Polimex-Mostostal wychodzi na prostą

|

Polimex-Mostostal przeszedł bardzo trudny proces restrukturyzacji, który spowodował, że spółka powoli wychodzi na prostą. Do końca czerwca ma zostać przedstawiona nowa strategia spółki, potem zapowiada się scalenie akcji i powrót do notowań ciągłych na warszawskim parkiecie. O tym procesie rozmawiamy z Joanną Makowiecką-Gacą, p.o. prezesa zarządu Polimex-Mostostal SA. Przy okazji przyglądamy się również kilku dużym projektom budowlanym realizowanym przez grupę PxM.

Na jakim etapie znajduje się spółka, jeśli chodzi o restrukturyzację? Jaka jest szansa na powrót do dawnej świetności?
Polimex-Mostostal jest spółką o strategicznym znaczeniu nie tylko dla polskiej energetyki, lecz także dla całej polskiej gospodarki. Budujemy obecnie trzy bloki energetyczne, dwa w Opolu, na zlecenie PGE, i jeden w Kozienicach – dla Grupy Enea. Obie inwestycje są niezwykle ważne dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zdajemy sobie sprawę z wagi naszej roli i robimy wszystko, żeby obie budowy przebiegały zgodnie z harmonogramem. I tak się dzieje.

Restrukturyzację finansową zakończyliśmy jesienią ubiegłego roku, a operacyjną – w grudniu 2014 r. Zamknęliśmy temat restrukturyzacji i koncentrujemy się na bieżącym działaniu Grupy PxM, budowaniu jej wartości i powrocie do przedstawiania wyników finansowych odzwierciedlających potencjał firmy. Jesteśmy w trakcie przygotowywania nowej strategii dla grupy.

Jak proces restrukturyzacyjny zmienił oblicze spółki?
Jesteśmy nowym, zdrowym organizmem. Dziś Polimex to zupełnie nowa firma, która jednocześnie dysponuje kompetencjami, rekomendacjami i wiedzą zdobywanymi przez lata. Grupa PxM jest obecnie holdingiem. W ubiegłym roku z Polimeksu zostały wydzielone dwie spółki operacyjne: Polimex Energetyka oraz Naftoremont-Naftobudowa. Ich nazwy wskazują na obszary, które dziś są dla nas najważniejsze – energetykę i petrochemię. W Grupie PxM jest jeszcze spółka PRInż-1, która wykonuje mniejsze kontrakty infrastrukturalne. Wynikiem restrukturyzacji jest także zmniejszenie zatrudnienia. Celem było osiągnięcie strukturalnej efektywności kosztowej, i to się udało. Nie możemy sobie pozwolić na przerost zatrudnienia, ono musi być optymalne.

polimex-mostostal2_PP_27

Początek budowy chłodni kominowej w Kozienicach, 19 maja 2014 r.

Jakie działania – poza szukaniem nowych kontraktów – są w spółce podejmowane, by zwiększyć rentowność realizowanych kontraktów?
Dziękuję za to pytanie. Nie tylko określiliśmy, jakie sektory są dla nas priorytetowe, lecz także ustaliliśmy, że będziemy budować nasz portfel zamówień selektywnie. Nie zamierzamy sięgać po nierentowne dla nas projekty tylko po to, żeby budować backlog. Zyskowność każdego kontraktu ma dla nas istotne znaczenie. Uczyliśmy się na błędach i dziś wiemy, jak ich nie popełniać. Dlatego wzmocniliśmy dział kontrolingu, który ma na bieżąco monitorować koszty i przychody. Nasze biuro ofertacji wnikliwe ocenia rentowność każdego potencjalnego kontraktu.

Jak w tej chwili wygląda portfel zamówień? Która z branż jest obecnie dla spółki najważniejsza? Który projekt jest kluczowy i dlaczego?
Aktualnie portfel zamówień grupy wynosi 6 mld zł, z czego 5,6 mld zł to projekty energetyczne. Tak jak mówiłam, kluczowe są dla nas projekty w Opolu i Kozienicach. Od początku roku zatrudniamy nowych ludzi –  bezpośrednio na budowie w Kozienicach pracuje ponad tysiąc osób, a w nadzorze inżynierskim dodatkowe dwieście. W tym roku w Kozienicach będzie pracowało około dwóch tysięcy osób. Budowa w Opolu trwa już rok, ale kolejne jej etapy dopiero się rozpoczynają lub rozpoczną wkrótce. W Opolu też będziemy potrzebowali pracowników. Poza tym ciągle realizujemy i pozyskujemy nowe kontrakty.

Ile czasu potrzeba, by Polimex-Mostostal kojarzył się z prężnie rozwijającą się spółką, a giełdowi inwestorzy wrócili do kupowania akcji na większą skalę? Co może być takim przełomowym momentem?
Ten przełomowy moment, czyli zakończenie restrukturyzacji, już za nami. Jesteśmy jeszcze spółką groszową, ale wkrótce dokonamy scalenia akcji. Naszym celem jest powrót do notowań ciągłych GPW, ale przede wszystkim przedstawienie wszystkim akcjonariuszom długoterminowej wizji działania grupy. Priorytetem jest budowanie długoterminowej wartości spółki. Spotykamy się z analitykami zarządzającymi funduszami, przedstawiamy im nasze wyniki oraz plany. Zależy nam na tym, by być spółką rekomendowaną przez analityków.

Do końca czerwca przedstawimy naszą nową strategię, a potem przeprowadzimy scalenie akcji. Inwestorzy już teraz są zainteresowani naszymi akcjami, jednak punktem zwrotnym będzie powrót do notowań ciągłych i realizacja planów. Ten rok chcemy zakończyć pozytywnym wynikiem operacyjnym.

Gdzie Polimex będzie szukał nowych kontraktów? Z kim będzie zawierał sojusze i dlaczego?
Grupa PxM uczestniczy w ponad stu przetargach. Szukamy korzystnych dla nas projektów energetycznych i petrochemicznych. Jesteśmy firmą budowlaną i w wielu przetargach uczestniczymy wspólnie z firmą, która dostarcza technologię. Na pewno będziemy zawierali sojusze z firmami technologicznymi.

Jednym z naszych celów będzie dywersyfikacja przychodów. Jednak o planach będę mogła powiedzieć pod koniec czerwca, kiedy zostanie przygotowana strategia grupy, nad którą – jak już wspomniałam – obecnie pracujemy.

Dziękuję za rozmowę, a Państwa zapraszam do dalszej części artykułu, w której przyjrzeliśmy się nieco bliżej aktualnie realizowanym przez spółkę kontraktom.

Projekt w Bełchatowie
W Bełchatowie Polimex-Mostostal realizuje projekt dla firmy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Bełchatów. Dotyczy on modernizacji i remontu głównych rurociągów parowych i wodnych sześciu bloków (od siódmego do dwunastego). W konsorcjum uczestniczy Energop Sochaczew, który wykonuje prefabrykację materiałów. Polimex-Mostostal jest odpowiedzialny za projektowanie, dostawy materiałów i usług oraz montaż.

Wartość kontraktu wynosi 288 600 000 zł z umowy głównej (po indeksacji jest to 297 488 068 zł). Kontrakt jest rozłożony na sześć etapów. Obecnie ukończono cztery z nich, do eksploatacji przekazano już trzy bloki: siódmy, ósmy i jedenasty. W czerwcu przekazany zostanie blok dwunasty.

polimex-mostostal3_PP_27

Bełchatów

Od 1 maja 2015 r. trwa modernizacja bloku dziewiątego. W sierpniu rozpoczną się prace na ostatnim bloku – dziesiątym. Zakończenie kontraktu jest zaplanowane na wrzesień 2016 r.

Według inżynierów pracujących na budowie najtrudniejsze w realizacji kontraktu było pozyskiwanie i egzekwowanie terminowych dostaw materiałów od naszych dostawców w okresie 2013–2014. Wpływ na to miała sytuacja finansowa Polimexu-Mostostal. Na szczęście udało się przezwyciężyć trudności i firma realizuje kontrakt zgodnie z założonym przez zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, dzięki czemu jest postrzegana jako rzetelna i fachowa.

Projekt w Opolu
Polimex-Mostostal jest jednym z wykonawców Elektrowni Opole. Wartość całego projektu wynosi ponad 11 mld zł, co czyni Elektrownię Opole największą inwestycją przemysłową w Polsce po 1989 roku.

Zadaniem firmy jest oddanie do eksploatacji pod klucz dwóch bloków energetycznych opalanych pyłem węgla kamiennego wraz z układami pomocniczymi. Na wszystkie prace składają się: zaprojektowanie, wykonanie, przetestowanie, przeprowadzenie prób, dostarczenie oraz zainstalowanie bloków na parametry nadkrytyczne wraz z układami pomocniczymi.

Dokładny zakres realizacyjny obejmuje m.in. wykonanie kompletnych obiektów maszynowni dla bloków piątego i szóstego, budowę dwóch chłodni kominowych o wysokości 185 m wraz z kompletnym układem wody chłodzącej, wykonanie głównego budynku elektrycznego wraz z nastawnią centralną, wszystkie sieci nietechnologiczne, wykonanie układu drogowego i torowego, branża elektryczna i AKPiA.

Według harmonogramu blok nr 5 ma być oddany po 54 miesiącach od oficjalnego polecenia rozpoczęcia prac, które nastąpiło 31 stycznia 2014 r., a blok nr 6 – po 62 miesiącach. Projekt realizowany będzie więc przez ponad 5 lat, do roku 2019.

polimex-mostostal4_PP_27

Opole

Zaawansowanie budowy ocenia się na mniej więcej 10%, co jest zgodne z harmonogramem realizacji. Polimex-Mostostal wykonał już m.in. fundamenty budynku maszynowni dla obu bloków wraz z dwoma płytami dolnymi turbozespołów (23 tys. m3 betonu) oraz z instalacją drenażową. Zakończył też montaż słupów chłodni kominowej dla bloku nr 5. Wykonane zostały również główne prace ziemne związane z pompownią wody chłodzącej oraz wykopami pod rurociągi wody chłodzącej, a także chłodni kominowej nr 5 i 6.

Trwają prace związane z robotami żelbetowymi maszynowni do poz. 0,00. Rozpoczęto roboty związane z sieciami zewnętrznymi. W najbliższym czasie przewiduje się rozpoczęcie prac nad wykonaniem płaszcza chłodni kominowej nr 5. Osiągnięcie pełnej wysokości – tj. 185 m – przewidziane jest za mniej więcej 8 miesięcy.

Obecnie na terenie budowy Polimex-Mostostal zatrudnia około 400 osób. Przewiduje się, że w szczytowym momencie realizacji będzie zatrudniał ich ponad tysiąc.

Inwestorem jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Inwestor wchodzi w skład największej grupy energetycznej w kraju, czyli Polskiej Grupy Energetycznej. PGE GiEK SA jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego (jej udział w rynku wydobywczym tego surowca stanowi 79% krajowego wydobycia), a także największym wytwórcą energii elektrycznej – produkuje 40% krajowej energii elektrycznej. Na rynki lokalne dostarcza blisko 22 mln GJ ciepła. PGE GiEK SA zatrudnia łącznie ponad 19 tys. pracowników.

Kontrakt na realizację projektu z PGE GiEK SA podpisało w dniu 15 lutego 2012 r. konsorcjum składające się z: Rafako SA, Polimex-Mostostal SA oraz Mostostal Warszawa SA.

Aby zapewnić, że projekt będzie realizowany z wykorzystaniem najlepszej i najnowocześniejszej technologii (BAT), generalny wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem powierzył funkcje i zadania generalnego projektanta i dostawcy technologii spółce Alstom Power sp. z o.o.

W ramach optymalizacji ryzyka postanowiono, że projekt będzie faktycznie realizowany przez spółki celowe, utworzone i wykorzystywane przez poszczególnych członków konsorcjum wyłącznie na użytek projektu. Skutkuje to wyeliminowaniem ryzyka, że okoliczności lub zdarzenia niezwiązane z projektem (na przykład te wynikające z innego projektu realizowanego przez konsorcjanta lub ogólna sytuacja konsorcjanta) mogłyby wpłynąć na projekt negatywnie. Tak więc całość zakresu realizacyjnego Rafako została zlecona na rzecz jej spółki zależnej – E001RK sp. z o.o, całość zakresu realizacyjnego Polimex-Mostostal została zlecona na rzecz jej spółki zależnej – Polimex Projekt Opole sp. z o.o, całość zakresu realizacyjnego Mostostal Warszawa została zlecona na rzecz jej spółki zależnej – Mostostal Power Development sp. z o.o.

„Realizacja tak ważnego projektu, jakim jest Elektrownia Opole, to dla Polimeksu-Mostostal nie lada wyzwanie. To również wyśmienita okazja do zdobycia bezcennego doświadczenia na przyszłość” – mówią zarządzający budową pracownicy grupy PxM.

Kozienice
Budowa bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej 1075 MWe brutto w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. – tak brzmi oficjalna nazwa projektu, który jest realizowany w Świerżach Górnych k. Kozienic przez konsorcjum wykonawcze Polimex-Mostostal oraz Mitsubishi Hitachi. Podpisany 21 września 2012 r. kontrakt jest realizowany w 58 miesięcy; termin zakończenia to 21 lipca 2017 r.

Obecnie roboty budowlano-montażowe osiągnęły półmetek zarówno zaawansowania, jak i czasu realizacji. Na budowie pracuje obecnie 1400 pracowników, w tym ponad 200 pracowników kadry inżynierskiej. W ciągu najbliższych miesięcy zatrudnienie będzie sukcesywnie wzrastać i przekroczy 2000 osób. W realizację robót zaangażowanych jest kilkadziesiąt firm krajowych i zagranicznych. Firmy wykonawcze zatrudniają pracowników kilkunastu narodowości. Językiem kontaktowym jest język angielski.

185,1 m chłodni kominowej
W maju docelową wysokość osiągnęła chłodnia kominowa – jeden z najbardziej charakterystycznych budynków elektrowni. Wewnątrz chłodni następuje ochładzanie wody przez wymianę ciepła między wodą i powietrzem atmosferycznym. Ochłodzona woda jest wykorzystywana do chłodzenia skraplacza turbiny.

Budowa płaszcza chłodni rozpoczęła się w marcu 2014 r. Jednym z pierwszych ważnych etapów było wykonanie podparcia płaszcza w postaci prefabrykowanych 44 słupów i zwieńczonych 44 belek (uciąglonymi węzłami monolitycznymi). Następnie rozpoczął się montaż systemu wspinającego oraz żurawia wieżowego, którego docelowa wysokość osiągnęła 191,5 m pod hak. Po zainstalowaniu tych elementów można było ruszyć z budową płaszcza chłodni.

Wykonanie całej powłoki konstrukcji podzielono na 147 cykli roboczych po ok. 1,2 m. W początkowych etapach prac jeden cykl wykonywany był w ciągu trzech dni. Później cykl roboczy trwał tylko jeden dzień, a to dlatego, że chłodnia jest u podstawy szersza – jej średnica wynosi aż 125,5 m. W najwęższym miejscu jest tylko 75,8 m. Kształt płaszcza chłodni to tzw. hiperboloida obrotowa. Jego całkowita powierzchnia wynosi 5,5 ha.

Na wysokości powyżej 45 m wykonano otwór w płaszczu chłodni, przez który przeprowadzone zostaną rury kanału spalin o średnicy 9,3 m. Na wysokości 14,79 m po przeciwnych stronach płaszcza wykonano dwa otwory wejściowe do wnętrza chłodni o wymiarach 2,14×1,01 m.

Na zewnętrznej stronie płaszcza chłodni ukształtowano 64 pionowe żebra wiatrowe o wymiarach 80×60 mm, które mają kierować przepływami mas powietrza wokół chłodni. To bardzo ważne rozwiązanie, bo silny wiatr mógłby zagrażać stateczności konstrukcji. Dodatkowo ukształtowano kolejne 64 pionowe żebra prowadzące dla systemu wspinającego. Wkrótce na szczycie spektakularnej konstrukcji zostanie wykonana tzw. górna galeria obwodowa. Prace nad tym elementem powinny się zakończyć po 3–4 tygodniach.

Maszynownia, kotłowania, IOS
Zakończono już montaż konstrukcji stalowej budynku maszynowni. Obecnie trwa obudowa budynku (ścian i dachu). Uruchomiono suwnicę pomostową o udźwigu do 160 t, która aktualnie jest wykorzystywana do montażu ciężkich elementów skraplacza. W pierwszej dekadzie lipca tego roku pomoże przy montażu elementów turbozespołu.

Polimex-Mostostal posadowił kilkanaście ciężkich – ważących 100 t – elementów zbiornika wody zasilającej oraz wymienników HP i WP.

Zaawansowanie budynku kotłowni określa się na 63%, nawy zasobników węgla, potocznie nazywanej Bunkrownią, na 88%, natomiast naw obrotowych podgrzewaczy powietrza – na 75%. Budynek elektryczny, obiekt zaprojektowany w technologii żelbetowej, został wykonany w obsadzie całodobowej ze względu na to, że jest on w ścieżce krytycznej harmonogramu realizacji. Trwają przygotowania do rozpoczęcia prac wykończeniowych.

Polimex realizuje również montaż kompletnej instalacji odsiarczania. Montaż zbiornika zrzutowego został zakończony, zaawansowanie montażu technologii absorbera wynosi 70%. Przystąpiono już do montażu konstrukcji stalowej budynku technologicznego IOS (instalacji odsiarczania spalin).

polimex-mostostal5_PP_27

Kozienice – maszynownia

Łagodna zima umożliwiła realizację dużego obiektu składającego się z trzech zbiorników retencyjnych popiołu, zaprojektowanych w technologii żelbetowej. Metodą ślizgu zakończono dotąd dwa z trzech zbiorników. W najbliższych dniach rozpocznie się ciągłe betonowanie metodą ślizgu trzeciego zbiornika. Metodą ślizgu został wykonany także duży zbiornik magazynu gipsu.

Ponadto wykonano kompletną konstrukcję stalową budynku sprężarkowni. Zgodnie z harmonogramem prowadzone są prace na pompowni wody surowej.

Wielkim wyzwaniem w bieżącym roku jest wykonanie robót żelbetowych i konstrukcji stalowej kilkunastu obiektów w rejonie nawęglania. Aktualnie pracuje się nad wykonaniem fundamentów kilku stacji przesypowych węgla oraz głównego obiektu – wywrotnicy wagonowej.

Na sukces realizacji projektu składają się nie tylko prace montażowe, lecz także prace projektowe oraz czynności pionów zakupów i kontraktacji.