Polimex-Mostostal i GE wybudują 2 bloki gazowo-parowe w Elektrowni Dolna Odra
Autor fot. Zenon Korzeb

Polimex-Mostostal i GE wybudują 2 bloki gazowo-parowe w Elektrowni Dolna Odra

31/01/2020

W Elektrowni Dolna Odra powstaną dwie jednostki wytwórcze, które będą nie tylko najnowocześniejszymi w Polsce, ale także znajdą się w ścisłej czołówce najbardziej nowoczesnych elektrowni gazowych w Europie. Nowa inwestycja PGE to jeden z kluczowych elementów transformacji Grupy w kierunku niskoemisyjnym.

Nowe bloki gazowo-parowe wyposażone będą w turbiny klasy H. Jednostki tej klasy, w porównaniu do turbin poprzedniej generacji, charakteryzują się przede wszystkim wyższą sprawnością (63 proc. w porównaniu z 59-60 proc.). Nowe bloki będą się charakteryzować także wysoką elastycznością, co ma istotne znaczenie ze względu na dużą moc zainstalowaną lądowych farm wiatrowych na Pomorzu. Produkcja energii w instalacjach wiatrowych jest zmienna, uzależniona od pogody, dlatego nowe bloki gazowo-parowe w Elektrowni Dolna Odra, będą stanowiły znaczące wsparcie dla stabilizacji systemu elektroenergetycznego. Uruchomienie bloków ma nastąpić do końca 2023 roku.

Bloki, które zostaną wybudowane w Elektrowni Dolna Odra, uzyskały 17-letni kontrakt w aukcji głównej rynku mocy, który zacznie obowiązywać od 2024 r. Będą spełniały rygorystyczne normy środowiskowe dotyczące emisyjności. Obecnie średnia emisyjność wytwarzania energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wynosi koło 0,8 tony CO2/MWh. W nowych blokach będzie ona poniżej 0,35 tony CO2/MWh. Uruchomienie nowych bloków pozwoli więc na ograniczenie emisji o ok. 2-3 mln ton CO2 rocznie.

Budowa nowych jednostek wytwórczych pozwoli na wykorzystanie potencjału płynącego z dostępności paliwa dostarczanego do terminala LNG w Świnoujściu oraz planowanej trasy gazociągu Baltic Pipe.

Inwestycję w Dolnej Odrze zrealizuje konsorcjum firm w składzie General Electric (lider konsorcjum) i Polimex Mostostal, które wygrały przetarg na zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą podziemną. Wartość tego kontraktu to 3,7 mld zł netto. Zamówienie obejmuje także dodatkowo 12-letnią umowę serwisową o wartości przeszło 1 mld zł netto.

Budowa dwóch nowych bloków gazowych pozwoli na odtworzenie potencjału wytwórczego elektrowni Dolna Odra. Inwestycja w nowoczesne instalacje opalane gazem stanowi gwarancję długoterminowego funkcjonowania elektrowni, która odgrywa kluczową rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym jako jedyny wytwórca systemowy dla północno-zachodniego obszaru Polski.

Aktualnie pracuje w niej sześć bloków energetycznych zasilanych węglem kamiennym, które oprócz energii elektrycznej produkują także ciepło dla odbiorców indywidualnych, przemysłowych i komunalnych w Gryfinie. Są one wyposażone w instalacje ograniczające emisje tlenków azotu, siarki i pyłów, a dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii spełniają aktualne normy emisyjne.

W ciągu ostatnich 20 lat w Elektrowni Dolna Odra emisja tlenków azotu została zredukowana ponad 7- krotnie, tlenków siarki 32 – krotnie, a pyłów aż 50 – krotnie. W przyszłości, w ramach uruchomionego w kwietniu 2019 r. Programu PV Grupy PGE, na terenach PGE Elektrowni Dolna Odra ma powstać farma fotowoltaiczna o mocy ok. 100 MW.

Jeszcze osiem lat temu, w strategii inwestycyjnej Elektrowni Dolna Odra na lata 2012-2035, nie było zdefiniowanych inwestycji modernizacyjnych gwarantujących dalsze funkcjonowanie elektrowni. Przy aktywnym wsparciu strony społecznej zaczęto jednak wypracowywać koncepcje przedłużenia funkcjonowania tego najważniejszego na Pomorzu Zachodnim producenta energii. Początkowo, w celu odtworzenia potencjału wytwórczego Elektrowni Dolna Odra, rozpatrywane było rozbudowanie jej w oparciu o paliwo węglowe. W ramach etapu przedinwestycyjnego rozważano budowę monobloku klasy 500 MW opalanego węglem kamiennym. Ostatecznie, zespół projektowy w 2017 roku zarekomendował wariant zasilania tego bloku gazem.

Decyzja o wyborze technologii musiała uwzględniać uwarunkowania funkcjonowania tej elektrowni w krajowym systemie elektroenergetycznym. Przesłanką wyboru technologii gazowej dla Dolnej Odry była także lokalizacja z daleka od źródeł wydobycia węgla, zaś stosunkowo blisko gazoportu w Świnoujściu i w regionie o dużym udziale zmiennych mocy wiatrowych. Elastyczność jednostek opalanych gazem oraz potrzeba bilansowania niestabilnych źródeł energii były bardzo istotnymi wyznacznikami decyzji dotyczącej wybranej technologii.

Wyniki studium wykonalności pozwalały rozważyć realizację projektu o mocy dwukrotnie wyższej niż pierwotnie zakładano, czyli budowę dwóch bloków gazowych o mocy 500 MW każdy. Ostatecznie, po pogłębionych analizach, w 2019 roku podjęto decyzję o budowie dwóch bloków gazowych 2×700 MW w Elektrowni Dolna Odra.

Źródło: Polimex-Mostostal

  1. Największy w Polsce hybrydowy magazyn energii zostanie uruchomiony tej wiosny
  2. W 3,5 sekundy wyburzono chłodnię kominową w Elektrowni Siersza
  3. 2 na 3 Polaków chce odejścia od energetyki węglowej
  4. Zarządzanie ciepłem w szafach sterowniczych: zewnętrzne klimatyzatory Pfannenberg
  5. Enea Operator wdraża wirtualną rzeczywistość dla szkoleń w elektroenergetyce