Bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji PV: wytyczne w zakresie projektowania i wykonania – bezpłatny poradnik

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji PV: wytyczne w zakresie projektowania i wykonania – bezpłatny poradnik

04/11/2020

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV przygotowało Poradnik “Bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji PV – wytyczne w zakresie projektowania i wykonania”. Opracowanie przygotowane przez zespół ekspertów SBF POLSKA jest odpowiedzią na zmiany, które nastąpiły w prawie budowlanym, dotyczące przepisów przeciwpożarowych instalacji fotowoltaicznych.

Konsekwencją nowych przepisów jest konieczność uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. i zgłoszenie do organów Państwowej Straży Pożarnej każdej instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kWp.
sbf
Poradnik przygotowany przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV zawiera rekomendacje w zakresie wykonania projektu mikroinstalacji fotowoltaicznych w kontekście bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Stanowi zestawienie elementów wiedzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa ppoż. instalacji fotowoltaicznych. Jest skierowany do projektantów oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż.

Część elementów zawartych w poradniku wynika z korespondencji przeprowadzonej z PSP, według której instalacje PV należy uzgadniać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, która bazuje na normach i rozporządzeniach. Poradnika “Bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji PV – wytyczne w zakresie projektowania i wykonania” nie należy traktować jako normę. Jest to rekomendacja stowarzyszenia dla projektantów instalacji fotowoltaicznych oraz rzeczoznawców ppoż.

sbf2

W poradniku przygotowanym przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV zakres projektu został podzielony na trzy główne elementy. Pierwszym z nich jest charakterystyka zagrożenia pożarowego. Rozróżnienie z jakiego typu budynkiem mamy do czynienia jest ważne w kontekście tego jakiego typu rozwiązania należ zastosować.

Nieco bardziej liberalne podejście co do zastosowanych rozwiązań możemy mieć w przypadku budynków wykonanych z materiałów niepalnych. Punktem wyjścia do kolejnych elementów zakresu projektu jest rozróżnienie z jakim budynkiem mamy do czynienia i jakich komponentów używamy.

Drugim, kluczowym elementem projektu są rozwiązania techniczne w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia pożaru. Rozwiązania wskazane w tym elemencie zostały podzielone na pasywne i aktywne. Zastosowanie konkretnego rozwiązania powinno być determinowane tym z jakim budynkiem mamy do czynienia i jakie komponenty chcemy zastosować.

Trzecim elementem są zastosowane rozwiązania techniczne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru i ułatwienia prowadzenia akcji gaśniczej.