Technologia Lafarge wykorzystująca beton w druku 3D zwiększy o ⅓ wydajność farm wiatrowych

|

Pionierska technologia LafargeHolcim wykorzystuje specjalnie zaprojektowany beton w druku 3D do konstrukcji wież turbin wiatrowych nawet 2,5 raza wyższych niż obecnie stosowanych.

Docelowo mogą one sięgać 150-200 m, wychwytywać silniejsze wiatry, a ich wydajność będzie większa o ⅓ od standardowych turbin.

Produkcja betonowych elementów turbin może odbywać się bezpośrednio na placu budowy, co niweluje koszty ich transportu.

Druk 3D, oprócz powszechnego wykorzystania w przemyśle i sektorze nowoczesnych technologii, coraz mocniej wchodzi do budownictwa. O ile gotowe elementy budowlane (prefabrykaty) są praktycznie codziennością w realizacji projektów budowlanych, o tyle wykorzystanie technologii cyfrowych w przyszłości zrewolucjonizuje plac budowy.

LafargeHolcim zaprojektował beton, który można wykorzystać w druku 3D. We współpracy z firmą COBOD (liderem na rynku drukarek 3D wykorzystywanych w budownictwie) oraz GE Renewable Energy, powstaną wyższe i bardziej wydajne turbiny wiatrowe. W październiku 2019 r. zakończył się sukcesem wydruk pierwszego prototypu.

Fot. Lafarge Holcim

Fot. Lafarge Holcim

Digitalizacja wchodzi na budowy. W konsekwencji zmienią się one nie do poznania. Technologie cyfrowe, obecne już w projektowaniu, staną się codziennością na placach budów. Wykorzystanie technologii betonu drukowanego w technologii 3D bezpośrednio na miejscu realizacji inwestycji pozwoli budować większe podstawy oraz wyższe wieże hybrydowe, sięgające 200 metrów. Ponadto, pozwala to zaoszczędzić na transporcie elementów montażowych, co zmniejsza ślad węglowy całego procesu budowlanego – podkreśla Alessandro Tofani, Kierownik zespołu Strategii i Digitalizacji Lafarge w Polsce.

Szukając sposobów na oszczędną budowę wyższych wież, wychwytujących silniejsze wiatry, trzej partnerzy chcą uzyskać większą produkcję energii odnawialnej z jednej turbiny. Wieże turbin wiatrowych zwykle mają wysokość poniżej 100 m. ze względu na tradycyjną konstrukcję ze stali i prefabrykowanego betonu. Dzięki wykorzystaniu specjalnie zaprojektowanego betonu będzie można budować większe podstawy oraz wydajniejsze i wyższe wieże hybrydowe, sięgające nawet 200 metrów wysokości. Pozwoli to wychwytywać silniejsze wiatry, co z kolei zwiększy wydajność turbin.

Zazwyczaj turbina o mocy 5 MW umieszczona na wysokości 80 metrów wytwarza rocznie 15,1 GWh. Dla porównania taka sama turbina na wysokości 160 metrów generowałaby 20,2 GWh, czyli 33% więcej energii.

Druk 3D elementów betonowych jest dla bardzo obiecującą technologią, ponieważ zwiększa zakres możliwości konstrukcyjnych. Lafarge jest zarówno użytkownikiem, jak i ambasadorem czystej energii, dlatego cieszymy się z udziału w tym przełomowym projekcie. Przyspieszy on dostęp do energii odnawialnej i wprowadzi automatyzację i elementy robotyzacji do inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych – mówi Alessandro Tofani, kierownik zespołu strategii i digitalizacji Lafarge w Polsce.

Przełomowa technologia druku 3D, połączona z kompetencjami i zasobami uczestników projektu pozwoli branży turbin wiatrowych obniżyć koszty i skrócić czas realizacji, oferując korzyści dla klientów oraz redukując ślad CO2 procesu produkcji energii.