Mostostal Warszawa opracowuje pierwszą na świecie baterię termochemiczną
07/04/2016

Międzynarodowe konsorcjum z udziałem Mostostalu Warszawa już od kilkudziesięciu miesięcy pracuje przy projekcie, który może okazać się przełomem w wykorzystywaniu energii odnawialnych i w tworzeniu najbardziej wydajnych na świecie sezonowych magazynów ciepła. 4-6 kwietnia w Warszawie odbyło się warsztatowe spotkanie partnerów innowacyjnego projektu badawczego pod nazwą MERITS. Zaprezentowaliśmy założenia, cele i dotychczasowe efekty wspólnej pracy świata nauki i przemysłu.

MERITS (z ang. More Effective Use of Renewables Including Compact Seasonal Thermal Energy Storage, czyli Poprawa efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii z zastosowaniem sezonowych magazynów ciepła) to projekt badawczo-rozwojowy, który jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed Europą w zakresie poprawy efektywności energetycznej w sektorze budownictwa mieszkalnego przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Siódmego Programu Ramowego, który stanowi główny instrument Unii Europejskiej w zakresie finansowania badań i rozwoju technologicznego.

„W ramach projektu Mostostal Warszawa SA jako przedstawiciel przemysłu współpracuje z jednostkami badawczymi i uniwersytetami z Niemiec, Belgii, Holandii, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Po raz kolejny nasza firma wzięła udział w prestiżowym, międzynarodowym projekcie, partnerując ośrodkom badawczym z całej Europy i z powodzeniem realizując jedno z najbardziej skomplikowanych i zaawansowanych technologicznie zadań. Realizacja projektu obejmuje zaproponowanie nowych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych. Mostostal Warszawa współuczestniczył w wybudowaniu prototypowego obiektu demonstracyjnego symulującego budynek mieszkalny i w testowaniu opracowanych rozwiązań. Przeniesienie układu ze skali laboratoryjnej do rzeczywistych warunków jest pierwszą tego typu próbą w skali świata i ma na celu weryfikację założeń technologii. Projekt przewiduje też opracowanie modeli i strategii biznesowych mających na celu jego późniejsze wdrożenie” – powiedział Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa.

Zagadnienia badawcze projektu skupiają się przede wszystkim na opracowaniu technologii magazynowania energii cieplnej pochodzącej np. z promieniowania słonecznego. Technologia ta wykorzystuje reakcje chemiczne zachodzące między hydratami soli a wodą, co pozwala na magazynowanie takiej samej ilości energii, która mieści się w 1 m3 wody, ale w kilkukrotnie mniejszej jednostce objętości.

Metoda ta jednocześnie likwiduje całkowicie problem strat energii w miarę upływu czasu. Skumulowana w bateriach termochemicznych energia może być wykorzystywana m.in. na potrzeby ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Główną korzyścią jest natomiast możliwość wykorzystania energii pozyskanej latem w okresie zimowym. W przypadku zastosowania metody konwencjonalnej, a więc magazynowania w wodzie, byłoby to niewykonalne. Technologie magazynowania energii służą przede wszystkim lepszemu wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w warunkach klimatycznych zbliżonych do Polski.

Mertis_Kontener

Źródło: merits.eu

„Szary, metalowy, niepozorny kontener. Takie na budowach widujemy często, jednak ten jest wyjątkowy. Posiada wyjątkowe wyposażenie, które pozwala na bardzo wydajne magazynowanie energii cieplnej, wykorzystując działanie baterii termochemicznych. W środku kontener podzielony jest na trzy części: procesową, w której przeprowadzane są procesy ogrzewania i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, przedział z układem sterująco-zasilającym oraz część symulującą mały domek niskoenergetyczny. Na dachu obiektu umieszczone zostały cztery kolektory słoneczne, zapewniające energię cieplną dla instalacji. Latem nadwyżka energii pozyskanej ze Słońca magazynowana jest w celu późniejszego wykorzystania zimą. System zapewnia bardzo niskie straty energii podczas całego procesu. Dzięki temu możliwe jest ogrzewanie domu energią ze Słońca przez cały rok, niezależnie od pogody. Obecnie trwają bardzo szczegółowe badania nad wydajnością tej technologii” – powiedział Bartosz Starosielec z Działu Badań i Rozwoju Mostostal Warszawa.

Od 4 do 6 kwietnia br. w Warszawie partnerzy projektu MERITS spotkali się na cyklicznych warsztatach dotyczących termochemicznego magazynowania energii. W trakcie spotkania zostały omówione założenia naukowe opracowanej technologii oraz zaprezentowano instalację demonstracyjną. W kwietniu 2015 r. Mostostal Warszawa gotowy prototyp przetransportował do Hiszpanii, gdzie z powodzeniem przeszedł testy w okresie letnim. W październiku obiekt trafił z powrotem do Polski. Dział Badań i Rozwoju przeprowadzał obserwacje i badania na wszystkich podzespołach instalacji w warunkach zimowych.

Źródło: merits.eu Rysunek przedstawiający proces technologiczny opracowany w ramach projektu MERITS

Źródło: merits.eu Rysunek przedstawiający proces technologiczny opracowany w ramach projektu MERITS

Realizacja projektu MERITS stanowi kolejne wyzwanie na polu naukowo-badawczym, w które zaangażowany jest Dział Badań i Rozwoju Mostostalu Warszawa. W ten sposób nasza firma umacnia swoją pozycję na rynku jako lider innowacji, rzetelny partner dbający o zrównoważony rozwój oraz działa na rzecz umacniania współpracy konsorcjów naukowo-przemysłowych.

Za projekt odpowiedzialny jest Dział Badań i Rozwoju Mostostalu Warszawa, pod kierownictwem Juliusza Żacha – w składzie Bartosz Starosielec i Maciej Bujalski.
Po więcej informacji o partnerach projektu i szczegółowym przebiegu prac zapraszamy na stronę projektu www.merits.eu