Nowatorski projekt zatłaczania gazu PGNiG – zwiększy wydobycie ropy

Nowatorski projekt zatłaczania gazu PGNiG – zwiększy wydobycie ropy

16/05/2017
Autor:
|

W należącej do PGNIG SA Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego „Dębno”, ABB zrealizowało pierwszy na terenie Polski projekt budowy instalacji, służacej do zatłaczania gazu nadmiarowego do złoża. Ma ona docelowo zwiększyć wydobycie ropy naftowej o 10% dziennie, czyli równowartość 100 ton.

Otoczenie toksycznego gazu
– Jest to nowatorska inwestycja w Polsce. Prace były nietypowe nie tylko z uwagi na trudne warunki środowiskowe w istniejącym obiekcie kopalni ropy i gazu, ale też prototypową aplikację zestawu sprężarkowego, co wiązało się z zastosowaniem specyficznych materiałów i urządzeń. Oprócz poprawy produktywności kopalni naszym priorytetem było również zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa, zarówno jeśli chodzi o załogę, jak i całą instalację – mówi Sławomir Górczyński, odpowiedzialny za realizację projektów w biznesie ropy i gazu ABB w Polsce.
W ramach trwających dwa lata prac – zrealizowanych przez ABB – powstał projekt, którego celem było zatłaczanie nadmiarowego gazu ziemnego do złoża BMB. Podstawowymi elementami projektu stało się dostarczenie agregatu sprężającego zasiarczony gaz ziemny wraz z instalacjami pomocniczymi, a także budowa gazociągu o długości 2,3 km i prace modernizacyjne. Wśród uruchomionych w „Dębnie” urządzeń, wyprodukowanych przez gebneralnego wykonawcę inwestycji, znajdują się: silnik elektryczny 6 kV, przemiennik częstotliwości ACS1000 z transformatorem, aparatura kontrolno-pomiarowa, sterownik AC800, a także rozdzielnice elektryczne. abb_pgnig_2
Ważną zaletą nowej instalacji jest umożliwienie przeprowadzania skomplikowanych procesów technologicznych w trudnych warunkach pracy, związanych z otoczeniem toksycznego gazu, zanieczyszczonego siarkowodorem o ekstremalnie wysokim ciśnieniu, w sposób bezpieczny i wydajny. Jak informuje wykonawca szacowanej na 16 mln zł inwestycji: „rurociąg został wyposażony w rzadko spotykany akustyczny system nieszczelności. W przypadku rozszczelnienia i spadku ciśnienia w rurociągach przesyłowych, aplikacja natychmiast informuje o wystąpieniu nieszczelności i lokalizuje jej miejsce. Budynek agregatu sprężającego zabezpieczony jest systemami detekcji gazu i przeciwpożarowym. Wszystkie nieprawidłowości pracy urządzeń natychmiast są diagnozowane przez odpowiednie systemy zabezpieczeń, łącznie z podjęciem odpowiednich reakcji zapobiegających skutkom zdarzeń następczych (wybuch, pożar, wyciek).”

Inwestycja może mieć duże znaczenie dla efektywności działania Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego „Dębno”. Jest tak z tego względu, że największe na terenie kraju złoże gazu ziemnego i ropy naftowej Barnówko-Mostno-Buszewo umożliwia na dzienne wydobycie 1.000 ton ropy naftowej, 65 ton LPG, 1 miliona m sześc. gazu ziemnego, a także 65 ton siarki płynnej. Zmodernizowana kopalnia, wyposażona w instalację zatłaczania nadmiarowego gazu ziemnego do złoża BMB, pozwoli na zwiększenie wydobycia ropy naftowej o 10% dziennie. Z pewnością będzie miało to bezpośrednie przełożenie na efektywność działania „Dębna”.

Tym bardziej, w złożu, które eksploatowane jest od 20 lat, cały czas zwiększa się ilość wydobywanego gazu, towarzyszącego ropie naftowej i jednocześnie przepustowość instalacji gazu, dotychczas działającej w tym miejscu jest ograniczona (zlokalizowana jest ona w bezpośrednim sąsiedztwie, na terenie Ośrodka Centralnego Barnówko). Teraz, po dwóch latach realizacji projektu, problemy te udało się skutecznie wyeliminować.

34 mld zł na inwestycje i 680 mln zł na badania
Inwestycja w „Dębnie” to z całą pewnością nie koniec inwestycji, realizowanych przez PGNiG. W marcu spółka ogłosiła nową strategię Grupy Kapitałowej na lata 2017-2022. Przewidziana jest w niej kwota 34 mld zł na inwestycje, i jednocześnie 680 mln zł na badania, rozwój i innowacje. – W latach 2017-2022 chcemy osiągnąć skumulowany wynik EBITDA około 33,7 mld zł. Zakładamy, że podjęty program inwestycyjny przyniesie długoterminowy wzrost tego wskaźnika dla naszej Grupy, co szczególnie widoczne będzie w latach 2023-2026, kiedy spodziewamy się osiągnąć EBITDA w wysokości ok. 9,2 mld zł średniorocznie – mówi Michał Pietrzyk, wiceprezes Zarządu PGNiG SA do spraw finansowych.
_dsc0087
Ponad połowa założonych nakładów inwestycyjnych dotyczyć będzie poszukiwania i wydobycia węglowodorów. Kolejne 30% związane będzie z rozwojem działalności dystrybucyjnej. Oprócz tego koncern przeznaczy środki m.in. na rozwój elektroenergetyki i ciepłownictwa, a także selektywne dobieranie projektów rozwojowych, których podstawowym elementem ma stać się atrakcyjna stopa zwrotu. W każdym roku, w sumie, wydawanych będzie ok. 5,7 mld zł.

Ważnym elementem realizacji tej strategii jest przeznaczanie co roku ponad 100 mln zł na szereg różnego typu prac badawczo-rozwojowych. – W najbliższych latach chcemy mieć większy wpływ na rozwój sektora gazowego w Polsce. Mamy ambitne plany, aby stać się liderem rozwoju innowacyjności w sektorze. Ciągle poszukujemy i jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy. Już dzisiaj aktywne wspieramy polskie firmy poprzez inkubator Innvento, współpracę w ramach akceleratora MIT Enterprise Forum i Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów – stwierdza Łukasz Kroplewski, wiceprezes Zarządu PGNiG SA do spraw rozwoju.

Jednym z tego typu projektów jest program MIT Enterprise Forum Poland, w którym PGNiG odpowiada za ścieżkę „Energia”. Partnerem strategicznym koncernu jest w tym obszarze Geofizyka Toruń SA, znana na rynku z szerokiego zakresu zintegrowanych usług geofizycznych, realizowanych na potrzeby poszukiwań konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód geotermalnych, a także lokalizacji i monitoringu podziemnych zbiorników.

W związku z tym w naborze akceleracyjnym wniosków, który zakończony został 15 maja, wziąć mogły udział startupy z branży energetycznej. Główne obszary rozwoju technologii, które rozwijać się mają w ramach programu, związane są m.in. z zastosowaniem dronów do prac sejsmicznych, konstrukcją lekkiego, przenośnego urządzenia wiertniczego, opracowaniem algorytmów i oprogramowania na potrzeby np. analizy danych geologicznych i sejsmicznych. W związku z tym liczyć można w najbliższym czasie na komercjalizację konkretnych rozwiązań technologicznych w tych obszarach rynku.

Inwestuje nie tylko PGNiG
W branży gazowniczej nie tylko PGNiG wykłada duże środki na inwestycje. Jak poinformował PAP, do 2020 roku Polska Spółka Gazownictwa zainwestuje 364,7 mln zł w województwie podlaskim, gdzie powstanie m.in kilka stacji LNG, przebudowany zostanie gazociąg białostocki. Budowana będzie także sieć w Bielsku Podlaskim. W ramach inwestycji powstaną stacje regazyfikacji skroplonego gazu LNG w gminach: Grajewo (Grajewo-Wołów), Mońki, Augustów, Czyżew i Hajnówka. Jednocześnie do nich zbudowanych zostanie 54 km sieci.

Jak wskazuje PAP: „PSG planuje także zbudowanie 24,5 km sieci gazowniczej w Bielsku Podlaskim, przebudowę 96 km tzw. gazociągu białostockiego oraz inwestycję przed tłocznią na gazociągu jamalskim w Zambrowie. Ta ostatnia inwestycja będzie kosztowała 12,7 mln zł i ma znacząco poprawić ciśnienie w gazociągu i podniesienie przez to przepustowości. Ma to także zapobiegać przerwom w dostawach gazu w Podlaskiem, co jest uciążliwe szczególnie dla firm. Problem ma być zlikwidowany w ciągu dwóch lat.”

Dzięki temu również w najgorzej zgazyfikowanym regionie Polski znacząco wzrośnie jakość infrastruktury. Jednocześnie, zrealizowane dzięki temu mają zostać plany, by co roku – podobnie jak było to w 2016 roku – do sieci gazowej przyłączanych było kolejnych 50 tys. odbiorców. W ten sposób planowane przez PGNiG inwestycje zyskiwać będą dodatkowy argument ekonomiczny.