Zaawansowana analityka danych wspomoże efektywność operacji wydobywczych w Lubelski Węgiel „Bogdanka”
Fot. Urszula Czapla

Zaawansowana analityka danych wspomoże efektywność operacji wydobywczych w Lubelski Węgiel „Bogdanka”

10/09/2019

Celem projektu realizowanego w Lubelski Węgiel „Bogdanka” będzie poprawa efektywności operacji wydobywczych poprzez zapewnienie niezawodności maszyn górniczych z praktycznym zastosowaniem zaawansowanej analityki danych. Planowane zakończenie wdrożenia: luty 2020 r.

Kopalnia podjęła się wdrożenia w procesie produkcji usług opartych na zaawansowanej analizie danych. Wraz z ABB opracuje platformę IIoT, aby połączyć różne systemy wchodzące w skład cyfrowego portfolio ABB Ability™, urządzenia oraz usługi. W efekcie powstanie narzędzie do usprawnienia procesów decyzyjnych, konserwacji predykcyjnej, efektywnego wykorzystania zasobów i koordynacji operacji w czasie rzeczywistym.

W założeniach projektu zintegrowane inteligentne rozwiązanie ma pozwolić „Bogdance” przewidywać awarie, rozwiązywać problemy maszyn i urządzeń oraz skracać czas przestojów sprzętu, a w konsekwencji – redukować koszty utrzymania aktywów górniczych. Ma to szczególne znaczenie w kontekście poprawy efektywności wydobycia.

– Prowadzenie konserwacji urządzeń wydobywczych jest procesem bardzo dynamicznym, ponieważ zarówno warunki produkcji, jak i pracy maszyn górniczych zmieniają się nieustannie i wymagają ciągłej analizy ewaluacyjnej. Skuteczny program diagnostyki predykcyjnej powinien pozwolić na wczesne wykrywanie anomalii. Dzięki temu możliwe będzie zaplanowanie napraw maszyn i urządzeń w najbardziej dogodnym momencie, zarówno z perspektywy finansowej, jak i produkcyjnej – tłumaczy Anna Wujec, menedżer ds. cyfryzacji w ABB.

− LW Bogdanka SA od lat pozostaje najnowocześniejszą kopalnią węgla kamiennego w Polsce, m.in. dzięki sukcesywnemu wdrażaniu najnowszych inicjatyw w ramach programu Kopalnia Inteligentnych Rozwiązań. Rozpoczęcie prac nad wykorzystaniem zaawansowanej analizy danych w systemach wspomagania decyzji to kolejny krok w kierunku dalszego doskonalenia procesów operacyjnych w Spółce i ułatwienia pracy naszych górników. Niezmiennie stawiamy więc na innowacje, które są istotnym elementem strategii Bogdanki – mówi Artur Wasil, prezes zarządu LW Bogdanka SA.

W ramach projektu ABB zaimplementuje kilka systemów składających się na koncepcję cyfrowej kopalni przyszłości ABB Ability™ MineOptimize: system ABB Ability™ 800xA, ABB Ability™ Asset Vista Condition Monitoring, ABB Ability™ Knowledge Manager oraz usługi ABB Ability™ z zakresu zdalnego wsparcia i konserwacji predykcyjnej.