Hitachi Power Europe: budownictwo energetyczne

|
www.hitachi.eu

Spółka Hitachi Power Europe traktuje Polskę jako jeden ze strategicznych rynków. Wyeksploatowane polskie elektrownie zamierza zastępować nowoczesnymi rozwiązaniami.

Ponad stuletnie doświadczenie firmy Hitachi Power Europe w dziedzinie projektowania i budowy elektrowni, szeroka oferta wydajnych produktów oraz silnie zmotywowani pracownicy to czynniki, które sprawiają, że może ona doskonale wykorzystać globalny wzrost koniunktury na budowę elektrowni. HPE, spółka zależna od Hitachi Ltd., z siedzibą w Duisburgu w Nadrenii Północnej-Westfalii, specjalizuje się w projektowaniu i budowie elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi. Dzięki swemu doświadczeniu jest ona jednym z liderów rynku i liderów technologicznych w tej branży. HPE dostarcza ponadto podstawowe elementy do elektrowni, takie jak wytwornice pary technologicznej, systemy z zakresu inżynierii środowiska, turbiny i pulweryzatory. Moc zainstalowana przez firmę HPE w elektrowniach od 1970 r. to ponad 400 tys. MW. Na ten wynik składa się 180 tys. MW w elektrowniach na węgiel kamienny, 43 tys. MW w elektrowniach na węgiel brunatny oraz 180 tys. MW w elektrowniach na ropę i gaz.

Firma HPE jest odpowiedzialna w ramach Grupy za rynki w krajach Europy, byłej WNP, Bliskiego Wschodu i Afryki. Obsługuje również globalne systemy finansowania wytwarzania energii w Europie. HPE działa jako Centrum Kompetencji w zakresie wytwarzania energii z węgla brunatnego i kamiennego.

Nie ma rozwoju bez energii

Jak mówią przedstawiciele HPE, żaden rozwój nie jest możliwy bez energii. Dzięki temu ciągle mają ręce pełne roboty. – W związku ze stale zwiększającą się liczbą ludności na świecie, połączoną ze wzrostem gospodarczym i wprowadzaniem coraz to nowych produktów na rynek, stale wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną, która jest niezbędna do produkcji i transportu towarów oraz świadczenia usług – mówi Helge Schulz, Dyrektor w Hitachi Power Europe.

Jedna czwarta ludzkości nadal nie ma dostępu do energii elektrycznej. Z tego powodu jej zużycie będzie wzrastać szybciej niż jakiegokolwiek innego rodzaju energii. Eksperci przewidują, że do roku 2030 zapotrzebowanie wzrośnie dwukrotnie.

Większość energii elektrycznej jest na świecie wytwarzana przez elektrownie zasilane paliwami kopalnymi. HPE podkreśla, że elektrownie takie są sprawdzone, niezawodne i ekonomiczne w eksploatacji. W szczególności te najnowszej generacji na parametry nadkrytyczne zasilane węglem kamiennym, brunatnym oraz gazem, powodują znacznie mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Dodatkową ich zaletą jest to, że paliwa kopalne, takie jak węgiel kamienny i brunatny, są dostępne w wielu krajach stabilnych politycznie i społecznie, a ich rezerwy wystarczą na setki lat.
W perspektywie kilku lat okres eksploatacji wielu elektrowni dobiegnie końca. To w połączeniu z prognozowanym rosnącym zużyciem energii zwiastuje świetlaną przyszłość dla firm działających w sektorze budowy elektrowni. Oczekuje się, że tylko w krajach UE, które mają ok. 752 tys. MW zainstalowanej mocy, do 2020 r. nastąpi wymiana instalacji o mocy 300 tys. MW. Popyt na produkty i know-how w sektorze projektowania i budowy elektrowni będzie więc ogromny.

Polska strategiczna

Energetyka naszego kraju jest w dużym stopniu oparta na elektrowniach zasilanych paliwami kopalnymi, dlatego jesteśmy, obok kilku innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, jednym ze strategicznych regionów dla HPE.
– W Polsce prowadzimy od kilku lat współpracę z Elektrownią Kozienice. Obecnie realizujemy zamówienie na budowę instalacji odsiarczania spalin dla bloku nr 10 o mocy 500 MW – mówi Piotr Zawadzki, Kierownik ds. Rozwoju Rynku w polskim przedstawicielstwie Grupy Hitachi. Kontrakt o wartości 77,33 mln euro, jest prowadzony we współpracy ze spółką Energomontaż Północ. Oferowana przez Hitachi, instalacja FGD potrafi usunąć ponad 90% tlenków siarki, znacznie wspomagając ochronę atmosfery przed zanieczyszczeniami.

Obecny projekt jest kontynuacją współpracy z 2006 roku, kiedy to Hitachi zawarło z Elektrownią umowę na dostawę instalacji odsiarczającej dla bloków energetycznych, od czwartego do ósmego, o łącznej mocy 800 MW. Jest to największa instalacja w Polsce i największa w swej klasie w Europie. Umowa została pomyślnie zrealizowana i zakończona w styczniu 2007 r. W przypadku nowej instalacji odsiarczającej, która zostanie oddana do użytku na początku 2011 r., Babcock Hitachi K.K., spółka z grupy Hitachi, przygotuje projekt, dostarczy podstawowe urządzenia oraz będzie odpowiedzialna za zarządzanie projektem i odbiór gotowej instalacji, natomiast Energomontaż Północ zajmie się m.in. pracami budowlanymi.

Hitachi Power Europe dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektowania, budowy oraz uruchamiania elektrowni zasilanych węglem kamiennym i brunatnym. Dobrym przykładem tego są dwie elektrownie na węgiel brunatny, budowane obecnie w niemieckim Neurath przez znanego także w Polsce dostawcę energii, firmę RWE Power.  – Zespół dwóch bliźniaczych jednostek ma łączną moc 2 240 MW. HPE, lider konsorcjum, buduje tam dwie wytwornice pary o sprawności sięgającej 43%, co jest najwyższym światowym osiągnięciem – wyjaśnia Schulz. W jednostkach tych osiąga się nadkrytyczne ciśnienia oraz najwyższe temperatury pary uzyskane dotąd w elektrowniach na węgiel brunatny. HPE buduje także dla firmy Vattenfall ultranowoczesną wytwornicę pary dla nowej jednostki na węgiel brunatny w Boxberg.

HPE działa także w sektorze elektrowni na węgiel kamienny. Obecnie realizuje projekt w Duisburg-Walsum, w Nadrenii Północnej-Westfalii. Po ukończeniu projektu w 2010 r., elektrownia na węgiel kamienny o mocy 750 MW osiągnie sprawność ponad 45%, co oznacza, że będzie jedną z najnowocześniejszych elektrowni tego typu na świecie. Tak wysoka sprawność nie tylko zapewnia znacznie wyższą wydajność, lecz także pozwala zaoszczędzić surowce i zmniejszyć emisję CO2 w porównaniu z obecnymi elektrowniami. HPE dostarcza do Walsum wytwornicę pary, wyposażenie do oczyszczania gazów spalinowych, turbinę parową, generator oraz wymagane systemy z zakresu inżynierii lądowej, w tym chłodnię kominową. Realizuje ponadto projekt budowy elektrowni o mocy 750 MW dla przedsiębiorstw Evonik w Niemczech i EVN w Austrii. Łączna wartość inwestycji wynosi 820 mln euro, a firma HPE jest odpowiedzialna za wszystkie jej elementy, włącznie z oddaniem kompletnej elektrowni do eksploatacji.

Energia i ekologia

Dzięki znacznie wyższej wydajności, nowe elektrownie emitują o wiele mniej CO2 niż dotychczas istniejące obiekty. Jednocześnie pomagają one chronić cenne zasoby, gdyż wymagają mniejszej ilości paliwa do wytworzenia tej samej ilości energii elektrycznej.
Spółka HPE produkuje najważniejsze elementy na własną rękę. Dzięki temu, nie jest uzależniona od podwykonawców i ma stałą kontrolę nad produkcją. Jednym z atutów firmy są jej własne elementy technologii spalania, np. kołowe palniki strumieniowe, optymalnie dostosowane do poszczególnych gatunków węgla brunatnego. Firma produkuje też elementy ciśnieniowe do wytwornic pary, głowice, młyny węglowe, palniki pyłowe, systemy podawania materiału oraz konstrukcje stalowe. Wszystko to odbywa się w trzech niemieckich zakładach produkcyjnych. Donges SteelTec w miejscowości Darmstadt produkuje konstrukcje stalowe dla elektrowni. Jest jednym z czołowych niemieckich wytwórców konstrukcji stalowych i mostowych. Zakład Meeraner Dampfkesselbau w Meerane dostarcza z kolei wysokiej klasy elementy do wytwornic pary. Trzecia fabryka HPE – Babcock Fertigungszentrum w Oberhausen to producent elementów konstrukcyjnych, takich jak młyny węglowe, palniki pyłowe i systemy podawania materiału.

Przy budowie elektrowni wymagana jest najwyższa jakość, ponieważ elementy są poddawane dużym obciążeniom i muszą pozostawać niezawodne przez wiele lat, w warunkach ciągłej pracy. Dlatego, spółki zależne HPE przykładają szczególną wagę do kontrolowania jakości produkcji. Dzięki ciągłemu doskonaleniu zaawansowanych technologicznie materiałów, takich jak specjalne stopy do elementów ciśnieniowych, eksploatacja jest jeszcze bardziej ekonomiczna i mniej szkodliwa dla środowiska. Specjaliści z HPE ściśle współpracują ze swoimi kolegami z zakładów produkcyjnych.
Firma prowadzi także badania i opracowuje technologie dla elektrowni nowej generacji. Badania te obejmują m.in. prace nad metodami wychwytywania CO2, projektowanie nowych materiałów oraz tworzenie komputerowych symulacji elektrowni. Spółka opiera się przy tym na swojej ogromnej wiedzy i doświadczeniu zdobytym przy budowie elektrowni, zwłaszcza tych zasilanych paliwami kopalnymi.

Przede wszystkim innowacje

W ramach jednego z projektów badawczych, specjaliści z HPE opracowują nowy stop niklowy o bardzo wysokiej wytrzymałości, przeznaczony do wytwarzania elementów ciśnieniowych dla elektrowni „700°C”. – W typowych elektrowniach, np. na węgiel kamienny, osiąga się temperaturę 500°C i ciśnienie ok. 24 MPa. Jednym ze sposobów zwiększenia ogólnej sprawności elektrowni, jest zwiększenie temperatury do 700°C i ciśnienia do 35 MPa – wyjaśnia Schulz. Pozwala to na uzyskanie sprawności przekraczającej 50 %. Dla porównania, średnia sprawność elektrowni w Niemczech wynosi 38%. Jako że stal, na ogół stosowana w elektrowniach, może wytrzymać temperatury tylko do ok. 600°C, elektrownia „700°C” wymaga całkowicie nowych materiałów. Dlatego HPE, we współpracy z jednym z operatorów elektrowni, bada specjalne stopy stali, z dużą zawartością niklu i chromu, które mają bardzo dużą odporność na wysoką temperaturę i ciśnienie. W ramach tej współpracy spółka zależna HPE wyprodukowała lub zleciła wyprodukowanie takich elementów, jak przegrzewacze, rury itp. oraz poddała je złożonym testom właściwości materiałowych w laboratorium. Planuje się, że pierwsza elektrownia o sprawności 50%. zostanie oddana do eksploatacji w 2015 r.

Nowe technologie mogą także przyjść z pomocą w kwestii ograniczania emisji CO2. Dwutlenek węgla powstający przy spalaniu węgla, może być wychwytywany z gazów spalinowych i przechowywany w zbiornikach podziemnych, bądź zużywany. Procesy wychwytywania CO2 są znane i stosowane w branży chemicznej. Niemniej jednak, istniejące obecnie systemy nie są w stanie wychwytywać szkodliwego dla środowiska dwutlenku węgla w elektrowniach na węgiel kamienny. Operatorzy i konstruktorzy elektrowni na całym świecie intensywnie badają możliwe sposoby wychwytywania CO2.

Do tego procesu przyłącza się również HPE. Firma bada głównie koncepcję, określaną jako „płuczka wieżowa gazów spalinowych na wyjściu” (downstream-arranged flue gas scrubber), zwaną też PCC (post-combustion capture –  wychwytywanie po spalaniu). W procesie tym, CO2 jest wymywany i wychwytywany przy użyciu roztworów chemicznych na samym końcu ciągu technologicznego. – Firma Hitachi Ltd. już na początku lat 90. przeprowadzała eksperymenty z małą instalacją płuczki wieżowej gazów spalinowych w Japonii. Uzyskane wyniki zostały wykorzystane przez firmę HPE, która opracowała przenośną, pilotażową instalację do wychwytywania CO2. Instalacja ta jest testowana w szeregu elektrowni, w Niemczech, Holandii i Belgii – wymienia Helge Schulz. Jedną z zalet tego urządzenia jest możliwość jego transportu, co pozwala na jego testowanie w różnych warunkach. Co więcej, nie wymaga ono żadnego określonego roztworu płuczącego (aminowego). Operator może wybrać substancję według własnego uznania. Kolejną zaletą tego urządzenia jest to, że może być zainstalowane w już istniejących elektrowniach. Oczekuje się, że system wychwytywania CO2 zostanie wdrożony komercyjnie w 2020 r. Wkład spółki HPE w ochronę środowiska naturalnego i rozwój technologii energetycznych nie ogranicza się więc do prostych działań. Oprócz bycia jednym z czołowych ekspertów od projektowania i budowy elektrowni, firma czynnie uczestniczy w rozwoju rynku i już dziś pracuje nad innowacjami dla przyszłych pokoleń.

Nie tylko energetyka

Choć Hitachi jest firmą mocno zakorzenioną w sektorze energetycznym, ma ona także wiele innych obszarów działalności. Koncern jest bardzo aktywny w sektorach, takich jak: teleinformatyczny, elektroniki przemysłowej, chemiczny, a nawet usług finansowych. Jesteśmy także liczącym się graczem na rynku infrastruktury kolejowej, dostarczającym od wielu już lat superszybkie pociągi Shinkansen na rynek japoński, a od kilku lat oferującym pociągi w Wielkiej Brytanii – dodaje Piotr Zawadzki. W obszarze produktów skierowanych dla przemysłu, szczególną rolę odgrywają, oprócz Hitachi Power Europe, także Hitachi Construction Machinery oraz Hitachi Koki –elektronarzędzia i narzędzia spalinowe.

Hitachi Construction Machinery już od ponad 40 lat produkuje wysokiej jakości urządzenia dla przemysłu budowlanego i górnictwa. W tym okresie, firma wyprodukowała ponad 250 tys. maszyn. Główne produkty tej spółki obejmują koparki hydrauliczne, dźwigi gąsienicowe, ładowarki kołowe, ciężkie wywrotki, wywrotki gąsienicowe oraz platformy robocze na podwoziu gąsienicowym. Firma HCME oferuje szereg wyrobów, wyróżniających się pod względem dostępnych opcji i cieszących się świetną opinią, ze względu na znakomite walory eksploatacyjne, niezawodność i bezpieczeństwo. W Polsce nasze maszyny zyskują coraz większą popularność, ostatnio przy budowie dróg i autostrad, a oferowane są w sieci dystrybucyjnej naszego partnera firmy Tona.

Z kolei Hitachi Koki specjalizuje się w produkcji elektronarzędzi i narzędzi spalinowych. Przedsiębiorstwo, założone w 1948 roku, obecnie zatrudnia ponad 5 tys. pracowników, generując obroty rzędu 1 miliarda Euro rocznie. Hitachi Koki posiada pięć fabryk rozlokowanych na całym świecie. Firma dba o to, aby zachowane były najwyższe standardy jakości, a użytkownicy mieli możliwość osiągania korzyści z użytkowania najbardziej zaawansowanych i niezawodnych technologii. W naszym kraju przedstawicielem koncernu jest firma Hitachi Power Tools Polska, działająca już od 1991 roku.

Wszystkie te spółki należą do Grupy Hitachi kontrolowanej przez Hitachi Ltd., z siedzibą w Tokio, jednego z największych koncernów wyspecjalizowanych w tworzeniu i oferowaniu nowych technologii klientom na całym świecie. Założony w 1910 r., globalnie zatrudnia dziś ponad 350 tys. pracowników, a łączna wartość sprzedaży w roku finansowym 2007 wyniosła ponad 112  mld dolarów. Grupa Hitachi, generuje w Europie ok. 10% skonsolidowanych przychodów całego koncernu. W skład grupy w Europie wchodzi około 100 firm, które łącznie zatrudniają ponad 9 tysięcy pracowników – dodaje Łukasz Gola z Przedstawicielstwa Grupy Hitachi w Polsce. Firma nieustannie umacnia swoją silną pozycję na rynku przede wszystkim jako dostawca produktów szeroko pojętej infrastruktury dla społeczeństwa, która obejmuje takie sektory jak: energetyczny, kolejowy, informatyczny. Europejska kampania marki Hitachi bazuje na przesłaniu “technika poprawia życie” i podkreśla fundamentalne zaangażowanie korporacji w poprawę jakości życia społeczeństwa, poprzez postęp techniczny.