Energa Operator wdraża inteligentną sieć Smart Grid

Energa Operator wdraża inteligentną sieć Smart Grid

28/08/2019

Energa Operator prężnie pozyskuje unijne wsparcie na projekty związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury energetycznej. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i regionalnych programów operacyjnych 2014-2020 na tego typu inwestycje udało się zdobyć ponad 200 mln zł. Znaczna część z tych środków, bo aż 170 mln zł, pozwoli na wdrożenie inteligentnej sieci dystrybucyjnej Smart Grid.

Inteligentne, zdalnie sterowane sieci, mające zdolność do automatycznej szybkiej rekonfiguracji w wypadku awarii to bez wątpienia przyszłość energetyki. Dzięki zdobytemu doświadczeniu Energa Operator jest pierwszą Spółką dystrybucyjną w Polsce, która wdraża tego typu rozwiązania na całym obszarze swojego działania. Dlatego bez wątpienia Smart Grid jest najważniejszym projektem realizowanym przez Linię Biznesową Dystrybucja Grupy Energa z wykorzystaniem funduszy unijnych – mówi kierujący Grupą Energa prezes Grzegorz Ksepko.

1180 rozłączników napowietrznych na liniach SN, 1148 rozdzielnic wnętrzowych wraz z zestawami telesterowania oraz ponad dwa tysiące modemów telekomunikacyjnych TETRA, w ciągu najbliższych lat utworzą pierwszy w Polsce kompleksowy system zarządzania siecią energetyczną średnich napięć. Szybsze ustalenie miejsca oraz przyczyn awarii, a także automatyczna rekonfiguracja sieci w odpowiedni sposób, będzie z kolei możliwa dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych takich jak moduł FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration). Wszystko po to, aby podczas awarii działać jak najsprawniej i aby przerwy w dostawie prądu dotknęły jak najmniejszej liczby osób.

Elementem projektu jest również budowa magazynu energii, którego zadaniem będzie stabilizacja pracy systemu dystrybucyjnego w rejonie jednej z największych w Polsce farm fotowoltaicznych o mocy 4 MW w Czernikowie.

– Projekt jest kontynuacją wcześniej zrealizowanych prac o mniejszej skali, takich jak wdrożenie sieci Smart Grid na Półwyspie Helskim, czy Smart Toruń. Ich efekty oraz zdobyte doświadczenie pozwoliły Enerdze Operatorowi, jako pierwszemu dystrybutorowi w Polsce, na podjęcie planu wprowadzenia tego nowoczesnego rozwiązania na całym podlegającym Spółce obszarze – mówi Alicja Barbara Klimiuk, prezes zarządu Energi Operator.

Wartość projektu Smart Grid to ponad 240 milionów złotych (koszty kwalifikowane wynoszą prawie 196 mln zł). Uzyskał on dofinansowanie na poziomie 85 proc., czyli ponad 166 mln zł

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Energa Operator zakończyła właśnie realizację dwóch projektów objętych unijnym wsparciem, związanych z modernizacją kluczowych stacji elektroenergetycznych. Przyczynią się one do zwiększenia niezawodności dostaw energii elektrycznej dla około 30 tysięcy odbiorców.

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ)
Modernizacja GPZ Ostrów objęła m.in. przebudowę obwodów pierwotnych i wtórnych wysokiego i średniego napięcia oraz konstrukcji wsporczych rozdzielni. Zmieniono również układ stacji na H4 (stacja przystosowana do zasilania dwiema liniami 110 kV (WN) z dwóch różnych kierunków). Dzięki temu nawet w przypadku awarii jednej z linii 110 kV możliwe będzie stabilne zasilanie odbiorców. Obiekt zyskał dodatkowe sześć pól rezerwowych SN, co pozwala na szybkie zwiększenie potencjału przyłączeniowego. Wartość projektu to ponad 12 milionów złotych, z czego koszty kwalifikowane wynoszą blisko 9 milionów. Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 72,8 proc.

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Kąty Rybackie (GPZ)
Modernizacja GPZ Kąty Rybackie wiązała się przede wszystkim z przebudową stacji do układu H4, co umożliwi przyłączenie dodatkowej planowanej linii WN oraz instalacją dodatkowego transformatora 110 kV / 15 kV. W przypadku awarii jednego z nich możliwe będzie zapewnienie stabilnego zasilania odbiorcom nawet w szczycie zapotrzebowania. Wartość projektu wyniosła blisko 6,4 miliona złotych, z czego koszty kwalifikowane to 4,57 mln. Uzyskał on dofinansowanie na poziomie 71,3 proc.

W ramach modernizacji obie stacje elektroenergetyczne wyposażone zostały w szereg nowoczesnych funkcji umożliwiających szczegółowe i zdalne monitorowanie parametrów pracy urządzeń oraz sieci. W tym mi.in. w funkcję kontroli przepływu mocy czynnej i biernej, która umożliwia lepsze zarządzanie coraz szerzej spotykanymi źródłami rozproszonymi.