Elektromontaż Lublin – Lubelski świat elektroenergetyki

|

Elektromontaż Lublin sp. z o.o. to jedna z najstarszych firm działających w stolicy województwa lubelskiego. Firma, która specjalizuje się w robotach związanych z uruchomieniem urządzeń elektroenergetycznych energetyki zawodowej i zakładów przemysłowych oraz linii technologicznych w wielu branżach przemysłowych, jest laureatem wielu prestiżowych nagród. Jest też niezastąpionym elementem panoramy miasta jako jeden z większych pracodawców. To też przykład firmy, której produkcja trafiała na rynki nieistniejącego już od dawna Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Prezes Elektromontażu Lublin – Janusz Ropa – opowiada o firmie, jej historii i obecnej działalności.

Niebawem przypada okrągła – bo 60. – rocznica istnienia firmy Elektromontaż Lublin. To bogata historia i szerokie doświadczenie. Jak doszło do powstania firmy?
Początki Elektromontażu Lublin sięgają roku 1953, kiedy Kierownictwo Grupy Montażowej przekształciło się w samodzielny podmiot gospodarczy PMUE Elektromontaż Lublin. Był to okres budowy od podstaw najważniejszych zakładów przemysłowych na Lubelszczyźnie. Początkowo firma realizowała głównie roboty elektroenergetyczne, później powstał własny zakład produkcji urządzeń. Jako przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą PPiMUEB Elektromontaż Lublin funkcjonowaliśmy do roku 1991, później jako Oddział Elektromontaż-Export SA Warszawa. Obecnie funkcjonujemy jako samodzielna spółka, której właścicielem jest Petroeltech SA.

Jak ocenia pan firmę przez te wszystkie lata działalności? Co było najtrudniejsze? Z czego jest pan najbardziej dumny?
Mieliśmy w dosyć długiej i burzliwej historii także trudne momenty. Uważam, że najtrudniejszy okres rozpoczął się w chwili utraty podmiotowości prawnej w roku 2001. Od tamtej chwili, podobnie jak Elektromontaż Łódź SA i Elektromontaż Wrocław SA funkcjonowaliśmy jako oddziały giełdowej spółki PPH Elektromontaż-Export SA, która ostatecznie upadła. Dynamiczny okres rozwoju spółka miała od początku powstania Elektromontażu SA w Lublinie, co pokrywało się z okresem transformacji gospodarki w Polsce. Mimo trudnych reform i zmian, rozpadu Związku Radzieckiego, który był największym odbiorcą naszych stacji transformatorowych (70% sprzedaży), firma szybko dostosowała się do nowych wymagań rynku. W 1994 roku spółka jako pierwsza w Europie Środkowej wdrożyła produkcję małogabarytowych stacji transformatorowych typu STLmb według obowiązującej wtedy normy europejskiej IEC 1330. W roku 1997 uzyskaliśmy Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:1994. W tym okresie wprowadziliśmy na rynek wiele ciekawych rozwiązań technicznych w zakresie elektroenergetyki. Po roku 2000 staliśmy się oddziałem warszawskiej spółki giełdowej Elektromontaż-Export SA, która po dwóch postępowaniach układowych uległa likwidacji. Najważniejsze, że przetrwaliśmy ten okres, zachowując swoją pozycję rynkową. Warto tu podkreślić rolę pracowników i ich wolę przetrwania.

Na jakie usługi może liczyć potencjalny klient waszej firmy?
Realizujemy wszelkie prace elektromontażowe w zakresie od niskich napięć do 110 kV włącznie wraz z dostawą urządzeń elektroenergetycznych. Naszą specjalizacją są instalacje przemysłowe „pod klucz” wraz z rozruchem oraz instalacje elektryczne dla obiektów komercyjnych. Posiadamy własną komórkę projektową rozwiązującą na bieżąco wspólnie z kierownictwem budów wszystkie problemy związane z wykonaniem poszczególnych zadań inwestycyjnych. Mamy już spore doświadczenie w zakresie realizacji obiektów dla energetyki odnawialnej, a w szczególności biogazowni.

W zakresie produkcji stacji transformatorowych SN/nn stosujemy także, w zależności od wymagań klienta, nowoczesne rozdzielnice sterowane, będące elementem systemu automatyki sieciowej średniego napięcia i w tym znaczeniu przygotowanej sprzętowo oraz programowo do pracy w zintegrowanym systemie wspomagania dyspozytora. Nie sposób tutaj podać wszystkich przykładów naszych propozycji dla klienta.

Specjalizujecie się w robotach związanych z uruchomieniem urządzeń elektroenergetycznych energetyki zawodowej i zakładów przemysłowych oraz linii technologicznych w wielu branżach przemysłowych. Proszę scharakteryzować waszą ofertę w tym zakresie.
Trudno określić granice naszej oferty, ponieważ jest ona bardzo szeroka. Podam kilka przykładów ciekawych realizacji, które najlepiej obrazują nasze możliwości. Obecnie kończymy realizację instalacji elektroenergetycznych dla największej w Polsce kogeneracji 3×4 MW w Zakładach Chemicznych Synthos Dwory. Nasze zadanie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji odbioru energii od zacisków generatorów po transformację na napięcie 30 kV i przesył do systemu dystrybucyjnego. Przeprowadzamy modernizację instalacji olbrzymiej koparki K-46 w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz modernizację GPZ 110/15 kV dla Cementowni Rejowiec. W centralnej części Polski wykonujemy elektroenergetyczne instalacje przemysłowe dla zakładów płytek ceramicznych Ceramika Paradyż sp. z o.o. w Wielkiej Woli i Tomaszowie Mazowieckim, a na północnym wschodzie – zdalne sterowanie rozłącznikami w sieci średnich napięć w systemie cyfrowym dla Oddziałów Białystok i Warszawa PGE Dystrybucja SA. Nasza oferta obejmuje komplet robót elektroenergetycznych od instalacji słaboprądowych, po napięcie 110 kV włącznie.

Pomówmy teraz o technologiach wykorzystywanych przez waszą firmę. Czy możecie się pochwalić innowacjami, jakie stosujecie podczas produkcji urządzeń i instalacji swoich systemów?
W zakresie produkcji urządzeń wykorzystujemy nowoczesną linię maszyn do obróbki plastycznej blach japońskiej firmy Amada, które pozwalają na utrzymanie najwyższych standardów jakościowych wytwarzanych elementów oraz ich wysoką dokładność. Spółka proponuje wyroby i usługi o wysokim stopniu zaawansowania technicznego dzięki dostępowi do technologii światowych liderów. Ciągłe szkolenia w zakresie technologii wykonywania instalacji oraz obsługi montowanych urządzeń pozwalają nam być bliżej najnowszych rozwiązań. Grupa naszych pracowników odbyła w fabryce Siemensa w Niemczech praktykę w zakresie budowy, obsługi i montażu nowoczesnych rozdzielnic gazowych SN, uzyskując stosowne certyfikaty honorowane na całym świecie. W zakładzie produkcyjnym przeprowadzono szkolenia dla monterów muf i głowic kablowych w technologii światowej firmy Raychem. Nie sposób wymienić wszystkich podobnych działań, ponieważ nasz zakres działalności jest szeroki i szybko reagujemy na wprowadzanie nowości technicznych.

Produkujecie również stacje transformatorowe oraz podzespoły do nich. Jaka jest specyfika i rozwój tej produkcji?
Stacje transformatorowe SN/nn były i są naszym podstawowym produktem. Początek tej linii produktowej to jeszcze lata 70. i produkcja prostych, ale niezawodnych urządzeń elektroenergetycznych w obudowie metalowej o mocy do 630 kVA i napięciu do 30 kV. Rozwój stacji transformatorowych jako produktu w dużej mierze opierał się na zdobytych doświadczeniach w eksporcie tych urządzeń do krajów byłego Związku Radzieckiego i NRD, a później Rosji, Kazachstanu i Afryki Północnej. W sumie za granicą pracuje ponad 25 tys. naszych stacji. W roku 1994 wprowadziliśmy na rynek małogabarytowe stacje miejskie w obudowie betonowej, które spełniają wymagania norm międzynarodowych i nie ustępują analogicznym rozwiązaniom zachodnim. Oprócz typowych rozwiązań na życzenie klienta wykonujemy stacje specjalne o mocy do 10 MVA i napięciu do 35 kV. Jako producent stacji transformatorowych jesteśmy także dostrzegani poza granicami kraju.

Rozdzielnica RSL z VD5

Elektromontaż Lublin sp. z o.o. zajmuje się także projektowaniem i wdrażaniem nowych wyrobów. Jak w tym zakresie przedstawia się współpraca z uczelniami technicznymi oraz instytutami badawczymi?
Istotnie, każdy wyrób elektroenergetyczny, aby zaistnieć na rynku, musi przejść szereg prób, sprawdzeń, badań wewnętrznych i zewnętrznych. Na podstawie wymagań klienta oraz określonych norm i przepisów w zakładzie powstaje projekt, a później prototyp urządzenia. Prototyp podlega wymaganym sprawdzeniom i badaniom przez własną jednostkę kontrolno-pomiarową. Następnie, wraz z niezbędną dokumentacją, jest przekazywany do jednostki badawczej, która wykonuje badania typu wyrobu na podstawie konkretnych norm. W naszym przypadku ze względu na specyfikę urządzenia badania przeprowadza dla nas Instytut Energetyki w Warszawie, który posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Z Instytutem Energetyki współpracujemy już od kilkudziesięciu lat w dziedzinie zabezpieczeń, automatyki i pomiarów wielkości elektrycznych. Współpracujemy także z Instytutem Tele- i Radiotechnicznym (ITR) oraz Politechniką Łódzką i Politechniką Lubelską. ITR w Warszawie we współpracy z nami opracował zabezpieczenie MUPASZ 902E (sterownik polowy) na potrzeby przyłączeń sieci średniego napięcia do źródeł energetyki odnawialnej, a wcześniej MUPASZ 7U1 do sterowania i zabezpieczania silników dużych pomp odwodnieniowych.

Z racji tego, że firma działa w branży elektrycznej, zasadne jest zadanie pytania o ciągłe podwyżki energii elektrycznej. Mówi się, że prąd ma zdrożeć o blisko 50%. Czy to przełoży się na waszą działalność?
Każdy element kosztów – zarówno stałych, jak i zmiennych – niewątpliwie ma wpływ na naszą działalność, a przede wszystkim na konkurencyjność wyrobów i usług. Kraje takie jak USA, gdzie ceny czynników energetycznych są relatywnie niskie, zwiększają atrakcyjność swoich wyrobów na rynku. Wracam do cen energii elektrycznej, mam nadzieję, że do tej podwyżki w okresie kryzysu gospodarczego nie dojdzie. Należy zwrócić także uwagę na rosnące koszty pracy, które ponosi firma działająca na rynku uczciwie. Nieuczciwi po prostu nie płacą i tym samym nie ponoszą kosztów.

Warto pochwalić się kadrą i powiedzieć, na co może liczyć każdy pracownik Elektromontażu Lublin sp. z o.o.
Elektromontaż Lublin sp. z o.o. dysponuje wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą techniczną, która realizuje szereg zadań w branży elektroenergetycznej, m.in.: projektowanie, produkcję, prace budowlano-montażowe i instalacyjne oraz uruchomienie i serwis urządzeń. Aktualnie w firmie jest zatrudnionych 260 osób, z czego 230 to kadra techniczna, posiadająca wszelkie wymagane uprawnienia (w tym uprawnienia SEP, budowlane, spawalnicze, dotyczące montażu muf kablowych itp.). Aby sprostać wymaganiom rynku, nasza firma ciągle inwestuje w swoją kadrę, podnosząc kwalifikacje pracowników poprzez szkolenia techniczne.

Stacja STLmb-8

Warto pochwalić się nagrodami. Z czego jesteście najbardziej dumni?
Elektromontaż Lublin sp. z o.o. na przestrzeni lat zdobył szereg wyróżnień i nagród za swoje produkty oraz za swoją działalność. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich przyznany w roku 1996 za pierwszą w Polsce kontenerową stację transformatorową w obudowie betonowej typu STLmb. W tym samym roku firma została odznaczona Złotą Odznaką „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”, przyznaną przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Firma zdobyła również nominację do Godła „Teraz Polska” w konkursie na Najlepsze Produkty Przemysłowe za serię stacji transformatorowych typu STLmb, z których każda otrzymała także wyróżnienia i złote medale na wielu imprezach wystawienniczych. Niewątpliwym wyróżnieniem przyznanym lubelskiemu Elektromontażowi w ostatnim roku jest Diament miesięcznika „Forbes” i zajęcie pierwszego miejsca w województwie lubelskim w prestiżowym rankingu organizowanym przez ten miesięcznik.

Cięcie blach
Korzystając z posiadanego przez firmę bogatego zaplecza technicznego w postaci linii technologicznej AMADA, Elektromontaż Lublin oferuje dodatkowe usługi w zakresie obróbki plastycznej blach. Firma jest w stanie szybko wyciąć na zamówienie dowolne kształty i detale z arkuszy blach o grubości 3 mm, wykona przetłoczenia pod gwinty w blachach cienkich oraz gwintach stożkowych, a także wyprodukuje sita o dowolnej perforacji.