Autor:
|

Od biznesu wymaga się dziś innowacyjności, kreatywności i społecznej odpowiedzialności. Trudno sprostać tym wyzwaniom, nie mając na uwadze ochrony środowiska. Przy okazji wprowadzenia na rynek nowości, jaką są gwarancje pochodzenia energii, warto bliżej poznać to zagadnienie.

Temat tzw. „zielonej energii” coraz częściej pojawia się w rozmaitych dyskusjach. Dzięki rosnącej świadomości coraz więcej klientów zwraca uwagę na to, w jakich warunkach wytwarzane są dla nich produkty oraz jak świadczone są potrzebne im usługi. Dzięki korzystaniu z „zielonej energii” możemy w prosty sposób pokazać, że nasze przedsiębiorstwo troszczy się o wspólne dobro, jakim jest środowisko, a dzięki temu budować wizerunek firmy społecznie odpowiedzialnej.

Stawiaj na „zieloną energię”

Do płynących z użytkowania „zielonej energii” korzyści dla środowiska nie trzeba już dziś nikogo przekonywać, choć ciągle warto przypominać o zaletach. Przede wszystkim podczas produkcji energii ze źródeł odnawialnych do atmosfery emitowana jest znacznie mniejsza ilość zanieczyszczeń niż podczas produkcji energii z węgla. Zanieczyszczenia powstałe podczas produkcji energii wpływają przecież na zmiany klimatyczne, które dotyczą nas wszystkich. Najmniejszy wpływ na środowisko ma produkcja prądu w elektrowniach wodnych, wiatrowych oraz słonecznych (fotowoltaika). Polacy wykazują coraz większą dbałość o środowisko, co pokazały niedawne badania TNS Polska. Jedna piąta naszych rodaków odpowiedzialnością za zanieczyszczenie środowiska obarcza właśnie firmy korzystające z energii wytwarzanej z węgla.

Czy wiesz, że…
GDF SUEZ oferuje „zieloną energię” wyprodukowaną w:
• farmach wiatrowych,
• Zielonym Bloku w Połańcu (opalanym wyłącznie biomasą).

Badania pokazały również, że diametralnie zmienia się nasze nastawienie do kwestii związanych z ochroną środowiska. Polacy chętnie wprowadzają w życie rozwiązania ekologiczne, np. segregację śmieci, użytkowanie ekotoreb czy oszczędzanie energii elektrycznej (np. poprzez stosowanie energooszczędnych żarówek). Wśród badanych 21% zadeklarowało, że byłoby w stanie ponieść większe wydatki, jeżeli kupowane produkty bądź usługi byłyby ekologiczne. Aż 80% konsumentów wskazało, że wybiera oferty firm, które troszczą się o ekologię.

Zyskuje środowisko, zyskuje firma

Zbudowanie w świadomości konsumentów wizerunku firmy lub przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego jest trudne do zrealizowania. Wymaga konsekwencji, przemyślanych działań, środków finansowych i czasu. Jedną z najszybszych metod wejścia na drogę odpowiedzialnego biznesu jest przestawienie firmy na użytkowanie „zielonej energii”. Zmiana ta nie wymaga żadnych inwestycji, a pozwala zyskać wizerunek firmy dbającej o ekologię i społecznie odpowiedzialnej.

Wybierając ekologiczną energię, przyczyniamy się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Korzystanie z „zielonej energii” może też zmniejszyć wysokość firmowych rachunków za energię. Aby stać się ekofirmą, wystarczy zmienić sprzedawcę na tego, który oferuje prąd uzyskiwany z OZE w atrakcyjnej cenie. „Obecnie ceny energii z odnawialnych źródeł są porównywalne z energią produkowaną metodami konwencjonalnymi. Nieporównywalne są jednak korzyści, które OZE przynoszą środowisku naturalnemu. Dlatego przedsiębiorcy powinni skorzystać z tej szansy” – opowiada Przemysław Chryc, dyrektor Działu Marketingu i Sprzedaży GDF SUEZ Energia Polska SA.

Energia z gwarancjami

Od niedawna „zieloną energię” można kupować razem z gwarancjami pochodzenia. Dzięki nim możemy wybrać energię, a właściwie technologię produkcji energii, np. farmy wiatrowe. „Gwarancje pochodzenia są zaświadczeniem, że dana ilość energii została wyprodukowana ze źródeł odnawialnych, bez szkód dla środowiska. Dzięki gwarancjom firmy mogą komunikować w swoim otoczeniu, że korzystają z «zielonej energii», i budować przyjazny wizerunek. Dzięki temu wspierają naturę, zwiększają zaufanie klientów, a w dłuższej perspektywie generują wyższe zyski” – tłumaczy Przemysław Chryc.

gdf-suez_2

Zielony blok

Obecnie gwarancje pochodzenia można kupić jedynie na energię wyprodukowaną w kraju. „Wierzymy, że to się niedługo zmieni i będzie można nabywać gwarancje na energię wyprodukowaną również w Europie. Nasza firma ma moce wytwórcze w wielu krajach i dzięki temu będziemy mogli zaproponować naszym klientom gwarancje pochodzenia także z elektrowni wodnych i słonecznych” – dodaje dyrektor Działu Marketingu i Sprzedaży GDF SUEZ Energia Polska SA.

Przewagi gwarancji

Warto zaznaczyć, że gwarancje pochodzenia są wydawane i kontrolowane przez państwo. Ich udzielaniem i monitorowaniem zajmuje się Urząd Regulacji Energetyki. Gwarancje są też wpisane w rejestr, który prowadzi Towarowa Giełda Energii SA. „Dzięki monitoringowi państwowych instytucji klient ma pewność, że certyfikat jest autentyczny i kupowana energia naprawdę została wyprodukowana ze źródeł odnawialnych” – podkreśla Przemysław Chryc. – Mam nadzieję, że wprowadzenie i upowszechnienie się gwarancji będzie także wyzwaniem dla firm energetycznych. Dzięki temu będą mogły podkreślać sposób, w jaki produkują energię, co pozwoli wyróżnić się na rynku «zielonym producentom»” – dodaje Chryc. Warto jednak wiedzieć, że już wcześniej zielona energia produkowana przez GDF SUEZ Energia Polska SA była certyfikowana, a specjalne zaświadczenia wydawała niezależna firma audytorska TÜV Nord. GDF SUEZ jest liderem w produkcji „zielonej energii” w Polsce.

Czy wiesz, że…
Co określa gwarancja pochodzenia energii?

• źródło, w którym wyprodukowano energię,

• rodzaj energii (elektryczna/służąca do ogrzewania/chłodzenia),

• rodzaj i moc instalacji, w której wyprodukowano energię,

• miejsce wytworzenia energii,

• czy jednostka produkująca korzystała z krajowego systemu wsparcia (rodzaj wsparcia),

• datę oddania instalacji do eksploatacji,

• datę wydania,

• kraj wydający,

• niepowtarzalny numer identyfikacyjny.