www.stahlmont.eu

MONTAŻ I DEMONTAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH

Relokacja obiektów przemysłowych, montaż oraz demontaż maszyn i urządzeń przemysłowych, spawanie rurociągów i zbiorników, utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych, montaż oraz rozbiórki konstrukcji stalowych – tak w skrócie można przedstawić ofertę firmy Stahl-Mont ze Słońska w województwie lubuskim. Z jej usług korzystają nie tylko firmy z Polski. Wśród jej stałych klientów są bowiem również firmy niemieckie, belgijskie, francuskie, angielskie i inne. Wydaje się, że dla pracowników firmy nie ma rzeczy niemożliwych, skoro potrafią przenieść zakład produkcji tworzyw sztucznych z północnej Francji do Tunezji lub zdemontować linie produkcyjne fabryki tekstyliów na Słowacji i zamontować je w dwóch miejscach: w Stanach Zjednoczonych i w Brazylii.

Firma Stahl-Mont została założona w roku 2009. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Powstała na fundamencie jednoosobowego przedsiębiorstwa PHU Jamniuk. Obie firmy świadczą usługi w zakresie montażu i demontażu maszyn przemysłowych, relokacji fabryk oraz linii produkcyjnych, a także spawalnictwa przemysłowego i utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych. Jak zapewnia Marek Jankowski, dyrektor zarządzający Stahl-Mont, obecną pozycję firma zawdzięcza ciężkiej pracy, fachowości i doskonaleniu się w taki sposób, aby odpowiadać na potrzeby swoich klientów. W firmach Stahl-Mont i PHU Jamniuk zatrudnionych jest około 130 specjalistów, których wiedza i umiejętności pozwalają na zagwarantowanie najwyższej jakości usług ich kontrahentom. Są to między innymi spawacze zbiorników i rurociągów, monterzy, mechanicy i elektrycy.

Wiodącą dziedziną działalności Stahl-Mont jest relokacja maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych oraz całych zakładów produkcyjnych. Jak zapewniają przedstawiciele firmy, poziom świadczonych usług spełnia najwyższe światowe standardy. Jej specjaliści są w stanie poprowadzić najbardziej skomplikowane przedsięwzięcia, od projektu, po realizację, i zapewniają kompleksowość świadczonych przez siebie usług. W ramach relokacji firma oferuje: transfer maszyn i linii produkcyjnych, kompleksową relokację zakładów produkcyjnych, transport, montaż kompletnych linii produkcyjnych, przemieszczania wewnątrz i na zewnątrz zakładów maszyn i urządzeń przemysłowych, rozładunek, pozycjonowanie, podłączenie i uruchomienie maszyn, poziomowanie maszyn, złomowanie – dezinstalację maszyn i urządzeń oraz relokację systemów wentylacyjnych, przewodów kominowych, nadmuchów.

MONTAŻ I DEMONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH

Kolejna ważna gałąź działalności firmy to montaż i demontaż obiektów oraz konstrukcji stalowych dla przemysłu na terenie całego kraju oraz zagranicą. Dzięki doświadczonym i stale podnoszącym swoje umiejętności ekipom montażowym firma potrafi sprostać nawet najbardziej wygórowanym oczekiwaniom klientów. Jej ekipy mają rozległe doświadczenie montażowe w zakresie prac: mechanicznych, ślusarskich, elektrycznych, spawalniczych oraz konstrukcyjnych z wykorzystaniem każdego rodzaju maszyn i urządzeń. Jak zapewniają przedstawiciele firmy, wieloletnie doświadczenie przy wykonywaniu prac montażowych, własne zaplecze sprzętowe oraz wykwalifikowani pracownicy gwarantują rzetelne, fachowe oraz terminowe wykonanie powierzonych im zadań. W ramach tej części działalności firma oferuje: montaż i demontaż konstrukcji stalowych obiektów przemysłowych, remonty konstrukcji i instalacji przemysłowych, wykonanie i montaż elementów galanterii stalowej, zabezpieczenia antykorozyjne, montaże dekoracji wraz z podłączeniem elektrycznym; cięcie, spawanie, transport, złomowanie. Różnorodność realizowanych zleceń pozwala firmie Stahl-Mont podnosić kwalifikacje i zbierać doświadczenie, co skutkuje znajomością wielu technologii stosowanych w budownictwie i montażach.

SPAWANIE METODĄ MIG MAG TIG

Ponadto firma od wielu lat zajmuje się spawalnictwem przemysłowym. Zatrudnieni przez nią wykwalifikowani pracownicy mają aktualne certyfikaty oraz szkolenia, zdobyli także wieloletnie doświadczenie w spawaniu rur, rurociągów, zbiorników oraz konstrukcji stalowych podczas realizacji zleceń na całym świecie. Jak zapewnia firma, wykonane przez nią spoiny sprawdzają się przez wiele lat i dają gwarancję trwałego połączenia spawanych elementów. W Stahl-Mont wykorzystuje się kilka metod spawania: metodę MIG – spawanie w osłonach gazów obojętnych; metodę MAG – spawanie w osłonach gazów aktywnych; metodę TIG – spawanie nietopliwą elektrodą wolframową; elektrodą (elektrody otulone), a także spawanie gazowe i drutami rdzeniowymi. Aktualnie największym zainteresowaniem cieszy się spawanie metodą TIG.

UTRZYMANIE RUCHU LINII PRODUKCYJNYCH

Czwartą dziedziną, w której realizuje się Stahl-Mont, jest kompleksowa obsługa linii produkcyjnych z zakresu utrzymania ruchu. Firma ma doświadczenie w pracy zarówno z liniami, które wymagają operatorów, jak i z tymi, które są w pełni zautomatyzowane. Zajmuje się również nietypowymi maszynami i całymi liniami produkcyjnymi. Firma oferuje utrzymanie ruchu linii produkcyjnych oraz utrzymanie ruchu okołoprodukcyjnego w zakresie: konserwacji maszyn i urządzeń, smarowania, planowania i bieżących prac remontowych oraz modernizacyjnych, 24-godzinnego wsparcia technicznego, usuwania awarii, prowadzenia prewencyjnego i korekcyjnego utrzymania ruchu, zakupu i zarządzania logistycznego częściami zamiennymi, zapewnienia dyspozycyjności materiałów zużywających się, przeprowadzania czyszczeń technicznych maszyn, kompletowania i aktualizacji dokumentacji technicznej maszyn, planowania i realizacji ulepszeń technicznych maszyn, planowania i zarządzania pracami remontowymi w ramach TPM (Total Productive Maintenance), opracowania i realizacji produkcyjnego utrzymania ruchu (Predictive Maintenance), prowadzenia serwisu automatyki przemysłowej. Ekipy monterskie składające się z automatyków, mechaników, elektryków, spawaczy działają tak, aby zagwarantować obniżenie strat finansowych spowodowanych przestojem linii produkcyjnych.


O ofercie firmy i jej planach na przyszłość opowiedział nam Marek Jankowski.

stahl-mont polski przemysł

Firma Stahl-Mont zajmuje się m.in. relokacją fabryk. Proszę wyjaśnić, jak wygląda oferowany przez państwa proces relokacji? Z jakich etapów się składa? Jak sobie państwo radzą z transportem maszyn?

Proces relokacji fabryk przebiega wieloetapowo. Zazwyczaj zaczyna się od wizji lokalnej miejsca, gdzie linie produkcyjne mają być demontowane. Następuje wycena usług i rozpoczyna się proces demontażu. W naszych ekipach zawsze są osoby nadzorujące taki proces. W tym celu, aby ułatwić sobie pracę podczas ponownego montażu, staramy się jak najdokładniej opisać demontowane elementy. Następnie odbywa się załadunek i transport do miejsca docelowego. Jeśli mowa o relokacji międzykontynentalnej, najpierw jest to załadunek związany z transportem lądowym, a następnie – morskim. Przy załadunku korzystamy z usług firm transportowych. Podobnie rzecz ma się w wypadku sprzętu specjalistycznego, takiego jak dźwigi przemysłowe.

Z jakich względów firmy decydują się na relokacje fabryk?

Obecnie firmy decydują się na relokacje z różnych powodów. Jednym z najczęstszych jest potrzeba obniżenia kosztów produkcji. Drugim niezwykle istotnym powodem relokacji jest możliwość pozyskania wykwalifikowanej kadry pracowników w miejscu docelowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jeszcze innym są normy środowiskowe. Bardzo często fabryki, które – ze względu na technologie i na przykład ilość emitowanych zanieczyszczeń – nie mogą funkcjonować w Europie bądź w USA, przenoszą się do Afryki, Ameryki Południowej czy Azji, gdzie normy środowiskowe nie są tak restrykcyjne.

Jakie największe i najciekawsze projekty z zakresu relokacji zrealizowali państwo do tej pory?

Wśród naszych projektów mamy około stu dużych relokacji linii produkcyjnych i fabryk. Do tej pory największym projektem, jaki realizowaliśmy, było przeniesienie zakładu do produkcji tworzyw sztucznych z północnej Francji do Tunezji. W tym wypadku bardzo dużym wyzwaniem były kwestie logistyczne i kulturowe. Zdemontowany we Francji sprzęt był transportowany najpierw drogą lądową, a później – morską. Samych drobnych elementów zgromadziło się prawie 400 kontenerów. Innym wyzwaniem były kwestie kulturowe w Tunezji. Miejscowe prawo zmuszało nas do współpracy z tunezyjskimi wykonawcami. Efektywność ich pracy była zdecydowanie niższa niż naszych pracowników. Poza tym wielu szeregowych pracowników nie zamierzało sprzątać własnego stanowiska pracy, ponieważ było to sprzeczne z ich przekonaniami religijnymi, według których mężczyźni nie wykonują prac porządkowych. W ten projekt zaangażowaliśmy 16 osób. Łącznie demontaż we Francji i ponowny montaż w Tunezji trwał 2,5 roku. Poza tym ostatnio demontowaliśmy linie produkcyjne fabryki tekstylnej na Słowacji i ponownie montowaliśmy je w dwóch miejscach: w USA i w Brazylii. Był to bardzo ciekawy projekt, który realizowaliśmy we współpracy z naszym francuskim inżynierem. Na co dzień najczęściej działamy na rynkach niemieckim, belgijskim, angielskim i francuskim.

Jakie są największe wyzwania, z jakimi musi się zmierzyć państwa firma podczas relokacji fabryk? Co jest najtrudniejsze w realizacji tego typu zamówień? Czy zetknęli się państwo z jakimiś niespodziankami lub trudnościami podczas swoich relokacji?

Każda relokacja jest inna, ale też każda jest w jakiś sposób podobna. Wszystko zależy od typu przenoszonych i instalowanych maszyn. Zdarzają się choćby problemy z wyciągnięciem maszyn i trzeba pokonać trudności architektoniczne, które wymagają m.in. rozbiórki ścian, sufitów, podłóg. Zdarzyło nam się również, że podczas transportu ponadgabarytowego konieczny był demontaż trakcji elektrycznych, a nawet zatrzymanie pociągu. Oczywiście każdy taki krok wiąże się z otrzymaniem wiążących decyzji odpowiedzialnego ministerstwa w kraju, w którym prowadzimy prace. Podczas różnych kontraktów napotykamy na rozmaite problemy. Przede wszystkim musimy działać w zgodzie z miejscowymi przepisami bhp, prawem pracy, normami środowiskowymi. Zdarzyło się, że demontowana fabryka znajdowała się na gruncie, który należał do innego właściciela. W związku z tym również mieliśmy trochę problemów, ale ze wszystkimi poradziliśmy sobie w sposób wzorowy.

Drugą ważną gałęzią państwa działalności jest spawalnictwo przemysłowe. Proszę powiedzieć coś więcej o tej części oferty.

Spawalnictwo przemysłowe jest istotną częścią naszej działalności. Od ponad 10 lat świadczymy usługi spawalnictwa przemysłowego dla rafinerii w Niemczech. Specjalizujemy się w niezwykle precyzyjnym spawaniu zbiorników i rurociągów. Ponadto fakt, że dysponujemy wykwalifikowanymi spawaczami, jest niezwykle przydatny, kiedy podczas instalacji maszyn i linii produkcyjnych zachodzi konieczność spawania części orurowania doprowadzającego surowiec produkcyjny. Z naszych usług korzystają różne firmy, które potrzebują wymiany maszyn, linii produkcyjnych czy spawania. Przede wszystkim są to firmy z branży paliwowej, stalowej, a także tekstylnej, drzewnej i spożywczej.

Montaż i demontaż maszyn oraz urządzeń przemysłowych oferują państwo zarówno w kraju, jak i za granicą. W jakich krajach realizowali państwo zlecenia do tej pory?

Do tej pory Stahl-Mont i PHU Jamniuk realizowały projekty na wszystkich kontynentach oprócz Antarktydy. W Europie istnieje tylko kilka krajów, w których jeszcze nie świadczyliśmy swoich usług.

Firma zajmuje się także kompleksową obsługą linii produkcyjnych z zakresu utrzymania ruchu. Na czym polega ta część oferty? Co trzeba wziąć pod uwagę przy realizacji tego typu zleceń?

Utrzymanie ruchu ma ograniczyć do minimum przerwy produkcyjne. W tym celu przede wszystkim realizujemy działania prewencyjne, prowadzimy okresowe przeglądy maszyn mające na celu ograniczenie bądź wyeliminowanie przerw produkcyjnych. Jeśli wystąpi awaria, to staramy się jak najszybciej naprawić urządzenia. Całość działań sprowadza się do tego, aby nasz partner dzięki naszemu wsparciu mógł spokojnie planować produkcję i wiedzieć, że bez zakłóceń, w zgodzie z przepisami bhp będzie mógł prowadzić działalność opartą na produkcji. Przy realizacji tego typu kontraktów stawiamy na długofalową współpracę. Usługi utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych świadczymy głównie w Polsce. Jednak w przeszłości przez 6 lat świadczyliśmy taką usługę we Francji.

Jakie firmy zgłaszają się do państwa z takimi zamówieniami?

Z tej usługi korzystają różne firmy, które dysponują parkiem maszynowym, a co za tym idzie, konieczne są u nich konserwacja, dokupowanie części zamiennych, urządzeń i zapewnienie stałego rytmu działań oraz gwarancji bezpiecznego i solidnego użytkowania maszyn.

Dzięki czemu, pana zdaniem, firma Stahl-Mont wyróżnia się na tle konkurencji?

Z pewnością wyróżnia nas kompleksowość usług oraz imponujące doświadczenie. Nasi spawacze, monterzy, elektrycy i mechanicy wykonali szereg prac na całym świecie i wiedzą, w jaki sposób podchodzić do rozmaitych zagadnień związanych z montażem maszyn, spawaniem czy utrzymaniem ruchu.

Jak udało się państwu trafić ze swoją ofertą za granicę?

Przy relokacjach fabryk oraz linii produkcyjnych bardzo często w grę wchodzą działania między różnymi krajami. Dla naszych zagranicznych partnerów Stahl-Mont i PHU Jamniuk są niezwykle istotne ze względu na profesjonalizm działań oraz konkurencyjność cenową. Dzięki temu, że w powierzone nam zadania wkładamy serce i spotyka się to z uznaniem zleceniodawców, oni sami rekomendują nas kolejnym klientom.

Jakie plany na najbliższą przyszłość ma firma?

Stahl-Mont i PHU Jamniuk ciągle się rozwijają. Jesteśmy dumni z faktu, że udało nam się zbudować markę, która znajduje się w czołówce firm zajmujących się relokacją linii produkcyjnych, montażem-demontażem linii przemysłowych oraz spawalnictwem przemysłowym. Każdego dnia staramy się dawać naszym klientom najlepsze rozwiązania. W celu uzyskania jeszcze większej kompleksowości usług postanowiliśmy uruchomić własną produkcję prefabrykatów ze stali. Już niebawem z nią ruszymy. Śledzimy trendy w branży i na pewno poprzez codzienne doskonalenie będziemy się starać, aby pozostać synonimem fachowości i jakości dla wszystkich współpracujących z nami firm. Śledzimy trendy w branżach, dla których jesteśmy solidnym partnerem. W tym celu bardzo często pojawiamy się na prestiżowych targach jako wystawcy lub odwiedzający. W charakterze wystawców byliśmy obecni w Dubaju, w Hanowerze i w Poznaniu.