Instalacje uzdatniania wody oraz oczyszczalnie ścieków od RemWil-u

|

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe RemWil sp. z o.o. to przykład firmy z ugruntowaną pozycją zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Choć firma pochodzi z Włocławka, ma swoje oddziały także w Czechach i na Litwie. To też kluczowy wykonawca utrzymania ruchu w firmie Anwil, z której to spółka się oddzieliła.

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe RemWil sp. z o.o. działa już na rynku od 15 lat. Ten czas można nazwać „aktywną stabilizacją”. RemWil jest firmą powołaną przez właściciela, po pierwsze, by racjonalizować koszty poprzez ich wydzielenie i łatwe określenie, a po drugie, z potrzeby technicznej – zapewnienia wykonawcy okresowych prac przeglądowych i inwestycyjnych oraz bieżącego utrzymania ruchu. Już w pojęciu „praca okresowa” widać, że w pewnych innych okresach zleceń należy szukać poza Grupą Anwil. Stąd właśnie ta „aktywna stabilizacja”. Konieczną aktywność na rynku najłatwiej wykazać setkami składanych ofert: do grupy Anwil, szerzej – Grupy Orlen i poza nie. Przykładowo w 2011 r. RemWil złożył 220 ofert na sumę mniej więcej 350 mln zł, z czego wykonał 76 projektów – tj. 35%, a w 2012 r. na złożonych 251 ofert wygrał 75, co stanowiło mniej więcej 30%. Widać więc, że rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny.


Firma powstała z wydzielonych służb remontowych jednego z największych zakładów chemicznych w Polsce – firmy Anwil SA. Działając nie tylko na rynku polskim, firma znajdowała różnych kontrahentów i wykonywała prace w branżach: mechanicznej, elektrycznej i automatyki. Na tym też polega specyfika firmy, że jej potencjał w tych trzech branżach pozwala na samodzielne wykonywanie zadań inwestycyjnych, które z zasady nie są jednobranżowe. (Często pojawia się jeszcze potrzeba kooperacji z firmą ściśle budowlaną). Firmie zdarzało się wykonywać inwestycje wielomilionowe „pod klucz”. Stąd w nazwie człon „inwestycyjno”. RemWil zaczynał od drobnych prac inwestycyjnych – głównie na własnym podwórku, w Anwilu, a doświadczenia nabierał z czasem – głównie organizacyjnego, bo jakość pracy od początku stała na wysokim poziomie. W naturalny sposób narzuca go fabryka chemiczna, gdzie każdy błąd powoduje duże konsekwencje i może skończyć się tragicznie, głównie z powodu niebezpiecznych substancji chemicznych oraz często skrajnych parametrów fizykochemicznych – ciśnienia i temperatury. Tę świadomość załoga firmy posiada w stopniu wyższym od innych.

W Polsce firma zatrudnia około 720 pracowników, a zagranicą posiada dwa oddziały – jeden w Neratowicach w Republice Czeskiej, powołany w 2009 r., głównie do prac realizowanych w fabryce chemicznej Spolana. Drugi – założony na terenie Republiki Litewskiej – dla realizacji prac w rafinerii w Możejkach. Oddział litewski powstał z uwagi na wymogi litewskiego prawa podatkowego, a w szczególności tak zwanych uprawnień energetycznych, wymaganych dla realizacji prac specjalistycznych na terenie Litwy. W Czechach zatrudnionych jest 130 czeskich pracowników, a na Litwie oddział funkcjonuje w formie prawnej i jest uaktywniany przy konkretnych zadaniach.

Pewna znacząca grupa wyrobów firmy to instalacje uzdatniania wody oraz oczyszczalnie ścieków. RemWil wykonał już tyle tych obiektów, że może przypisać sobie specjalizację. Zleceniodawcy są zadowoleni, o czym świadczą wystawiane przez nich listy referencyjne. Jedną z pierwszych dużych inwestycji w tej dziedzinie była seria przepompowni i oczyszczalni ścieków w okolicznych gminach, realizowana przez kilka lat. Ostatnim natomiast osiągnięciem jest modernizacja i rozbudowa ujęcia oraz Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” we Włocławku. W ramach tego zadania realizowano projektowanie i budowę rozproszonego systemu sterowania oraz wizualizacji na podstawie systemu PCS7 firmy Siemens. Wykonano magistrale komunikacyjne PROFIBUS oraz Ethernet w technice światłowodowej. W tych instalacjach wykorzystano współpracę z firmą Siemens, z którą RemWil jest związany na poziomie Solution Partner.

Z ciekawszych realizacji firmy RemWil należy wyróżnić Wytwórnię Saletrzaku, której firma była współwykonawcą, czy też Fabrykę PET dla SK Eurochem. Przy budowie magazynu Canwilu o pojemności 25 tys. ton wraz z galerią transportową firma była generalnym wykonawcą. Z wielu innych budów i modernizacji na terenie Anwilu koniecznie trzeba wspomnieć o udziale firmy w kompleksowej modernizacji elektrolizy – likwidacji „przeponowej”, opartej na azbeście, i budowie „membranowej”, supernowoczesnej, ekologicznej, bez azbestu i rtęci. Tego typu prace RemWil realizował jako pierwszy w Polsce, co zaowocowało referencjami i doświadczeniem, które firma wykorzystała podczas budowy elektrolizy w PCC Rokita. Strona internetowa www.remwil.pl przedstawia większość realizacji z dołączonymi referencjami i zdjęciami.

Przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę we Włocławku, ale za swój region uważa obszar od Płocka, poprzez Toruń i Świecie, aż do Pomorza Gdańskiego. Na tym bowiem terenie udaje się firmie zdobywać najwięcej zleceń. Tak mówią statystyki, ale oferty są składane także firmom na terenie całej Polski i coraz częściej poza jej granicami. RemWil może się pochwalić kilkoma ciekawymi realizacjami w Europie: wykonaniem elementów stalowych dla tunelu pod Łabą w Niemczech, pracami na platformie gazowej w Hiszpanii i we Włoszech, gdzie prace prowadzono na morzu, w szczególnym rygorze obowiązującym w takich warunkach, a także pracami przy rozbudowie dużej fińskiej rafinerii w Kilpilahti, niedaleko Helsinek. Ostatnie lata to intensywne prace remontowe na instalacjach Orlen Lietuva w Możejkach na Litwie, i to w różnych branżach. To bardzo wymagające rodzaje robót, do których przygotowania trwają wiele miesięcy, a realizacja bezpośrednia – najwyżej kilka tygodni. Takie są wymogi firm chemicznych i petrochemicznych oraz papierniczych, gdzie występuje ruch ciągły. Instalacje, maszyny i urządzenia są zatrzymywane na z góry wyznaczony czas. Prace muszą być wykonane szybko i doskonale jakościowo, tu nie ma czasu na poprawki.

Wiele firm działających w różnych branżach staje oko w oko z konkurencją. To starcie się z rzeczywistością w przypadku firmy RemWil przebiega nadzwyczaj spokojnie i bezproblemowo. Firma wszystkie zlecenia otrzymuje drogą przetargów, składania ofert, negocjacji, dogrywek itd.