http://www.metkom.com.pl/

REMZAP – Lider Biznesu z Puław

|
www.remzap.pl

REMZAP sp. z o.o. obchodzi w tym roku 50-lecie swojego istnienia. W roku 1962 przy powstających wówczas Zakładach Azotowych Puławy utworzono Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycji, znany przez wiele lat pod skrótem SOWI. Jednostkę tę powołano do realizacji zadań związanych z budową poszczególnych instalacji Zakładów Azotowych Puławy. „Polski Przemysł” postanowił przedstawić firmę na swoich łamach z prostego powodu. REMZAP sp. z o. o. jest liderem biznesu i dynamicznie rozwijającym się podmiotem gospodarczym. O firmie z dumą opowiada jej prezes – Jerzy Wiśniewski.

Warto pokrótce zapoznać się z historią firmy. W 1976 r. SOWI przekształcono w odrębny podmiot w strukturze Zakładów Azotowych Puławy – Zakład Wykonawstwa Remontów i Inwestycji, który nadal zajmował się zadaniami inwestycyjnymi, ale realizował również wiele zadań z zakresu remontów, modernizacji, napraw i bieżącego utrzymania ruchu. Przełomowy był rok 1993. Wtedy to Zakłady Azotowe Puławy podjęły decyzję o utworzeniu odrębnych, ale zależnych podmiotów gospodarczych, wyodrębnionych z dotychczasowych struktur zakładów. Utworzono wówczas Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów i Inwestycji REMZAP sp. z o.o. Pozwoliło to na wyjście z ofertą na rynek zewnętrzny i samodzielne tworzenie i rozwój przedsiębiorstwa. Kolejnym ważnym etapem było włączenie do struktur REMZAP firmy ELZAP z branży usług elektrycznych. Dzięki temu firma poszerzyła swoją ofertę i od tego momentu świadczyła praktycznie wszystkie usługi realizowane w ramach szeroko pojętego utrzymania ruchu instalacji technologicznych.

Geneza i historia firmy spowodowały, że najsilniej jest ona związana z branżą chemiczną, w szczególności z zakładami wielkiej syntezy chemicznej. „W tej branży posiadamy największe doświadczenie i kompetencje. Ale z powodzeniem realizujemy również zadania dla zakładów z branży petrochemicznej, cementowej czy energetycznej” – mówi „Polskiemu Przemysłowi” Jerzy Wiśniewski, prezes zarządu firmy REMZAP. „Nasze doświadczenie obejmuje też wieloletnią pracę dla największych zagranicznych spalarni śmieci, polegającą na pracach inwestycyjnych związanych z wykonaniem wymurówek ognioodpornych” – dodaje.

Ofertę firmy REMZAP najlepiej charakteryzuje określenie: inwestycje i utrzymanie ruchu w przemyśle. Z racji genezy i posiadanych referencji wszelkiego rodzaju prace związane z utrzymaniem bieżącej pracy instalacji technologicznych, ich remontami, naprawami, modernizacją czy montażami są doskonale znane firmie. Oferta REMZAP pozwala na kompleksową realizację zadań z tego zakresu. Szeroki wachlarz usług oraz rozległe referencje pozwalają też na podejmowanie kompleksowych inwestycji. Jest to rynek, na którym firma stawia pierwsze kroki, ale może się już pochwalić ciekawymi realizacjami wykonanymi „pod klucz”.

Zdecydowaną większość zleceń REMZAP wykonuje na terenie Polski. „W latach 2000–2007 regularnie realizowaliśmy prace dla kilku spalarni śmieci we Francji, a w ostatnich kilku latach realizujemy zadania remontowe w rafinerii na Litwie – dodaje Wiśniewski. – Jesteśmy otwarci na oferty współpracy zagranicznej i w niedalekiej przyszłości mamy nadzieję powiększyć wachlarz robót realizowanych poza Polską” – kończy.

Utrzymanie ruchu
Teoretyczne ujęcie terminu „utrzymanie ruchu” oznacza realizację takiej organizacji produkcji, która pozwoli na maksymalne wykorzystywanie mocy produkcyjnej przy minimalnych nakładach środków produkcji. Jednym z obszarów funkcjonalnych utrzymania ruchu jest utrzymanie instalacji technologicznych we właściwym stanie technicznym. Oznacza to ich bieżące dozorowanie i wszelkiego rodzaju naprawy, remonty czy modernizacje. Istotą współczesnej produkcji jest praca maszyn i urządzeń w połączeniu ze stosowaniem zaawansowanych technologicznie materiałów i technologii, w tym w dużej mierze automatycznej kontroli i pomiarów. Właściwe funkcjonowanie instalacji technologicznych zależy w największej mierze od ich sprawności technicznej, która jest właśnie przedmiotem działalności firmy. „Oferujemy tutaj usługę bieżącego nadzorowania i serwisowania instalacji technologicznych w zakresie mechanicznym, elektrycznym czy AKPiA oraz szereg usług wykonawczych w ramach awarii, bieżących napraw, remontów czy modernizacji”  – wyjaśnia Jerzy Wiśniewski.

Całościowe utrzymanie ruchu to złożony proces strategicznej realizacji produkcji. REMZAP oferuje techniczną obsługę instalacji technologicznych, mającą zapewnić ich efektywne i niezawodne funkcjonowanie.

Wymurówki
„Wymurówkami zajmujemy się już od 30 lat. Początkowo realizowaliśmy wymurówki wyłącznie na potrzeby Zakładów Azotowych Puławy. Wraz z przekształceniem w spółkę z o.o. weszliśmy na rynek zewnętrzny oraz na rynek europejski, głównie francuski – opowiada prezes Wiśniewski. – Realizujemy wymurówki wszelkich rodzajów, zarówno monolityczne, jak i murowane z kształtek, wszystkimi obecnymi na rynku metodami, takimi jak torkretowanie, wylewanie i wibrowania w szalunkach, ubijanie mas plastycznych, wyłożenia modułami z kształtek i elementów prefabrykowanych”.
Rodzaje aparatów, w których REMZAP wykonuje wyłożenia ogniotrwałe, można podzielić głównie ze względu na branżę. Inne aparaty są obecne w przemyśle chemicznym, inne w metalowym, cementowym, koksowniczym, szklarskim, energetycznym czy w spalarniach śmieci. „Naszą specjalizacją są aparaty wykorzystywane w przemyśle chemicznym. Regularnie pracujemy w takich zakładach jak Zakłady Azotowe Puławy, Anwil Włocławek, ZAK czy Zakłady Chemiczne Police” – dodaje Wiśniewski.

W tej branży często występują aparaty ciśnieniowe, gdzie istnieje konieczność wykonania wymurówki z najwyższą dokładnością przy zastosowaniu wysokiej jakości materiałów. Bardzo wysokie ciśnienia i temperatura oraz istnienie atmosfery wodoru w aparatach ciśnieniowych powodują, że na rynku jest niewielu specjalistów podejmujących się tego typu prac. REMZAP pracuje również w cementowniach. Wśród naszych klientów są Lafarge Cement Bielawy, Cemex Cementownia Chełm czy Górażdże Cement” – wylicza prezes Wiśniewski.

Należy jeszcze wspomnieć o wykonywanych szalunkach do wymurówek. Aparaty, w których realizowane są wyłożenia ognioodporne, mają często nietypowe kształty. To powoduje, że konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie specjalistycznych szalunków, które wytwarzane są indywidualnie przez cieśli. Firma stworzyła wyspecjalizowane brygady wymurówkowe, składające się z pracowników z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, zarówno cieśli, jak i białych murarzy.

REMZAP specjalizuje się w azbeście
Azbest jest w Polsce poważnym problemem. Wiele lat stosowania azbestu, szczególnie w okresie PRL, spowodowało, że łatwo się z nim zetknąć w swoim otoczeniu. Najczęściej widoczny jest na dachach domów, jednak był powszechne stosowany również w przemyśle jako materiał o doskonałych parametrach izolacyjnych. Różnego rodzaju rurociągi były pokrywane warstwą azbestu mającą zapobiegać stratom ciepła. Przez wiele lat wymiana izolacji rurociągów wiązała się z koniecznością usunięcia starej warstwy azbestu i zastąpienia jej warstwą izolacyjną z materiałów niezawierających azbestu. Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do uszczelnień przemysłowych. Azbest był stosowany do produkcji płyt uszczelkarskich, z których wycinane były płaskie uszczelki kołnierzowe. REMZAP od kilku już lat stosuje wyłącznie materiały bezazbestowe. „W codziennej pracy remontowej i modernizacyjnej mamy jednak jeszcze częsty kontakt z materiałami zawierającymi azbest” – opowiada prezes Wiśniewski.

REMZAP posiada uprawnienia do bezpiecznego usuwania materiałów zawierających azbest wydane przez Wojewodę Lubelskiego. Ich składowaniem i utylizacją zajmuje się Lubelska Agencja Ochrony Środowiska. Usunięcie azbestu, z zachowaniem odpowiednio bezpiecznych dla zdrowia ludzi i środowiska warunków, realizowane jest według procedur określonych zgodnie z normami PN-EN ISO 9001 i BHP PN-N 18001, zgodnymi z rozporządzeniami ministra gospodarki w tym zakresie. Procedury te określają m.in. sposób zabezpieczenia miejsca demontażu materiałów zawierających azbest, środki ochrony indywidualnej pracowników dokonujących demontażu oraz sposób zabezpieczenia odpadów i ich przygotowania do transportu. Prawidłowość ich realizacji została potwierdzona zdobyciem pierwszego miejsca w konkursie „Bezpieczna Budowa” organizowanym w 2008 r. przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie. Przeprowadzono wtedy demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowo-betonowych i wykonanie nowego pokrycia.

REMZAP remontuje silniki
To, czy dany silnik nadaje się do remontu, zależy od rodzaju samego silnika. Postęp technologiczny ostatnich lat spowodował, że małe silniki taniej jest zastąpić nowszymi, o lepszej wydajności czy efektywności. W przypadku silników o dużych mocach sytuacja wygląda odmiennie. Są to zazwyczaj bardzo kosztowne urządzenia, których wymiana jest znaczącym obciążeniem finansowym. Remont silnika dużego jest zatem nadal opłacalny.
Firma jednak nie podejmuje się remontów wszystkich silników. „Specjalizujemy się w remontach silników elektrycznych o mocach do 10 MW, na napięcie do 6 kV. Możemy wyremontować wszystkie silniki produkowane seryjnie oraz większość silników wytwarzanych na indywidualne zamówienia. W zakres wykonywanego remontu wchodzi przezwajanie, wymiana i regeneracja części silników oraz wyważanie wirników do 3 t. Poza samym remontem silnika wykonujemy również laserowe osiowanie silników i ich montaż w miejscu docelowym. Poza tym przeprowadzamy diagnostykę silników, tj. pomiar drgań, badania izolacji silników czy diagnostykę termowizyjną. Usługi, które wymieniłem, możemy realizować zarówno na miejscu u klienta, jak i w naszej hali warsztatowej” – mówi prezes Jerzy Wiśniewski.

REMZAP zajmuje się też remontami i wykonawstwem instalacji elektrycznych, począwszy od instalacji w małych budynkach i pomieszczeniach oraz budynkach użyteczności publicznej, na instalacjach przemysłowych skończywszy. Firma wykonuje instalacje praktycznie w całym zakresie napięć, od napięcia niskiego po napowietrzne linie przesyłowe średniego napięcia. „Realizujemy między innymi instalacje siłowe, oświetleniowe czy teleinformatyczne – opisuje zakres działań firmy jej prezes. – Oferujemy pełen zakres usług związanych z przeglądami, modernizacją, rozbudową stacji transformatorowych i urządzeń rozdzielczych niskiego i średniego napięcia. Oferujemy również kompleksowe wykonawstwo, począwszy od sporządzenia dokumentacji technicznej, poprzez uzgodnienia międzybranżowe oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i docelowe wykonanie projektu «pod klucz» według wymagań inwestora. Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia do pracy przy urządzeniach pod napięciem”.

Instalacje AKPiA i inwestycje
Ta usługa jest w ofercie REMZAP od roku 2010 i firma konsekwentnie rozwija zakres realizowanych prac. Obecnie oferuje bieżący serwis oraz kompleksowe wykonawstwo instalacji AKPiA, począwszy od projektu i dokumentacji, na rozruchu skończywszy. Są to instalacje monitorujące pracę maszyn i urządzeń, układy sterowania i regulacji instalacji pneumatycznych i hydraulicznych. Realizowane są również kompleksowe usługi programistyczne z zakresu wizualizacji i sterowania procesów technologicznych.

By zamknąć opisywanie wachlarza usług firmy, trzeba również wspomnieć, że REMZAP realizuje kompleksowe inwestycje z zakresu budownictwa przemysłowego oraz ogólnego. Jest to nowy obszar działalności, który jest dopiero rozwijany. Posiadając tak szeroką ofertę usługową oraz rozległe i wieloletnie doświadczenie, firma jest w stanie kompleksowo zrealizować inwestycje „pod klucz”. „Posiadamy pewne doświadczenia z lat ubiegłych, a w roku bieżącym realizujemy rekordową jak dotychczas liczbę inwestycji – wyjaśnia Jerzy Wiśniewski. – Należy wspomnieć, że w zależności od rodzaju inwestycji współpracujemy z wieloma partnerami. Zarówno w zakresie projektowania i przygotowania inwestycji, jak i w zakresie samej jej realizacji” – dodaje.

Największe inwestycje
„Największą dotychczas zrealizowaną przez nas inwestycją była budowa instalacji bajpasowania gazów piecowych w instalacji odpylania w Cementowni Chełm CEMEX w latach 2007–2008. Jej wartość całkowita wyniosła około 10 mln złotych. W zakres prac wchodziło wykonanie fundamentów i konstrukcji stalowych, wykonanie zbiornika na alkalia i rurociągów oraz montaż na terenie cementowni. Problemy związane z tą inwestycją wynikały przede wszystkim ze specyfiki samego zakładu, jego infrastruktury czy warunków geologicznych – opisuje prezes. – Cementownia położona jest na podłożu kredowym. W trakcie prac ziemnych i fundamentowych musieliśmy przede wszystkim zabezpieczać wykopy czy fundamenty przed ich rozmyciem lub zanieczyszczeniem pyłami. Pojawiały się również kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, które wynikały z niedostatecznej inwentaryzacji i dokumentacji w trakcie budowania cementowni w latach 60. Jest to częsty problem w zakładach, które powstawały w drugiej połowie XX w. Z możliwością takich utrudnień zawsze się liczymy, jednak trudno jest przewidzieć ich wystąpienie przed rozpoczęciem prac. Kolejne problemy wystąpiły w trakcie montażu konstrukcji stalowych, w tym zbiornika o masie 40 t i filtra o masie przekraczającej 100 t, które zostały zainstalowane na wysokości 25 m. Z jednej strony były to prace na dużej wysokości, które wymagały odpowiednich zabezpieczeń BHP oraz wykonanie specjalistycznych rusztowań. Z drugiej strony zachodziła konieczność wstrzymywania prac innych firm, wykonujących w tym samym czasie inne zadania na terenie cementowni. Praca dwóch maszyn o udźwigu 500 t całkowicie zablokowała możliwość wykonywania jakichkolwiek innych prac w najbliższym otoczeniu placu budowy. Cała inwestycja realizowana była pod silną presją czasu. Pracowaliśmy w godzinach nocnych, chociaż sztuczne oświetlenie wykluczało możliwość realizacji niektórych robót. Pomimo trudności inwestycja została zakończona w terminie przy osiągnięciu dodatniego wyniku finansowego”.

Wzloty i upadki
Problemy firmy REMZAP są zasadniczo podobne do problemów innych firm z branży utrzymania ruchu czy inwestycji. W pierwszej kolejności należy wskazać na brak specjalistów na rynku, zarówno kadry inżynieryjnej, jak i specjalistów na stanowiska robotnicze – ślusarzy, spawaczy, monterów. Zmiany na rynku szkolnictwa ponadpodstawowego w Polsce spowodowały, że coraz mniej jest osób wykształconych i przyuczonych do konkretnego zawodu. REMZAP radzi sobie z tym problemem poprzez szkolenie własnych kadr, jednak jest to czasochłonne i kosztowne rozwiązanie. Corocznie poziom zatrudnienia w firmie REMZAP wzrasta. Większość nowych pracowników zostaje w firmie na wiele lat. To pozwala na ich szkolenie, zarówno poprzez specjalistyczne kursy czy studia, jak i szkolenie w codziennej pracy poprzez realizowane obowiązki.

Innym istotnym problemem jest także sposób rozstrzygania większości przetargów. W wielu z nich decydujące znaczenie ma cena. Przekłada się to na konieczność obniżania jakości materiałów albo na konieczność szukania oszczędności w kosztach robocizny. Odbija się to negatywnie na jakości usług, ponieważ klient świadomie i na własne życzenie otrzymuje usługę o niższej jakości, zarówno jeśli chodzi o wykorzystywane materiały, jak i samo wykonanie. „My nie schodzimy poniżej pewnej wartości minimalnej w koszcie wykonania, dlatego w wielu przypadkach przegrywamy przetargi z mniejszymi firmami, których koszty działalności są dużo niższe” – wyjaśnia Wiśniewski.

 

W roku 2006 firma wprowadziła Zintegrowany System Zarządzania Jakością i BHP według norm PN-EN ISO 9001 oraz  BHP PN-N 18001. Obliguje to firmę do stosowania odpowiednich procedur i standardów w odniesieniu do jakości usług oraz bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych oraz bezpieczeństwa całego obiektu, na którym realizowana jest praca. Koszty firmy są tutaj wyższe niż małych firm, jednak ostatecznie klient otrzymuje dużo lepszą usługę, zrealizowaną w bezpieczny sposób. To przekłada się na późniejsze funkcjonowanie instalacji czy urządzeń.

„Czujemy na sobie oddech konkurencji – mówi prezes – ale jest to dla nas doskonałą motywacją do podejmowania działań rozwojowych, rozwijania oferowanych usług, podnoszenia kwalifikacji czy inwestowania zarówno w sprzęt i urządzenia, jak i w pracowników. Stawiamy na jakość oferowanych usług oraz zapewnienie kompleksowości realizowanych prac. Ważna jest dla nas lojalność naszych klientów, o którą zabiegamy właśnie poprzez jakość naszych prac. Pracując wielokrotnie dla tego samego klienta, ograniczamy koszty wynikające z konieczności poznania specyfiki danego zakładu i obowiązujących przepisów normatywnych, a tym samym możemy zaoferować klientowi usługę tańszą i szybszą w realizacji. Często współpracujemy z naszymi konkurentami przy realizacji różnorodnych zleceń. Konkurencja jest nam zatem potrzebna, z jednej strony jako motywator rozwoju, a z drugiej strony jako partner biznesowy” – dodaje.

Od kilku lat w Europie mówi się o kryzysie, który dotknął także Polskę. Jak ten fakt wpłynął na działalność spółki REMZAP? Okazuje się, że firma wyszła z kryzysu bez szwanku. „Mieliśmy pewne trudności wynikające ze zmniejszenia portfela zamówień i obniżenia dochodów, ale nie było to tak dotkliwe, jak w przypadku innych firm. Udało nam się nie zmniejszać zatrudnienia. Odnotowaliśmy również dodatni wynik finansowy, chociaż przychody w ogólnym ujęciu spadły. Dużą zasługę w tej kwestii mają Zakłady Azotowe Puławy, które dzięki rozbudowanemu programowi inwestycji, realizowanemu konsekwentnie od kilku lat, stymulują lokalną koniunkturę gospodarczą i rozwój całego regionu” – wyjaśnia Wiśniewski.

Kadra to bogactwo każdej firmy
REMZAP jest firmą usługową, więc praca wykonywana przez pracowników firmy jest de facto tym, co firma oferuje swoim klientom. „Oczywiście, dochodzi tutaj wyposażenie w odpowiedni sprzęt, maszyny, urządzenia czy środki ochrony indywidualnej, a także stosowanie odpowiednich procedur i standardów, ale ostatecznie to pracownik wykonuje całą pracę – mówi Jerzy Wiśniewski. – Nasi pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, które są na bieżąco podnoszone” – dodaje.

Praca realizowana jest przez brygady składające się z określonej liczby pracowników. Pomiędzy poszczególnymi brygadami następują przetasowania, tak aby pracownicy umieli współpracować z robotnikami z innych brygad. Daje to możliwość elastycznego konstruowania zespołów zadaniowych, tworzonych z ludzi, którzy znają swoje umiejętności, sposób pracy, rozumieją się i potrafią sprawnie realizować powierzone zadania. Poszczególne brygady są tworzone również ze względu na potrzebę szkolenia młodych kadr. Firma miesza pracowników z wieloletnim stażem z pracownikami nowymi, którzy są na bieżąco wdrażani i przyuczani.

Co roku zwiększane są środki finansowe na szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników. Są to różnego rodzaju kursy i szkolenia uprawniające do wykonywania konkretnych prac, ale także szkolenia miękkie czy finansowanie wykształcenia na poziomie studiów wyższych i podyplomowych.

Wyróżnienia i nagrody
REMZAP bierze udział w wielu konkursach i plebiscytach. Należy do nich między innymi ogólnopolski Program „Solidna Firma” oraz regionalny konkurs „Wojewódzki Lider Biznesu” organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie. Firma uczestniczy w plebiscycie „Gazele Biznesu” organizowanym przez „Puls Biznesu”. W roku 2008 REMZAP przystąpił do konkursu „Bezpieczna Budowa”, organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie. Konkursy te potwierdzają praktyczne umiejętności firmy, co jest ważniejsze dla jej władz niż ogólne rankingi. „Oczywiście, chcemy się rozwijać – wyjaśnia Jerzy Wiśniewski. – Chcemy z firmy typowo serwisowej przekształcić się w firmę inwestycyjną. W ostatnich latach rozbudowaliśmy znacząco zaplecze sprzętowe, wdrożyliśmy standardy jakości i BHP oraz zdobyliśmy kilka znaczących uprawnień. Dzięki temu możemy oferować kompleksowe usługi zakładom o wysokich wymaganiach, zarówno w ramach utrzymania ruchu instalacji technologicznych, jak i robót inwestycyjnych.

W 2012 r. realizowaliśmy prace remontowe w rafinerii PKN Orlen w Płocku, współpracującej wyłącznie z firmami, które wdrożyły u siebie standardy BHP PN-EN-18001. Ze względu na różnorodne ryzyka występujące w pracy w rafinerii, zarówno ze względu na zdrowie i życie ludzi, jak i bezpieczeństwo samych instalacji, standardy takie są wręcz podstawą do efektywnego realizowania prac.

Obecnie kończymy inwestycję budownictwa ogólnego dla Zakładów Azotowych Puławy. Zamierzamy kontynuować rozwój poprzez poszerzanie portfela realizacji, w szczególności w inwestycjach przemysłowych, oraz rozwijanie kompetencji i podnoszenie jakości i specjalizacji oferowanych usług.