Kromiss-Bis w Grupie Europoles

Autor:
|

Z dniem 27.11.2013 wykonaliśmy następny krok na drodze rozwoju i internacjonalizacji naszej spółki. Nasza firma – Kromiss-Bis – dołączyła do grona przedsiębiorstw Grupy Europoles. Krok ten, jakże ważny dla przyszłości obu spółek, jest również inwestycją w jakość obsługi i bezpieczeństwo naszych Partnerów. Klientom daje to możliwość korzystania z szerokiego wachlarza produktów i usług, oferowanych przez wszystkie przedsiębiorstwa Grupy. Dla dostawców zmiana ta to komfort długofalowej i stabilnej współpracy.

Pragniemy nadmienić przy tej okazji, że od 14 lat działa w Polsce Europoles sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie należąca do Europoles GmbH & CO.KG, która będzie firmą-siostrą naszej spółki.

Grupa Europoles jest liderem na rynku europejskim w zakresie produkcji betonowych słupów i masztów energetycznych. W ramach Grupy odbywa się produkcja słupów z tworzyw sztucznych, a w Polsce w Koninie umiejscowiony jest najnowocześniejszy zakład produkcji słupów oświetleniowych z innowacyjną możliwością spawania laserowego. Dokładając do tego możliwości produkcyjne i doświadczenie Kromiss-Bis w zakresie produkcji wysokich masztów stalowych stwarzamy unikalną ofertę rynkową, dzięki czemu pozostajemy niezawodnym i rozwojowym partnerem biznesowym.

Podstawą naszej decyzji jest chęć konsekwentnej realizacji wizji firmy Kromiss-Bis: „Być liderem w Europie w zakresie produkcji stalowych konstrukcji wsporczych”. W ciągu ostatnich lat rozwijaliśmy się i inwestowaliśmy w poszerzenie swoich możliwości produkcyjnych, technologicznych i projektowych. Wszystko po to, aby móc odpowiedzieć na najbardziej wymagające potrzeby naszych klientów oraz na partnerskich zasadach realizować ambitne projekty w branżach oświetlenia, energetyki i trakcji.

W ramach połączenia, 100% udziałowcem firmy Kromiss-Bis zostaje Europoles Holding GmbH, z siedzibą w Neumarkt, Niemcy. Dotychczasowi udziałowcy Kromiss-Bis, Barbara i Arkadiusz Łaskowscy, stają się równolegle mniejszościowymi udziałowcami Europoles Holding GmbH .

Arkadiusz Łaskowski w dalszym ciągu pełni funkcję Prezesa Zarządu Kromiss-Bis oraz dodatkowo zostaje powołany do Zarządu Europoles GmbH & CO.KG .

Informujemy Państwa, że połączenie nie oznacza zmiany statusu prawnego Kromiss-Bis Sp. z o.o. Kromiss-Bis nadal jest spółką zarejestrowaną na terenie Polski i działającą w oparciu o przepisy krajowe. Wszystkie dotychczas podpisane przez Kromiss-Bis kontrakty i zobowiązania pozostają ważne. Wszelkie ustalenia handlowe pozostają w mocy.

Oczywiście tak samo, jak dotychczas zamierzamy współpracować z Państwem oferując przy tym nasze sprawdzone produkty i usługi. Nasi znani Państwu pracownicy także i w przyszłości będą w każdej chwili do Waszej dyspozycji. Bez zmian pozostają dane kontaktowe spółki (adresy korespondencyjne, adresy e-mail, strona www).

Korzystając z tej okazji chcemy Państwu podziękować za zaufanie okazane naszej firmie. Jesteśmy przekonani, że wstąpienie Kromiss-Bis do Grupy Europoles będzie dla Państwa gwarantem długofalowego rozwoju opartego na stabilności i zaufaniu.

Cieszymy się na myśl o dalszej pełnej sukcesów współpracy z Państwem.

Z poważaniem,
Zarząd Kromiss-Bis sp. z o.o.