Autor:
|
www.doosan.com

Doosan to globalna spółka, działająca na rynku nieruchomości, maszyn budowlanych, infrastruktury drogowej, urządzeń do przetwarzania chemicznego oraz silników przemysłowych, ponadto dostarczająca produkty i rozwiązania dla sektora petrochemicznego, farmaceutycznego i energetycznego w zakresie energetyki konwencjonalnej, jądrowej i odnawialnej na całym świecie. W jej skład wchodzą takie spółki jak: Doosan Babcock, Doosan Škoda Power, Doosan Lentjes, Doosan Power Systems, Doosan Power Systems India, Doosan Vina, Doosan Hydrotech i Doosan IMGB. W naszym kraju działa Doosan Babcock Energy Polska, która z roku na rok staje się coraz większym graczem na tutejszym rynku energetycznym. O szczegółach działalności firmy opowiedział nam jej prezes – Ryszard Siwoń-Olszewski.

Proszę przedstawić naszym czytelnikom działalność firmy Doosan Babcock Energy Polska.
Doosan Babcock Energy Polska, jako część międzynarodowego serwisu spółki Doosan Babcock, działa na polskim rynku energetycznym od ponad 20 lat, dostarczając technologieelementy pod budowę nowych bloków energetycznych oraz świadcząc szereg usług związanych z serwisem elektrowni i jednostek przemysłowych. Naszym największym atutem jest kompleksowość realizacji usług, począwszy od diagnostyki przedremontowej wraz z oceną stanu technicznego elementów, przygotowania i produkcji wymienianych oraz remontowanych podzespołów, ich obróbki mechanicznej, wykonania prac remontowych i modernizacyjnych, po przygotowanie obiektu do rozruchu, opracowanie dokumentacji oraz zaleceń poremontowych. W szczególności oferujemy usługi w zakresie remontów i modernizacji: turbozespołów wraz z urządzeniami maszynowni, kotłów wraz z urządzeniami pomocniczymi kotłowni, instalacji oczyszczania spalin, instalacji transportu i przeładunku paliw, instalacji odżużlania i odpopielania, instalacji biomasowych, układów elektrycznych, pomiarowych i regulacji.

Jak oddział grupy Doosan trafił do Polski?
Zanim nasza spółka stała się częścią grupy Doosan, byliśmy obecni na polskim rynku pod inną nazwą. Historia firmy rozpoczęła się w 1992 r., kiedy to w wyniku restrukturyzacji Elektrowni „Rybnik” powstała spółka Energo Inwest. W roku 2006 japońsko-brytyjski koncern Mitsui-Babcock podjął decyzję o ekspansji na rynek polski, dlatego odkupił udziały w „przyelektrownianych” spółkach. W 2007 r. koreański koncern Doosan postanowił rozszerzyć swoją działalność na rynek europejski i nabył brytyjski biznes spółki Mitsui razem z naszą spółką. Od 2007 r. działamy pod szyldem Doosan, korzystając z zasobów i wsparcia grupy.

Jak wygląda struktura polskiego oddziału?
Doosan Babcock Energy Polska ma dział kotłów i urządzeń przemysłowych, dział turbin, armatury i pomp, dział automatyki i elektryki oraz profesjonalne centrum warsztatów remontowych. Każdy z działów ma swoje biuro technologiczne, którego zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej, technologii realizacji prac, utrzymywaniu kontaktów z jednostkami dozorowymi, rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych i realizacyjnych zgodnie z kartami ocen ryzyk, dokumentacją jakościową i planem innowacyjnym.

Dużym krokiem naprzód było otwarcie w maju 2015 r. naszego centrum serwisowego, logistycznego i technologicznego w Rybniku. Dzięki niemu staliśmy się jeszcze bardziej konkurencyjni, gdyż pozwoliło nam to zminimalizować koszty i ryzyko wynikające ze zlecenia prac u kooperantów oraz poprawić jakość świadczonych usług. Centrum stworzyliśmy z myślą o klientach, aby stało się odpowiedzią na oczekiwania zawarte w ich strategiach. Podczas jego tworzenia kierowaliśmy się racjonalnością ekonomiczną, tak aby za możliwie najniższą cenę móc oferować maksymalnie dużą wartość dodaną produktów i usług. Dlatego też zdecydowaliśmy się na inwestycję w specjalnej strefie ekonomicznej, na ponaddwuipółhektarowej działce z nowoczesnym centrum serwisowym o powierzchni 8531 m2. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań, które stoją przed naszym krajem. Są one związane z niepewnością co do regulacji prawnych dotyczących norm emisyjnych i ochrony klimatu, jak również programu nuklearnego w Polsce, dlatego zapewniliśmy sobie dodatkową powierzchnię 2500 m2 na rozbudowę istniejącej infrastruktury. Spółka zainwestowała w sumie około 50 mln zł. Centrum zostało wyposażone w nowoczesny i specjalistyczny park maszynowy. Parametry maszyn zostały dobrane tak, aby można było przeprowadzać kompleksowo remonty elementów turbin, takich jak: kadłuby, kierownice, dławice, obejmy, pompy, przekładnie. Jednocześnie Doosan Babcock Energy Polska oferuje usługi wydziału remontów warsztatowych nie tylko branży energetycznej, lecz także wszystkim innym zainteresowanym obróbką elementów (obróbka wielkogabarytowa), które mieszczą się w parametrach naszych maszyn.

Dopełnieniem struktury firmy jest dział diagnostyki, który oferuje pełen zakres badań, począwszy od podstawowych badań nieniszczących – tj. grupa badań powierzchniowych VT, MT, PT, ET oraz badań objętościowych UT i RT – po wyspecjalizowane metody badawcze, takie jak metoda magnetycznej pamięci metalu i kompleksowe pomiary sił w zwieszeniach rurociągów.

Grupa Doosan to organizacja zatrudniająca tysiące pracowników na całym świecie. Proszę opowiedzieć o polskiej kadrze.
Doosan Babcock Energy Polska zatrudnia około 600 osób. Warto wspomnieć, że w minionym roku zwiększyliśmy zatrudnienie o mniej więcej 100 osób. Nasza siedziba znajduje się w Rybniku, jednak mamy swoje oddziały również we Wrocławiu, Jaworznie, Kozienicach oraz Ożarowie.

Największa wartością przedsiębiorstwa są pracownicy. Prowadzimy działalność zgodnie z filozofią The Doosan Way, której głównym elementem jest idea pracy zespołowej i komunikacji. Zachęcamy pracowników do współtworzenia systemu wartości opartego na świadomym i odpowiedzialnym tworzeniu lepszej rzeczywistości. Kładziemy nacisk na wytrwałość, innowacyjność i współpracę, wierząc, że pracownicy, dostarczając nowych pomysłów, wiedzy i zasobów, staną się siłą napędową rozwoju naszego przedsiębiorstwa.

Dążymy do osiągnięcia pozycji lidera w zakresie oferowania kompleksowego portfela usług w sektorze energetycznym i przemysłowym, mającego wpływ na jakość życia ludzi i społeczności lokalnych. Koncentrujemy się na dostarczaniu bezpiecznych produktów i świadczeniu wysokiej jakości usług, wykraczających poza oczekiwania naszych klientów. Dzięki naszej szkole spawaczy oraz monterów, tj. własnemu permanentnemu i unikatowemu systemowi szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników podczas ich kariery zawodowej w spółce, utrzymujemy wysoką jakość świadczonych usług. System ten gwarantuje, że każdy z pracowników osiąga profesjonalny międzynarodowy poziom w swojej specjalizacji. Osobiście marzy mi się, aby w Polsce odbyła się olimpiada spawaczy, taka jak w Wielkiej Brytanii. Byłbym zawiedziony, gdyby w pierwszej trójce nie znalazło się dwóch spawaczy reprezentujących naszą spółkę. Dążymy do utrzymania wysokiego pułapu kwalifikacji zawodowych na wszystkich szczeblach. W najbliższym czasie planujemy otworzyć „szkołę kierownika kontraktu”.

Nasi eksperci i inżynierowie współpracują z kluczowymi ośrodkami akademickimi w kraju, by w pełni wykorzystać lokalny atut w postaci wyspecjalizowanego zaplecza naukowego tradycyjnie ukształtowanego przez wyjątkową skalę uprzemysłowienia regionu śląskiego.
doosan-tresc2_PP_31
Jakie projekty realizuje polski oddział firmy?
Polski odział realizuje projekty remontowemodernizacyjne dotyczące turbinurządzeń maszynowni, kotłów i urządzeń kotłowni, instalacji oczyszczania spalin z pyłów, tlenków siarki i azotu oraz instalacji nawęglania, odpopielania, odżużlania, a także przygotowania wody w branży mechanicznej, AKPiA i elektrycznej.

Można powiedzieć, że nasza spółka realizuje trzy rodzaje projektów. Pierwsze dotyczą bieżącego utrzymania i serwisowania obiektów energetycznych. Możemy się pochwalić pracami polegającymi na naprawach bieżących i awaryjnych w EDF Rybnik, Kogeneracja Wrocław, Cementownia Ożarów. Drugą kategorią są prace związane z remontami kapitalnymi elektrowni przemysłowych. W portfolio mamy m.in. remont kotła OP-650 w EDF Rybnik wraz z urządzeniami pomocniczymi i jednocześnie pracami remontowymi i modernizacyjnymi instalacji AKPiA, remont kapitalny kotła fluidalnego w PGNiG Termika oraz remont kapitalny turbozespołu w EC Zofiówka. Ostatnią grupę stanowią prace montażowe na nowych obiektach, czego znakomitym przykładem są: montaż turbiny gazowej GE z generatorem i akcesoriami oraz montaż turbiny parowej Doosan Škoda lub instalacja mokrego odsiarczania w branży AKPiA w EDF Polska Oddział Rybnik.

Warto również wspomnieć o naszym udziale w projekcie IMOS 2 w EDF Rybnik, gdzie prowadzimy montaż instalacji AKPiA dla firmy Veolia.

Z których zrealizowanych projektów są państwo najbardziej dumni?
Osobiście jestem dumny z naszych wieloletnich ramowych umów serwisowych, remontów kapitalnych i modernizacji. Kontraktem, który pierwszy przychodzi mi na myśl, jest ostatnio zakończona wymiana większości komory paleniskowej kotła nr 2 w Elektrowni Jaworzno III. Wspominam o tym projekcie ze względu na bardzo krótki termin realizacji, tj. 81 dni, począwszy od podpisania umowy, po przekazanie kotła do eksploatacji. Zakres prac obejmował zarówno projekt, opracowanie technologii, jak i realizację dostaw, demontaże, montaże i odbiory końcowe.

Kontraktami, którymi należy się pochwalić, są również wspomniane już montaże turbiny parowej i gazowej w ramach budowy nowego bloku parowo-gazowego, remont kotła fluidalnego OFz-450A w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie, a także remont średni turbozespołu TG2 w PGE Elektrowni Opole oraz remont kotła AP-1650 na bloku nr 10 w Elektrowni Kozienice Enea Wytwarzanie. Wszystkie te kontrakty, oprócz zapewnienia nowych referencji i rozszerzenia naszego portfolio, bez wątpienia przyczyniły się do rozwoju technicznego w spółce.

Firma Doosan realizuje projekty na całym świecie. W jakich krajach funkcjonuje polski oddział?
Jako polski oddział spółki Doosan, wyspecjalizowany w serwisowaniu, wspieramy grupę na całym świecie we wszystkich branżach. Jestem dumny z tego, że nasi pracownicy tak dobrze odnajdują się w środowisku międzynarodowym. Chciałbym przytoczyć tutaj przykład kontraktu spoza branży energetycznej, a mianowicie projektu w Singapurze SERI AYU. Zadanie polegało na zmodernizowaniu układu zasilania paliwa na statku, dostosowując go do spalania LSMGO. W naszej gestii leżał bezpośredni nadzór nad lokalnymi wykonawcami w branży elektrycznej i AKPiA.

W ramach grupy bierzemy również udział w pracach remontowych w Czechach i na Słowacji, gdzie realizujemy prace związane z remontami turbin pod szyldem Doosan Škoda Power.

W ostatnim czasie we współpracy z Doosan Babcock i Doosan Lentjes uczestniczyliśmy w projekcie dotyczącym konwersji kotła fluidalnego do spalania biomasy dla klienta w Gardanne we Francji. W ramach tego projektu realizowaliśmy prace w branży mechanicznej, na elementach ciśnieniowych i w zakresie AKPiA. Ponadto z powodzeniem świadczyliśmy usługi remontowe w elektrowniach i przemyśle petrochemicznym na terenie Wielkiej Brytanii, a także razem ze spółką Doosan Babcock Energy Germany w Niemczech, na terenie spalarni śmieci grupy RWE.

Jakie rozwiązania proekologiczne państwo oferują?
W ramach grupy możemy zaoferować nowoczesne rozwiązania w dziedzinie wychwytywania dwutlenku węgla oraz instalacje odsiarczania spalin metodą mokrą, suchą, a także odsiarczanie spalin z wykorzystaniem wody morskiej, przeznaczone dla elektrowni zlokalizowanych w rejonach nadmorskich. Oferujemy szerokie spektrum usług dotyczących selektywnej redukcji zarówno katalitycznej (SCR), jak i niekatalitycznej (SNCR), tym samym skutecznie redukując emisję cząstek stałych i tlenków azotu (NOx). Technologie oferowane przez grupę Doosan pozwalają naszym klientom skupić się na swoich celach w obszarze produkcji energii zielonej.

Oprócz wymienionych rozwiązań grupa posiada technologie związane ze spalaniem odpadów komunalnych. Przykładem może być oddana ostatnio do użytku spalarnia odpadów w Krakowie. Zakład został oparty na sprawdzonej technologii spalania i konstrukcji kotła Doosan Lentjes.

Jak przedstawia się w Polsce sytuacja firm działających w tej samej branży co Doosan?
Ze względu na specyfikę branży, w której działa nasza spółka, konkurencja jest w miarę stała. W mojej ocenie silna konkurencja jest najlepszym motywatorem do dokonywania przełomowych zmian i wprowadzania coraz lepszych rozwiązań.

W związku z realizowanym w Polsce programem modernizacji i budowy nowych bloków energetycznych można zauważyć, że część firm budowlanych, które w przeszłości skupiały się na sektorze dróg i autostrad, stara się wejść na rynek energetyczny. Zjawisko to nie jest niczym niezwykłym na konkurencyjnym rynku. My skupiamy się na tym, aby optymalnie odpowiedzieć na potrzeby klienta, nie koncentrując się na poczynaniach konkurencji, lecz na polepszeniu procesów wewnętrznych, znajdowaniu nowych usług i technologii, tak aby być w stanie zaoferować rozwiązania coraz bardziej innowacyjne pod względem finansowym, jakościowym i jeśli chodzi o wartość dodaną. Mając na uwadze dynamikę, z jaką obecnie zmienia się świat, szczególnie w środowisku technologicznym i innowacyjnym, uważam, że najlepszą cechą jest szybkość uczenia się organizacji i możliwości adaptacji do nowych warunków, bo tylko to gwarantuje przetrwanie. Moim zdaniem Doosan jest w tym najlepszy.
doosan-tresc3_PP_31
Jakimi nagrodami lub wyróżnieniami może się pochwalić firma Doosan?
Odpowiadając na to pytanie, skupię się tylko na spółce Doosan Babcock Energy Polska, która może się pochwalić wieloma nagrodami zdobytymi w ostatnich latach. Każda z nich jest ważna. Doosan Babcock Energy Polska wiele lat temu wdrożyła System Zintegrowanego Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Jesteśmy dumni, że w tej dziedzinie otrzymaliśmy: dyplom Ministerstwa Gospodarki w uznaniu efektywnej współpracy w obszarze minimalizowania ryzyk eksploatacji urządzeń technicznych oraz za wkład w stabilny rozwój polskiej gospodarki, nagrodę Urzędu Dozoru Technicznego za wysoki standard bezpieczeństwa technicznego oraz statuetkę „Grabkomucha” jednostki certyfikującej TUV Rheinland za jakość i styl świadczonych usług. Z dumą odbieraliśmy Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz Medal Honorowy Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego za wkład w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy regionu oraz Sztandar Biznesu Regionów „Proud of You – Dumni z Was” w kategorii najlepsza usługa. Wielokrotnie byliśmy też laureatami nagrody „Gazele Biznesu” oraz „Firma Dobrze Widziana” Business Centre Club.

Jednak dla mnie osobiście najcenniejsze są nagrody i podziękowania za nasz wkład w społeczną odpowiedzialność biznesu. Pracownicy jako wolontariusze biorą udział w akcjach, których nadrzędnym celem jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Spośród wielu wymienię tylko kilka podziękowań, te otrzymane z domu dla nieletnich matek w Rybniku, Domu Dziecka w Kozienicach, Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, Stowarzyszenia „17-tka” z Rybnika, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku (oddział pediatryczny), Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Ziemi Rybnickiej oraz Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rybniku za pomoc i zaangażowanie w prace remontowe w tychże placówkach. Szczególnie dumni jesteśmy z przyznanej w latach 2013 i 2015 nagrody „Wolontariusz Roku Miasta Rybnika” Stowarzyszenia Oligos w Rybniku – w kategorii Wolontariat Pracowniczy i Główny Wolontariusz Roku.

Wiele od siebie wymagamy i tyle samo dajemy. To napawa nas dumą i powoduje, że z satysfakcją podejmujemy się nowych wyzwań.

Jakie plany firma Doosan ma na ten rok i na najbliższe lata?
Jako firma działająca głównie w branży energetycznej chcemy nadal umacniać pozycję lidera w tym sektorze. Jesteśmy także zainteresowani rozszerzeniem naszej działalności w Polsce o usługi dla branży chemicznej i petrochemicznej. Jednym z kierunków rozwoju jest również oferowanie usług dla przemysłu wydobywczego powiązanego z grupami energetycznymi. Podążając za trendem europejskim, planujemy zwiększenie naszego udziału w rynku instalacji i urządzeń OZE.

Ze względu na dynamikę zmian w naszym środowisku nie zamykamy się w sztywnych ramach przemysłu, przeciwnie – ciągle dostosowujemy się do otoczenia i potrzeb naszych klientów.