Oprogramowanie Solid Edge obniża koszty prototypowania

|

Wdrożenie oprogramowania Solid Edge pozwoliło firmie Goster ponownie skoncentrować się na rynku maszyn górniczych i zdobyć nowe ważne zamówienia.

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Goster to polska firma projektowo-wykonawcza, która zajmuje się głównie produkcją nowoczesnych maszyn oraz świadczeniem usług kierowanych do przemysłu wydobywczego. Przedsiębiorstwo – chcąc tworzyć dobre i zoptymalizowane kosztowo rozwiązania, które zaspokoją oczekiwania jego odbiorców – działa zgodnie z zasadą, że sukces osiąga się przy najbardziej optymalnym połączeniu zasobów ludzkich oraz odpowiedniego sprzętu.

Goster na początku swojej działalności skupił się na projektowaniu maszyn i narzędzi dla branży wydobywczej. Jednak tuż przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 szefowie firmy zadecydowali o zmianie głównego profilu działalności, upatrując największych szans na biznes w zaspokajaniu potrzeb dynamicznie rozwijającego się przemysłu spożywczego.

siemens1

Kryzys gospodarczy, do którego doszło w roku 2008, przerwał dobrą passę firmy. Stając w obliczu zmniejszającej się liczby zamówień napływających od dotychczas doskonale prosperujących przedsiębiorstw, Goster poszukiwał sposobu pozwalającego na złagodzenie odczuwalnych skutków kryzysu i dalszy rozwój. Przedsiębiorstwo podjęło decyzję o ponownym zaangażowaniu się w produkcję maszyn górniczych. Ta strategia się opłaciła.

Co to jest Solid Edge?
To system CAD 3D, który posiada wyjątkowe narzędzia do tworzenia prototypów fizycznych. Dzięki znakomitym procesom workflow, które odnoszą się do projektowania, unikalnej koncentracji na zaspokajaniu potrzeb specyficznych branż i w pełni zintegrowanym narzędziom do zarządzania projektem, system Solid Edge to precyzyjne, kompleksowe rozwiązanie do projektowania CAD 3D.

Narzędzia do modelowania i tworzenia złożeń w Solid Edge pozwalają zespołowi inżynierów łatwo i szybko opracowywać pełną gamę produktów od pojedynczych części, do złożeń liczących tysiące części. Dedykowane polecenia oraz specjalnie skonstruowane procesy workflow przyśpieszają proces tworzenia podzespołów charakterystycznych dla danych gałęzi przemysłu. Ponadto, dzięki możliwości ich projektowania, analizowania oraz modyfikowania w obrębie modelu złożenia, użytkownik jest pewien, że będą one doskonale dopasowane pod względem kształtu i funkcjonalności już za pierwszym podejściem.

Solid Edge jest jedynym systemem CAD, który łączy funkcjonalności do zarządzania danymi projektu z narzędziami CAD, których inżynierowie konstruktorzy używają każdego dnia. Użytkownicy Solid Edge mają do wyboru skalowalne rozwiązania do zarządzania dokumentacją inżynierską, które ułatwiają nadzorowanie procesu tworzenia każdego projektu. Praktyczne narzędzia do zarządzania środowiskiem współpracy usprawniają koordynację działań zespołów projektowych i pomagają eliminować błędy, które są rezultatem zakłóceń w komunikacji pomiędzy członkami tych zespołów.

Jakie są korzyści z wdrożenia?
Wykorzystanie technologii synchronicznej pozwoliło na szybkie przygotowanie modeli i dokumentacji dla klientów. Umieszczenie projektów na stronie internetowej firmy ułatwiło firmie Goster pozyskanie nowych klientów. W kolejnym roku sprzedaż wzrosła o 100%. Zniwelowano też koszty konstrukcji prototypów, które wahały się od 50 tys. do nawet miliona złotych.

Solid Edge najbardziej odpowiednim rozwiązaniem

Zmiana strategii produkcyjnej oraz ponowna koncentracja na rynku maszyn górniczych skłoniły właścicieli firmy Goster do poszukiwania odpowiedniego i przyjaznego w obsłudze narzędzia umożliwiającego wykonywanie projektów w 3D. Po przetestowaniu kilku systemów przedsiębiorstwo zdecydowało się na wdrożenie rozwiązania Solid Edge® firmy Siemens PLM Software, wyposażonego w najszerszy w branży zakres technologii hybrydowych CAD 2D/3D.

„Chcieliśmy rozszerzyć naszą działalność o nowe maszyny i urządzenia, dlatego szukaliśmy oprogramowania 3D, umożliwiającego przedstawienie klientom naszych nowych rozwiązań – mówi Anna Pater, właścicielka firmy Goster. – Po miesiącu testowania oprogramowania trzech producentów stwierdziliśmy, że oprogramowanie CAD Solid Edge jest najbardziej przyjazne i najłatwiejsze w obsłudze” – dodaje.

Ze względu na innowacyjny charakter projektów realizowanych przez Goster i konieczność ich modyfikacji na każdym etapie zaawansowania prac firmie bardzo zależało na wygodzie wprowadzania zmian. Spełnienie tego wymogu gwarantowała technologia synchroniczna dostępna w Solid Edge. Za pomocą tego oprogramowania Goster mógł także znacznie szybciej opracowywać projekty i związaną z nimi dokumentację.

„Specyfika naszej branży wymaga indywidualnego podejścia do klienta. Na początku każdego procesu klienci konfrontują nas ze swoimi oczekiwaniami i założeniami. Dzięki oprogramowaniu Solid Edge w bardzo krótkim czasie jesteśmy w stanie przedstawić niezbędne modele i główne założenia projektów. W trakcie konsultacji z klientem pracujemy na żywym modelu 3D, weryfikując oczekiwania i założenia dotyczące projektu. Następnie przystępujemy do tworzenia dokumentacji, której wykonanie w wypadku elementów złożonych z około tysiąca części zajmuje zaledwie od dwóch do trzech tygodni” – opisuje Anna Pater.

siemens2

Eliminacja kosztownych prototypów

Dzięki zastosowaniu Solid Edge firmy Siemens PLM Software firma Goster była w stanie zrealizować główny cel swojej strategii biznesowej – skoncentrowanie się na usługach kierowanych do przemysłu wydobywczego. Dzięki oprogramowaniu wyeliminowano również wysokie koszty budowy prototypów nowych urządzeń, które są obecnie przedstawiane pozyskanym klientom w formie profesjonalnych wizualizacji.

„Chcieliśmy na bazie doświadczeń i wiedzy zaprojektować nową linię nowoczesnych maszyn, które zamierzaliśmy przedstawić w możliwie rzeczywisty sposób – tłumaczy Anna Pater. – Projekty te miały posłużyć jako wizualizacje dla klientów z racji tego, że wykonanie odpowiednich prototypów jest procesem wyjątkowo kosztownym. Budowa tego typu urządzenia może pochłonąć od 50 tys. do nawet miliona złotych” – dodaje.

Zastosowanie oprogramowania Solid Edge sprawiło, że praca inżynierów przedsiębiorstwa stała się bardziej wydajna, a czas potrzebny na realizację danego projektu jest krótszy. Obecnie wstępne projekty wykonywane zgodnie z wymaganiami klienta są gotowe już po dwóch, trzech dniach.

siemens3

„Przewaga systemu Solid Edge nad innymi rozwiązaniami CAD tkwi głównie w technologii synchronicznej, która jest łatwa i prosta w użyciu. Jesteśmy w stanie spełnić wszystkie wymagania klientów, a w ciągu zaledwie trzech dni możemy przedstawić wstępny model maszyny. To bardzo skuteczny sposób na zaprezentowanie klientowi wizualizacji nawet bardzo skomplikowanych konstrukcji. Solid Edge ułatwia także współpracę z klientem i szybkie wprowadzanie niezbędnych zmian” – opisuje tę kwestię właścicielka firmy Goster.

W przypadku firmy Goster szybko stało się jasne, że inwestycja w nowe oprogramowanie była mądrym posunięciem. Przedsiębiorstwo niemal natychmiast odnotowało znaczny wzrost liczby otrzymywanych zamówień, również od nowych klientów związanych z branżą wydobywczą.

„Maszyny zostały zaprojektowane, a projekty umieściliśmy na naszej stronie internetowej. W ten sposób dotarliśmy do nowych klientów i zwiększyliśmy wielkość sprzedaży. Klienci bardziej nam ufają i są zachwyceni jakością naszych projektów. Dzięki temu sprzedaliśmy już kilka pierwszych maszyn” – podsumowuje Anna Pater.