Remag: lider wśród producentów kombajnów chodnikowych

Remag: lider wśród producentów kombajnów chodnikowych

23/07/2010
|

Początki przedsiębiorstwa sięgają drugiej połowy lat czterdziestych. Wtedy to na bazie zaplecza Kopalni Węgla Kamiennego „Boże Dary” powstają „Centralne Warsztaty” zajmujące się produkcją części zamiennych oraz naprawą maszyn i urządzeń górniczych.

Jak podkreślają władze spółki, punktem zwrotnym w rozwoju przedsiębiorstwa było powstanie Branżowego Wydziały Wynajmu Maszyn Górniczych, obejmującego wszystkie kopalnie węgla kamiennego w Polsce. Przedsiębiorstwo usprawniło system współpracy z kopalniami i wprowadziło dzierżawę własnych kombajnów chodnikowych wraz z zapewnieniem stałego i pełnego serwisu. Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii spółki było wdrożenie licencyjnej produkcji kombajnu chodnikowego AM-50 firmy VoestAlpine.

Po wygaśnięciu licencji w 1985 roku kombajn ten był modernizowany. W 1995 roku powstał kombajn KR-150, pierwsza tego typu maszyna o całkowicie polskim rodowodzie. Przedsiębiorstwo produkuje i serwisuje maszyny górnicze, przede wszystkim kombajny chodnikowe, i właśnie w tej grupie produktów jest liderem.

To jedyna duża firma produkcyjna z sektora zaplecza górniczego, która nie została dotąd sprywatyzowana. Kilkakrotne próby prywatyzacji podejmował wojewoda śląski. Rozważano przekształcenie Remagu w spółkę pracowniczą lub sprzedaż firmy. Brano też pod uwagę połączenie kapitałowe przedsiębiorstwa ze spółkami węglowymi, na rzecz których świadczy usługi. Ostatecznie katowickiego producenta od blisko czterech lat nadzoruje resort Skarbu Państwa (w 2006 roku zostało ono przekształcone z przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa).

Unowocześnianie oferty

W swojej ofercie Remag ma kombajny w trzech podstawowych grupach (lekkie, średnie i ciężkie) i o różnym wyposażeniu, które mogą drążyć chodniki zarówno w podziemiach kopalń, jak i na powierzchni. Specjalistyczne wersje kombajnów pozwalają na urabianie skał w kamieniołomach, starych fundamentów betonowych, piasków kwarcytowych lub spieczonej i przepalonej skały płonnej na hałdach przykopalnianych.

Przedsiębiorstwo posiada nowoczesny park maszynowy składający się z obrabiarek numerycznie sterowanych, centrów obróbczych, manipulatorów spawalniczych, półautomatów do cięcia, spawania i napawania.

Przy wprowadzaniu nowych rozwiązań katowickie przedsiębiorstwo współpracuje z Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG, Głównym Instytutem Górnictwa, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Politechniką Śląską, poszerzając tym samym cały czas swoją ofertę.

– Jesteśmy firmą elastyczną szybko reagującą na wymagania napływające z rynku. Staramy się jak najbardziej dostosować naszą ofertę do potrzeb i wymagań klientów. Należy tu dodać, że w tej branży radzimy sobie od ponad 60 lat i przetrwaliśmy już wiele problemów, które zawsze są i będą. Ważna jest szybka reakcja i podejmowanie odpowiednich decyzji.

Najmłodsze dzieci katowickiej spółki to trzy kombajny: lekki R-120, średni R-130 oraz ciężki R-200. Ostatni z tej trójki przeznaczony jest do eksploatacji w podziemnych korytarzowych wyrobiskach zakładów górniczych, polegającej na zmechanizowanym urabianiu skał charakteryzujących się jednostkową wytrzymałością na ściskanie do 110 MPa. Kombajn posiada możliwości załadunku urobku na urządzenia odstawcze.

Z kolei kombajn R-130 to nowoczesna maszyna pozwalająca na drążenie chodników o przekroju do 22 m2 w skałach o maksymalnej wytrzymałości na ściskanie do 80 MPa. Dzięki modułowej budowie jest łatwy w transporcie i montażu w podziemiach kopalń. A wykorzystywany może być nie tylko w górnictwie, ale również w górnictwie skalnym oraz różnego rodzaju robotach inżynieryjno-budowlanych. Bo choć głównymi odbiorcami maszyn Remagu są kopalnie, to przedsiębiorstwo coraz więcej sprzętu dostarcza także dla potrzeb inżynierii lądowej. W tej branży kombajny katowickiego producenta stosowane są m.in. do drążenia komór, tuneli czy garaży podziemnych – zwłaszcza tam, gdzie nie mogą być stosowane tradycyjne metody z użyciem materiałów wybuchowych, a typowy sprzęt budowlany sobie nie radzi. Przykładem tego jest budowa garaży podziemnych we Frankfurcie nad Menem oraz na Majorce, drążenie tuneli na Gran Canarii oraz wykonanie kolektora wodnego i ściekowego w Górach Izerskich w Czechach.

Zagraniczna ekspansja

Najważniejsze rynki zbytu dla spółki położone są w Polsce południowej, czyli tam, gdzie występują największe zasoby węgla kamiennego. Głównymi odbiorcami są trzy największe spółki węglowe: Kompania Węglowa SA, Jastrzębska Spółka Węglowa SA oraz Katowicki Holding Węglowy SA. Remag SA współpracuje również z firmami świadczącymi usługi na rzecz kopalń (polegające na drążeniu wyrobisk). Jednak z roku na rok Remag buduje coraz silniejszą pozycję na rynkach zagranicznych.

Świetnym przykładem jest tu Hiszpania, gdzie Remag posiada własny oddział. Istnieje on od 1994 roku. Remag España zajmuje się serwisowaniem i remontem kombajnów chodnikowych oraz prowadzeniem robót górniczych. Jak mówią władze spółki, Remag na hiszpańskim rynku przeprowadził głęboką restrukturyzację techniczno-organizacyjną dotyczącą hiszpańskich kopalń węgla kamiennego. Udało się to osiągnąć dzięki wprowadzeniu nowych systemów eksploatacji i nowych technologii, które zwiększyły wydajność, wydobycie węgla kamiennego oraz bezpieczeństwo pracy.

A właściwy dobór i wprowadzenie nowoczesnych maszyn zaowocowały zmniejszeniem kosztów wydobycia przy ciągle wzrastającym poziomie eksploatacji węgla. Obecnie, by sprostać wymaganiom rynku i zwiększać przewagę konkurencyjną, Remag nie ogranicza się do dostarczania maszyn. Spółka może składać oferty na pełen zakres budowy kopalń, począwszy od projektowania, udostępnienia i podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, przez wykonanie projektów modernizacji i mechanizacji kopalń, do wykonawstwa robót górniczych i eksploatacyjnych.

Katowicki producent maszyn zaistniał także w Ameryce Południowej. W Kolumbii na miejscu wyeksploatowanej odkrywki specjaliści Remagu zbudowali kopalnię głębinową. Zaprojektowali rozcinkę złoża, dokonali właściwego doboru maszyn i urządzeń dostosowanych do specyficznych warunków górniczo-geologicznych. Dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu specjalistów Remagu uzyskano bardzo dobre wyniki wydobycia węgla kamiennego.

Niezawodne maszyny firmy Remag SA zastosowano też w Czechach, na Węgrzech i w Argentynie, a obecnie rozbudowuje się baza w Wietnamie, gdzie firma wyeksportowała do tej pory już 14 kombajnów chodnikowych. Nawiązano obiecujące kontakty z przedsiębiorcami z Meksyku, Brazylii, Kazachstanu, Turcji, Iranu i Rosji. W lipcu br. odbędzie się uroczystość związana z wprowadzeniem na bośniacką kopalnię pierwszego w historii górnictwa Bośni i Hercegowiny kombajnu chodnikowego AM-50zw produkcji Remag SA. Na całym świecie prowadzona jest szeroka promocja usług i wyrobów Remagu – firma zamierza prowadzić dalej ekspansję za granicą, prezentując się na sympozjach światowych i w misjach gospodarczych, których niejednokrotnie była organizatorem i współtwórcą.

Azjatycka współpraca

Od 2003 roku Remag obecny jest w Wietnamie. W Zjednoczeniu Węglowym Mong Duong wdrażał pierwszy w historii wietnamskiego górnictwa kombajn chodnikowy. Firma nawiązała też współpracę z wietnamską fabryką Vinacomin Machinery Company. Na mocy porozumienia dotyczącego koprodukcji kombajnów chodnikowych wykonuje kombajny chodnikowe na potrzeby kopalń wietnamskich. Obecnie w kopalniach wietnamskich z pełnym sukcesem pracują niezawodne kombajny chodnikowe, a w 2008 roku specjaliści Remagu wdrożyli w Zjednoczeniu Węglowym Khe Cham pierwsze w historii wietnamskiego górnictwa polskie urządzenie odpylające współpracujące z polskim kombajnem.

By mocniej zaistnieć na tym rynku, w 2008 roku powołano konsorcjum Pol-Viet, w którego skład weszły przedsiębiorstwa: Remag SA, Fabryka Maszyn „Glinik” SA i Jastrzębskie Zakłady Remontowe SA. Chodziło o to, by współpraca nie ograniczała się tylko do dostarczania i montowania maszyn i urządzeń, ale by oferować też myśl techniczną i wiedzę. Powołanie Konsorcjum ma na celu, na bazie bogatego doświadczenia polskiego górnictwa, wprowadzenie do Wietnamu nowoczesnej myśli i techniki górniczej, opartej na polskich maszynach i urządzeniach, zwiększających bezpieczeństwo, wydajność i wielkość wydobycia w kopalniach w Wietnamie.

Oferta szyta na miarę

W obecnej sytuacji rynkowej, by przedsiębiorstwo rozwijało się równie szybko co dotychczas, już nie wystarczy ograniczać się do dostarczania sprzętu. Aby utrzymać przewagę konkurencyjną, trzeba czegoś więcej. Zwłaszcza jeżeli w grę wchodzi specjalistyczny sprzęt. Dlatego Remag oferuje całodobowe serwisowanie kombajnów, łącznie z dojazdem do klienta, zabezpiecza części i podzespoły serwisowe, wykonuje remonty bieżące i kapitalne podzespołów, oraz oferuje różne sposoby pozyskiwania kombajnów.
Firma cały czas podnosi jakość swoich produktów i świadczonych usług, tak aby w pełni sprostać stale rosnącym wymaganiom rynku. Niezwykle szybko reaguje na potrzeby swoich klientów. Serwis jest w gotowości przez 24 godziny, gwarantując odbiorcom dostawę części zamiennych.

Jednocześnie, montując swoje urządzenia w kopalniach, przedstawiciele spółki przekazują technologię. Uczą też przyszłych użytkowników obsługi maszyn, ich serwisowania, organizacji pracy oraz procedur bezpieczeństwa. Każdego dnia specjaliści z serwisu przebywają w podziemiach kopalń, gdzie pracują kombajny chodnikowe spółki. Bezpośredni kontakt z użytkownikami maszyn przyczynia się do ciągłego ich udoskonalenia i modernizowania.

Więcej dzierżawy

W obliczu toczącej się w tle procedury prywatyzacyjnej, władze spółki zdwajają wysiłki związane z dostarczeniem swoim klientom wyrobów i usług, podkreślając tym samym swoją przewagę konkurencyjną. Ze strategicznego punktu widzenia głównym celem spółki jest utrzymanie pozycji lidera w sektorze węgla kamiennego oraz dostarczanie wyrobów i usług wysokiej jakości. A konkretniej? Spółka w najbliższych trzech latach będzie dążyć do zwiększenia przychodów z tytułu wynajmowanych maszyn. Dzięki ich technicznemu rozwojowi będą czynione starania, by sukcesywnie zwiększać liczbę nowych typów kombajnów. Obecnie Remag SA wydzierżawia około 250 sztuk kombajnów do polskich kopalń, co według danych przedsiębiorstwa stanowi około 85% kombajnów pracujących w polskim górnictwie węgla kamiennego.

Remag ma duże szanse na realizację tych planów. W pierwszym kwartale bieżącego roku spółki węglowe pośrednio lub bezpośrednio należące do Skarbu Państwa wydały na inwestycje ponad 400 mln zł. To co prawda mniej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku (600 mln zł), ale Jastrzębska Spółka Węglowa, która ma największy udział w zysku górnictwa w pierwszym kwartale 2010 r., prognozuje, że będzie w tym roku miała dobre wyniki finansowe. Do tego należy dodać, że w zeszłym roku polskie kopalnie zapowiadały wydanie 2,5 mld zł na inwestycje, z czego ok. 40% na nowe maszyny. Zsumowanie tych informacji wskazuje na dobre perspektywy rozwoju dla producentów maszyn i urządzeń górniczych. Remag SA ma zamiar wykorzystać tę okazję. ■