Zoptymalizowanie eksploatacji poprzez konserwację i obsługę serwisową urządzeń sposobem na obniżenie rachunków za energię

Zoptymalizowanie eksploatacji poprzez konserwację i obsługę serwisową urządzeń sposobem na obniżenie rachunków za energię

11/05/2022
Artykuł promocyjny

Nowy rok przywitał polskich przedsiębiorców serią podwyżek, między innymi za energię. Wzrost cen szczególnie dotknął zakłady przemysłowe, w których olbrzymie ilości prądu płyną w przewodach 24h/ dobę. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy szukają sposobów na zoptymalizowanie zużycia, a tym samym zmniejszenie kosztów związanych z poborem energii.

Wyłączanie urządzeń z kontaktu to rozwiązanie na krótką metę

Zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa zaczęły wdrażać rozwiązanie, które jako pierwsze nasuwa się na myśl – zweryfikowanie, które urządzania można „wyłączyć z prądu”. O ile przeciętny Kowalski może bez przeszkód pozwolić sobie na takie rozwiązanie i dbać o to, by w określonych porach pracowały określone sprzęty, o tyle w zakładzie przemysłowym nie jest to możliwe. W zakładach pracują maszyny i urządzenia, których eksploatacja uzależnia proces i tempo produkcji, przesyłu towarów, pracy zatrudnionych osób etc.

W zakładzie produkcyjnym wyłączenie maszyny nie rozwiąże problemu, ponieważ jego skutkiem będzie przestój, opóźnienie w produkcji czy dostawie wytwarzanych towarów. Takie posunięcie może przynieść tylko więcej strat, niż pożytku. W czym zatem szukać rozwiązania, by minimalizować kwoty rachunków za prąd?

Zoptymalizowanie eksploatacji

Naturalnym jest, że jeśli sprzęt pracuje ciągle, dodatkowo na wysokich obrotach, ulega wyeksploatowaniu. Maszyny i urządzenia, w których części czy podzespoły uległy wyeksploatowaniu, nadal pobierają tyle samo (lub więcej) energii co dotychczas, a jednocześnie ich moce przerobowe pozostają ograniczone.

Dlatego kluczowym rozwiązaniem w zakładach przemysłowych jest zoptymalizowanie eksploatacji poprzez odpowiedni serwis oraz obsługę konserwacyjną maszyn i urządzeń. Firmy, które opierają swoje działania na takich rozwiązaniach, notują roczny wzrost oszczędności na energii i kosztach z nią związanych, ponieważ urządzenia pracujące w ich zakładzie pracują efektywnie oraz zgodnie z określonych dla nich poborem mocy.

Każde urządzanie ma swoje zalecenia techniczne i listy kontrolne. Opierając się na nich oraz na faktycznym zużyciu generowanym przez maszyny, w dowolnym momencie żywotności maszyny można przeprowadzić badanie energetyczne, które wskaże, ile energii realnie jest zużywane, a ile można zaoszczędzić poprawiając stan techniczny urządzenia. Takie rozwiązania z powodzeniem wdraża u swoich klientów wielkopolska firma Pompax – nowoczesny, ogólnopolski serwis pompowy.

„Tylko systematyczna ocena przepływów i zużycia energii pozwala na prawidłową ocenę efektywności pracy urządzeń pracujących w zakładzie. Pomiary, wykonywane np. co sekundę, zapewniają maksymalnie szczegółowe wyniki. Takie badania pozwalają na obliczenie rzeczywistego zużycia energii oraz strat energii dla poszczególnych urządzeń. Z kolei takie działania pokazują dodatkowe oszczędności, które możemy uzyskać w przedsiębiorstwach, a które nie są oczywiste na pierwszy rzut oka” – mówi jeden z właścicieli wielkopolskiego Pompaxu, z którego usług skorzystało już ponad 2 000 klientów.

Każda strata na wydajności urządzenia implikuje większe nakłady energii i finansów. Celem każdego przedsiębiorstwa powinno być natomiast ich wyeliminowanie lub ograniczenie. Dobrze zaplanowane konserwacje, regularna obsługa serwisowa i wymiana elementów naturalnie zużywających się, mają wpływ na maksymalną sprawność urządzenia i jego pobór energii. Ponadto wybór multibrandowego serwisu (typu Pompax), pozwala na dostosowanie działań do konstrukcji i wymagań obiektowych, bez względu na rodzaj producenta.

„Przygotowanie odpowiedniego harmonogramu prac związanych z przeglądami okresowymi oraz wymiany części zamiennych umożliwia optymalizację zużycia energii. Należy pamiętać również o tym, że dzięki odpowiedniej konserwacji maszyn i urządzeń nie tylko zużywamy mniej energii, ale także generujemy mniej C02 oraz zdecydowanie zmniejszamy ryzyko awarii i przestojów, a w konsekwencji strat finansowych. Dodatkowo, w większości przypadków takie prace można wykonać zarówno na terenie warsztatu, jak i u klienta – nowoczesne serwisy pracują 24h/dobę, oferując dojazd do klienta w wybranym czasie. ” – dodaje właściciel serwisu Pompax.

Kiedy można spodziewać się efektów?

Wymiana wyeksploatowanych części i elementów maszyn przynosi efekty w każdej minucie pracy maszyny. Mowa o efektach w postaci zużytego prądu, wody czy nakładów ludzkiej pracy. Skalę oszczędności można dostrzec zakładając pewien czasokres – pół roku, rok. Doświadczenia serwisu Pompax, który działa na ogólnopolskim rynku od ponad 30 lat wskazują, że działania prewencyjne i optymalizacyjne mogą przynieść średnio 30 tysięcy złotych oszczędności rocznie na wydatkach związanych z energią. Do tego doliczyć należy wydatki związane z nieplanowanymi przestojami i naprawami już zepsutych części. Wartością dodaną jest także mniejsza emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Nie można zapominać także o tym, że jest to rozwiązanie dużo tańsze, niż wymiana zużytego sprzętu na nowy.

Reasumując, niech najlepszym podsumowaniem skuteczności działań optymalizujących eksploatację urządzeń, będą słowa właściciela centrum serwisowego Pompax: „Dzięki działaniom konserwacyjnym i obsłudze serwisowej, urządzenia pracujące w zakładach przemysłowych są bardziej efektywne energetycznie, satysfakcjonujące finansowo i przyjazne środowisku.” Biorąc pod uwagę całkowite koszty takiego rozwiązania, warto wziąć je pod uwagę.