polityczne (np. decyzja o zaprzestaniu realizacji długoterminowych umów na zakup zielonych certyfikatów), a także decyzje inwestycyjne uwarunkowane politycznie (takie jak np. decyzja o inwestycji w PGG czy w budowę bloku elektrowni w Ostrołęce), wątpliwości w zakresie godziwości ceny pojawia się jeszcze więcej.

Można postawić pytanie, czy powyższe decyzje poza tym, że nie przyniosły żadnych korzyści spółce, nie były celowym działaniem, w wyniku którego wykup akcji spółki może się dokonać po dużo niższej cenie, niż mógłby gdyby spółka była zarządzana w prawidłowy sposób? To zaś może nieść dla Państwa jeszcze jedno, ale bardzo istotne ryzyko – a mianowicie ryzyko w postaci stwierdzenia niedozwolonej pomocy publicznej.

Skarb Państwa działając jako akcjonariusz Energi potencjalnie może być potraktowany jako państwo, zgodnie z funkcjonalnym podejściem prezentowanym przez Trybunał Sprawiedliwości. To zaś oznaczałoby, że pozytywna odpowiedź na wezwanie Skarbu Państwa może narazić PKN Orlen na obowiązek zwrotu pomocy z odsetkami, co znacząco skomplikowałoby zamiary połączenia obydwu spółek.

Obecnie bowiem pozytywna odpowiedź akcjonariuszy na wezwanie będzie wiązała się z zapłaceniem ceny na poziomie ok. 3 mld zł. W przypadku gdyby Komisja Europejska uznała, że odpowiedź Skarbu Państwa stanowi niedozwoloną pomoc publiczną, po stronie PKN Orlen powstałaby konieczność uregulowania różnicy, która mogłaby sięgać nawet wielokrotności tej kwoty.

Autorzy:
Krzysztof Brysiewicz, radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy
Dr Magdalena Porzeżyńska, radca prawny, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy


O kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy
Kancelaria połączyła ekspertów z różnych dziedzin prawa, z wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu usług prawnych dla biznesu, aby dostarczać klientom najlepsze możliwe rozwiązania. Filozofią kancelarii jest przekonanie, że rolą prawnika jest służenie klientom w rozwiązywaniu problemów, dlatego pracownicy nie tylko tłumaczą klientom treść przepisów, ale również przedstawiają optymalne rozwiązania, które pozwolą przedsiębiorcom osiągnąć wszystkie zakładane cele biznesowe.

Partnerzy kancelarii posiadają bogate doświadczenie w różnych sektorach i specjalizacjach m.in. fuzjach i przejęciach, prawie korporacyjnym, gospodarczym, zamówieniach publicznych, postępowaniach sądowych, a dodatkowo każdy z nich posiada unikalną specjalizację. Wiodące specjalizacje kancelarii to pomoc publiczna i środki unijne, energetyka i infrastruktura, nowe technologie, a także prawo własności intelektualnej.