FAMUR opatentował nowy sposób ochrony chodników za frontem ściany wydobywczej
Fot. FAMUR

FAMUR opatentował nowy sposób ochrony chodników za frontem ściany wydobywczej

24/02/2019

Zabezpieczanie chodnika za frontem ściany wydobywczej to problem, z którym kopalnie podziemne borykają się od dziesięcioleci, i to mimo wielu prób udoskonalenia tego procesu. Uzyskany w grudniu 2018 roku przez FAMUR SA patent nr P413645, dzięki innowacyjnemu podejściu, zdecydowanie ułatwi pracę górnikom i korzystnie wpłynie na efektywność całego kompleksu ścianowego.

Wiele kopalń węgla kamiennego musi utrzymywać jeden lub dwa chodniki za frontem ściany wydobywczej. Nie jest to łatwe zadanie, do którego wykorzystywano kaszty i drewniane stosy wypełniane kamieniami, a później także tzw. big bagi z materiałem wiążącym. Nawet jednak zmodernizowane wersje tych metod wymagały dużego nakładu czasu, co niekorzystnie wpływało na efektywność całego kompleksu ścianowego.

Nowy patent Famuru wykorzystuje możliwości, jakie daje nam współczesny stan techniki i jest twórczą kompilacją wielu istniejących rozwiązań. Jego ogólna idea polega na tym, że big bag zostaje podwieszony do nieznacznie zmodyfikowanej obudowy zmechanizowanej, dzięki czemu zachowuje swój kształt w trakcie napełniania szybkowiążącym materiałem. Proces ten rozpoczyna się jeszcze pod obudową zmechanizowaną i nie wymaga dodatkowej konstrukcji wsporczej (wygrodzenia).

Gdy materiał wypełniający zaczyna twardnieć, „zapamiętuje” kształt, a przesunięcie obudowy zmechanizowanej powoduje, że nawet tylko częściowo wypełniony worek stoi bez podpierania. Wystarczy go później tylko dopełnić materiałem wiążącym.

Proponowany sposób jest zdecydowanie mniej czaso- i pracochłonny niż wcześniejsze metody. Co więcej, do procesu tego można wykorzystać, po niedużej modyfikacji, każdy typ produkowanych przez FAMUR SA obudów zmechanizowanych: zawałowych, podsadzkowych czy podbierkowych.

Fot. Famur

Fot. Famur