Jak nowe technologie pomagają zapobiec awariom sieci ciepłowniczych?

Jak nowe technologie pomagają zapobiec awariom sieci ciepłowniczych?

21/01/2021

W ostatnich dniach dochodzi do licznych awarii sieci ciepłowniczych – m.in. w Warszawie, Krakowie czy w Szczecinie. W najzimniejszym dotychczas okresie tej zimy, tysiące mieszkańców pozostają bez dostępu do ogrzewania i ciepłej wody. Stan infrastruktury wodnej i ciepłowniczej w polskich miastach powoduje, że na podobne sytuacje narażeni mogą być również mieszkańcy innych miast. Są jednak skuteczne sposoby, by zapobiegać takim sytuacjom – z pomocą przychodzą tu nowoczesne technologie stosowane już m.in. we Wrocławiu czy w Poznaniu.

Ostatnio temperatura spadła nawet do -30 stopni Celsjusza w niektórych rejonach Polski. Awarie sieci ciepłowniczych zimą w Polsce zdarzają się coraz częściej, bo infrastruktura jest przestarzała i od lat nie była wymieniana.

Stan głównych sieci ciepłowniczych w wielu miastach nie jest kontrolowany. Co więcej, infrastruktura ta często nie była remontowana od kilkudziesięciu lat i jest narażona na niekorzystne czynniki, np. duże skoki ciśnienia i spadki temperatury. Można zapobiec nieprzewidzianym awariom mając do dyspozycji odpowiednie technologie. Jedną z nich jest system Smartball®, który umożliwia stosunkowo łatwą weryfikację stanu infrastruktury ciepłowniczej oraz wodnej i pomaga wykryć nawet najmniejsze nieszczelności, bez konieczności wyłączenia sieci z eksploatacji.

Nieinwazyjna kontrola
Łatwa weryfikację stanu infrastruktury ciepłowniczej i wodnej – czy to możliwe? Z metody metody Smartball® korzystają już takie miasta, jak Wrocław (badanie sieci ciepłowniczej) oraz Łódź, Kraków czy Poznań (badanie sieci wodociągowej).

➡ Rozwiązanie przypomina z wyglądu małą, metalową piłką w otulinie z gąbki, którą można łatwo wprowadzić do rurociągu. W rzeczywistości jest to naszpikowane technologią nowoczesne urządzenie, które skutecznie i bez konieczności wyłączenia sieci z eksploatacji, bada lokalizację nieszczelności. Pracuje w rurociągach pod ciśnieniem i pozwala wykryć nawet małe nieszczelności (powyżej 150 ml/minutę), w długich odcinkach sieci. Zastosowanie tej technologii może ochronić miasta przed wystąpieniem takich awarii, jak np. ta w Szczecińskiej Energetyce Cieplnej.

➡ Zasięg jednego badania obejmuje do 24 km. Cały odcinek jest skanowany z rejestracją wszystkich anomalii akustycznych w sieci, które odpowiadają wyciekom. Są one następnie kategoryzowane i pozwalają określić wielkość wycieku oraz jego lokalizację (z dokładnością do 1,6m). Technologia umożliwia także mapowanie przebiegu sieci w terenie. Średnica powyżej wartości DN250 oraz materiał rurociągu, nie stanowią praktycznie żadnego ograniczenia dla tej metody, która znajduje zastosowanie dla rurociągów transportujących wodę zimną i gorącą oraz ścieki.

Mądre miasto przed szkodą
Przykłady awarii w Szczecinie czy w Warszawie dobrze pokazują, jak bardzo polskie miasta potrzebują regularnych przeglądów sieci i innowacyjnych technologii, które potrafią zapobiegać awariom. Zaplanowanie z wyprzedzeniem naprawy zapewnia zarówno ochronę dla mieszkańców miasta, jak i oszczędności – nieszczelności sieci powodują duże utraty wody i w konsekwencji straty finansowe.

Aktualnie producent prowadzi rozmowy z wodociągami i przedsiębiorstwami energetyki cieplnej (PEC) w Polsce na temat badania nieszczelności sieci. W kilku miastach Polski takie badania zostały już przeprowadzone. Technologia została opatentowana w Europie i Stanach Zjednoczonych.