Autor:
|
www.sonel.pl

Producent mierników związanych z bezpieczeństwem eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych rozwija rodzinę PAT-800. Mierniki ze Świdnicy mogą mieć decydujący wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa przeciwporażeniowego.

Spółka jest znanym na rynku producentem nowoczesnych elektronicznych przyrządów pomiarowych, związanych m.in. z bezpieczeństwem eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych. Swoją ofertę Sonel kieruje zarówno do klientów z branży energetycznej, jak i szeroko rozumianego przemysłu, budownictwa i telekomunikacji. Jednocześnie urządzenia produkowane w Świdnicy, w województwie dolnośląskim, sprawdzają się wszędzie tam, gdzie użytkowana jest energia elektryczna, a odbiorcy narażeni są na niebezpieczeństwa związane z jej użytkowaniem.

„Firma prowadzi rozmaite działania pozwalające użytkownikom urządzeń elektrycznych na monitorowanie ich stanu bezpieczeństwa, co – jak wiadomo – jest sprawą kluczową. Dostrzegając trendy obowiązujące w krajach rozwiniętych technologicznie, a także w trosce o bezpieczeństwo podnosimy standardy kontroli narzędzi zasilanych prądem elektrycznym. Ich różnorodność sprawiła, że skonstruowana została cała rodzina PAT służąca do pomiarów. Zależą one od wymagań opisanych w normach, specyfiki i różnorodności narzędzi oraz preferencji klientów” – mówi Paweł Lepczyński, dyrektor ds. rozwoju Sonel SA.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, na terenie Polski produkcja energii elektrycznej systematycznie rośnie, średnio o 2–4% w skali roku. Jednocześnie wzrost zapotrzebowania na tego rodzaju energię wiąże się z ciągłym postępem technologicznym i co za tym idzie – zwiększającą się liczbą urządzeń zasilanych prądem elektrycznym, które użytkowane są zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle.

Wyeliminować wskaźnik „W”
„Prawo budowlane wymaga okresowej kontroli instalacji i urządzeń elektrycznych. Opisane w normach procedury determinują rodzaj urządzeń, które powinny być wykorzystywane do takich badań. Sonel SA produkuje takie właśnie przyrządy. Poza tym nowoczesna technologia oraz innowacyjne rozwiązania pozwoliły wejść z urządzeniami w nowe obszary rynku, np. bezkontaktowy pomiar temperatury, lokalizację tras kabli itp.

Warto podkreślić, że ergonomia i intuicyjność obsługi naszych urządzeń jest zagwarantowana przez nowoczesne systemy procesorowe, inteligentny system wymiany danych składający się chociażby na pracę w chmurze i możliwość współpracy z urządzeniami mobilnymi – podkreśla Roman Domański, inżynier wsparcia technicznego Sonel SA

i dodaje: – Użytkownicy urządzeń elektrycznych często nie mają świadomości zagrożenia. Wynika to z wieloletnich zaniedbań oraz braku edukacji, a także szeroko rozumianej kultury technicznej. Przeciętny użytkownik nie ma świadomości tzw. „starzenia się sprzętów”, pogarszania się stanu izolacji oraz potrzeby naprawy bądź wycofania sprzętu. Brakuje nakazów ustawowych i innych regulacji prawnych. W związku z tym aktualne pozostają dobre wzorce krajów wysoko rozwiniętych. Świadomość wzrasta, ale wolno”.

 

Istotną kwestią w tym kontekście jest brak ściśle określonych norm, które w pełni opisałyby wymogi stawiane przed producentami i użytkownikami urządzeń elektrycznych. Jednocześnie twórcy sprzętu zobligowani są do projektowania i produkowania go w taki sposób, aby przy prawidłowym użytkowaniu były w 100% bezpieczne. Ma to wyeliminować zagrożenia dla użytkujących go konsumentów. Jak wynika z danych GUS-u, wskaźnik „W” – określający liczbę śmiertelnych wypadków porażeń prądem, które w ciągu roku przypadają na milion mieszkańców – na terenie Polski cały czas utrzymuje się na wyższym poziomie niż w krajach Europy Zachodniej.

W latach 2005–2009 średnia wartość wskaźnika „W” wynosiła w naszym kraju 3,43. Dla porównania w Niemczech poniżej wartości 3 spadł on już w 1980 r., a w 1998 r. wynosił 1. Ważny z perspektywy producenta ze Świdnicy jest fakt, że jak dotąd statystyki GUS-u  nie zawierają informacji na temat okoliczności wypadków elektrycznych. W związku z tym brakuje konkretnych danych na ten temat, które mogłyby się przyczynić do pełnego wyeliminowania tych zdarzeń.

Takich informacji w skali ogólnokrajowej jak dotąd się u nas nie zbiera ani nie analizuje. W zestawieniach GUS-u określone jest tylko miejsce wypadku, często jednak nieprecyzyjnie. W związku z tym producenci i użytkownicy urządzeń elektrycznych nie są w stanie rzetelnie i zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy ocenić jakości i celowości stosowanych środków bezpieczeństwa. Mimo to z całą pewnością na poprawę bezpieczeństwa wpływa jakość produkowanych urządzeń elektrycznych oraz nowe zasady budowy i przebudowy instalacji elektrycznych, dzięki którym użytkownicy są skuteczniej chronieni przed ewentualnym porażeniem. W tym kontekście produkcja urządzeń takich jak mierniki PAT nabiera większego znaczenia.

Bezpieczny PAT

„W odpowiedzi na konkretne zagrożenia związane z prądem elektrycznym Sonel wprowadził na rynek rodzinę mierników bezpieczeństwa urządzeń zasilanych energią elektryczną PAT-800. Z jednej strony mają sprostać wymaganiom prawnym, a z drugiej strony dostarczyć profesjonalnego i prostego rozwiązania, które w 100% pozwoliłoby zrealizować potrzeby badań bezpieczeństwa – podkreśla Wojciech Kwiatkowski, członek zarządu spółki oraz dyrektor handlowy. I dodaje: – Dzięki okresowym kontrolom i przy użyciu specjalistycznych mierników typu PAT serii 800 większość usterek byłaby odpowiednio wcześnie wykryta. Z całą pewnością znacznie rzadziej dochodziłoby do poważnych uszkodzeń maszyn i elektronarzędzi, co w znacznym stopniu przyczyniłoby się do wydłużenia okresu ich użytkowania. Ponadto okresowe kontrole mogłyby skutecznie wyeliminować z eksploatacji urządzenia niosące ryzyko porażenia prądem elektrycznym. To z kolei zapobiegłoby pożarom instalacji elektrycznych oraz groźnym wypadkom, zwłaszcza tym ze skutkiem śmiertelnym. Fakt ten w bardzo dużym stopniu może zwiększyć bezpieczeństwo pracy z wykorzystaniem narzędzi o napędzie elektrycznym, tym bardziej że ich używanie jest, jak wszyscy wiemy, powszechne.

Urządzenia produkowane przez Sonel umożliwiają kontrolowanie stanu bezpieczeństwa elektrycznego wszelkich urządzeń i elektronarzędzi (w tym również trójfazowych) przeznaczonych zarówno do użytku domowego, jak i biurowego oraz w szeroko pojętym przemyśle, a nawet rolnictwie. Oprócz tego urządzenia PAT serii 800 zaraz po włączeniu mierzą parametry sieci zasilającej (tj. napięcie, częstotliwość, ciągłość i napięcie na przewodzie ochronnym).

Cechą szczególną mierników produkowanych w Świdnicy jest ergonomia i wygoda ich obsługi. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że pozwalają one na wykonywanie testów w trybie automatycznym. Bardzo istotne jest to, że w urządzeniach serii PAT umożliwiono ustawianie własnych sekwencji pomiarowych z wybranymi przez siebie parametrami. Dotyczy to również poszczególnych rodzajów badań w trybie manualnym. Dostępny jest on bezpośrednio poprzez naciśniecie na klawiaturze dedykowanego przycisku. Dodatkowym atutem staje się brak konieczności zagłębiania się w menu miernika.

Wśród możliwości PAT-ów znajduje się m.in. przeprowadzanie testów wytrzymałości napięciowej, rezystancji izolacji, upływu prądu i ciągłości uziemienia (przewodu ochronnego PE). Wykonywanie takich badań jest opisane przez międzynarodowe normy bezpieczeństwa IEC (International Electrotechnical Commission) oraz UL (Underwriters Laboratories).

„Mierniki produkowane przez Sonel umożliwiają przeprowadzanie wszystkich wymaganych testów. Jednocześnie pozwalają na pomiar parametrów biegu jałowego pod obciążeniem oraz sprawdzenie polaryzacji żył. Systematyczne monitorowanie wyników kontroli urządzeń elektrycznych przeprowadzanych za pomocą urządzeń typu PAT jest dla nas istotne. Może pomóc w obserwacji tendencji i dzięki temu umożliwić wprowadzenie jeszcze skuteczniejszych niż dotychczas środków bezpieczeństwa – podkreśla Paweł Lepczyński i dodaje: – W misję działania naszej firmy wpisane jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników urządzeń elektrycznych. Uzyskanie tego efektu umożliwiłoby znaczne obniżenie na terenie Polski wartości wskaźnika «W»”.

sonel

Realizować śmiałe pomysły

Urządzenia produkowane przez Sonel mają szerokie spectrum zastosowań. Za każdym razem są one dostosowane do konkretnych wymagań i potrzeb klientów firmy.

„Cechy PAT-ów są różne ze względu na możliwości badania urządzeń elektrycznych, które mają odmienne funkcje. Inaczej działa spawarka, a inaczej czajnik czy lampka hotelowa. Każde z nich musi być bezpieczne w eksploatacji. Duże znaczenie ma również częstotliwość wykonywanych badań – argumentuje Roman Domański. – W związku z tym, wybierając urządzenie, należy określić m.in. to, jakiego typu elektronarzędzia będą poddane badaniom, jaka będzie częstotliwość wykonywanych badań itd. Tym bardziej że potrzeby klientów mogą być bardzo różne. Posłużmy się przykładem: dla sieci wypożyczalni sprzętu istotne może się okazać przechowywanie wyników badań w chmurze. W takiej sytuacji znaczenie ma zdalny dostęp do wyników, co wpływa na komfort pracy oraz zwiększa kontrolę wypożyczanych elektronarzędzi. Oczywiście dostarczamy w pełni profesjonalne urządzenie działające w tym zakresie”.

Niezwykle istotnym elementem, który ma bezpośrednie przełożenie na możliwości oferowania przez Sonel nowatorskich rozwiązań technologicznych, jest dbałość producenta o unowocześnianie nie tylko samych mierników, lecz także procesu ich wytwarzania. W związku z tym firma wprowadziła m.in. technologię lutowania bezołowiowego. Wynika to z tego, że jednym ze składników strategii rozwoju spółki jest stała poprawa procesów produkcyjnych, które mają zapewnić firmie zarówno konkurencyjność na rynku, jak i dbałość o środowisko naturalne.

Jednocześnie przedsiębiorstwo stara się aktywnie promować dobre wzorce wśród pracowników. Dlatego też w zakresie produkcji firma wdrożyła metodę lean manufacturing, która wywodzi się z japońskiej Toyoty. „Zależy nam na ciągłym udoskonalaniu procesów produkcyjnych w celu optymalizacji kosztów działalności oraz zapewnienie obsługi klienta na wysokim poziomie – podkreśla Tomasz Wiśniewski, dyrektor ds. produkcji. –

Zakład Sonel charakteryzuje się wysokim poziomem automatyzacji i informatyzacji. Posiadamy zautomatyzowane linie do montażu SMT i THT. Cały czas staramy się rozwijać nie tylko pod względem naszych ofert, lecz także technologii produkcji. Dlatego też w tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji projektu dotyczącego automatyzacji procesów kalibracji naszych wyrobów. Kluczowe przy tak szerokim asortymencie wyrobów jest zarządzanie danymi. Dlatego też w celu gromadzenia i przetwarzania danych tworzymy autorskie systemy informatyczne. Jednocześnie posiadamy wykwalifikowaną kadrę inżynierów, która jest fundamentem naszej działalności”.

Tego typu strategia pozwala na planowanie rozwoju firmy w dłuższej perspektywie. W tym kontekście Sonel zamierza w dalszym ciągu udoskonalać rodzinę mierników serii PAT. Jednocześnie planuje rozwijać się w nowych obszarach, których podstawą są innowacyjne technologie, w tym przede wszystkim te związane z aplikacjami mobilnymi, bezprzewodową komunikacją, nowoczesnymi interfejsami, danymi i usługami w chmurze, a także miniaturyzacją urządzeń.

Nie może więc dziwić fakt, że producent zdobywa kolejne rynki. Na początku tego roku przedsiębiorstwo poinformowało o zawiązaniu w USA spółki SONEL Test and Measurement. Jej głównym zadaniem będzie akwizycja na terenie Stanów Zjednoczonych, gdyż wysoka wartość urządzeń produkowanych w Świdnicy może zagwarantować rozwój również na rynku amerykańskim. „Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji tego typu mierników w Polsce. Cały czas zwiększamy naszą obecność na rynkach światowych przez budowanie sieci dystrybucji oraz oddziały zależne.

Na stałe jesteśmy związani z ponad 40 krajami świata, gdzie wymienia się nas wśród liderów rynku – mówi Krzysztof Wieczorkowski, prezes zarządu Sonel SA, i podsumowuje: – Tym, co wyróżnia Sonel, jest pomysł, innowacja, monitoring rynku oraz przede wszystkim kompetentna i zaangażowana kadra pracownicza. Z naszej perspektywy ważna jest umiejętność wykorzystania zdobytego doświadczenia oraz potencjału, tak by realizować najbardziej śmiałe pomysły”.

Czy wiesz, że...
Wprowadzanie do użytku urządzeń takich jak produkowane przez Sonel SA PAT-y jest związane z tym, że w wielu wypadkach właściwe działania w obszarze bezpieczeństwa przeciwporażeniowego zostało narzucone przez konkretne wymogi i procedury wymuszane z kolei przez coraz wyższe standardy bezpieczeństwa. Przedsiębiorstwa, które wdrożyły ISO w zakresie BHP, są zobligowane do nadzoru nad posiadanym sprzętem elektrycznym. Jednocześnie firmy ubezpieczeniowe coraz powszechniej wymagają od ubezpieczonych (np. hoteli), aby okresowo sprawdzały użytkowany sprzęt elektryczny. Oprócz tego niektóre urządzenia elektryczne, np. spawarki, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, wymagają okresowej kontroli pod względem bezpieczeństwa.