Energoserwis Lublin – Wiedza poparta doświadczeniem

Energoserwis Lublin – Wiedza poparta doświadczeniem

21/08/2014
Artykuł promocyjny
|

Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych Energoserwis S.A. od 1991 roku działa w branży energetycznej.
Spółka zajmuje się wytwarzaniem, montażem, modernizacją i naprawą:

– kotłów energetycznych parowych i wodnych, węglowych (pyłowych, rusztowych) i biomasowych elementów kotłowych w tym:

 • elementów ciśnieniowych kotłów tj.: ściany szczelne (membranowe), wężownice, rurociągi pary, wody i technologiczne,
 • kanałów spalin i powietrza,
 • elementów instalacji odpylania spalin w tym filtrów workowych i baterii cyklonowych, multicyklony,
 • konstrukcji stalowych (pomosty, podparcia itp.),

– stacji przygotowania wody (instalacji demineralizacji),

– instalacji przemysłowych w tym technologicznych.

Specjalizujemy się również w wykonywaniu specjalistycznych usług z zakresu:

– spawalnictwa i obróbki cieplnej,

– badań laboratoryjnych:

 • nieniszczących (NDT): RT, UT, MT, PT, VT,
 • endoskopowych i staloskopowych,
 • niszczących (DT) tj.: próby rozciągania, zginania, udarności, badania makroskopowe

– badania twardości HV.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Siedziba Zarządu mieści się w Lublinie przy ul. Tokarskiej 6 w nowym budynku socjalno biurowym, który został oddany do użytku w 2011 roku. Działy Techniczne produkują kotły energetyczne i pozostałe instalacje technologiczne dysponując rozwojowym zapleczem produkcyjnym o łącznej powierzchni 10700m2. Wyposażenie techniczne maszyny i urządzenia umożliwiają produkcję kotłów energetycznych, ścian membranowych kotłów, kolektorów i komór, konstrukcji stalowych oraz innych elementów kotłów i instalacji przykotłowych.

Na to wyposażenie składa się między innymi:

 • linia do profesjonalnego wykonywania ścian szczelnych membranowych kotłów w tym 2 czteropalnikowe automaty do spawania ścian szczelnych (membranowych) DEUMA giętarka do zaginania (gięcia) ścian membranowych kalibrator do płaskownika śrutownica do „potokowego” śrutowania rur i płaskownika
 • specjalistyczny automat do owiercania komór i kolektorów o długości 12 mb i średnicy 159 – 600 mm
 • automat do łączenia ścian szczelnych ESAB (spawanie liniowe łukiem krytym)
 • automat do obwodowego spawania w zakresie średnic 159 – 600 mm ESAB
 • automat do gazowego cięcia i wycinania blach o grubości do 380 mm i nośności stołu do 2t ECKERT
 • komplet obrabiarek w tym tokarki, frezarki, wiertarki
 • gilotyna do cięcia blach o szerokości do 3100mm i grubości do 13mm, oraz gilotynę do cięcia blach o grubości do 20 mm
 • wyżarzarka oporowa Heatmaster o mocy 120 kW
 • stanowisko do czyszczenia i malowania w tym komora do czyszczenia o wymiarach 18x6m i malowania 18x12m
 • zgrzewarki do zgrzewanie elementów rurociągów z tworzyw sztucznych doczołowo i mufowo.

Podręczny sprzęt i narzędzia w tym sprzęt spawalniczy najlepszych firm wiodących stanowi konieczne i wystarczające uzupełnienie infrastruktury technicznej. Pozwala to świadczyć usługi na najwyższym poziomie.Zaplecze socjalne o bardzo wysokim standardzie znajdujące się w nowym budynku socjalno – biurowym, w sposób komplementarny uzupełnia infrastrukturę w Lublinie. Wskazuje przy tym, że dbałość o pracownika i respektowanie jego praw jest najważniejszym priorytetem Spółki.

Firma posiada również Dział Wykonawstwa w Rzeszowie o powierzchni 2900m2. Zaplecze produkcyjno biurowe wyposażone jest w sprzęt do gięcia i scalania rur, służące do produkcji wężownic podgrzewaczy wody lub przegrzewaczy pary. Wytwarzane są one w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez Urząd Dozoru Technicznego lub Jednostkę Notyfikowaną. Dodatkowo przed odbiorem wężownice przechodzą niezbędne badania łącznie z próbą ciśnieniową, co gwarantuje pełną niezawodność wykonywanych elementów.

Głównymi odbiorcami wyrobów i usług Spółki są elektrociepłownie i ciepłownie (kotłownie) zawodowe, przemysłowe i komunalne.

Kotły WR produkowane przez Spółkę, opalane miałem węglowym przystosowane do współspalania biomasy są podstawowym źródłem ciepła w ciepłowniach miejskich i zakładach przemysłowych. Oferowany przez Spółkę typoszereg kotłów WR o mocach od 5 do 40 MW pokrywa w pełni potrzeby i oczekiwania naszych odbiorców.

Kotły OR oferowane przez Spółkę Energoserwis S.A. Lublin opalane miałem węglowym służą do wytwarzania pary w zakładach przemysłowych i elektrociepłowniach. Oferta obejmuje kotły o wydajności od 5 do 50 Mg/h.

C-12-678-0148 z podpisem

Energoserwis S.A. Lublin wykonuje modernizację kotłów wodnych typu WP oraz parowych o różnych wydajnościach pary do 100 Mg/h.

Konstrukcja każdego kotła jest za każdym razem optymalizowana pod względem określonych warunków gospodarczych i prawnych. Podczas planowania procesów produkcyjnych wytwarzanych konstrukcji kotłów o określonej wydajności i parametrach czynnika spalających określone paliwo uwzględniane są następujące warunki: możliwie niski koszt produkcji i montażu konstruowanego kotła, minimalizacja, szeroko rozumianych, kosztów eksploatacji, niezawodność eksploatacji, dyspozycyjność i maksymalizacja efektywnego czasu pracy kotła między przeglądami, elastyczność pracy w różnych zakresach obciążenia, spełnienie norm emisji zanieczyszczeń w spalinach wynikających z przepisów prawa UE, łatwość obsługi, wynikająca z automatyzacji i mechanizacji.

Dostawy i Usługi w zakresie modernizacji instalacji uzdatniania wody uzupełniającej dla ciepłowni i elektrowni, a także na potrzeby technologiczne w przemyśle realizujemy w formule:

 • Generalnego Wykonawstwa
 • Członka Konsorcjum
 • Podwykonawcy

Prace wykonujemy na podstawie projektów własnych i powierzonych. Oferujemy każdorazowo komplet usług w tym kompletację dostaw, montaż i uruchomienie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju usług i prac.

Priorytetem dla Spółki jest utrzymanie czołowej pozycji na rynku usług energetycznych związanych z produkcją i modernizacją kotłów parowych i wodnych oraz urządzeń ciśnieniowych dla energetyki, przemysłu i ciepłownictwa. Osiągnąć to chcemy oferując wysoki standard, solidność, najwyższą jakość i  terminowość  dla swoich wyrobów i usług, przy jednoczesnym zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska i bhp.

Przejawem takiego działania jest wprowadzenie i stosowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP opartego o wymagania EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004, oraz wdrożenie wymagań Dyrektywy 97/23/UE umożliwiających znakowanie naszych wyrobów ciśnieniowych znakiem CE.

Niezależne Laboratorium Badań Materiałowych spełnia kryteria dotyczące wymagań technicznych na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025 i wpisane zostało na listę podwykonawców UDT w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych. Badania mogą być wykonywane w siedzibie firmy lub w terenie w miejscach wskazanych przez Klienta.

Wysokokwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna wykorzystując nowoczesny park maszynowy produkuje pełen asortyment urządzeń. Stosowanie w procesie produkcyjnym maszyn CNC, technik plazmowych i laserowych, nowoczesnych technologii spawalniczych oraz kompleksowego przygotowania powierzchni dla pokryć antykorozyjnych umożliwia nam skrócenie czasu realizacji oraz zagwarantowanie najwyższej jakości produktów co jest podstawą naszej filozofii działania. Dokładamy wszelkich starań, ażeby logo ENERGOSERWIS S.A. Lublin było jednoznacznie kojarzone z nowoczesnością i wysoką jakością produktu na którym się ono znajduje.

Dane Kontaktowe:

Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych ENERGOSERWIS S.A.

ul. Tokarska 6, 20-210 Lublin

pozycja gps: 51° 14’ 29’’ W 22° 37’ 7’’ E

tel/fax 81 4613250/51 kom. 727 402 228

www.energoserwis.lublin.pl

e-mail: biuro@energoserwis.lublin.pl