Systemy rur preizolowanych przeznaczonych do energooszczędnego transportu gazów i cieczy

Systemy rur preizolowanych przeznaczonych do energooszczędnego transportu gazów i cieczy

14/07/2016
Autor:
|

Firma LOGSTOR to ogólnoświatowy koncern produkujący systemy rur preizolowanych przeznaczonych do energooszczędnego transportu gazów i cieczy do odbiorców ciepła/chłodu, zakładów przemysłowych (ciepło technologiczne), zakładów petrochemicznych (gaz i produkty ropopochodne) oraz przemysłu stoczniowego (instalacje wewnętrzne na statkach i platformach wydobywczych).

Systemy rur preizolowanych LOGSTOR pozwalają na optymalizację każdego pojedynczego aspektu: od etapu projektowania, do procesu wdrażania i eksploatacji sieci ciepłowniczej. Jak zapewniają przedstawiciele firmy, LOGSTOR myśli całościowo – uwzględnia zarówno globalne wytyczne dotyczące energii i ochrony środowiska, jak i każdy szczegół związany z montażem na budowie i eksploatacją.

Firma ma ponad 50-letnie doświadczenie. Jej siedziba znajduje się w Løgstør w Danii, a pracuje dla niej około 1200 osób w 14 krajach. Produkcja odbywa się w dziesięciu fabrykach grupy w Danii, Chinach, Finlandii, Polsce, Rumunii i Szwecji. Polski oddział, który realizuje projekty na całym świecie, to cztery zakłady produkcyjne i biuro handlowe, w których zatrudnionych jest ponad 500 pracowników. LOGSTOR jest w 100% własnością Triton Fund III. Fundusze Triton wspierają rozwój średnich przedsiębiorstw w Europie – z naciskiem na przedsiębiorstwa z Austrii, Danii, Finlandii, Niemiec, Włoch, Norwegii, Hiszpanii, ze Szwecji i Szwajcarii. Triton koncentruje się na przedsiębiorstwach przemysłowych, firmach świadczących usługi biznesowe oraz na sektorze konsumenckim/zdrowotnym. Spółka założona w roku 1997 stara się przyczynić do budowania lepszych firm o dłuższych perspektywach działania. Obecnie w portfolio firmy Triton znajduje się 30 spółek o łącznej sprzedaży wynoszącej około 13 mld euro i zatrudniających ponad 55 tys. pracowników.

Przesył ciepła i chłodu z myślą o ochronie środowiska
LOGSTOR realizuje projekty przede wszystkim z przedsiębiorstwami przywiązującymi ogromną wagę do środowiskowych aspektów inwestycji i stawia energooszczędnym produktom wysokie wymagania. Jak dowiedzieliśmy się w firmie, rurociągi ciepłownicze firmy stanowią długoterminową inwestycję, która poprawia infrastrukturę i poziom życia w miastach i mniejszych miejscowościach. Rurociągi o długiej trwałości użytkowej i niskich kosztach instalacji pozwalają miastom na całym świecie przejąć inicjatywę w dziedzinie przyjaznej dla środowiska i odnawialnej energii.

Jak mówi Ireneusz Iwko, główny specjalista ds. systemów rur preizolowanych, rozwiązania LOGSTOR zapewniają niskie koszty eksploatacji przez ponad 30 lat, przyczyniając się do tego, że ogrzewanie zdalaczynne jest najtańszą i najbardziej efektywną formą wykorzystania energii pierwotnej do ogrzewania, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przemysłu.

LOGSTOR ma ponad 50-letnie doświadczenie w realizacji i układaniu rurociągów projektowanych specjalnie dla miast i miejscowości o różnej wielkości i różnym charakterze. W procesie montażu sieci cieplnych kluczowymi parametrami są terminowość dostaw oraz jakość materiałów. Na każdym etapie realizacji inwestycji związanej z budową sieci z rur preizolowanych LOGSTOR służy pomocą oraz fachowym doradztwem, dzięki czemu wykonawca i gestor sieci cieplnej są w stanie rozwiązać problemy wynikające z pojawienia się nieoczekiwanych kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym lub innych trudności technicznych.

Wszystkie rozwiązania w zakresie systemu rur preizolowanych dla ciepłownictwa i chłodnictwa oferowane przez spółkę są prawie całkowicie bezobsługowe i cechują je możliwie minimalne straty ciepła.

Oferowany przez firmę system ciągłego nadzoru (tzw. system alarmowy) jest w stanie w trakcie prac odbiorowych wykryć i zlokalizować ewentualne niedociągnięcia montażu, a późniejsza bieżąca kontrola stanu izolacji rurociągów zapewnia wykrycie na wczesnym etapie miejsc zawilgoceń izolacji, co z kolei pozwala uniknąć uszkodzeń rur przewodowych i przerw w dostawach energii.

Oferowany system nadzoru sieci cieplnej umożliwia operatorom sieci cieplnych bezawaryjną dostawę ciepła do odbiorców przez cały okres trwałości użytkowej systemu. Lata doświadczenia w zakresie dostaw i montażu rurociągów preizolowanych pozwalają firmie LOGSTOR dostarczać rozwiązania, które spełniają wymogi i potrzeby klientów. Ponieważ koszty eksploatacji sieci ciepłowniczych z uwzględnieniem strat ciepła przekraczają początkowe koszty zakupu materiałów i montażu rurociągów, kluczowe znaczenie mają prawidłowość i jakość montażu oraz stały nadzór podczas eksploatacji.

Według kierownictwa firmy jakość prac montażowych wykonawcy oraz nadzór nad wykonawcą ze strony inwestora mają kluczowe znaczenie dla trwałości użytkowej całego systemu. Dlatego firma oferuje szkolenia w zakresie prawidłowego montażu – zgodnie z obowiązującymi wymaganiami krajowymi i międzynarodowymi – tak aby zagwarantować trwałość użytkową systemów z rur preizolowanych przekraczającą 30 lat. Jak zapewnia firma, jej rozwiązania zwracają się w dłuższej perspektywie właśnie dzięki stale zapewnianemu doradztwu i szkoleniom mającym na celu zagwarantowanie kilkudziesięcioletniej bezawaryjnej pracy.

Montaż, odbiory, uruchamianie i przekazanie do eksploatacji systemu sieci ciepłowniczych lub chłodniczych powinno się odbywać zgodnie z przepisami branżowymi oraz wytycznymi norm krajowych, dlatego też LOGSTOR oferuje klientom szeroko pojęte doradztwo techniczne oraz szkolenia dla personelu wykonawcy i dla służb nadzoru przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Montaż i odbiory rurociągów dla instalacji przemysłowych często wiążą się z zastosowaniem kompleksowych rozwiązań, które wymagają od wykonawcy dodatkowej wiedzy i praktyki inżynierskiej. LOGSTOR pomaga wykonawcom od samego początku realizacji projektu. Oferowane przez firmę rozwiązania często pozwalają oszczędzać czas, dzięki czemu montaż rur i izolacji może się odbyć w trakcie jednego procesu roboczego. Jak dowiedzieliśmy się w firmie, typowe dotychczas stosowane rozwiązania przewidują wykonanie izolacji rur przewodowych na budowie, co oznacza więcej pracy i wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Dla potrzeb instalacji przemysłowych LOGSTOR dostarcza tzw. rury preizolowane zaizolowane w fabryce, co oszczędza czas wykonawcy i ogranicza liczbę przestojów produkcyjnych u użytkownika końcowego do absolutnego minimum. Spawanie i układanie izolacji w trakcie jednego procesu montażu rurociągu oszczędza czas i pieniądze, co jest korzystne dla wszystkich stron zaangażowanych w projekt.

logstor

Istotny wpływ na efektywność ekonomiczną procesu ma zawsze czas. Dlatego właśnie firma zapewnia również doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich komponentów oraz pełny przegląd asortymentu, ułatwiając realizację dostawy w uzgodnionych terminach. „Z doświadczenia wiemy, że wspólne zrozumienie koncepcji rurociągu jako całości daje najlepsze wyniki dla wszystkich stron – podobnie jak rozwiązanie charakteryzujące się najlepszą trwałością użytkową i najniższymi łącznymi kosztami w branży. Ich rozwiązania izolacyjne są zawsze elastyczne i poparte niezbędną pomocą przy montażu w całym okresie prowadzenia prac” – usłyszeliśmy w firmie.

LOGSTOR to jednak nie tylko rury dla systemów dostawy wody gorącej. Firma oferuje także nowoczesne rozwiązania w zakresie chłodnictwa zdalaczynnego, czyli dostawy tzw. wody lodowej dla potrzeb klimatyzacji. Również w tym zakresie przedsiębiorstwo ma wieloletnie doświadczenie. Chłodnictwo zdalaczynne zyskuje na popularności na całym świecie dzięki możliwości eliminacji indywidualnych energochłonnych klimatyzatorów i zastąpieniu ich dystrybucją chłodu pochodzącego z dostarczanej centralnie zimnej wody.

Energia dostępna w postaci zimnej wody z morza, jezior lub rzek może być zastosowana bezpośrednio do ochłodzenia wody w zdalnej instalacji chłodzenia – jest to więc energia bezpłatna. „Chłodnictwo zdalaczynne zapewniane przez firmę LOGSTOR to najbardziej efektywny i przyjazny dla środowiska sposób chłodzenia budynków. Wyjątkowy efekt chłodzenia w wypadku chłodnictwa generowany jest centralnie, co znacznie poprawia efektywność energetyczną i poziom komfortu. Chłodnictwo jest 5–10 razy bardziej efektywne niż konwencjonalna klimatyzacja. I głównie z tego powodu jest ono bardziej przyjazne dla środowiska w skali globalnej. Polska to rynek, który w tym zakresie dopiero się rozwija” – wyjaśnia Ireneusz Iwko.

Wszystkie sieci chłodnictwa zdalaczynnego stanowią długoterminową inwestycję, która z czasem będzie opłacalna zarówno z perspektywy ochrony środowiska, jak i zmierzonych kosztów eksploatacji, napraw i utrzymania. Jak mówią przedstawiciele firmy: „szacuje się, że w przyszłości zapotrzebowanie na chłodzenie wzrośnie, a zwiększone wymagania globalne będą żądać od systemów uwzględnienia wpływu zarówno na ludzi, jak i na środowisko naturalne”. LOGSTOR projektuje systemy z uwzględnieniem potrzeb danego klienta, co pozwala firmie na zapewnienie jak najlepszego punktu wyjścia dla ponad 30-letniej eksploatacji systemu.

„Często dobrym pomysłem jest myśleć o ogrzewaniu i chłodnictwie zdalaczynnym w kategoriach jednej całości, ponieważ połączenie tych dwóch rozwiązań w jednym projekcie generuje duże oszczędności. Jeśli dostawy ciepła i chłodu zostaną ze sobą skojarzone, możliwe jest osiągnięcie wzajemnych korzyści energetycznych, gdyż w okresie letnim nadwyżkę ciepła można przekształcić w tanie chłodzenie. Jest to doskonały przykład odpowiedzialnego zarządzania globalnymi zasobami energii i stanowi ważny element ogólnej wizji firmy LOGSTOR obejmującej ludzi i środowisko” – powiedziano nam w firmie.

logstor
Stały nadzór…
Wśród opracowanych przez firmę rozwiązań służących nadzorowi pracy rurociągów znajduje się LOGSTOR Detect System – system ciągłego śledzenia stanu izolacji rurociągów. LOGSTOR Detect pozwala operatorom sieci na wykrycie uszkodzeń w izolacji rurociągów, dzięki czemu możliwe jest podjęcie działań naprawczych, zanim nastąpi awaria, czyli wypływ gorącej wody na zewnątrz. System rejestruje nawet drobne usterki, umożliwiając naprawy profilaktyczne. Dodatkowo precyzyjne podanie lokalizacji problemu pozwala znacząco zmniejszyć koszty naprawy i zdecydowanie wydłuża trwałość użytkową całego systemu rurociągów preizolowanych.

Możliwość szybkiej i precyzyjnej lokalizacji oraz naprawy przecieków i uszkodzeń rur jest niezwykle ważna dla kwestii ochrony środowiska i kosztów eksploatacji. System nadzoru był początkowo odpowiedzią na potrzeby rurociągów ciepłowniczych, ale z czasem znalazł również zastosowanie w rozwiązaniach dla potrzeb instalacji przemysłowych.

System LOGSTOR Detect może zlokalizować nieprawidłowości w systemach wodnych z dużą dokładnością. Gdy w rurach przewodowych nie płynie woda, lecz inne medium, np. produkty ropopochodne, wymagane jest jednak zastosowanie innej techniki pomiarowej. W związku z tym firma opracowała również koncepcję SafePipe, przeznaczoną do wykrywania nieszczelności w systemach dla przemysłu naftowego i chemicznego. Jeśli rury są wykonane z tworzywa sztucznego, stosowane jest rozwiązanie z kablem 3DC, który można podłączyć bezpośrednio do systemu LOGSTOR Detect.

System wykrywania chroni przed wnikaniem wody w izolację rur preizolowanych, w związku z czym pozwala wydłużyć trwałość użytkową rurociągu i gwarantuje, że izolacja pozostanie sucha i zachowa swoje wysokie właściwości izolacyjne. System wykrywania nieszczelności można włączyć we wszystkie oferowane  systemy rurociągów. Miedziane przewody umieszczone w izolacji PUR pozwalają na wykrycie zawilgocenia izolacji wynikającego z nieszczelności rury przewodowej, złączy mufowych lub płaszcza osłonowego rury preizolowanej.

Rozwiązania oferowane przez LOGSTOR w ramach systemu Detect oparte są na pomiarze oporności izolacji – RedDetect X1L (wykrywanie i określenie rodzaju awarii) lub pomiarze impedancji izolacji – RedDetect X4 (lokalizacja i określenie rodzaju awarii).

Nadzór nad siecią może spoczywać na eksploatującym, ale zadanie to można także zlecić firmie LOGSTOR. Programy nadzoru da się indywidualnie dostosować do potrzeb poszczególnych klientów. Przykładowo program nadzoru oparty na systemie z wykorzystaniem GPRS wysyła wszystkie dane z urządzeń nadzoru za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego do serwera centralnego nadzoru. Tam na bieżąco analizuje się dane, a w razie potrzeby i w wypadku stwierdzenia stanu awaryjnego generuje informacje przesyłane e-mailem lub SMS-em.

Dodatkowo firma zapewnia rozwiązania hostingowe – nadzór nad siecią ogrzewania zdalaczynnego lub sieciami zasilającymi przedsiębiorstw energetycznych wykonuje klient na serwerze LOGSTOR.

…i badania
Firma dużą wagę przykłada do doskonalenia swoich produktów, dlatego na bieżąco wykonuje badania laboratoryjne pozwalające na dokumentowanie właściwości oraz ulepszanie.

W laboratorium w Zabrzu wykonywane są następujące badania próbek wyrobów z bieżącej produkcji:

 • gęstość pianki PUR – metoda ręczna, według EN 253;
 • wytrzymałość na ściskanie pianki PUR – maszyna wytrzymałościowa, metoda według EN 253;
 • chłonność wody pianki PUR – metoda polegająca na gotowaniu próbek pianki i porównaniu wagi przed testem i po gotowaniu przez 1,5 godz. oraz chłodzeniu w wodzie przez 1 godz.;
 • zawartość pustych miejsc i pęcherzy w piance – badanie zespołu rurowego według EN 253;
 • odchylenie od współosiowości między rurą stalową a osłonową – badanie zespołu rurowego według EN 253;
 • średni wymiar komórek pianki – metoda mikroskopowa według EN 253;
 • badanie współczynnika przewodzenia ciepła przed starzeniem (λ50) – metoda według EN 253: próbki o średnicy DN50/125, dodatkowo próbki DN400/560 oraz rury elastyczne według metody własnej LOGSTOR;
 • wydłużenie przy zerwaniu płaszcza osłonowego HDPE – maszyna wytrzymałościowa, metoda według EN 253;
 • NCLT (odporność na działanie karbu przy stałym obciążeniu) płaszcza osłonowego HDPE – urządzenie do badania NCLT, metoda według EN 253;
 • badanie na zginanie spoin zgrzewanych płaszcza osłonowego HDPE – maszyna wytrzymałościowa, metoda według EN 448;
 • badanie MFR (wskaźnik szybkości płynięcia) dla granulatów HDPE lub płaszczy osłonowych – metoda według EN 253;
 • gęstość granulatu HDPE lub płaszczy osłonowych – metoda według EN 253;
 • skurcz wzdłużny rur HDPE – metoda według EN 253;
 • napięcie zwilżania powierzchni rur HDPE (koronowanie) – metoda LOGSTOR;
 • badanie wytrzymałości na rozciąganie złączy termokurczliwych (Modulus) – metoda LOGSTOR, rozciąganie w temperaturze 150°, materiał złączy poddany sieciowaniu;
 • pomiary geometryczne: grubości ścianki, owalizacja rur, średnica rur, obwód, długość.

„Badania te mają na celu zapewnienie naszym produktom najwyższych i powtarzalnych standardów jakościowych” – mówi Iwona Szolc, dyrektor ds. zarządzania jakością, środowiskiem i BHP. Ambicją firmy LOGSTOR jest wyznaczanie standardów dla najlepszych właściwości izolacyjnych rozwiązań rurociągowych na świecie. Personel laboratorium LOGSTOR Lab pracuje nad podnoszeniem jakości poszczególnych wyrobów dzięki badaniom, których wyniki dokumentują właściwości wyrobów i pozwalają stale je doskonalić. Trwające dziesiątki lat badania laboratoryjne pozwoliły między innymi na podwyższenie standardów dla właściwości izolacyjnych systemów rurowych oraz zdolności ich odwzorowania.

O sytuację w branży energetycznej pytamy Dariusza Kaźmierskiego, dyrektora ds. handlu i marketingu.

Obecna sytuacja w Polskiej branży energetycznej jest bardzo trudna. Wynika to z faktu przywiązywania ogromnej wagi do ceny zakupów w procesie inwestycyjnym przeprowadzanym przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Z obiektywnych obliczeń wynika, że cena zakupu materiałów i wybudowania sieci ciepłowniczej stanowi jedynie 30% wszystkich kosztów ponoszonych przez zakłady ciepłownicze na utrzymywanie i serwisowanie sieci ciepłowniczej przez 30 lat pracy. Ciągle w wypadku dużej liczby inwestycji w naszej branży zapomina się o stratach ciepła, kosztach pompowania, serwisowania i utrzymania sieci.

Gdy kryteria wyboru dostawcy w postępowaniu przetargowym skupiają się na cenie inwestycji, trudno jest się pogodzić z faktem, że łącznie wydaje się znacznie więcej, niż gdyby skorzystać z nowoczesnych technologii. Do tego trzeba też zauważyć aspekty środowiskowe, które wpływają w prosty sposób na redukcję gazów cieplarnianych.