Autor:
|

Andrzej Krawczyk, prezes GZOG, podkreśla, że podstawą rozwoju zabrzańskiej firmy są przede wszystkim odpowiedzialność, konsekwencja i upór załogi w dążeniu do osiągania rynkowych celów.

Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa sp. z o.o. planuje w najbliższych latach umocnić swoją pozycję na rynku. Firma wciąż ma być postrzegana jako rzetelna, doświadczona i wiarygodna.

W ubiegłym roku spółka podjęła się realizacji innowacyjnego projektu zakładającego budowę stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Ełku. Przedsiębiorstwo rozpoczęło również budowę stacji regazyfikacji w miejscowości Zielone Kamedulskie dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Zakład w Suwałkach. „Skomplikowana technologia stanowi dla nas wyzwanie. Na obecnym etapie budowy prace prowadzone są w sposób prawidłowy i niezakłócony. Jest to dla nas kolejne, nowe doświadczenie, które pozwoli nam na rozwój oraz zdobycie nowego rynku – mówi Andrzej Krawczyk, prezes zarządu GZOG sp. z o.o. I dodaje: – W niedługim czasie rozpoczęty zostanie projekt związany z budową instalacji i dostawą systemu sprężania powietrza wraz z systemem osuszania o przepustowości kilkunastu tysięcy metrów sześciennych na godzinę”.

gzog5

Nawanialnia rozszerza możliwości
GZOG w Zabrzu powstał w roku 2000 w efekcie wydzielenia ze struktur PGNiG SA pracowników pionów technicznych do obsługi eksploatacyjnej stacji gazowych oraz obiektów infrastruktury, a także wydziału remontowo-budowlanego. „Najważniejszym obszarem naszej działalności jest eksploatacja stacji gazowych i gazociągów, zgodnie z celem, w jakim zostaliśmy powołani do działania w 2000 r. Mamy nadzieję, że zarówno OGP GAZ-SYSTEM SA, jak i Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. cenią sobie współpracę z naszą firmą, co pozwala nam na rozwój w podstawowym pionie naszej działalności. Specjalizujemy się w projektowaniu, budowie stacji gazowych i gazociągów” – stwierdza Andrzej Krawczyk.

Obecnie działalność firmy obejmuje szeroki zakres prac związanych z eksploatacją stacji i obiektów infrastruktury gazowej. Ważnym wydziałem w tym zakresie jest pion eksploatacji i serwisu. „Pion eksploatacji odpowiedzialny jest za prawidłowe działanie i utrzymanie infrastruktury gazowej powierzonej do obsługi przez Zakłady Gazownicze – mówi Andrzej Krawczyk. I dodaje: – Utrzymanie obiektów gazowych to nasze główne zadanie i jesteśmy świadomi ciążącej na nas odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowników sieci gazowych oraz odbiorców paliwa gazowego. Gaz ziemny jest paliwem ekologicznym, jednakże nieprawidłowo dostarczany do odbiorców może powodować pewne zagrożenia. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na prawidłową eksploatację stacji i sieci gazowych, szkolenia kadry oraz zapewnienie odpowiedniego wyposażenia brygadom zajmującym się eksploatacją w naszej firmie”.

Czy wiesz, że…
Niezwykle istotnym elementem działalności GZOG jest prowadzenie serwisu. W wypadku wybudowania i oddania do eksploatacji obiektu takiego jak np. stacja gazowa, stacja CNG, właściwa obsługa serwisowa jest niezwykle istotna dla optymalnego działania tego typu instalacji. W tym zakresie firma zapewnia całodobową pomoc techniczną.

W skład pionu eksploatacji i serwisu wchodzą: wydział redukcyjny specjalizujący się w urządzeniach do redukcji gazu, a także w serwisie stacji gazowych; wydział pomiarowy, obejmujący urządzenia do pomiaru strumienia i transmisji przewodowej i bezprzewodowej oraz programowanie sterowników PLC; wydział elektryczny, działający w obszarze obsługi obiektów pod względem elektrycznym, oraz wydział antykorozji zajmujący się czynną i bierną ochroną antykorozyjną.

Oprócz tego GZOG posiada pracownię konstrukcyjno-projektową, która zajmuje się głównie projektowaniem sieci gazowych, stacji gazowych, a także stacji tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym (CNG) i stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG). Pozostałymi wydziałami istotnymi dla działalności przedsiębiorstwa są: wydział mechaniczny, odpowiedzialny za realizację projektów, budów i wszelkiego typu zadań inwestycyjnych oraz remontowych (w jego skład wchodzi również wydział budowlany, odpowiedzialny za zadania związane z remontami i wyposażaniem obiektów zgodnie z wymaganiami inwestorów); wydział nowych technologii, którego głównym zadaniem jest pozyskiwanie i wdrażanie nowych technologii w przemyśle, a także utrzymywanie i serwisowanie stacji tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym (CNG), budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz dostawy przemysłowych urządzeń do sprężania powietrza; wydział budowy i renowacji gazociągów, zajmujący się renowacją zarówno rurociągów gazowych, wodnych, jak i kanalizacji metodami bezwykopowymi. Wydział ten odpowiedzialny jest również za budowę nowych gazociągów i wodociągów.

Podkreślić należy, że GZOG od momentu powstania systematycznie rozszerza swoją działalność. „W ostatnim czasie firma zaprojektowała i wdrożyła do produkcji własną nawanialnię wtryskową VAPORINI, która ma skutecznie odpowiadać na potrzeby rozwijającego się rynku gazowniczego w Polsce. Została ona zaprojektowana dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas eksploatacji stacji gazowych i napotkanym problemom z zachowaniem prawidłowych wartości nawaniacza w paliwie gazowym, który jest bardzo ważnym czynnikiem przy dostawach paliwa gazowego do odbiorców i ma bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo użytkowników gazu ziemnego” – argumentuje prezes GZOG.

Rozwojowe technologie
Bezpompowa nawanialnia gazu jest w tej chwili flagowym produktem firmy. Posiada ona kilka istotnych parametrów, które wyróżniają ją spośród rynkowej konkurencji. Jednym z nich jest płynna regulacja ciśnienia, pozwalająca na dokładne dozowanie środka nawaniającego THT, a także sterownik z autorskim oprogramowaniem, który można wykorzystać do rejestracji i przesyłania wielu parametrów pracy stacji gazowej.
„Nasze działania w najbliższym czasie skoncentrujemy na doskonaleniu technologii w zakresie podstawowym, tj. obsługi stacji i sieci gazowych, a także rozwoju w tym zakresie. W dalszym ciągu promować też będziemy naszą nawanialnię VAPORINI i rozwijać się w zakresie czynnej ochrony antykorozyjnej gazociągów i infrastruktury gazowej” – mówi prezes GZOG.

Tajemnica sukcesu? Nie ma czegoś takiego

Podkreśla także: „Liczymy również na rozwój rynku CNG i LNG w naszym kraju, co pozwoli nam zrobić użytek ze zdobytego już doświadczenia i pozyskać nowe, które uczyni z nas firmę bardziej konkurencyjną na rynku i jeszcze lepiej odpowiadającą wymaganiom inwestorów”.

Nowa nawanialnia to niejedyny perspektywiczny obszar działalności firmy. GZOG został w ostatnim czasie przedstawicielem w Polsce niemieckiej technologii Primus Line. Polega ona na wciągnięciu rękawa do istniejącego rurociągu poprzez niewielkie wykopy, bez konieczności niszczenia powierzchni jezdni na dużej przestrzeni. Odległość pomiędzy wykopami może wynosić do 1 km. Jest to jedyna metoda na rynku pozwalająca wykonać tak długi odcinek rurociągu. Primus Line ma konstrukcję samonośną, a rura stalowa pełni funkcję rury ochronnej. Może być on stosowany do transportu wody i gazu. Gwarancja producenta rozciąga się na 50 lat.

Czy wiesz, że…
Istotnym elementem związanym i z eksploatacją, i z budową obiektów infrastruktury gazowej jest spełnianie wielu norm bezpieczeństwa, określonych wymogami prawa oraz obowiązującymi normami. Zarówno OGP GAZ-SYSTEM SA, jak i Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. posiadają jasne wytyczne odnośnie do infrastruktury gazowej i wymagania, jakie należy spełniać przy eksploatacji oraz budowie obiektów. Ujęte są w nich wszelkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa, stosowanych materiałów, wyposażenia brygad wykonujących usługi. GZOG spełnia wszystkie standardy w tym zakresie.

GZOG planuje także rozwój w zakresie technologii sprężonego powietrza. „W tym przypadku szczególne znaczenie ma dla nas współpraca z firmą Samsung, której jesteśmy przedstawicielem – stwierdza Andrzej Krawczyk i dodaje: – Mamy na koncie kilka wykonanych instalacji sprężonego powietrza. Jest to dla nas branża, którą cały czas chcemy w firmie rozwijać i doskonalić. W związku z tym cały czas poszerzamy swą wiedzę o systemy osuszania powietrza, systemy sprężania, zdobywamy nowe doświadczenia. Są to skomplikowane instalacje wykorzystujące zaawansowane rozwiązania informatyczne, pomiarowe i teletechniczne. Zaznajomienie się z tą branżą wymaga wiele samodyscypliny, uporu i konsekwencji.

Serwis ważny dla klienta
Zgodnie ze strategią rozwoju GZOG zamierza w najbliższych latach doskonalić technologię w zakresie podstawowej działalności, a także wchodzić w nowe obszary rynku, które zapewnią pełny portfel zamówień. Wśród nich ważnym elementem będzie rynek sprężonego powietrza, w którym firma posiada już doświadczenie, oraz rynek bezwykopowych renowacji wszelkiego rodzaju rurociągów.

Jednocześnie pielęgnowany będzie podstawowy obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa, który oparty jest przede wszystkim na współpracy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA oraz PGNiG  SA w Warszawie, a także jego podmiotami zależnymi, z PGNiG, który umożliwił powstanie GZOG, a także wydzielonymi ze struktur koncernu spółkami OGP Gaz-System SA i Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o., z którymi zabrzańska firma ściśle współpracuje od początku swojej działalności. Oprócz tego do głównych klientów GZOG należą: Enesta sp. z o.o., Synthos Dwory 7 sp. z o.o., Odlewnia CEMA-MYSTAL sp. z o.o., NITROERG SA, ArcelorMittal Poland SA, Fortum SA, a także PKM sp. z o.o. w Tychach.

Niezwykle istotnym elementem działalności GZOG jest prowadzenie serwisu. W wypadku wybudowania i oddania do eksploatacji obiektu takiego jak np. stacja gazowa, stacja CNG, właściwa obsługa serwisowa jest niezwykle istotna dla optymalnego działania tego typu instalacji. „My nie tylko budujemy obiekty, lecz także zajmujemy się serwisem i zapewniamy całodobowe pogotowie techniczne. Prawidłowa obsługa i serwisowanie obiektów pozwala uniknąć sytuacji awaryjnych, a w późniejszym okresie znacznych nakładów finansowych na remonty i naprawy, o czym zapomina wielu naszych klientów. Bezpieczeństwo dostaw paliwa gazowego i ciągłość dostawy wymagają nakładów również po zrealizowaniu inwestycji” – argumentuje Andrzej Krawczyk.

gzog3

Jak podkreśla prezes GZOG, utrzymanie działalności serwisowej na bardzo wysokim poziomie pomaga również w utrzymaniu stałej relacji z klientem. W związku z tym spółka zapewnia serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie całego kraju w pełnym zakresie swojej działalności. GZOG serwisuje zarówno stacje gazowe, stacje CNG, jak i obiekty infrastruktury w zakresie gazowym, elektrycznym, instalacyjnym i budowlanym. „Staramy się nie zostawiać klienta z produktem, lecz służyć pomocą w eksploatacji. Nasi pracownicy pełnią całodobowe dyżury w zakresie gazowym i elektrycznym dla klientów mających podpisane umowy serwisowe” – mówi Andrzej Krawczyk.

Czy wiesz, że…
GZOG został w ostatnim czasie przedstawicielem w Polsce niemieckiej technologii Primus Line. Polega ona na wciągnięciu rękawa do istniejącego rurociągu poprzez niewielkie wykopy, bez konieczności niszczenia powierzchni jezdni na dużej przestrzeni. Odległość pomiędzy wykopami może wynosić do 1 km. Jest to jedyna metoda na rynku pozwalająca wykonać tak długi odcinek rurociągu. Primus Line ma konstrukcję samonośną, a rura stalowa pełni funkcję rury ochronnej. Może być on stosowany do transportu wody i gazu. Gwarancja producenta rozciąga się na 50 lat.

Regulować „zza biurka”
Specyfika funkcjonowania firmy związana jest z rozbudowanym zakresem jej działalności. Oprócz zadań związanych z eksploatacją stacji gazowych, gdzie metody działania są narzucone przez prawo, instrukcje oraz przez szczegółowo określone wymagania zamawiającego, GZOG realizuje także szereg projektów o mniej lub bardziej złożonej strukturze: od skomplikowanych budów „pod klucz”, obejmujących wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę, odbiór końcowy, po wzorcowanie manometrów, pomiary instalacji oraz przeglądy.

gzog4

Zabrzańska spółka w za1eżności od potrzeb klienta może wybudować zarówno stację wyposażoną w skomplikowane systemy automatyki, włącznie ze sterowaniem komputerowym np. z dyspozytorni, a także proste stacje, których obsługa polega na wykonywaniu czynności okresowych. Ich parametry są uzależnione przede wszystkim od indywidualnych potrzeb klientów. By móc sprostać wielu wymaganiom w tym zakresie, GZOG w trakcie realizacji poszczególnych inwestycji pomaga w kontaktach z dostawcą paliwa gazowego, określeniu lokalizacji, pozyskaniu terenów pod budowę, uzyskaniu pozwoleń. Po zakończeniu procedur formalnych firma rozpoczyna proces doboru urządzeń i armatury w zależności od potrzeb klienta.

Podstawowe znaczenie ma w tym zakresie postęp technologiczny, który wymusza ciągłe zmiany dotyczące urządzeń wchodzących w skład poszczególnych instalacji. „W zakresie obsługi stacji postęp technologiczny jest znaczny. Duża liczba stacji i obiektów obsługiwanych przez naszą firmę i budowanych przez nasze wydziały jest wyposażona w urządzenia elektroniczne służące do zdalnych pomiarów, rejestracji zdarzeń, regulacji ciśnień, kontroli parametrów pracy i przesyłanie tych informacji przewodowo i bezprzewodowo do centrów dyspozytorskich – opowiada prezes GZOG i podkreśla: – Postęp technologiczny wymusił na nas podwyższenie jakości usług, zaznajomienie się z branżą teleinformatyczną i opanowanie jej. Wdrażamy do swej pracy sterowanie za pomocą programowalnych sterowników PLC, które stają się nieodłączną dziedziną przemysłu. Budujemy stacje gazowe oparte na systemach sterowania ciśnieniem, gdzie zza biurka można nie tylko odczytywać parametry pracy stacji, lecz także je regulować”.

gzog1

Wspólna droga do celu
Istotnym elementem możliwości rozwojowych zabrzańskiego przedsiębiorstwa jest rozwój polskiego rynku LNG. „Zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym jesteśmy gotowi uczestniczyć w rozwoju tej gałęzi przemysłu w Polsce. Obserwujemy również rynek budowy stacji CNG i pozytywne działania PGNiG SA dotyczące budowy i kreowania pozytywnego wizerunku tego alternatywnego paliwa dla polskiego przemysłu motoryzacyjnego, a co się z tym wiąże, budową nowych stacji CNG, w której mamy ogromne doświadczenie” – mówi Andrzej Krawczyk.

W związku z tym GZOG poszerza swoje know-how w zakresie budowy infrastruktury CNG i LNG, podnosi jakość budowanych przez siebie stacji gazowych, a także rozszerza ofertę o bezwykopowe renowacje rurociągów i systemy sprężonego powietrza. Na pytanie o tajemnicę sukcesu firmy jej prezes udziela bardzo interesującej odpowiedzi: „Tajemnica sukcesu – nie ma czegoś takiego. Wszystko jest okupione ciężką pracą wszystkich pracowników. Zarówno kierownictwa, jak i każdego pracownika z osobna. Ludzie, dzięki którym firma istnieje, są odpowiedzialni, konsekwentni i uparci w swych działaniach i dążeniu do celu. Razem przechodzimy lepsze i gorsze okresy działalności firmy. Ja tylko przyglądam się ich pracy – podkreśla Andrzej Krawczyk i dodaje: – Patrząc na firmę z perspektywy czasu, a pracuję w niej od momentu jej powstania, jestem dumny z tego, co już osiągnęliśmy. Stworzyliśmy zespół 140 osób potrafiących zrealizować trudne i innowacyjne projekty, nieunikający nowych wyzwań. Przez lata zdobywaliśmy doświadczenie, doskonaliliśmy kadrę pracowniczą i gromadziliśmy sprzęt. Zaawansowane technologie, sprzęt i inne czynniki są tylko dodatkiem i ułatwieniem w ciężkiej drodze do celu, jaką wspólnie odbywamy, za co dziękuje wszystkim pracownikom i przyjaciołom GZOG sp. z o.o.”

Czy wiesz, że…
Andrzej Krawczyk, prezes zarządu GZOG, zwraca uwagę na istotny problem dotyczący polskiego rynku pracy: „Dużym problemem w najbliższych latach, jak nam się wydaje, będzie brak kadry pracowniczej chętnej do nauki i pracy. Obecnie nie lada problemem jest dobór kandydata na stanowiska wymagające ogólnej wiedzy technicznej, umiejętności przewidywania, skrupulatności, odpowiedzialności i dokładności w działaniu”.