Bez względu na producenta transformatora, TXpertTM Ecosystem pozwala zaoszczędzić miliony dolarów dzięki większej elastyczności, wydajności i niezawodności sieci energetycznych.

Ekosystem został zaprojektowany w celu wspierania procesu decyzyjnego w zakresie obsługi i konserwacji transformatorów oraz sieci energetycznych w oparciu o inteligencję bazującą na danych. Jest to kompletny pakiet produktów, oprogramowania, usług i rozwiązań, które współpracują ze sobą i mają możliwość integracji z nowymi, jak również istniejącymi urządzeniami cyfrowymi innych producentów.

Bazując na bogatym doświadczeniu, stworzyliśmy pionierskie rozwiązanie TXpertTM Ecosystem, które łączy klientów, partnerów i przedstawicieli przemysłu na otwartej platformie zbudowanej w oparciu o rygorystyczne standardy bezpieczeństwa cybernetycznego, umożliwiając im wykonywanie kolejnych kroków w cyfrowej podróży – powiedział Bruno Melles, dyrektor zarządzający Jednostki Biznesowej Transformatory w Hitachi ABB Power Grids.

Przekazując transformatorom informacje pozyskane podczas projektowania i serwisowania tysięcy z nich, przyczynimy się do zmniejszenia kosztów i ryzyka, optymalizacji operacji, wydłużenia okresu eksploatacji i zmniejszenia oddziaływania na środowisko, zapewniając zrównoważoną przyszłość energetyczną.

Wspieranie świadomych decyzji i oszczędzanie milionów dolarów
Zgodnie z ostatnim raportem CIGRE¹, trzy główne miejsca występowania uszkodzeń w transformatorach to uzwojenia, przełączniki zaczepów i izolatory przepustowe. TXpertTM Ecosystem oferuje opcje pozwalające na zminimalizowanie zagrożeń w tych miejscach. Na przykład awaria izolatora może prowadzić do rozszczelnienia kadzi transformatora a nawet eksplozji, powodując milionowe koszty napraw całej instalacji, podczas gdy koszt wymiany przepustu wysokiego napięcia wyniósłby zaledwie kilka procent tej kwoty².

Wykorzystując rozwiązania TXpertTM Ecosystem do cyfrowego zarządzania przepustami, można monitorować ich stan w czasie rzeczywistym i podejmować działania naprawcze zanim prawdopodobieństwo awarii niebezpiecznie wzrośnie.

O ekosystemie TXpertTM
Sercem ekosystemu jest koncentrator TXpertTM Hub firmy Hitachi ABB Power Grids – urządzenie do monitorowania danych i diagnostyki, które zapewnia również łączność. Zaprojektowany jako otwarta platforma, jest w stanie zintegrować wiele danych z różnych zestawów czujników TXpertTM Ready różnych producentów, co upraszcza cyfryzację transformatorów przy zachowaniu zgodności z nowoczesną komunikacją i rygorystycznymi standardami bezpieczeństwa cybernetycznego. Dane z koncentratora mogą być dostępne lokalnie, a w razie potrzeby – z poziomu rozwiązań opartych na chmurze.

Transformatory podłączone do systemu mogą zostać wyposażone w rozwiązania Asset Performance Management (APM) firmy Hitachi ABB Power Grids. Jako oprogramowanie korporacyjne, APM może być używane zarówno dla pojedynczych jednostek, jak i dużych flot transformatorów. Wspierając klientów, którzy wykorzystują dane generowane przez TXpertTM do świadomego podejmowania decyzji, powiązane zdalne i zaawansowane usługi mogą zapewnić wirtualne zarządzanie obiektem, ocenę stanu technicznego, kontrole sterowania i umowy serwisowe dotyczące konserwacji transformatorów.

Klienci mogą wykorzystać ekosystem dla nowych transformatorów lub tych już posiadanych produkcji Hitachi ABB Power Grids i innych producentów, korzystając z elastycznych rozwiązań TXpertTM dostosowanych do indywidualnych wymagań.

 

¹ Badanie niezawodności transformatorów, grupa robocza CIGRE A2.37, 2015 r.
² Czujniki i pomiary, sprawozdanie z badań prowadzonych przez Navigant Research (obecnie Guidehouse Insights), 2018 r.