Energa wdraża projekt instalacji paneli fotowoltaicznych na wodzie

Energa wdraża projekt instalacji paneli fotowoltaicznych na wodzie

04/03/2020

Energa OZE planuje realizację innowacyjnego projektu pływających paneli fotowoltaicznych na wodzie. Będzie to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce. Projekt został zaprezentowany podczas sesji Rady Gminy Kolbudy.

Pływające panele fotowoltaiczne na wodzie mają być zamontowane na zbiorniku wodnym w Łapinie, w gminie Kolbudy. To kolejna innowacja w Grupie Energa w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Po pomyślnym pilotażu tego projektu, prowadzonym w ub. roku, Energa OZE przystępuje do realizacji inwestycji na większą skalę.

Projekt zakłada instalację paneli fotowoltaicznych o mocy do 0,5 MW na zbiorniku wodnym przy eksploatowanej obecnie przez Energę OZE Elektrowni Wodnej Łapino. Powierzchnia paneli ma wynieść do 0,5 ha, czyli ok. 1,25% całkowitej powierzchni zbiornika.

Jak podaje Energa, realizacja projektu instalacji fotowoltaicznej na zbiorniku w Łapinie jest przedsięwzięciem o charakterze innowacyjnym w skali kraju. Dzięki tej inwestycji, zyska region i gmina. Korzyścią z eksploatacji farmy będzie nie tylko nowa energia z OZE i poprawa wolumenu z odnawialnych źródeł w miksie wytwarzania w Grupie Energa (obecnie ponad 1/3).

Pływające fotowoltaiki bardziej efektywne

Eksploatacja PV w zbiornikach wodnych to nowe możliwości zwiększenie produkcji energii odnawialnej w miksie energetycznym.

Zaletą instalacji PV na wodzie, braną pod uwagę przez spółkę przy decyzji o tej inwestycji, jest między innymi zwiększona (nawet o ok. 10%) wydajność wytwarzania energii w porównaniu do naziemnych farm fotowoltaicznych

Ponadto, wskazuje się pozytywny wpływ przez potencjalnie zmniejszoną intensywność parowania wody ze zbiorników wodnych, jak również rozwoju glonów w tych zbiornikach.

Elektrownie fotowoltaiczne posadowione na wodzie są stawiane w wielu miejscach na świecie, m.in. w Japonii, Chinach, Korei Południowej. Pływające farmy fotowoltaiczne osiągają tam łącznie nawet kilkaset MW mocy zainstalowanej. Technologia ta coraz częściej wykorzystywana jest także w Europie – w Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji.

Innowacyjny projekt instalacji paneli fotowoltaicznych na wodzie był pilotażowo wdrażany w spółce Energa OZE w zbiorniku przy elektrowni wodnej w Łapinie. Badano czy takie posadowienie instalacji wpłynie na poprawę ich efektywności i zwiększenie poziomu generowanej energii.

Teraz Energa OZE, po pomyślnie realizowanym pilotażowym programie, zamierza wdrażać tę technologię w Polsce. Jak wynika z analizy zastosowania tej technologii, przeniesienie paneli PV na wodę pozwala istotnie zwiększyć wielkość wyprodukowanej energii elektrycznej.