PBDI zbuduje farmę wiatrową Iława III

Autor:
|

Wchodzące w skład Grupy Erbud Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S. A. podpisało umowę ze spółką Orlik, w ramach której wybuduje farmę wiatrową Iława III, o mocy 12-13,2 MW. Całkowita wartość umowy wynosi 14,95 mln zł. Jak dotąd, do 2015 roku, PBDI zrealizowało z sukcesem ponad trzydzieści zleceń na budowę farm wiatrowych na terenie całej Polski. Wśród nich znajdują się instalacje o łącznej mocy 157 MW dla GDF SUEZ oraz farmy wiatrowe dla Polenergii o łącznej mocy 165 MW.

pbdi_ikona

Grupa Erbud jest jedną z pięciu największych firm budowlanych w kraju. Spółka, jako generalny wykonawca, realizuje projekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, budownictwa mieszkaniowego oraz inżynieryjno-drogowego. Dotychczas Grupa zrealizowała blisko 2000 projektów budowlanych w kraju i za granicą. Od 2007 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wchodzi w skład indeksu WIG80 oraz indeksu firm budowlanych WIG Budownictwo. Obecnie do Grupy należy siedem spółek specjalizujących się w różnych obszarach budownictwa. Są wśród nich zarówno firmy działające na rynku lokalnym (Budlex SA), ogólnopolskim (Erbud Industry, PBDI), jak i zagranicznym: niemieckim i belgijskim (GWI Bauunternehmung GmbH). Na obszarze europejskim działają spółki Erbud SA oraz Erbud International sp. z o.o.