Magazyny ciepła dla przedsiębiorstw energetyki cieplnej

RAFAKO oraz ENSOL, wspólnie z konsultantem naukowym ICEB oferują polskim ciepłowniom nowoczesny system wytwarzania i magazynowania ciepła pozyskanego z bezemisyjnych OZE (kolektory słoneczne) oraz systemów pomp ciepła w połączeniu z kogeneracją.

W zależności od lokalnych warunków dostawcy ciepła instalowane systemy pozwalają na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (CO2, SO2, NOx­, pył­y zawieszone oraz WWA) nawet do 50%, w stosunku do obecnie emitowanych ilości.

Ciepło, generowane w termicznych kolektorach słonecznych oraz pompach ciepła, jest magazynowane w wielkopojemnościowych, zaizolowanych (naziemnych lub podziemnych) wodnych zasobnikach ciepła – stanowiących magazyn ciepła.

Oferowane rozwiązania są dostosowywane indywidulanie do dostawcy ciepła. Parametry polskich sieci ciepłowniczych (temperatura zasilania i powrotu wody c.o.) odbiegają w tym zakresie od systemów ciepłowniczych innych krajów, (np. Dania, Szwecja). Rozwiązania projektowe RAFAKO-ENSOL-ICEB pozwalają dostosować parametry techniczne oferowanych rozwiązań skojarzonych (tzw. multisystemów energetycznych) z wykorzystaniem OZE do parametrów sieci pracujących w polskim sektorze ciepła systemowego.

Polska technologia, krajowe rozwiązania oraz rodzima myśl techniczna zapewniają najwyższą jakość proponowanych rozwiązań oraz pozwalają na uzyskanie dofinansowania z krajowych środków wspierających projekty związane z ochroną środowiska (np. z NFOŚiGW).

Zapraszamy do współpracy właścicieli i zarządców przedsiębiorstw energetyki cieplnej pracujących na potrzeby ciepła systemowego oraz zakładów przemysłowych. Oferowana technologia wpisuje się w obowiązujący program zwiększenia udziału OZE w polskim systemie cieplno-energetycznym oraz wpływa na obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez redukcję spalania paliw stałych przy zachowaniu wielkości produkcji ciepła na tym samym poziomie.