Instytut Nafty i Gazu uruchomił pierwsze w Europie stanowisko do precyzyjnych badań przepływów w ośrodkach porowatych

Instytut Nafty i Gazu uruchomił pierwsze w Europie stanowisko do precyzyjnych badań przepływów w ośrodkach porowatych

18/02/2019

Uruchomione w tym roku, pierwsze i jedyne w Europie stanowisko, w którym można przeprowadzać precyzyjne badania przepływów w ośrodkach porowatych znajduje się w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym.

Poszukiwania i eksploatacja złóż niekonwencjonalnych (typu shale, tight, pozyskiwanie metanu z pokładów węgla) oraz złóż konwencjonalnych, zwłaszcza tych zalegających na dużych głębokościach wymaga nowego podejścia do badań parametrów petrofizycznych.

Podczas przeprowadzania tych badań, przy testach związanych z przepływami płynów złożowych, w rozwiązywaniu zagadnień z zakresu eksploatacji odwiertów i inżynierii złożowej, muszą być uwzględnione między innymi, takie parametry jak:

  • ściśliwość skał i cieczy (zmieniająca w sposób drastyczny porowatość i przepuszczalność),
  • ciśnienie porowe/złożowe i geostatyczne,
  • temperatura złożowa.

Wykonywanie tego typu pomiarów jest już możliwe w unikalnym, w skali europejskiej, stanowisku do badania przepływów płynów przez ośrodki porowate. Jego rdzeniem jest zestaw aparaturowy Core Flood System firmy DCI Corporation, zbudowany zgodnie z wymaganiami technicznymi postawionymi przez INiG – PIB.

System ten umożliwia wykonywanie wszystkich typów testów związanych z przepływami płynów przez próbki skał porowatych w symulowanych warunkach złożowych oraz określenie współczynnika ściśliwości skał i cieczy

Ciśnienia robocze do 700 bar (max. 1000 bar), temperatura do 180°C

Pracę zestawu uzupełniają urządzenia laboratoryjne:

  • Pulse Decay do badania skrajnie niskich przepuszczalności,
  • aparat firmy Data Physics do mierzenia kątów kontaktu i napięć powierzchniowych na granicy faz,
  • reometr rotacyjny Anton Paar MCR 301 do pomiarów właściwości reologicznych cieczy i niektórych ciał plastycznolepkich (urządzenia te umożliwiają wykonywanie pomiarów również w symulowanych warunkach złożowych)
  • TRISTAR do badania procesów dyfuzyjnych w ośrodkach porowatych.

Źródło: INiG-PIB