|

W ostatnich latach monitoring ładunku organicznego nabrał dużego znaczenia w aspekcie codziennego funkcjonowania komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków. Mimo rozbudowanej analizy laboratoryjnej, efektywny i pewny pomiar tego parametru poprzez urządzenia quasi-online jest bardzo poszukiwany. Firma Endress+Hauser proponuje do tego zadania nowoczesny analizator Liquiline System CA80COD.

Rzetelna ocena ładunku organicznego

Chemiczne Zapotrzebowanie na Tlen (ChZT) to jeden z najpowszechniej stosowanych wskaźników do określania zawartości ładunku organicznego w cieczach. Z punktu widzenia aktualnych wymagań prawnych obowiązujących w Polsce szczególnie ważne jest, aby monitoring tego parametru prowadzony był cyklicznie, a jego rezultaty udokumentowane. Nie bez znaczenia jest tutaj także metoda standardowa do określania ChZT – metoda dwuchromianowa, uznana za referencyjną.

W praktyce dokładne pomiary ChZT na wlocie do oczyszczalni ścieków pomagają podjąć odpowiednie działania (np. retencja w zbiornikach buforowych), przygotowujące część biologiczną, serce oczyszczalni, na napływ trudnych ścieków. Z kolei w przypadku pomiarów kontrolnych na wyjściu z obiektu oczyszczania ścieków, pomiar wskaźnika ChZT umożliwia ocenę skuteczności prowadzonych procesów, jak również nadzór nad spełnieniem wymaganego pozwoleniem wodnoprawnym stopnia redukcji ładunku organicznego.

Analizator ChZT Liquiline System CA80COD idealnie spełnia te kryteria, dostarczając prawdziwe wartości wskaźnika ładunku organicznego poprzez zastosowaną metodę pomiarową, identyczną jak w laboratorium. Dzięki tej funkcjonalności uzyskane wyniki są bezpośrednio porównywalne z tymi, które dostarcza laboratorium

Bezpieczeństwo procesu i personelu

Pomiar ChZT z wykorzystaniem metody dwuchromianowej wymaga termicznego i chemicznego mineralizowania próbki. W warunkach pracy urządzenia obiektowego szczególnie istotne są względy bezpieczeństwa. W analizatorach Liquiline System CA80COD zastosowano specjalne programowe zabezpieczenia, które uniemożliwiają np. demontaż części nagrzanych lub będących pod ciśnieniem. Mineralizacja próbek odbywa się w precyzyjnie kontrolowanej temperaturze, zapewniając ich całkowite trawienie i powtarzalność pomiaru.

Zastosowane w urządzeniu rozwiązania techniczne, jak pompa perystaltyczna strumienia próbki, dają gwarancję reprezentatywności analizowanej objętości próbki. Zgodnie z wymaganiami, do oznaczenia ChZT powinny zostać uwzględnione cząsteczki o wielkości do 0,8 mm (tzw. ChZT związany cząsteczkowo).

Pompa pobiera próbkę ze specjalnej konstrukcji bypassu (Y-strainer), w którym przepływający strumień medium powoduje flotujący ruch wężyka ssawnego i jego samooczyszczanie. Prosty w konstrukcji element zapewnia efektywne zasilenie analizatora w reprezentatywną próbkę do wykonania oznaczenia.

Wysoka jakość pomiaru ChZT jak w laboratorium, przy minimalnych nakładach na obsługę z możliwością podglądu zdalnego

Zaawansowane urządzenie pomiarowe, które automatycznie się czyści i kalibruje? Tak, Liquiline System CA80COD to analizator procesowy, który zachowuje najwyższą dyspozycyjność i rzetelność pomiaru dzięki funkcjom automatycznego czyszczenia i kalibracji. Bez potrzeby interwencji z zewnątrz, a w przypadku wyposażenia w opcjonalne moduły komunikacji, jak np. webserwer, użytkownik ma możliwość zdalnego wglądu w jego pracę w każdym momencie. Natomiast rozszerzone moduły diagnostyczne pozwalają na błyskawiczne określenie przyczyny wystąpienia problemu i równie szybkie jego rozwiązanie. Wszelkie zabiegi konserwacyjne mogą być ponadto odpowiednio wcześniej zaplanowane, zwiększając dostępność pomiaru oraz jednocześnie zmniejszając nakłady na bieżącą obsługę.

Idea urządzeń wyposażonych w platformowe przetworniki pomiarowe Liquiline obejmuje również przyjazny interfejs obsługi (HMI), tożsamy z pojedynczymi pomiarami analitycznymi, jak pH czy mętność. W ten sposób, dzięki intuicyjnej obsłudze, eliminowane są powtarzalne błędy związane z eksploatacją urządzeń.

Dodatkowo, dane pomiarowe mogą być dostępne w sposób zdalny, dzięki wykorzystaniu usług chmurowych.  Przetworniki Liquiline wystarczy doposażyć w odpowiednie moduły komunikacyjne, a wszystkie niezbędne informacje możliwe są do odczytu bez konieczności fizycznej wizyty w miejscu pomiaru. Ma to szczególne znaczenie w przypadku peryferyjnych lokalizacji bez możliwości przesłania sygnału do sterowni. Rozwiązania cyfrowe cieszą się co raz większą popularnością z uwagi na natychmiastową informację o bieżących wartościach mierzonych, nawet w przypadku montażu urządzeń z dala od istniejącej infrastruktury.

Dodatkowo, w przypadku błędnej pracy lub wymogu innych czynności konserwacyjnych, dzięki zdalnemu dostępowi o wszystkich takich sytuacjach użytkownik jest w stanie uzyskać informację bez potrzeby fizycznej obecności przy urządzeniu. Pozwala to oszczędzić czas i zoptymalizować czynności obsługowe, a jednocześnie udokumentować zmierzone wartości.

Podsumowanie

Podstawowe zadanie pomiarowe, przed jakim stoi analizator kolorymetryczny ChZT, to dostarczanie rzetelnych, zgodnych z metodą laboratoryjną wyników oznaczeń wskaźnika ChZT. W przypadku analizatora Liquiline System CA80COD uzyskiwane rezultaty umożliwiają bezpośrednie porównanie do rezultatów uzyskiwanych w laboratorium, dzięki czemu można na ich podstawie miarodajnie weryfikować prowadzone procesy. Rozwiązanie Endress+Hauer jest godne zaufania i pomaga utrzymywać kontrolę nad oczyszczaniem ścieków.

Analizator Liquiline System CA80COD, wyposażony w dodatkowe wejścia dla czujników Memosens, może służyć jako stacja pomiarowa dostarczająca informacji o różnych parametrach. W szerszym kontekście, rozbudowa urządzenia o dodatkowe kanały pomiarowe upraszcza politykę magazynową i pozwala redukować liczbę przetworników wymaganych do innych pomiarów analitycznych.