POWER ELECTRIC – Sprawniejsi w turbinach
16/12/2015
Autor:
|

W związku ze zmianami właścicielskimi, które nastąpiły Power Electric może skutecznie rozwijać się nie tylko na rynku polskim, lecz także na rynkach globalnych, systematycznie zwiększając swoje portfolio.

Power Electric ma w swojej ofercie turbiny parowe, gazowe, kotły, a także kompletne elektrociepłownie na biomasę. Jednocześnie spółka z Bielska-Białej oferuje bloki energetyczne węglowe, biomasowe oraz gazowo-parowe. Według szacunkowych danych firma ma na polskim rynku mniej więcej 40% udziału dla turbin parowych o oferowanym przez siebie zakresie mocy. Dzięki widocznemu zwiększeniu możliwości działania firma skutecznie rozszerza swoją działalność.

Nowy właściciel – nowe możliwości
Od listopada 2014 r. większościowym udziałowcem firmy (51%) została czeska spółka Ekol spol s r.o. (pozostałą część akcji posiada dwóch polskich udziałowców). Zmiana ta jest efektem ponad jedenastoletniej współpracy polskiej spółki z mającym swoją siedzibę w Brnie producentem turbin parowych i jednocześnie zmianą właściciela Ekolu, którym w lutym został chiński potentat ShaanGu Power. „W chwili obecnej mówimy o grupie firm skupionych wokół spółki Ekol oraz jej chińskiego właściciela – mówi Stanisław Szypuła, prezes zarządu Power Electric sp. z o.o. I dodaje: – Grupa obecna jest przede wszystkim na rynkach: europejskim, azjatyckim, blisko- i dalekowschodnim, afrykańskim, ale również w Ameryce Południowej oraz Środkowej. Należy jednak podkreślić, że ścisła współpraca z ShaanGu Power rozpoczęła się dopiero w bieżącym roku. Efekty tej współpracy nie tylko spowodują zwiększenie naszych udziałów w dotychczasowych rynkach, lecz także umożliwią wejście na nowe rynki, np. Ameryki Północnej”.

ShaanGu jest największym chińskim producentem wysokiej jakości sprężarek przemysłowych, a także jedną z największych w Kraju Środka firm specjalizujących się w dostawach dla przemysłu energii, metalurgii i petrochemii. Dzięki temu Power Electric ma teraz duże możliwości działania na rynkach światowych. Otrzymała także pełny dostęp do zasobów firm z grupy oraz pełne wsparcie od strony technicznej, organizacyjnej i finansowej, tym bardziej że dotychczasowa współpraca spółki z Ekolem nigdy nie była ograniczona wyłącznie do rynku polskiego. Dzięki temu firma pracuje m.in. nad pozyskaniem projektów w Argentynie, Iranie, Ukrainie i Rosji. Co szczególnie istotne, ShaanGu Power stwarza firmie dodatkowe możliwości w zakresie finansowania inwestycji.

Jednocześnie polska spółka ma duże szanse na zdobycie ważnej pozycji w całej, dynamicznie rozwijającej się Grupie. „Biorąc pod uwagę fakt, że przedstawiciele Power Electric byli jedynymi zaproszonymi do ShaanGu Power spośród wszystkich europejskich partnerów Ekolu, mamy nadzieję, że nasze znaczenie jest duże. Oprócz tego dla Ekolu, biorąc pod uwagę udziały w strukturze sprzedaży, rynek polski jest jednym z ważniejszych rynków. Jeżeli do tego dodamy nasze wsparcie dla czeskiego producenta na innych rynkach oraz już rozpoczęte ofertowanie produktów ShaanGu Power, to mamy nadzieję, że nasi właściciele będą zainteresowani dalszym rozwojem Power Electric” – podkreśla Stanisław Szypuła.

Maksymalna sprawność
Aktualnie Power Electric koncentruje się przede wszystkim na działalności techniczno-marketingowej, udziale w przetargach i akcjach ofertowych oraz organizacji, koordynacji i wsparciu realizacji zawartych przez Ekol umów na rynku polskim. Firma realizuje także własne umowy, zawarte w obszarze energetyki i elektrotechniki.

W związku ze ścisłą współpracą z czeskim producentem oferować mogą – jako jedna z nielicznych firm na świecie – dwa główne podzespoły bloków energetycznych, to jest: turbiny parowe, a także kotły parowe. Dzięki temu spółka może optymalizować sprawność bloku energetycznego przez własnych projektantów. „Turbiny parowe produkujemy nie na podstawie posiadanego typoszeregu, ale – w odróżnieniu od naszych głównych konkurentów – «szyjemy je na miarę», dostosowując się tym samym do potrzeb klienta. Sprawności oferowanych przez nas turbin, a także kompletnych bloków osiągają największe wartości – argumentuje Stanisław Szypuła. – Oferujemy też bloki gazowo-parowe, ponieważ w Ekol zatrudnieni są specjaliści od montażu i uruchomienia turbin gazowych. Firma realizuje też nietypowe projekty, wykorzystując szeroką wiedzę zatrudnionych specjalistów z wielu specjalności energetycznych”.

Turbozespoły z turbinami parowymi firma Power Electric oferuje w zakresie od 1 MWe do 70 MWe. Górna granica jest ograniczeniem wynikającym z technologicznych możliwości zakładu produkcyjnego w Brnie. Biorąc pod uwagę nowe możliwości wynikające z parku maszynowego oraz wielkości hal będących w posiadaniu ShaanGu Power, górny zakres mocy ulegnie zwiększeniu.

Firma oferuje także kotły parowe i wodne (na biomasę, węgiel, gazowo-olejowe, odzysknicowe itd.) w zakresie przepływów do 200 t/h, kompresory odśrodkowe i osiowe w zakresie przepływów od 20 tys. do 120 tys. Nm3/h, a także układy odzysku energii z ciepła odpadowego.

Firma poszerzyła swoje portfolio produktowe o wyroby ShaanGu Power: kompresory i układy odzysku energii. Jakość tych produktów nie odbiega od jakości oferowanej przez czołowe europejskie firmy. Przedstawiciele firmy z Bielska-Białej mogli się o tym przekonać naocznie, wizytując kilka referencji ShaanGu Power w Chinach.

Oferowane przez Power Electric i produkowane przez Ekol urządzenia zunifikowane są jedynie w obszarze turbin parowych (6 i 8 MWe) przeciwprężnych dla przemysłu cukrowniczego. Większość z nich tworzona jest indywidualnie na potrzeby realizacji kolejnych kontraktów. Ich poziom skomplikowania technicznego zależy od wymogów i potrzeb konkretnego projektu, tym bardziej że dla firmy z Bielska-Białej głównym celem jest za każdym razem maksymalizowanie sprawności urządzenia lub całego bloku energetycznego. „Ekol wykonuje optymalizację dla klienta bezpłatnie i we własnym zakresie. Do tego celu używa technologii wypracowanych przez wiele lat, także dzięki specjalistycznym programom komputerowym. Ta część działalności jest naszym know-how i nie jest przedmiotem sprzedaży – stwierdza prezes zarządu. – Dodam, że nie bierzemy udziału w projektach, które oceniamy pod względem technicznym i/lub ekonomicznym jako nieracjonalne. Dotychczas zawsze takie przypadki potwierdzały, że nasze stanowisko było właściwe”.

Zrobić coś lepiej
„Podstawową zasadą naszego działania jest optymalizacja parametrów ze względu na sprawność oraz efekt ekonomiczny danego projektu. Taką optymalizację Ekol wykonuje bezpłatnie. Dobór głównych urządzeń musi być dokonywany z punktu widzenia potrzeb klienta na ciepło grzewcze, pobór pary do technologii czy też innych priorytetów. Istotna jest także analiza tych potrzeb w skali roku, które często są zmienne w zależności od pory roku. Wtedy można dopiero zaproponować schemat cieplny, w który jest wkomponowana turbina parowa. Jej optymalne parametry wejściowe definiują z kolei dobór parametrów kotła parowego zarówno po stronie parowej, jak i po stronie wody zasilającej” – mówi Stanisław Szypuła.

W związku ze zdefiniowaniem w ten sposób podstawowej zasady swojego działania dużego znaczenia przy realizacji kolejnych kontraktów nabiera proces technologiczny, dzięki któremu uruchomione zostają kolejne urządzenia oferowane przez firmę. W zakresie projektowo-produkcyjnym turbozespołu proces przebiega bardzo podobnie i jest określony przez procedury jakościowe (ISO) w Ekolu. „Różnice wynikają z różnych oczekiwań klienta, natomiast technologia procesu projektowania, produkcji i dostawy turbiny jest ściśle określona wyżej wymienionymi procedurami. Podkreślamy, że każdą turbinę «szyjemy na miarę», aby jak najlepiej spełniała wymagania klienta przy maksymalizacji mocy elektrycznej, ale ten proces jest z góry zdefiniowany. Podobna procedura dotyczy oferowanych przez nas kotłów i kompletnych elektrociepłowni” – stwierdza prezes.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że po zakończeniu montażu następuje uruchomienie turbozespołu, zakończone pomiarami parametrów gwarantowanych – bardzo często te pomiary wykazują większe moce elektryczne niż zaoferowane przez spółkę w kontrakcie. Fakt ten to dodatkowy zysk dla klienta i jednocześnie powód do satysfakcji dla firmy. „Na polskim rynku nigdy nie mieliśmy sytuacji przeciwnej – podkreśla Stanisław Szypuła i dodaje: – Ważne jest dla nas to, że w Polsce bardzo dużą część kontraktu realizują polscy poddostawcy, także w zakresie dostaw do samej turbiny parowej, na przykład łopatki czy też odkuwki wału wirnika.

Optymalizacja turbin wykonywana jest przez Ekol bezpłatnie i we własnym zakresie. Do tego celu firma używa technologii wypracowanych przez wiele lat doświadczeń, a także specjalistycznych programów komputerowych. Dzięki temu know-how firma jest w stanie zoptymalizować oferowane przez siebie urządzenia. „Projektując turbinę, jesteśmy w stanie zwiększyć jej sprawność do kilku procent. Natomiast, optymalizując cały obieg cieplny, możemy poprawić jego sprawność w szczególnych wypadkach nawet o kilkadziesiąt procent. Tym się właśnie wyróżniamy: proponujemy klientowi, szanując jego pomysł, że można zrobić coś lepiej. Wtedy, kiedy jest to możliwe. Czasem sztywne ramy przetargów narzucają konkretne, dalekie od ideału rozwiązania, a każde odstępstwo zmierzające ku poprawie jest odrzucane przez inżyniera kontraktu” – argumentuje Stanisław Szypuła.

Taniej czy sprawniej?
Do czerwca tego roku głównym udziałowcem Ekol spol. s r.o. był prof. Stanislav Veselý (dzisiaj jest członkiem zarządu oraz mniejszościowym udziałowcem). W Republice Czeskiej i na Słowacji jest on znany ze swoich dokonań naukowych. Stanislav Veselý to specjalista w wielu dziedzinach energetyki. W pracy naukowej zajmuje się w głównej mierze problematyką komór spalania w turbinach gazowych. Dlatego też w tym zakresie Ekol posiada szereg patentów, które umożliwiają modernizację komór spalania w turbinach gazowych. Jeśli chodzi o turbiny parowe, producent posiada własne patentowe rozwiązania konstrukcji łopatek oraz gardzieli wyjściowych.

We wrześniu jako główny wykonawca Ekol dostarczył turbozespół o mocy 10,5 MWe z parową turbiną przeciwprężną dla Ciech Soda Polska w Inowrocławiu

Dzięki temu firma ma w swoim portfolio szereg ciekawych rozwiązań technicznych. Wśród nich znajdują się nowoczesne hybrydowe palniki i komory spalania dla turbin gazowych różnych producentów, spełniające najsurowsze wymogi emisyjne CO i NOx, które będą obowiązywać w Unii Europejskiej dopiero za kilka lat. „Rynek wymusza zmiany. W tej branży, gdy zamawiane są turbozespoły produkujące energię elektryczną, która jest sprzedawana, powinna się liczyć jak najwyższa sprawność urządzeń, co przekłada się wprost na przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej. Nieszczęściem większości przetargów jest dyktat ceny, a sprawność urządzeń ma zwykle kilkuprocentową wagę w ocenie ofert. Aby obniżyć ceny, konieczna jest typizacja i unifikacja swoich wyrobów, ale przy zachowaniu, na ile można, wysokich sprawności. Jest to sprzeczne z naszą dotychczasową filozofią, ale i w tym kierunku jesteśmy zmuszeni podążać. Zachowamy jednak indywidualne, szyte na miarę rozwiązania dla segmentu wymagających – najczęściej prywatnych – klientów, dla którego liczy się ekstremalna sprawność, nawet kosztem wyższej ceny. Klient końcowy będzie miał zatem wybór: taniej lub sprawniej. Ale taniej nie będzie oznaczało pogorszenia jakości urządzeń, tu nie ma miejsca na żadne kompromisy” – podkreśla prezes zarządu Power Electric.

Dzięki takiemu podejściu Ekol m.in. budował w charakterze EPC (Engineering, Procurement and Construction) elektrociepłownię na biomasę w czeskim Sviadnovie. Inwestycja była dużym wyzwaniem, gdyż powstawała zaledwie w rok. Na rynku polskim firma m.in. dostarczyła turbozespół o mocy 27,5 MWe z turbiną upustowo-przeciwprężną w systemie „pod klucz” do zakładów Synthos w Oświęcimiu.

W tej chwili firma realizuje szereg interesujących kontraktów. W październiku w fazie rozruchu znajdował się turbozespół o mocy 9,0 MWe z turbiną parową kondensacyjną w spalarni odpadów komunalnych w Białymstoku. W tym wypadku spółka z Brna jest poddostawcą dla Budimexu. Jednocześnie w spalarni odpadów w Szczecinie trwa montaż turbozespołu o mocy 15,1 MWe z turbiną parową kondensacyjną i wymiennikiem ciepłowniczym. Stroną kontraktu dla Ekol jest Mostostal-Warszawa SA.

We wrześniu jako główny wykonawca Ekol dostarczył turbozespół o mocy 10,5 MWe z parową turbiną przeciwprężną dla Ciech Soda Polska w Inowrocławiu. Jego uruchomienie planowane jest w lutym 2016 r. „Poza dostawami nowych turbozespołów w roku 2015 prowadziliśmy na rynku polskim także szereg remontów turbozespołów. W najbliższym czasie przewidujemy dostawy turbozespołów do niektórych planowanych budów nowych spalarni oraz dla przemysłu. Możliwe jest także podpisanie kontraktu na dostawę kotła biomasowego i turbiny na rynek ukraiński. Niezależnie od tego naszym celem jest rozpoczęcie sprzedaży kompresorów i układów odzysku energii z ciepła odpadowego według projektów firmy ShaanGu Power – podsumowuje Stanisław Szypuła i dodaje: – Nasz rozwój jest ściśle związany z firmą Ekol i ShaanGu Power. W związku z tym będziemy rozwijać technologie produkcji turbin parowych, ponieważ w Brnie powstało centrum rozwoju turbin parowych na bazie specjalistów czeskich i chińskich. Turbokompresory produkcji ShaanGu Power będą wyposażane w turbiny parowe opracowane przez wyżej wymienione centrum. W Brnie będzie budowany serwis kompresorów dla rynku europejskiego. Zapewne nastąpią zmiany w zakresie alokacji mocy produkcyjnych. Dla naszej firmy to będzie kolejne poszerzenie oferty produktowej oraz współpracy z nowymi partnerami na rynkach zagranicznych”.