REMAK – europejski lider w montażu dużych kotłów

REMAK – europejski lider w montażu dużych kotłów

16/09/2016
Autor:
|
www.remak.com.pl

Spółka REMAK ma na swoim koncie m.in. montaż na terenie Polski wszystkich dużych kotłów energetycznych na parametry nadkrytyczne. Jakie obecnie stoją przed nią możliwości rozwojowe?

W najbliższych latach przedsiębiorstwo planuje dywersyfikację działalności i wejście z ofertą usługową do kolejnych branż przemysłu, w tym przemysłu chemicznego i petrochemicznego. Znani na rynku specjaliści od usług w obszarze energetyki zamierzają również uczestniczyć w projektach związanych z energetyką jądrową, która wymaga dużych prac remontowych i modernizacyjnych w elektrowniach jądrowych w krajach Unii Europejskiej.

Każdy z tych przypadków będzie wymagał opanowania nowych technologii. Tego typu wyzwań REMAK nie powinien się obawiać, gdyż już wielokrotnie udowodnił, że wkraczanie w nowe obszary rynku nie tyle nie jest problemem, ile stanowi dużą szansę na rozwój.

Nowy etap rozwoju
Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA znane jest od wielu lat z szerokiej gamy wysokiej jakości usług w zakresie prac remontowych i modernizacyjnych kotłów parowych i wodnych, a także montażu urządzeń energetycznych, instalacji odsiarczania spalin, elektrofiltrów, instalacji przemysłowych, rurociągów. Oprócz tego w swoim portfolio firma zatrudniająca ponad pół tysiąca pracowników ma m.in. specjalistyczne prace spawalnicze, radiograficzne, a także opracowanie technologii prac remontowych i montażowych.

Istotnym momentem, który umożliwił firmie ustabilizowanie swojej pozycji rynkowej i dzięki temu zapewnił jej w ostatnich latach rozwój i możliwość śmiałego planowania strategii na przyszłość stało się włączenie przedsiębiorstwa w skład Grupy ZARMEN. „Wejście REMAK-u w skład grupy nastąpiło w pierwszej połowie 2014 r. Pozwoliło ono spółce na pokonanie trudności finansowych. Ich źródłem była realizacja projektów budowy kotłów na parametry nadkrytyczne, w których stosowano trudno spawalną stal T24. Spółka ZARMEN udzieliła wówczas REMAK-owi pożyczki w kwocie 15 mln zł. Dzięki temu utrzymana została ciągłość działania. Jednocześnie umożliwiło to szybkie rozpoczęcie nowych dużych projektów na terenie kraju, takich jak budowa bloku parowo-gazowego we Włocławku czy też budowa największego krajowego bloku energetycznego w Kozienicach o mocy 1 075 MW – mówi prezes Adam Rogala i dodaje: – Do chwili pozyskania akcji REMAK-u grupa ZARMEN specjalizowała się w usługach remontowych i budowlanych w przemyśle i energetyce. REMAK okazał się w tym wypadku podmiotem kompatybilnym, umożliwiającym poszerzenie oferty rynkowej grupy o duże inwestycje w energetyce związane m.in. z budową największych bloków energetycznych.

To połączenie przyniosło wiele korzyści także REMAK-owi i otworzyło w rozwoju spółki nowy etap. Dzięki możliwości skorzystania z zaplecza finansowego grupy, a także bogatej oferty firm wchodzących w skład grupy ZARMEN przedsiębiorstwo może oferować kompleksową realizację dużych projektów, również jako generalny wykonawca. Dzięki temu spółka oferuje usługi montażowe takie jak: dostawa konstrukcji stalowych kotłów, prace elektryczne i AKPiA oraz prace budowlane.

Pierwszym efektem tej symbiozy był znaczący kontrakt na budowę instalacji odpopielania w Elektrowni Opole, realizowany w konsorcjum z Energomarem i FLSmidt. W tym wypadku ze swojego zakresu kontraktowego REMAK wywiązuje się z siostrzaną firmą z grupy – Energomontażem Zachód. „Należy stwierdzić, że w tej chwili największym placem budowy naszej spółki jest budowa Elektrowni Opole, gdzie realizujemy kontrakt na montaż dwóch kotłów i jednocześnie kontrakt na dostawy i montaż instalacji odpopielania. Łączna wartość tych projektów to 160 mln zł – stwierdza prezes Rogala. – Elektrownia Opole nie jest jedynym miejscem, z którego otrzymujemy duże zlecenia. Staramy się o pozyskanie kolejnych projektów energetycznych, jakimi są rozbudowa elektrowni w Jaworznie oraz Turowie. Wiele wskazuje na to, że w najbliższych latach może się również rozwinąć rynek budowy bloków parowo-gazowych oraz modernizacji istniejących elektrowni. Pierwszy tego typu kontrakt na modernizację trzech kotłów w Elektrowni Turów został już podpisany przez PGE. Generalnie rzecz ujmując, rynek krajowy jest aktualnie głównym rynkiem zbytu usług naszej spółki i takim pozostanie przez następne trzy lata”.
remak
Kotły o mocy 15 tys. MW
Od samego początku przedsiębiorstwo znane było z wysokiej jakości specjalistycznych usług w obszarze energetyki. Początki firmy sięgają roku 1970. W ciągu pierwszych trzech dekad działalności firma zajmowała się przede wszystkim modernizacjami i remontami elektrowni. Zmniejszenie liczby tego typu zleceń wymusiło na spółce zmianę specjalizacji. W związku z tym na początku XXI w. przedsiębiorstwo rozpoczęło budowę nowych obiektów energetycznych. Pierwszymi tego typu zleceniami stały się kotły do spalania śmieci umiejscowione na terenie Niemiec i Austrii.

Wejście Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 znacznie ułatwiło REMAK-owi eksport swoich usług. Dzięki temu spółka zaczęła realizować montaże coraz to większych kotłów, aż przyszła pora na największych na świecie: o mocach 1 100 MW w niemieckiej elektrowni Neurath. Dużym wyzwaniem dla firmy stało się opanowanie spawania stali T24, które poprzez umożliwienie stosowania wyższych parametrów pracy pozwala na uzyskiwanie wysokich sprawności elektrowni – sięgających 46% i więcej.

Budując olbrzymie kotły na parametry nadkrytyczne, spółka nie zaprzestała realizacji mniejszych projektów takich jak remonty i modernizacje, a także inwestycji z zakresu pierwotnej specjalizacji, którą były montaże kotłów do spalania śmieci. Oprócz tego po roku 2005 firma zaczęła montować kotły do elektrowni parowo-gazowych, czyli tzw. kotły odzyskowe. Jak dotąd, korzystając z usług REMAK-u, wybudowano ich dziesięć. Łączna moc tych kotłów wynosi 4 500 MW.

Łącznie w XXI w. spółka zrealizowała projekty energetyczne, których sumaryczna wydajność sięga 15 tys. MW. Jest to moc równa niemal połowie wszystkich polskich elektrowni. „Z perspektywy lat wydaje się, że najważniejszym momentem w historii firmy było podjęcie decyzji o specjalizacji w montażach części ciśnieniowych kotłów, a także zaoferowanie klientom montażu kotłów na parametry nadkrytyczne. Wygranie pierwszego projektu na montaż tego typu kotła dla Elektrowni Pątnów o mocy 460 MW otworzyło nowy etap w rozwoju firmy i wymusiło opanowanie zarówno nowych technologii montażu, jak i technologii spawania nowych stali, w tym stali trudno spawalnych T24 oraz pełne opanowanie używania siłowników hydraulicznych umożliwiających podnoszenie części kotłów o wagach do 4 000 t – wyjaśnia prezes Rogala i dodaje: – Efektem tego jest pozycja europejskiego lidera w montażach dużych kotłów energetycznych oraz zamontowanie kotłów o mocy sumarycznej ok. 15 tys. MW”.

Liderzy w parametrach nadkrytycznych
Głównym odbiorcą usług spółki jest energetyka, w tym zarówno energetyka zawodowa, jak i przemysłowa, a także ciepłownictwo oraz komunalne spalarnie śmieci. Obecnie mniej więcej 95% przychodów REMAK-u pochodzi z obszaru szeroko rozumianej energetyki. Oprócz tego jednak przedsiębiorstwo realizuje również projekty, których odbiorcami są firmy z przemysłu chemicznego oraz papierniczego.

Warto podkreślić, że od wielu lat REMAK potrafi dostosowywać się do zmiennych warunków rynkowych i pozyskiwać kolejne kontrakty w obszarze swojej specjalizacji. Dowodem tego jest fakt, że podstawowym rynkiem zbytu usług spółki w latach 2005–2013 były przede wszystkim rynki Unii Europejskiej. Wielkość przychodów z tych rynków osiągnęła w 2012 r. poziom 86,9% ogólnych przychodów. Jednocześnie w momencie, gdy pod koniec 2012 r. liczba projektów energetycznych w państwach Wspólnoty uległa znacznemu zmniejszeniu, spółka stanęła przed koniecznością przeniesienia swojej działalności do Polski, gdzie rozpoczęto realizację programu budowy spalarni śmieci. Dzięki temu REMAK wybudował spalarnie w Koninie, Szczecinie i Białymstoku.

Nie są to jedyne inwestycje, w których firma uczestniczy w ostatnich latach. „W związku z programem rozwoju energetyki przemysłowej zbudowaliśmy kotły dla Zakładów Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu, Zakładów Chemicznych Synthos w Oświęcimiu, a także blok parowo-gazowy dla Orlenu we Włocławku. Oprócz tego – w ramach tworzenia w Polsce energetyki dużej mocy opartej na kotłach węglowych na parametry nadkrytyczne – spółka pozyskała projekty na budowę kotła i elektrofiltrów dla największego w Polsce bloku o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice. REMAK buduje dwa kotły na parametry nadkrytyczne o mocy po 900 MW w Elektrowni Opole. Ta inwestycja jest aktualnie największym projektem realizowanym przez spółkę, a cena kontraktowa wynosi 128,8 mln zł” – mówi prezes Adam Rogala.
remak
Na obecnym etapie rozwoju firma w skali roku realizuje kilkadziesiąt kontraktów. Ich liczba jest uzależniona od wielkości inwestycji i stopnia jej skomplikowania. Cena umów waha się od kilkudziesięciu tysięcy zł do 128,8 mln zł (w wypadku Elektrowni Opole). „Naszego udziału w rynku nie da się precyzyjnie określić, ponieważ nikt nie prowadzi tego typu statystyk. Na podstawie znajomości branży szacujemy jednak, że nasz udział w pracach montażowych w energetyce, w zakresie mechanicznym, wynosi na terenie Polski 20–30% – stwierdza prezes Rogala. – Podkreślę jednak, że spółka realizuje montaż wszystkich dużych kotłów energetycznych na parametry nadkrytyczne”.

Pewne technologie
Podstawowym elementem umożliwiającym rozwój firmy na rynkach krajowym i europejskim jest fakt, że do każdego zadania spółka opracowuje projekt technologiczny, który uwzględnia wszystkie warunki dotyczące realizacji projektu, zarówno techniczne, jak i organizacyjne. W tej chwili do montażu dużych kotłów REMAK stosuje opracowaną wspólnie z RAFAKO autorską, opatentowaną technologię montażu. Zakłada ona m.in. używanie do montażu części konwekcyjnej kotła siłowników hydraulicznych. Waga podnoszonej części kotła sięga 4 tys. t. Załoga firmy opracowała szereg oryginalnych rozwiązań pozwalających spółce na skuteczne wykonanie praktycznie każdego zadania montażowego w energetyce. „Atutem REMAK-u jest to, że nasze technologie są pewne i pozwalają wykonać oferowane prace w żądanym terminie i z oczekiwaną przez klienta jakością. Do dzisiaj spółka nie płaciła żadnych kar za niedotrzymanie warunków kontraktowych. Za to wielokrotnie otrzymywaliśmy bonusy z tytułu nadrabiania opóźnień spowodowanych przez innych wykonawców – podkreśla prezes Rogala. – Obecnie pracujemy nad zastosowaniem nowych technologii spawania oraz rozwiązaniami, które poprzez optymalizację i lepszą organizację procesów spawania powinny pozwolić na zmniejszenie kosztów realizacji projektów oraz dalsze usprawnienie procesu prac montażowych.”

Umożliwia to kadra pracowników o specjalistycznych kwalifikacjach, wśród których należy wymienić: spawaczy i monterów mających doświadczenie montażowe w każdym typie kotłów, inżynierów montażu, kontroli jakości oraz spawalników znających technologie i procesy pozwalające na wykonanie każdej pracy mechanicznej w energetyce, inżynierów technologów, projektantów, a także pracowników biura handlowego potrafiących opracować technologię i inne dokumenty niezbędne do prowadzenia prac montażowych, tak by była ona możliwa do realizacji i mogła przynieść spółce zysk.

„Zatrudnianie pracowników o wszechstronnych umiejętnościach i wysokich kwalifikacjach pozwala firmie podjąć się każdego zadania. To oni świadczą o sile i możliwościach REMAK-u. Spółka prowadzi racjonalną politykę kadrową, a know-how jest systematycznie przekazywane nowym, zweryfikowanym w trakcie pracy specjalistom – podkreśla prezes Adam Rogala i podsumowuje: – Najważniejsi dla sukcesu firmy są pracownicy zorientowani na sukces, mający doświadczenie i realizujący projekty przy użyciu najnowszych technologii montażowych i spawalniczych. Niezbędny jest także ciągły proces optymalizacji i dostosowywania organizacji pracy do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Dzięki temu spółka była w stanie poradzić sobie z niespodziankami, jakie zafundowały jej zmiany otoczenia ekonomicznego, społecznego i technicznego. Osiągnęła w ten sposób pozycję niekwestionowanego europejskiego lidera w montażu dużych kotłów.

Czy wiesz, że...
Jeśli chodzi o realizowane przez REMAK prace montażowe, to ich poziom skomplikowania jest za każdym razem inny. Dzieje się tak dlatego, że praktycznie nie ma dwóch takich samych projektów. Różnice zależą od wielu czynników. Pod względem technologicznym najprostsze są kotły odzyskowe dla bloków parowo-gazowych, a najbardziej skomplikowane – kotły fluidalne umożliwiające spalanie najgorszych gatunków węgla.