Remzap: Kompleksowa budowa obiektów przemysłowych
20/12/2017
Autor:
|
www.remzap.pl

O znaczeniu specjalizacji w specyficznych aspektach wykonywania instalacji przemysłowych rozmawiamy z Józefem Strzałkowskim, prezesem zarządu REMZAP sp. z o.o.

REMZAP wchodzi w skład Grupy Azoty. Jakie jest znaczenie firmy w strukturze grupy?

Przede wszystkim powinniśmy powiedzieć, że jesteśmy częścią Grupy Azoty, w której skład wchodzi również Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy. Jest to ogólnokrajowy kompleks firm nawozowych i chemicznych. Jako REMZAP w strukturze koncernu prawdopodobnie jesteśmy największą pod względem liczebności załogi spółką usługową. Grupa Azoty Puławy to nasz najbliższy i największy klient. Zakłady Azotowe w Puławach są też naszym większościowym właścicielem. Posiadają 96,4% udziałów spółki.

Czy bycie w grupie wpływa na sytuację finansową spółki, czy też jest ona tak stabilna, że nie ma to większego znaczenia?

Jak każda firma mamy zarówno okresy prosperity, jak i lata słabsze. Jako wykonawca usług remontowych i inwestycyjnych musimy mierzyć się z konkurencją. Ze strony grupy nie mamy specjalnych ulg ani przywilejów. Jednakowoż to ona jest głównym odbiorcą naszych usług. Ma to niebagatelny wpływ na naszą stabilność finansową.

Przy wyborze firmy jako wykonawcy nie decyduje jednak wyłącznie długość dotychczasowej współpracy. Czy więc liczy się kompleksowość oferty spółki, możliwości realizacji różnego typu inwestycji, doświadczenie załogi?

W pytaniu zawarta jest odpowiedź. Jak widzę, zna pan specyfikę naszej spółki. Z pewnością podstawą jest kompleksowość. Jesteśmy w stanie wykonywać roboty w różnych branżach: budowlanej, technologiczno-montażowej, elektrycznej, w tym również w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Świadczymy też usługi w ramach branży instalacyjnej i sanitarnej. Co istotne, wiele naszych realizacji ma charakter wielobranżowy. W portfolio mamy też bardzo specjalistyczną usługę związaną z wykonywaniem wymurówek ognioodpornych, które mają zastosowanie w instalacjach chemicznych, energetycznych, w cementowniach, instalacjach utylizacji odpadów itp. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych fachowców z wieloletnim doświadczeniem, którzy są w stanie realizować bardzo skomplikowane i zaawansowane technologicznie projekty w tym zakresie.

Wracając do pytania… Potrafimy kompleksowo realizować różnego typu inwestycje, począwszy od uzbrojenia terenu, położenia fundamentów, budowy obiektów (również kubaturowych), wykonania konstrukcji stalowych, aż po montaż wyposażenia tych obiektów – tj. urządzeń i maszyn, łącznie z ich odpowiednim ustawieniem, regulacjami czy też osiowaniem, w zależności od wymagań. Do tego dochodzi orurowanie – bardzo ważne słowo w branży chemicznej. Większość przemysłowych procesów chemicznych odbywa się w urządzeniach zawierających płyny, a do ich transportu wykorzystywane są różnego typu rurociągi, które łączą aparaty, urządzenia i maszyny, a wyposażone są w armaturę ręczną i automatyczną oraz niezbędne urządzenia kontrolno-pomiarowe. Rurociągi wykonuje się z elementów ze stali zwykłej, węglowej, żaroodpornej lub też kwasoodpornej.

Ciśnienia robocze takich rurociągów wynoszą od kliku do kilkuset barów, zdarzają się też podciśnienia. Grubości ścianek przeciętnego rurociągu mają od kilku do kilkunastu milimetrów, a przy wyższych parametrach osiągają nawet ponad 20 mm grubości. Niezbędne jest więc duże zaawansowanie technologiczne, aby tego typu rurociągi wykonywać z zachowaniem odpowiedniej ich jakości i tam, gdzie jest to wymagane, przedstawić do odbioru odpowiednim instytucjom takim jak UDT czy TUV. Potrafimy sprawnie prowadzić tego typu prace.

Wynika z tego, że oferta REMZAP-u jest jednocześnie i kompleksowa, i specjalistyczna?

Ze względu na specyfikę poszczególnych projektów i różne branże, które mamy w portfolio, inwestycje przemysłowe możemy realizować w różnym zakresie. Są to zarówno prace w niewielkiej skali, jak  i średnie i duże projekty inwestycyjne. Ich wartości kształtują się na poziomie od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych. Nie zamykamy się w obrębie jednego rodzaju prac. O tym, jakiego rodzaju prace będziemy wykonywać, decydują potrzeby naszych klientów.

Podstawą działania jest przede wszystkim umiejętność dopasowania usług do tych potrzeb, a te z kolei wynikają ze specjalizacji klientów i z instalacji technologicznych, jakie posiadają bądź budują. Całość tych cech decyduje o specyfice i wymaganiach w zakresie remontów bądź budowy czy modernizacji instalacji przemysłowych.

Dotyczy to nie tylko branży chemicznej, lecz także energetyki i szeregu innych gałęzi przemysłu, gdzie tego typu instalacje są używane. Należy podkreślić, że dbamy też o odpowiednie systemy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa pracy. Ważne jest, by zlecone prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej i standardami, które są określone dokumentacją techniczną i wymaganiami klienta. Elementem tego jest również dbanie o odpowiednie warunki szeroko pojętego bezpieczeństwa.

remzap

Czy kolejne projekty technologicznie są podobne, czy też każda branża ma nieco inne wymagania, potrzebuje innego rodzaju kwalifikacji, materiałów itd.?

Kluczem jest w tym wypadku słowo technologia. Do każdego tematu podchodzimy indywidualnie. Jeżeli chodzi o technologie klienta, to one na pewno są różne. W najbliższej nam branży chemicznej w zależności od zakładu, dla którego powstaje dany projekt inwestycyjny, jest on za każdym razem inny.

Osobną kwestią są natomiast technologie wykonywania poszczególnych elementów składowych takich instalacji. Tu również należy mówić o dwóch aspektach. Z jednej strony są to technologie typowe: jeżeli wznosimy obiekty kubaturowe, np. hale i magazyny, to trzeba wykonać uzbrojenie terenu, fundamenty, konstrukcje stalowe, lekką zabudowę lub też zabudowę murowaną, dojazdy, chodniki, instalacje energetyczne, elektryczne, teletechniczne itd. Dodatkowo mogą jednak wystąpić inne czynniki wynikające np. z warunków gruntowych, ukształtowania terenu czy specyficznych wymagań w zakresie ochrony środowiska. Z kolei rozpatrując wykonywanie instalacji od strony wymagań technologii klienta, spotykamy się z potrzebą wykonania instalacji z rzadko stosowanych w innych gałęziach przemysłu materiałów specjalistycznych, takich jak np. stale typu duplex, stopy hastelloy czy inconel.

To wiąże się z koniecznością zastosowania przez nas bardziej zaawansowanych niż przy typowych realizacjach technologii ich obróbki i spajania. W szczególnych przypadkach niezbędne są aplikacje specjalistyczne, których z uwagi na wymaganą wąską specjalizację nie wykonujemy samodzielnie. Prace takie staramy się wtedy realizować z udziałem kooperantów mających umiejętności i doświadczenie w takim niszowym zakresie.

Na czym polega konkurencyjność w projektach realizowanych przez REMZAP?

Wieloletnie doświadczenie sięgające początków budowy puławskich Azotów, zakończone sukcesem realizacje projektów remontowych oraz inwestycyjnych prowadzonych od przeszło 50 lat na terenie całego kraju i poza jego granicami, sprawdzona w tych pracach załoga i kadra kierownicza. Dysponowanie wachlarzem specjalistycznego sprzętu i wyposażenia o wysokim poziomie technicznym, w tym dobrze wyposażone zaplecze, hale warsztatowe służące do napraw, produkcji czy też prefabrykacji. Umiejętność realizacji zadań o znacznej komplikacji, zarówno tych wielobranżowych, jak i o wąskim, bardzo specjalistycznym zakresie. Krótko mówiąc, umiejętność dopasowania się do niemal każdych wymagań klienta.

Konkurencyjność wymusza na nas dbałość o jakość robót i terminowość ich wykonania. Do każdego zadania musimy się dobrze przygotować. Za każdym razem dostosowujemy nasze możliwości do tego, co w ramach danej inwestycji mamy wykonać. W wielu wypadkach, gdy jest to instalacja o określonych parametrach, niezbędne jest pozyskanie dodatkowych zasobów na wykonanie usługi, np. dedykowanego do danych prac sprzętu lub dodatkowych zasobów ludzkich.

Chciałbym nawiązać do kwestii technologii, zgodnie z którą REMZAP buduje kolejne instalacje. Czy macie np. jakiś rodzaj śrubki, dzięki któremu zdobywacie przewagę nad konkurencją?

Nie jesteśmy firmą produkcyjną, świadczymy usługi, które nakierowane są na zamówienia od bardzo specyficznego klienta o specjalistycznych wymaganiach. Nie mamy zatem jakiegoś jednego złotego środka, jakiegoś zaawansowanego urządzenia czy unikatowego produktu. W naszym wypadku zdobywanie przewagi nad konkurencją to zdolność realizacji zadań zgodnie z wymaganiami klienta, które są nam narzucone w ramach danego projektu. Taki sposób działania odróżnia nas od typowej firmy budowlano-montażowej działającej na rynku usług ogólnych. Wykonawstwo remontów i modernizacji na czynnych instalacjach wymaga bardzo starannej organizacji prac, uwzględniającej ich specyfikę, potrzebę stosowania dodatkowych, odpowiednio dobranych środków technicznych. Niebagatelne znaczenie ma też umiejętność sprawnego porozumiewania się z przedstawicielami klienta, musimy tak organizować prace, aby nasi klienci mogli bezkolizyjnie eksploatować niewyłączone z ruchu pobliskie instalacje.

Należy dodać, że w wypadku instalacji przemysłu chemicznego do postojów technologicznych zazwyczaj dochodzi latem. Zwykle w ciągu kilku tygodni musimy być nastawieni na prowadzenie bardzo intensywnych kampanii remontowych. Tutaj ukłon w stronę naszej załogi: latem mamy niewiele urlopów – musimy działać zgodnie z zasadą „wszystkie ręce na pokład”.

Zdarza się czasem tak, że pomimo starań ze strony inwestora, by w pełni przygotować obszar robót (teren, urządzenia techniczne), nie jest on w stanie wszystkiego przewidzieć i zdarzają się przestoje. W takich sytuacjach pomimo naszej pełnej gotowości i zaangażowania musimy się wstrzymać z pracami, bo klient nie może nam udostępnić pełnego frontu robót. Musimy zwracać uwagę na takie sytuacje, chociażby wyceniając nasze prace i planując ich organizację…

remzap

A do tego potrzebne jest doświadczenie.

Jak najbardziej. Powiem więcej. Ponieważ jesteśmy na rynku od wielu lat, mamy pracowników z dużym doświadczeniem. Posiadamy też wiedzę o specyfice instalacji naszych głównych klientów. Dobrze znamy ich wymagania. Odważyłbym się powiedzieć, że w pewnych elementach budowy ich instalacji jesteśmy lepiej zorientowani niż nasi klienci. Dotyczy to zakresów drobnych, ale istotnych. To z pewnością pozwala nam na konkurowanie na rynku.

A więc w jaki sposób rozwija się technologia, którą oferujecie? Czy jest ona związana z potrzebą odpowiadania na kolejne wymogi zapytań ofertowych?

Na pewno trudno jest mówić o rozwijaniu stosowanych przez nas technologii w ścisłym tego słowa znaczeniu. Natomiast bardzo istotne jest dbanie o posiadanie odpowiedniego zaplecza i parku maszynowego. Narzędzia, którymi dysponujemy, muszą spełniać odpowiednie standardy i być dobrane do wykonywanych robót. Nie sposób wymienić tutaj posiadanego sprzętu i narzędzi, wszystkie one muszą być odpowiedniej klasy, tak by móc z powodzeniem realizować zlecone prace, nawet te najbardziej nietypowe.

Dzięki temu jesteśmy otwarci i potrafimy dostosować się do wymagań kolejnych projektów. W ten sposób możemy sprostać wyzwaniom technologicznym, które stawiają przed nami klienci. To jest dla nas najważniejsze i najcenniejsze, bo w ten sposób skutecznie się rozwijamy.

W tym kontekście warto spytać, jak wielobranżowość firmy przekłada się na posiadany osprzęt.

Jak na polskie warunki jesteśmy firmą dużą, zatrudniającą niemal pół tysiąca ludzi. Wielobranżowość ma niewątpliwie wiele zalet, ale nakłada też ograniczenia. Nie zawsze można się wyposażyć w wysoce specjalizowane urządzenia i narzędzia z jednego zakresu działalności. W ten sposób można przeinwestować. Musimy więc dbać o zrównoważony rozwój i tam, gdzie to możliwe, stawiać na uniwersalność posiadanych środków produkcji.

Z drugiej strony jesteśmy w swoich kompetencjach, również ze względu na genealogię spółki, dobrze dopasowani do wymagań stawianych przez naszych klientów działających w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Wielobranżowość jest naszym atutem i gwarantem dobrze wykonanych usług dzięki umiejętności wykonawstwa i koordynacji prac we wszystkich branżach. Przy realizacji niektórych zleceń jest to wręcz niezbędne.