Piecoserwis: projektowanie i budowa kompletnych pieców przemysłowych

Autor:
|

O nowoczesnych rozwiązaniach w technice cieplnej, znaczeniu teleserwisu i pożytkach z indywidualnego podejścia do każdego klienta z Leszkiem Kobusem, prezesem PiecoSerwisu.

Polski Przemysł: Jakie są główne obszary działalności firmy PiecoSerwis?

Leszek Kobus, prezes zarządu PiecoSerwisu: Przedsiębiorstwo Techniki Cieplnej PiecoSerwis zostało założone w roku 1988, jest firmą prywatną. Byliśmy i jesteśmy firmą aktywną wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba wytworzenia ciepła różnej jakości, zaczynając od temperatur rzędu 100°C aż do temperatury 1800°C, zachowując należytą dbałość o sprawność energetyczną z jednej strony oraz ochronę środowiska naturalnego z drugiej.

Głównym profilem naszej działalności jest projektowanie i budowa kompletnych pieców przemysłowych, szczególnie zaś systemów palnikowych, a następnie także ich modernizacja. Do naszych zadań podchodzimy kompleksowo, dzięki czemu klient nie otrzymuje wyłącznie projektu, ale również ma zapewnioną budowę, rozruch oraz regulację całego obiektu. Dodatkowo dysponujemy profesjonalnym serwisem urządzeń grzewczych różnego typu.

Jakiego rodzaju piece znajdują się w ofercie Państwa firmy?

W naszej ofercie znaleźć można m.in. piece do wypalania wyrobów ogniotrwałych i ceramiki, piece grzewcze dla hutnictwaodlewni, piece do obróbki cieplnej dla przemysłu maszynowego, piece kręgowe do węgla i grafitu, piece do syntezy i krakingu, piece grzewcze suszarń obrotowych, piece z bębnem obrotowym do podgrzewania surowców, piece cynkownicze. Dostarczamy także suszarnie surowców i półfabrykatów, palniki, rekuperatory, instalacje, palniki do pieców obrotowych oraz wymurówki ogniotrwałe i izolacje. Oprócz tego proponujemy naszym klientom automatyzację procesów technologicznych oraz oprogramowanie do obliczeń termicznych.

W jakich gałęziach przemysłu znajdują zastosowanie produkowane przez Państwa piece?

Odbiorcami produktów firmy PiecoSerwis są firmy z różnych gałęzi przemysłu. Stosowane są one między innymi w produkcji materiałów ogniotrwałych, hutnictwie, przemyśle ceramicznym, metalowym, chemicznym, energetycznym, spożywczym, tekstylnym, a także w budownictwie.

Warto podkreślić, że firmie PiecoSerwis wystawione zostały referencje, świadczące o należytej kompetencji, fachowości i jakości wykonanych usług. Otrzymaliśmy je od wielu znaczących i renomowanych firm, działających na krajowym i europejskim rynku. Posiadamy referencje wystawione m.in. przez: Alstom Power (hartownia odlewów, piece komorowe z wysuwnym trzonem, wanna hartownicza 300 mł), Hutę Bankową (budowa linii obróbki cieplnej prętów), KGHM (m.in. suszarnie koncentratu miedzi), Polimex-Mostostal (piece cynkownicze), Hutę Batory (modernizacja pieca pokrocznego). Dobrze ocenione przez odbiorców zostały także inne nasze rozwiązania, w tym: piece cynkownicze do cynkowania ogniowego, w których po raz pierwszy w Polsce użyte zostały palniki szybkowypływowe, modernizacja pieców tunelowych, modernizacja pieca grzewczego pokrocznego walcowni w oparciu o najnowszą i najskuteczniejszą technologię spalania gazu HiTAC (High Temperature Air Combustion – wysokosprawne i niskoemisyjne metody spalania). Wartość każdej z tych realizacji wynosiła kilka milionów złotych.

Na swoim koncie mamy też prestiżowe realizacje. Warto podkreślić, że znajdujący się w Krakowie i znany chyba wszystkim w Polsce Smok Wawelski wyposażony jest w palnik wyprodukowany w gliwickim PiecoSerwisie.

Jakie znaczenie dla firmy ma serwis produkowanych przez Państwa pieców?

Na obecnym etapie dział serwisu i eksploatacji PiecoSerwisu wykonuje przeglądy techniczne instalacji palnikowych, rozruchy systemów grzewczych oraz doradztwo techniczne. W swoim wyposażeniu posiadamy sprzęt diagnostyczno-pomiarowy, kalibrowany analizator spalin, przenośne komputery wyposażone w programy do diagnostyki i programowania sterowników. Dysponujemy też pełną dokumentacją, instrukcjami montażu i serwisu instalacji będących pod naszą opieką.

Częścią działu serwisu jest prowadzony przez nas magazyn części zamiennych i szybkozużywających się, co pozwala usuwać większość usterek pojawiających się w obsługiwanych przez nas instalacjach.

Oprócz tego nasi pracownicy posiadają wiedzę w zakresie montażu, uruchamiania i obsługi palników pracujących we wszystkich aplikacjach stosowanych przez firmę Eclipse Combustion. Jest tak z tego względu, że firma PiecoSerwis w dużym stopniu opiera swoją produkcję na palnikach firmy Eclipse. Rozszerzyliśmy jednak ze swej strony gamę ich zastosowań.

Jakie prace prowadzone są w ramach serwisu gwarancyjnego?

Rodzaje obsługi technicznej, prowadzonej przez PiecoSerwis, podzielić można zasadniczo na dwie grupy. Pierwsza z nich określa stały, okresowy serwis – wykonywany według harmonogramu ustalonego z danym klientem firmy. W tym przypadku zakres prowadzonych prac określa m.in.: sprawdzenie stanu technicznego palnika oraz współpracującej z nim armatury i osprzętu, kontrolę poprawności działania systemu zabezpieczeń instalacji palnikowej, usuwanie wykrytych usterek i niedomagań, a także regulację parametrów palnika.

Z drugiej strony nasz serwis to jednorazowe naprawy i przeglądy techniczne, które są wykonywane na pisemne zlecenie użytkownika w terminie i zakresie uzgodnionym ze zleceniodawcą.

Prowadzicie także Państwo usługi serwisowe w ramach teleserwisu. Na czym polega jego działanie?

Na obecnym etapie rozwoju techniki możliwy jest zdalny system nadzoru, pozwalający naszym informatykom i automatykom na wgląd w funkcjonowanie danego systemu. Pozwala on na lokalizację i specyfikację stanów alarmowych, uszkodzeń czy też weryfikację nastaw regulatorów bądź zmianę programu bezpośrednio u klienta firmy. Powoduje to minimalizację ewentualnych awarii oraz eliminację kosztów towarzyszących naszym pracownikom, takich jak hotele, dojazdy itp. Warunkiem uruchomienia takiego rozwiązania jest udostępnienie linii telefonicznej okresowo przez modem. Po połączeniu telefonicznym z danym ,,obiektem” mamy możliwość zaingerowania w sposób oczekiwany przez kontrahenta naszej firmy.

W każdym tego typu przypadku zakres, termin i sposób obsługi technicznej uzgadniane są z użytkownikiem systemu grzewczego w celu uwzględnienia indywidualnych życzeń zleceniodawcy.

Jakie są główne zadania zespołu AKPiA (Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki) w PiecoSerwisie?

W naszym przypadku podstawową działalnością zespołu AKPiA jest w tej chwili projektowanierealizacja systemów sterowania piecami przemysłowymi. Zespół ten stanowi zaplecze dla całej firmy, umożliwiając kompleksową realizację całych obiektów przez jednego wykonawcę. Do naszych najważniejszych rozwiązań w tym zakresie zaliczyć można: system sterowania baterii pieców do obróbki cieplnej odlewów (piece i wanna hartownicza) oraz elementów walcowanych, gniazdo do obróbki cieplnej prętów z piecem pokrocznym i wanną hartowniczą z pełną automatyzacją transportu wsadu w jego obrębie, gniazdo do homogenizacji aluminium z piecem z ruchomym trzonem, chłodnią nawiewną i w pełni zautomatyzowanym transportem w jego obrębie, a także systemy sterowania piecem tunelowym ze śledzeniem wózków, piecem kręgowym z nadzorem i rejestracją przebiegu procesu oraz system sterowania dla układów spalania wysokotemperaturowego z zaawansowaną kontrolą parametrów procesu.

W tej chwili znamy zagadnienia związane ze sterowaniem piecami: tunelowymi, okresowymi – komorowymi, obrotowymi oraz suszarniami. Dzięki naszemu doświadczeniu podejmujemy się również kompletnych modernizacji wyposażenia elektrycznego i systemów sterowania w istniejących instalacjach piecowych zgodnie z aktualnymi przepisami bezpieczeństwa.

Co decyduje o przewadze rynkowej PiecoSerwisu w przypadku produkowanych przez Państwa pieców?

Przyznać należy, że konkurencja PiecoSerwisu działa na rynku bardzo aktywnie. Najbardziej konkurencyjne są w ostatnich latach duże firmy, zajmujące się obróbką cieplną kompleksowo. Firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest stosunkowo niewiele. Co nie oznacza, że ich nie ma.

Prawdą jest, że jesteśmy nietypowi w swojej działalności. Nie mamy stałej, ściśle określonej raz na zawsze oferty. Jest tak z tego względu, że nasze projekty przy każdym zamówieniu są indywidualne. Dlatego też staramy się dbać o klienta z największą starannością. Jesteśmy firmą opierającą swój sukces przede wszystkim na pracowitości, otwartości w stosunku do ludzi i bacznej obserwacji rynku.

Oprócz tego ważna w naszej działalności jest stała współpraca ze środowiskiem naukowym, w tym przede wszystkim z Politechniką Śląską. Korzystamy w tym zakresie m.in. z badań testowych nowych palników. Jesteśmy też blisko Technoparku Gliwice, przyglądając się bacznie innowacyjności i nowoczesności. Cały czas także rozwijamy swoje umiejętności. Mamy na swoim koncie kilka patentów. Wśród nich znajdują się: „Układ grzewczy pieca do syntezy produktów gazowych i ciekłych”, „Komora grzewcza, szczególnie dla suszarki obrotowej lub pieca obrotowego”, a także „Sposób ogrzewania pieca topielnego”.

Czy dzięki innowacyjnemu i indywidualnemu podejściu do każdego kontraktu są Państwo w stanie pozytywnie reagować na rynkowy kryzys?

Jeżeli chodzi o rynkowy kryzys, to w gruncie rzeczy działamy w obszarze specyficznym. Nie zawsze i nie dla każdego możemy sprzedać piec przemysłowy, suszarnie czy Dopalacz Termiczny Regeneracyjny RTO (Regenerative Thermal Oxidizer) „pod klucz”. W naszym odczuciu kryzys nie dosięgnął nas znacząco. Możemy nawet powiedzieć, że raczej wyszliśmy z niego obronną ręką. Dzięki temu funkcjonujemy obecnie na skalę nie mniejszą niż w 2008 r.

Zróżnicowanie naszej oferty od pieców wysokotemperaturowych po piece niskotemperaturowe oraz suszarnie i systemy palnikowe pozwala na pracę dla bardzo różnych odbiorców, a więc łatwiejsze unikanie skutków kryzysu.

O pozytywnych wynikach firmy świadczy wskaźnik rentowności, który z roku na rok jest wyższy, pomimo tendencji spadkowych w gospodarce i wzrostów kosztów w działalności gospodarczej.

W związku z tymi pozytywnymi dla PiecoSerwisu trendami, w jaki sposób zamierzają Państwo w najbliższym czasie rozwijać firmę?

Obecnie zatrudniamy 25 osób, w tegorocznych planach mamy zwiększenie zatrudnienia – przede wszystkim w sektorze inżynierskim. Oprócz tego w najbliższym czasie PiecoSerwis będzie kładł nacisk na kreowanie wizerunku, a także jeszcze większej rozpoznawalności marki w obszarach do tej pory dla nas mniej aktywnych. Starając się wychodzić na spotkanie naszym klientom, PiecoSerwis modernizuje swoją stronę internetową, dodając zakładkę o piecach rurowych, a także zdecydowaliśmy się umieszczać publikację dla każdego produktu. Ważnym obszarem, w którym cały czas będziemy działać, jest poszukiwanie nowych nisz produktowych.

Warto podkreślić, że PiecoSerwis Gliwice działa zgodnie z wymaganiami ISO. Wdrożyliśmy i stosujemy Zintegrowany System Zarządzania (PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-18001:2004, PN-EN ISO 14001:2005), wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji i IQNet.

Jaskie są Pańskim zdaniem największe atuty firmy?

Siedziba firmy PiecoSerwis mieści się w Gliwicach. Na pewno jest to w naszej działalności wielkie ułatwienie logistyczne, biorąc pod uwagę sąsiedztwo autostrad A4 i A1. Drugą zaletą usytuowania siedziby firmy w Gliwicach jest fakt bliskości Politechniki Śląskiej, z którą prowadzimy przeróżne badania, które ułatwiają nam ciągły transfer technologii. Z drugiej strony powinniśmy podziękować naszym klientom, dzięki którym mamy możliwość stosowania zdobyczy najnowszej techniki, a także naszym kooperantom, dzięki którym te aplikacje są skuteczne.

Przede wszystkim jednak w historii firmy PiecoSerwis szczególne miejsce zajmują ludzie, z których inspiracji powstają satysfakcjonujące wszystkich nowe konstrukcje. Wiedza, którą wnieśli do firmy, i zaufanie, którego nam udzielili, umożliwiły zrealizowanie przełomowych dla nas projektów. Za każdym razem te pierwsze realizacje otwierały drogę do kolejnych projektów i udoskonaleń.