Oznakowania rur spełniające każde wymagania

Profesjonalne oznakowania rur mogą pełnić funkcję żywego schematu zakładu, pomagając inżynierom w podejmowaniu decyzji, gdzie i kiedy należy interweniować. Właściwie zastosowane oznakowania rur mogą również stanowić przewodnik dla pracowników i podwykonawców, zapewniając im błyskawiczny wgląd w tajniki funkcjonowania zakładu. Firma Brady oferuje zgodne z wymaganiami profesjonalne oznakowania rur, odznaczające się trwałością oraz możliwością łatwego dostosowania do wszelkich norm: wewnętrznych wymogów firmy lub zewnętrznych, nakładanych przez organy administracyjne.

Dostępne we wszelkich kolorach i rozmiarach

Nowe inwestycje w technologie drukowania umożliwiają firmie Brady znalezienie odpowiedzi na największe wyzwania w dziedzinie oznakowań rur dzięki zwiększonym możliwościom dostosowywania oznakowań do indywidualnych potrzeb. Dzięki poczynionym inwestycjom firma Brady oferuje oznakowania rur spełniające wszelkie wymagania na potrzeby różnych branż, między innymi chemicznej, naftowej i gazowniczej, energetycznej, transportu morskiego, spożywczej, budowlanej, produkcyjnej i przetwórczej. Samoprzylepne i zwykłe oznakowania rur są dostępne w dowolnych kolorach, wymiarach i układach, umożliwiających zapewnienie zgodności z normami międzynarodowymi, krajowymi lub wewnętrznymi regulacjami przedsiębiorstwa.

5820_pipe markers 1

We wszystkich krajach Unii Europejskiej niebezpieczne substancje chemiczne muszą być oznaczane zgodnie z regulacją GHS/CLP 1272/2008 oraz dyrektywą 2014/27/WE. Dotyczy to również mieszanin chemicznych przepływających przez rury w zakładach przemysłowych. Oznakowania rur marki Brady zawierają odpowiedni zestaw symboli zapewniający zgodność z regulacją CLP/GHS, czytelnie informujących o wszelkich zagrożeniach ze strony zawartości rur dla pracowników, podwykonawców lub służb ratunkowych.

Wytrzymałość

Wszystkie oznakowania rur marki są wykonane z opracowanych i przetestowanych przez firmę Brady materiałów etykietowych, z zastosowaniem specjalnych środków klejących oraz tuszy odpornych na działanie oleju, gazu, środków chemicznych i rozpuszczalników, a także długotrwałe oddziaływanie promieniowania UV. Dlatego też oznakowania rur marki Brady nie odklejają się oraz zachowują czytelność przez dłuższy czas, również w trudnych warunkach eksploatacji.

Więcej informacji na temat oznakowań rur marki Brady lub specjalnych wymaganiach dotyczących materiałów, z których są produkowane, można uzyskać w firmie Brady, pod adresem emea_request@bradycorp.com