Elektromontaż Gdańsk: polski profesjonalizm znany na całym świecie

Elektromontaż Gdańsk: polski profesjonalizm znany na całym świecie

06/05/2016
Autor:
|
www.eg.pl

W dobie firm, które nie potrafią wykonać prac w zaoferowanej cenie, niezwykle wartościowi stają się wykonawcy samodzielni, posiadający kadrę zapewniającą projektowanie, wykonawstwo i profesjonalny serwis. Elektromontaż Gdańsk SA – wykonawca znany już nie tylko w Polsce, lecz także na całym świecie – od lat gwarantuje jakościowe i terminowe powodzenie przedsięwzięcia.

O jakości i terminowości wykonawstwa zawsze najlepiej świadczą zadowoleni klienci i kooperanci. Lista firm współpracujących z Elektromontażem Gdańsk SA jest imponująca. Znajdują się na niej firmy znane na całym świecie, takie jak Siemens, Areva, SEAR, Bechtel, ABB, SITIE czy Grupa LOTOS. Z usług istniejącej od blisko 70 lat gdańskiej spółki korzystają elektrownie, rafinerie, zakłady przemysłowe, stocznie, uczelnie i miasta.

Firma odpowiadała za elektryfikację Bagdadu, budowę stadionu PGE Arena w Gdańsku, elektrowni atomowej w Finlandii oraz fabryki anod węglowych w Norwegii

Wartość projektów realizowanych obecnie w Polsce i Skandynawii opiewa na prawie 100 mln zł. Należy przy tym zaznaczyć, że Elektromontaż Gdańsk SA to jedyna firma wywodząca się z firm elektromontażowych z całkowicie polskim kapitałem.

Główna działalność spółki to projektowanie, produkcja, instalacjaserwis urządzeń oraz systemów elektrycznych silnoprądowychsłaboprądowych dla obiektów użyteczności publicznej, energetycznych, przemysłowych, infrastruktury i statków. Zakres działalności jest rozległy, bezpośrednio związany z branżą elektroenergetyczną. Firma jest przygotowana na realizację inwestycji „pod klucz”, ponieważ jednak specjalizuje się w części elektrycznej, a nie ogólnobudowlanej, najczęściej jest podwykonawcą wykonującym zadania branżowe.

W zakresie działań jest więc projektowanie instalacji elektrycznych i urządzeń elektrycznych oraz adaptacja gotowych już rozwiązań do specyficznych wymagań klientów. Firma oferuje produkcję urządzeń rozdzielczych niskiego i średniego napięcia, a także pulpitów sterowniczych dla przemysłu stoczniowego. Wykonuje instalacje elektryczne we wszelkiego rodzaju obiektach – w budownictwie kubaturowym (biurowce, markety, hale), energetyce (elektrownie, elektrociepłownie, elektrownie atomowe, elektrownie wiatrowe), infrastrukturze (stadiony, porty, terminale przeładunkowe) i w branży morskiej (instalacje na statkach pasażerskich oraz specjalistycznych). Firma działa w wielu krajach, między innymi w Niemczech, Szwecji, Norwegii, Danii, Belgii, Holandii, Sudanie, Singapurze i Chinach.

Początki – odbudowa kraju
Firma powstała 1 września 1948 r. jako Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż”. Wraz z innymi podobnymi firmami, które specjalizowały się w różnych dziedzinach budownictwa, uczestniczyła w odbudowie kraju. W 1951 r. było to już duże przedsiębiorstwo obejmujące swym zasięgiem niemal całą północną część kraju. Siedzibą firmy był Gdańsk, zaś w Szczecinie i Bydgoszczy powstały oddziały montażowe.

W latach 50. prowadzone na Wybrzeżu prace budowlane były związane z odbudową portów oraz całego zaplecza gospodarki morskiej i przemysłu stoczniowego. Po etapie odbudowy zakładów zniszczonych w czasie wojny w kraju rozpoczęła się budowa wielkiego przemysłu. Sprawna organizacja „elektromontażowa” stała się znana w skali ogólnopolskiej, mimo że borykano się z brakiem podstawowych narzędzi pracy, a każdy odcinek kabla czy przewodu zdobywano drogą poszukiwań w rumowiskach. Osiągnięte sukcesy zaowocowały przyznaniem przedsiębiorstwu pierwszego miejsca w branży. Zakres działalności firmy obejmował kompletne wyposażenie w instalacje i urządzenia elektryczne obiektów przemysłowych. Już w roku 1957 rozpoczęła ona produkcję eksportową urządzeń elektroenergetycznych.

Pierwszym odbiorcą były Chiny, następnie Korea Północna, Wietnam, ZSRR, Bułgaria, Rumunia, Jugosławia, Czechosłowacja, NRD, a także Grecja, Irak, Iran, Egipt, Syria, Indonezja, Francja, Holandia, Pakistan, Ekwador, Mongolia, Kuwejt. Przedmiotem eksportu były urządzenia sterowniczo-pomiarowe, baterie kondensatorowe wysokiego i niskiego napięcia, szafy rozdzielcze oraz stacje transformatorowe. W 1960 r. powołana została Przyzakładowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca na kierunku montaż instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, z trzyletnim programem nauczania. Praktyczną naukę zawodu uczniowie pobierali w warsztatach szkolnych zakładów produkcji urządzeń oraz w produkcji montażowej na budowach pod nadzorem doświadczonej kadry instruktorskiej.

Rozwój i prywatyzacja
W roku 1991 w wyniku krajowych procesów prywatyzacyjnych firm państwowych nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a firma przyjęła nazwę Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna. Pod koniec lat 90. zeszłego stulecia w wyniku prywatyzacji spółka została częścią Grupy Kapitałowej Exbud, a w roku 2000 stała się częścią Grupy Kapitałowej Skanska. W roku 2003 akcje zostały wykupione przez management spółki. Obecnie Skarb Państwa posiada 9% akcji w kapitale spółki, a pozostałe 91% należy do osób prywatnych, w tym pracowników.

Kapitał akcyjny spółki jest zatem w całości kapitałem polskim. W roku 2006 spółka podpisała duży kontrakt na realizację fabryki w Norwegii, a jej bezpośrednim klientem była amerykańska firma Bechtel. Kolejny duży kontrakt to wykonanie zakresu elektrycznego na stadionie PGE Arena Gdańsk. Przez kilka lat firma prowadziła prace na elektrowni atomowej Olkiluoto 3 w Finlandii. W ostatnim okresie zrealizowała bardzo duże przedsięwzięcie wymagające inicjatywy własnej – budowę i wyposażenie Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii – LINTE^2 dla Politechniki Gdańskiej.
elektromontaz gdansk polski przemysl
Jakość od sprawdzonych dostawców
Elektromontaż Gdańsk SA współpracuje z wieloma dostawcami materiałów i usług. Celem jest realizacja produktu – urządzeń lub instalacji, które będą miały odpowiednią jakość. Warunki współpracy, reklamacje oraz terminowości dostaw są analizowane na bieżąco, a dostawcy podlegają nieustannemu procesowi weryfikacji. Firma prowadzi listę kwalifikowanych dostawców, co pozwala na precyzyjne określanie cen oferowanych produktów i usług. Powstają też listy producentów, których produkty odbiegają od standardów.

Doświadczenie w tej kwestii służy przekonywaniu klientów o słuszności proponowanych rozwiązań, wyborów usługodawców i producentów materiałów zabudowywanych podczas realizacji. Do głównych dostawców spółki należą: ABB, CUBIC, DEIF, EATON, ARDETEM, BAKS, DOKMEL, ELECTRAPLAN, ELEKTROSKANDIA, ELHAND, ELMECH, ENERGOTEST, ES SYSTEM, HILTI, KACZMAREK ELECTRIC, KOPEX EKO, LEGRAND, METALL-EXPRESS, MIKROENERGETYKA, OEM, ONNINEN, PROMET, REMONTOWA LIGHTING, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, SOCOMEC, ACEL (TELEFONIKA).

Lider w zarządzaniu
Firma jako pierwsza w Polsce wdrożyła zintegrowany system zarządzania oparty na trzech dokumentach odniesienia: ISO 9001, następnie ISO 14001 i OHSAS 18001. Jednostkami certyfikującymi były Polski Rejestr Statków i Bureau Veritas Certification. Co roku w firmie przeprowadzana jest kontrola systemu zarządzania, a co trzy lata – recertyfikacja. Niezależnie od tego firma jest poddawana kontroli – audytom klientów – co pozwala na zaliczenie jej do grona kwalifikowanych dostawców.

Posiadanie certyfikatów sprawia, że spółka ma większe szanse pozyskiwania klientów zagranicznych, doceniających znaczenie certyfikowanego systemu. „Dla odpowiedzialnego klienta liczy się zarówno jakość, jak i bezpieczeństwo pracowników oraz eliminowanie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne – mówi Edward Lipski, prezes zarządu. – Pracownicy mają odpowiednią świadomość, co jest nie bez znaczenia. Działania podejmowane na kontraktach są w pewien sposób uporządkowane i nie ma problemów z dostosowaniem się do wymagań klienta” – dodaje.

Kadra stała i kadra zmienna
Spółka zatrudnia około 250 osób. Ten stan utrzymuje się od kilku lat. Zatrudnienie jest uwarunkowane podpisanymi kontraktami i ich wymogami. Oprócz sprawdzonej i wykwalifikowanej kadry zatrudnionej na stałe przy realizacji kontraktów spółka posiłkuje się pracownikami kontraktowymi zatrudnionymi do realizacji konkretnych zadań. Dzięki temu doświadczona kadra kierownicza może się zajmować trudnymi kwestiami technicznymi przy jednoczesnym odciążeniu od spraw związanych z administrowaniem kontraktami i dokumentacją.

Wdrożony system zarządzania umożliwia regulowanie wielu kwestii poprzez wewnętrzne procedury. Doświadczenie pozwala na dostosowanie wymagań do systemów narzucanych przez inwestorów czy generalnych wykonawców. Informacje spływające z budów są na bieżąco analizowane w siedzibie spółki przez kadrę zarządzającą. Stale poszukuje się młodych pracowników, inżynierów i elektromonterów, którzy mogą zastąpić kadrę fachowców odchodzących na emeryturę. Rekrutacja odbywa się na bieżąco. Początkujący pracownicy mają okazję zdobyć doświadczenie pod okiem wyspecjalizowanych elektromonterów i inżynierów, których wiedza jest bezcenna.

Cena to nie wszystko
Spółka stara się wypracować takie formy współpracy oparte na fachowości, doświadczeniu i rzetelności, by zapewnić sobie przychylność klientów. W ostatnich latach najważniejszą rolę zaczęły odgrywać ceny. Spółka Elektromontaż Gdańsk SA jako spełniająca wszelkie standardy miewała trudności w pozyskiwaniu zleceń. „Pewnych zakresów prac nie da się oferować, jeżeli mają być spełnione wymagania stawiane w przetargach – mówi Paweł Cholewa, zastępca dyrektora generalnego ds. handlowych. – Od kilku lat możemy obserwować, jak upadają firmy podejmujące się realizacji kontraktów po rażąco niskich cenach. Ale jest nadzieja, ponieważ już teraz widać, że klienci coraz częściej powracają do współpracy z firmami, które nie tylko zaoferują optymalny poziom cenowy, lecz także będą gwarantem terminowej i jakościowej realizacji prac. Obecnie zauważane i doceniane są firmy o pewniejszej sytuacji ekonomicznej, które są w stanie wywiązać się z coraz to dłuższych, wymaganych przez zleceniodawców okresów gwarancji. Po prostu będą wtedy istniały… Należy również wspomnieć, że jedną z głównych przeszkód w budowaniu trwałych relacji biznesowych jest obowiązujące prawo, zwłaszcza w zakresie zamówień publicznych, gdzie podstawowym wyznacznikiem wyboru jest niska cena – ale w tym zakresie na szczęście zaczynają następować zmiany ustawodawcze” – podsumowuje.

Najważniejsze są zaufanie klienta i zaufanie do klienta.

W dobie firm, które nie potrafią wykonać prac w zaoferowanej cenie, poszukujących podwykonawców wśród przedsiębiorstw, które okazały się droższe podczas wygranej akcji ofertowej, niezwykle wartościowi stają się wykonawcy samodzielni, posiadający kadrę zapewniającą projektowanie, wykonawstwo i profesjonalny serwis; wykonawcy gwarantujący powodzenie przedsięwzięcia – i jakościowe, i terminowe. „Spółka wypracowała sobie solidną markę – mówi Krzysztof Czajka, dyrektor generalny ds. realizacji i sprzedaży.

Elektromontaż Gdańsk SA jest firmą rozpoznawalną. I choć jej kapitał jest mniejszy od kapitału innych spółek, szczególnie zagranicznych, firma wyróżnia się elastycznością, wydajnością pracowników i jakością wykonywanych prac. Pracownicy spółki są cenieni nie tylko w kraju, ale i za granicą. Zwłaszcza klienci zagraniczni chętnie sięgają po wykonawstwo spółki, nierzadko zwracając się o przydzielenie tych samych pracowników, którzy wcześniej mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności. Klienci krajowi najczęściej jednak poszukują najtańszych wykonawców, co ma duży wpływ na jakość wykonywanych robót oraz ich powodzenie” – dodaje.

Konkurowanie z firmami zagranicznymi jest możliwe, ponieważ wciąż jeszcze istnieją zakresy robót, które przez przedsiębiorców zagranicznych są wyceniane dużo drożej niż przez krajowych. Perspektywiczna wydaje się branża energetyczna, o ile w danym okresie są inwestycje. Kolejna to branża przemysłowa, w której coraz większego znaczenia nabiera doświadczona oraz wyspecjalizowana kadra. Proste prace w budynkach kubaturowych wykonuje obecnie niezliczona liczba kilkuosobowych firm.

Priorytetowy wydaje się jednak rynek zagraniczny. Spółka wielokrotnie prowadziła kontrakty, które były finansowane uczciwie i na bieżąco. To właśnie za granicą można realizować kontrakty, nie martwiąc się, czy inwestor wywiąże się z zobowiązań finansowych. W działalności krajowej spółka wielokrotnie natrafiała na nieuczciwe działania czy niedopuszczalne zapisy umowne. Niektóre przedsięwzięcia kończyły się upadkiem firmy zlecającej.

Potencjał Skandynawii
Kraje skandynawskie to poważny rynek mający dobre opinie zarówno wśród pracodawców, usługodawców, jak i pracowników. Rynek skandynawski jest jednak bardzo specyficzny. Chociaż często brakuje na nim wyspecjalizowanych firm, to zorientowane na wykonawstwo lokalne przepisy ograniczają zagranicznym przedsiębiorstwom dostęp do klientów. Jednak w wypadku inwestorów, którym zależy na dobrym wykonawstwie mającym odpowiednie zaplecze finansowe, spółka, uzyskawszy odpowiednie ceny, jest w stanie dostosować działania do obowiązujących przepisów. Firma z Gdańska trafiła na rynek skandynawski dzięki kontraktowi zleconemu przez amerykańskiego klienta, który wiele lat wcześniej pozytywnie weryfikował spółkę jako potencjalnego podwykonawcę robót na rynku europejskim. Po realizacji kontraktu zakończonego dobrym wynikiem finansowym rozwinięte zostały działania akwizycyjne.

Przedstawiciele spółki uczestniczyli w kilku konferencjach organizowanych dla skandynawskich inwestorów poszukujących wykonawców robót. „Uczciwe podejście do wymogów prawnych powoduje, że kontrakty przebiegają bezproblemowo, bez ryzyka zerwania umowy – wyjaśnia Leonard Obszyński, dyrektor biura eksportu. – Wszelkie próby nieuczciwego działania są wychwytywane przez lokalne związki zawodowe oraz inne instytucje kontrolne. Niektóre kontrakty realizowane przez spółkę poszerzały swoje zakresy właśnie dzięki przyjmowaniu zleceń, których nie mógł już dokończyć wcześniejszy wykonawca” – uzupełnia.

Specjaliści od spraw trudnych
Motto towarzyszące spółce od lat 90. ubiegłego wieku to „być najlepszym na rynku, podejmować się zadań trudnych, skomplikowanych i wykonywać je na najwyższym poziomie jakościowym w sposób bezpieczny i odpowiedzialny za środowisko i społeczność”. Charakteryzuje ono zasady wdrożone przez zarząd i pracowników. „Wiadomo, że celem funkcjonowania przedsiębiorstw jest wypracowanie zysków – mówi Edward Lipski, prezes zarządu. – By odnieść sukces, należy być otwartym na potrzeby klientów. Jedną z tych potrzeb jest także stosunkowo niska cena. Dzisiaj trudno się odnaleźć w gąszczu konkurencyjnych firm, których metody działania nie zawsze są uczciwe. Dlatego spółka decyduje się na konkurowanie poprzez podejmowanie zadań skomplikowanych, których wykonania nie może się podjąć mała firma w branży” – uzupełnia. Zadaniem wszystkich pracowników spółki jest spełnienie oczekiwań klientów i pomoc w ich sprecyzowaniu oparta na własnym doświadczeniu oraz umiejętności wychodzenia poza schematy i ramy.

Czy wiesz, że...

Obecnie spółka realizuje następujące kontrakty:

budowa stacji przekształtnikowych prądu przemiennego w Szwecji – o wartości ponad 10 mln zł;
modernizacja KGHM w Głogowie – o wartości ponad 5 mln zł;
modernizacja Elektrociepłowni w Ostrołęce – o wartości ponad 10 mln zł;
budowa biurowca Tryton w Gdańsku – o wartości ponad 7 mln zł;
budowa Zakładu Utylizacji Termicznej Odpadów w Szczecinie – o wartości ponad 40 mln zł;
budowa terminalu LNG – o wartości ponad 12 mln zł;
budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – o wartości ponad 13 mln zł.