Intester – Nasza specjalność: automatyka, instalacje, szafy, kotłownie

|

Firma Intester Sp. z o.o. z miejscowości Dobrów nieopodal Staszowa w województwie świętokrzyskim działa na polskim rynku od 14 lat. Przez ten czas firma zmieniła nazwę i prowadzi ciągłe inwestowanie w rozwój i poszerzanie swojej oferty. O tym jak było kiedyś, jak jest teraz i jak będzie w przyszłości rozmawiamy z prezesem firmy Wiesławem Grudniem.

Firma Intester Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku od 1997 roku. Proszę nam przybliżyć historię jej powstania.

Firma powstała w 1997 r. na bazie Zakładu Automatyki, Informatyki i Telekomunikacji Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” SA w Grzybowie pod nazwą Intelster Sp. z o.o. Głównym zadaniem spółki w początkowym okresie jej funkcjonowania było świadczenie usług automatyzacji procesów przemysłowych i telekomunikacji dla głównego udziałowca, a były nim Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”. W ciągu 14 lat funkcjonowania zmieniła się struktura właścicielska. Zmieniła się też nazwa spółki na Intester Sp. z o.o. Największym osiągnięciem jest poszerzenie zakresu świadczonych usług, co spowodowało wzrost zatrudnienia z 50 do 135 pracowników. Od początku istnienia spółka jest aktywnym członkiem Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach.

14 lat na rynku to dość długi okres działalności. Proszę powiedzieć jak widzi Pan firmę przez te wszystkie minione lata? Co było najtrudniejsze? Z czego jest Pan najbardziej dumny?

W historii spółki zdarzały się trudne momenty związane z kryzysem w branżach, dla których świadczymy usługi. Mam tu na myśli głównie przemysł wydobywczy, motoryzacyjny i budownictwo. Firma poradziła sobie z trudnościami dzięki poszerzeniu oferty, rzetelnemu wykonawstwu oraz pozyskiwaniu nowych klientów. Od 2009 r. strategicznym udziałowcem spółki jest firma Control Process SA. Dzięki nowemu udziałowcowi rozpoczęliśmy proces inwestycyjny, którego efektem jest uruchomienie produkcji rozdzielni elektrycznych i szaf sterowniczych w nowoczesnej hali produkcyjnej.

Czym konkretnie zajmuje się firma Intester Sp. z o.o.?

W skrócie mogę powiedzieć, że głównym trzonem działalności są kompleksowe usługi w branży automatyki przemysłowej, instalacji elektrycznych, teleinformatycznych oraz konserwacje, remonty i modernizacje linii produkcyjnych.

Można powiedzieć, że firma podzielona została na cztery obszary działalności. Proszę je scharakteryzować.

Faktycznie, naszą działalność można podzielić na 4 obszary. Pierwszy to projekty techniczne w dziedzinie instalacji elektrycznych i automatyki przemysłowej. Drugi dział to usługi w dziedzinie automatyzacji procesów przemysłowych, montażu systemów automatyki, programowaniu PLC, PACS, DCS, wizualizacji procesów przemysłowych.
Ponadto wykonujemy instalacje elektryczne, sieci teleinformatyczne, systemy CCTV, SSWIN, KD, budujemy i modernizujemy kotłownie olejowe i gazowe. Produkujemy szafy sterownicze, rozdzielnice elektryczne NN i SN. Ponadto zajmujemy się serwisem, remontowaniem, konserwowaniem oraz utrzymaniem ruchu w branży mechanicznej, automatyki przemysłowej i elektroenergetyki.

Można więc powiedzieć, że Intester Sp. z o.o. to mocna firma z konkretną ofertą. Jak to się przekłada na liczbę pozyskiwanych klientów? Czy czujecie na sobie oddech konkurencji?

W branży, w której działamy, konkurencja jest bardzo silna i wymagająca, a co za tym idzie do utrzymania się na rynku i zdobywania nowych klientów niezbędna jest rzeczowa i atrakcyjna cenowo oferta. Aby spełnić wymagania odbiorców, wdrożyliśmy w 2004 r. system zarządzania jakością ISO 9001:2000 i 9001:2008. Wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 umożliwia zdobywanie nowych klientów oraz utrzymanie aktualnych. Dzisiaj klienci chcą mieć pewność, że świadczona dla nich usługa podlega określonym procedurom i że otrzymają produkt dobry jakościowo, dlatego tak ważne jest dla nas ciągłe doskonalenie i rozwój wdrożonego systemu zarządzania jakością. Wdrożenie produkcji szaf sterowniczych i rozdzielni elektrycznych w oparciu o najwyższe światowe standardy wymagało wprowadzenia adekwatnych do tego poziomu procedur i instrukcji i tym samym doskonalenie wdrożonego systemu.

Kto jest Państwa głównym klientem lub klientami?

W oparciu o wieloletnie umowy ramowe świadczymy usługi dla Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” SA w Grzybowie, Pilkington Automotive Poland w Sandomierzu, Control Process SA w Krakowie oraz dla wielu innych firm.

Proszę powiedzieć coś na temat kadry zatrudnianej w Państwa firmie.

Głównym naszym atutem są pracownicy o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu, którzy poprzez swój profesjonalizm, skuteczność, zaangażowanie i ambicje sprawiają, że jakość świadczonych usług jest na wysokim poziomie. Unikatowa kadra specjalistów oraz baza warsztatowa, laboratoryjna i projektowa stanowią gwarancję profesjonalnego wykonania usług.
Kadra pracownicza jest podstawowym czynnikiem kształtującym firmę. Spółka dba o kształcenie oraz szkolenie swoich pracowników. Mamy pełną świadomość, że wykształcenie i umiejętności wpływają wprost proporcjonalnie na obsługę i satysfakcję naszych klientów, czego bezpośrednim efektem jest postrzeganie naszej firmy na zewnątrz. Nasi pracownicy uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Intester Sp. z o.o. pokrywa całkowite lub częściowe koszty studiów swoich pracowników. Nowoczesna baza socjalna oraz profesjonalne narzędzia pracy pozwalają pracownikom osiągnąć pełnię swoich możliwości.

Czy zdarzyło się w historii firmy wyzwanie, z którym na początku myśleliście, że sobie nie poradzicie?

Największym wyzwaniem była niewątpliwie decyzja o powstaniu firmy, w czasie kiedy KiZChS „Siarkopol” SA był w trudnej sytuacji i dla obniżenia kosztów podjął decyzję o wyprowadzeniu na zewnątrz usług automatyki i telekomunikacji. Ze względu na brak doświadczenia biznesowego i brak zapotrzebowania na nasze usługi w regionie nie było pewności, czy spółka przetrwa najtrudniejszy okres. To, że dzisiaj cieszymy się dobrą opinią i założone na początku istnienia spółki cele zostały osiągnięte, jest wielką zasługą wszystkich pracowników oraz wsparcia ze strony KiZCHS „Siarkopol” SA i Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach.

Jedną z Państwa usług jest tworzenie wizualizacji procesów przemysłowych. Proszę scharakteryzować tę ofertę.

W dobie powszechnej automatyzacji procesów produkcyjnych stawia się coraz większe wymagania systemom wizualizacji w zakresie zdalnego sterowania, monitorowania zdarzeń oraz analizy i prezentacji danych procesowych. Informacje uzyskane z tego systemu odgrywają bardzo ważną rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Nasza oferta w pełni wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, obejmując realizację zadań z wykorzystaniem systemów takich jak iFIX, InTouch, Cimplicity, WinCC. Gwarancją profesjonalnego wykonania nowoczesnego systemu wizualizacji jest doświadczenie programistów poparte wieloma wdrożeniami.

Pomówmy teraz o technologiach wykorzystywanych przez Państwa firmę. Czym możecie się pochwalić? Jakie innowacje stosujecie podczas instalacji swoich systemów?

Produkcja rozdzielnic elektrycznych jak również szaf sterowniczych wymaga często obróbki szyn miedzianych czy też innych elementów montażowych. Posiadamy bardzo dobrze wyposażony warsztat mechaniczny, w którym specjaliści przy pomocy najnowszych urządzeń programowalnych komputerowo dokonują bardzo precyzyjnej obróbki miedzi. Posiadamy również zaawansowane technologicznie urządzenia pomiarowe i testowe, np. kamery termowizyjne do monitorowania warunków termicznych panujących w rozdzielnicach. Nie są to jedyne innowacyjne technologie, jakie stosujemy w swojej pracy, ale te zostały wdrożone w tym roku.

Czy obecna oferta firmy zostanie rozszerzona w przyszłości o jakąś nową usługę?

Po uzyskaniu licencji rozpoczniemy produkcję rozdzielni wysuwnych. Obecnie jesteśmy w końcowym etapie opracowania planu rozwoju spółki na lata 2012–2015. Zaprezentujemy go na Zgromadzeniu Wspólników w pierwszym kwartale 2012 r.

Niedawno wybudowaliście nowoczesną halę produkcyjną. Czy związane jest to z rozszerzeniem Państwa działalności? Jeśli tak, to jakim?

Właśnie w tej hali wybudowanej za ponad 6 mln zł produkujemy rozdzielnie i szafy sterownicze. Mieści się tutaj również siedziba spółki z biurami, pracownią projektową i zapleczem socjalnym.

Zajmujecie się również budową i instalacją kotłowni gazowych i olejowych. Jak wygląda kwestia pozyskiwania przez Państwa klientów w tej dziedzinie, biorąc pod uwagę fakt, że wiele firm stawia na odnawialne źródła energii? Mam tutaj na myśli kolektory słoneczne, które stały się pewną alternatywą dla tradycyjnych kotłowni.

Intester Sp. z o.o. wykonuje modernizację, montaż oraz rozruch urządzeń kotłowni gazowych, olejowych i węzłów cieplnych. Oferujemy pełną automatyzację obiektów w oparciu o sprawdzoną technologię, najnowsze systemy sterowania i wizualizacji. W bieżącym roku wykonaliśmy w ramach grupy kapitałowej Control Process SA montaż i uruchomienie systemów elektrycznych i automatyki dla zadania „Podwyższenie sprawności wytwarzania energii w EC Mielec przy zastosowaniu kogeneracji gazowej”. Nasz praca została bardzo dobrze oceniona przez Inwestora. Jednym z celów będą odnawialne źródła energii i w przyszłym roku wystąpimy z ofertą do klientów indywidualnych i firm.

Firma proponuje też usługi w projektowaniu i montażu sieci teleinformatycznych. Jak to wygląda w praktyce od momentu, gdy zgłosi się do Państwa klient z prośbą o zbudowanie mu sieci?

Budowane przez naszą firmę infrastruktury kablowe i radiowe cechują się doskonałymi parametrami jakościowymi, elastycznością oraz łatwością rozbudowy, dlatego też naszą usługę rozpoczynamy od identyfikacji potrzeb, wizji lokalnej, a następnie przygotowania projektu przy ciągłym kontakcie z klientem. Taki sposób realizacji projektu gwarantuje pełne zadowolenie klienta oraz brak niespodzianek podczas realizacji zadania na obiekcie.

Intester Sp. z o.o. pozyskała niedawno nowego udziałowca – Spółkę Control Process SA. Jakie nadzieje wiążecie z tym faktem i czy współpraca ta skutkuje już jakimiś efektami?

Od 2009 roku Intester Sp. z o.o. wchodzi w skład grupy kapitałowej Control Process SA. Dzięki pozyskaniu nowego udziałowca dokonana została dywersyfikację produkcji i usług. Wdrożenie produkcji szaf sterowniczych i rozdzielni elektrycznych jest właśnie wynikiem tej współpracy.

 

Nowator 2010 – to nagroda przyznana niedawno dla Intester Sp. z o.o. Za co zostaliście wyróżnieni i jakie nadzieje na przyszłość wiążecie z tym faktem?

Wyróżnienie Intester Sp. z o.o. nagrodą Nowator 2010 jest dla nas motywacją do poszukiwań nowych innowacyjnych produktów. Zostaliśmy wyróżnieni za realizację projektu „Produkcja szaf sterowniczych i rozdzielnic elektrycznych” w kategorii „Innowacyjna inwestycja w usługach”. Wyróżnienie jest promocją firmy, która przełoży się na pozyskanie nowych klientów. Ponadto w tym roku spółka otrzymała Nagrodę Najwyższej Jakości QI w kategorii usługi w konkursie organizowanym przez Quality International pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jaką strategię na najbliższe lata ma firma Intester Sp. z o.o.?

Głównym celem strategicznym jest to, aby najbliższym czasie spółka została jednym z liderów w produkcji rozdzielnic niskiego i średniego napięcia oraz szaf sterowniczych automatyki.
Planujemy rozwinięcie usług zewnętrznych, w tak zwanym systemie outsourcingu, dla firm przemysłowych, oferując najwyższą jakość i innowacyjne rozwiązania. Chcemy również rozpocząć współpracę z firmami zagranicznymi oraz działalność eksportową.

Kilka słów o firmie

Intester Sp. z o.o. do 4 listopada 2010 r. funkcjonowała pod nazwą Intelster Sp. z o.o. Firma powstała w 1997 r. na bazie Zakładu Automatyki, Informatyki i Telekomunikacji Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” SA. Podstawowym zakresem jej działania są kompleksowe usługi w branży automatyki przemysłowej, instalacji elektrycznych, teleinformatycznych oraz konserwacje, remonty i modernizacje linii produkcyjnych. W warsztacie mechanicznym i specjalistycznych pracowniach prowadzone są remonty, konserwacje i kalibracja aparatury Pomiarów i Automatyki. Od stycznia 2011 r. firma rozpoczęła produkcję szaf sterowniczych niskiego i średniego napięcia oraz do sterowania i wizualizacji procesów technologicznych.
Firma realizuje swoje usługi na każdym etapie realizacji prac, od opracowania założeń projektowych, doboru, dostawy i montażu urządzeń do rozruchu oraz gwarancyjnego i pogwarancyjnego serwisu. Głównym atutem firmy są pracownicy o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu, którzy poprzez swoją profesjonalność, skuteczność, zaangażowanie i ambicje sprawiają, że jakość świadczonych usług jest na wysokim poziomie.

Referencje

Firma Intester Sp. z o.o. otrzymała szereg referencji za swoje usługi. Warto przedstawić kilka kluczowych zadań, które firma wykonała. Należą do nich budowa instalacji elektrycznych podczas budowy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju. Również w Busku-Zdroju firma wykonała sieć elektryczną w nowoczesnym bloku operacyjnym przy Szpitalu Dziecięcym „Górka”. Instalacje elektryczną firma wykonała także w nowej siedzibie drukarni Echo Media w Tarnobrzegu. Warto również wspomnieć o instalacji automatyki w firmie Pilkington Automotive Poland w Sandomierzu. Intester wybudowała również sterownię pieca syntezowego na instalacji dwusiarczku węgla dla Kopalni i Zakładów Chemicznych Sierki „Siarkopol” SA.

Projekty instalacji elektrycznych

Pracownia projektowa firmy Intester Sp. z o.o. wykonuje kompleksowe projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla wszystkich typów obiektów. W Dziale Instalacji Elektrycznych i Sieci Energetycznych montowane są: linie kablowe i napowietrzne SN i NN, rozdział energii (rozdzielnie sieciowe i GPZ), instalacje siłowe, instalacje gniazd wtykowych, instalacje oświetlenia ogólnego i awaryjnego, instalacje odgromowe, inne instalacje elektroenergetyczne, instalacje zasilania gwarantowanego. Natomiast w Dziale Instalacji Teletechnicznych (niskoprądowych) firma zajmuje się montażem: sygnalizacji pożaru SAP, systemów sterowania oddymianiem, sygnalizacji włamania i napadu SWiN, systemów detekcji gazu, systemów rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu KD, systemów monitoringu i telewizji przemysłowej CCTV, sieci telefonicznych i teleinformatycznych (okablowanie strukturalne). Każdy (w zależności od potrzeb) projekt realizowany jest poprzez: opracowanie koncepcji dla nowo budowanych obiektów oraz koncepcji modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów, wykonanie całości prac projektowych (projekt wstępny, budowlany, techniczny) wraz z uzgodnieniami i opracowaniem dokumentacji formalno-prawnej, przygotowanie specyfikacji dostaw, opracowanie kosztorysów i wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Nowa oferta

Nowa oferta firmy Intester Sp. z o.o. to między innymi rozdzielnie elektryczne niskiego i średniego napięcia. Rozdzielnie, służące do dystrybucji mocy energetycznych, wyposażone są w aparaturę renomowanych firm, spełniają normy znaku CE oraz spełniają wymagania normy UE. Dla potrzeb klientów i zgodnie z ich wymaganiami szafy są wyposażone w swobodny lub zamknięty system chłodzenia, mogą również zawierać układy podgrzewania i klimatyzacji. W zależności od indywidualnych wymagań kontrahentów, konfiguracja szaf może być dowolna, jak również mogą posiadać dowolny stopień ochrony IP (ochrona przed penetracją czynników zewnętrznych). Produkcja rozdzielnic szafowych opiera się na systemie funkcjonalnym, dedykowanym do szaf modułowych, służącym do dystrybucji energii niskiego napięcia, zarówno w środowisku przemysłowym, jak i komercyjnym. Wszystkie komponenty systemu modułowego zostały zaprojektowane i przetestowane dzięki analizie charakterystyk urządzeń. Takie podejście do budowy rozdzielnic gwarantuje wysoki poziom niezawodności w różnych systemach oraz zapewnia maksimum bezpieczeństwa dla obsługi. Rozdzielnice w tym systemie są kompatybilne z urządzeniami innych marek, a konserwacja i przeglądy są łatwe do wykonania ze względu na dobry dostęp do aparatury i dzięki wykorzystaniu standardowych komponentów. ■