Autor:
|
www.aft.pl

Firma AFT z Poznania istnieje od 26 lat, a na jej pozycję rynkową pracuje obecnie 70 osób. Od samego początku jest związana z przemysłem ciężkim, energetyką, gospodarką komunalną, przemysłem chemicznym i petrochemicznym – jako dostawca, a obecnie również producent armatury przemysłowej. W ofercie dostaw AFT znajdują się dodatkowo specjalistyczne pompy, przerywacze płomienia, a także płytki bezpieczeństwa. Spółka jest producentem klap żaluzjowych i okrągłych, armatury specjalnej oraz zaworów rozdzielających dla wielu branż energetyki zawodowej, ciepłownictwa, zakładów chemicznych, instalacji biogazowych, spalarni śmieci itp.

Początki przedsiębiorstwa tak streszcza jego prezes Piotr Bera: „Firma zaczęła od realizacji dostaw inwestycyjnych oraz dostaw części zamiennych firm: InterApp – producenta przepustnic centrycznych, GEMÜ – producenta zaworów membranowych, Vickers, Aeroquip, Bell Hermetic – producentów urządzeń dla hydrauliki siłowej i pneumatyki. Na początku lat 90. spółka AFT wprowadziła na polski rynek technologię rur poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym firmy Hobas. Dzięki profesjonalnej obsłudze produkt ten znalazł w Polsce wielu odbiorców. W 1996 r. firma Hobas Engineering GmbH postanowiła założyć własną spółkę w Polsce i rozwiązała współpracę z AFT. Idąc w ślad za swoim sukcesem na rynku rur GRP, zarząd AFT postanowił porozumieć się z drugim światowym producentem rur – firmą Owens Corning. Od tego czasu na polskim rynku dochodzi do gry konkurencyjnej pomiędzy tymi dwiema technologiami. W 2002 r. spółka AFT ostatecznie wycofała się z dystrybucji rur, oddając odpowiedzialność za rynek polski firmie Amiantit”.

Niezależnie od działalności związanej z dystrybucją rur, zarząd firmy ustawicznie pracował także nad stworzeniem spójnego, adekwatnego do potrzeb rynku programu dostaw. W związku z tym w drugiej połowie lat 90. do grona partnerów AFT dołączyły następujące firmy: Seepex – producent pomp ślimakowych, Sistag – producent zasuw nożowych, Straub – producent złączy rurowych, HKS – producent kompensatorów, OHL – producent przepustnic z uszczelnieniem metal/metal. Na początku 2001 r. firma postanowiła skupić się na produktach armaturowych, w związku z tym jej zarząd podjął decyzję o zamknięciu w spółce działu hydrauliki siłowej.

„W tym czasie w Polsce rozpoczynał się okres dynamicznego inwestowania w infrastrukturę wodociągową, ściekową, oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody – mówi Piotr Bera. – Do dziś AFT z jednoznacznie określonym profilem dostaw technicznych uczestniczy w większości projektów, będąc konsultantem dla biur projektów i dostawcą dla wykonawców oraz inwestorów. Ponadto w tym okresie, szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, doceniona została wiedza inżynierów pracujących w AFT. Zatrudnienie w spółce zaczęło rosnąć. Realizowanie wymagających projektów spowodowało konieczność wprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych, wdrożenie nowoczesnego systemu komputerowego i Systemu Zarządzania ISO 9001. Firma uruchomiła również system obsługi projektów inwestycyjnych”.

Praca włożona w organizację i obieg informacji opłaciła się i przyniosła duże kontrakty. Spółka AFT uczestniczyła m.in. w modernizacji największych stacji wodociągowych w Polsce: ZUW Na Grobli we Wrocławiu, Wodociągu Centralnego w Warszawie, Wodociągu Północnego w Wieliszewie, Wodociągu Praskiego w Warszawie, SUW Mosina, SUW Lublin, SUW Łódź. Ponadto zrealizowała dostawy dla kilkudziesięciu oczyszczalni ścieków, m.in.: OŚ Czajka w Warszawie, COŚ Poznań, LOŚ Poznań, GOŚ Łódź, OŚ Lublin, OŚ Gdynia, OŚ Szczecin Pomorzany, OŚ Szczecin Zdroje, OŚ Kujawy w Krakowie, OŚ Kraków Płaszów, OŚ Wrocław Janówek.

Równolegle z pracami mającymi na celu znalezienie swojego miejsca na rozwijającym się rynku wodno-ściekowym zarząd AFT opracowywał strategię powrotu do szerszej działalności przemysłowej. W tym celu do grona dostawców wprowadzona została firma Protego – producent przerywaczy płomienia, a nieco później również firma Elfab – producent płytek bezpieczeństwa. Uzupełnienie programu dostaw przez te firmy pozwoliło wyraźniej zaznaczyć obecność AFT w branży instalacji chemicznych i petrochemicznych. Jak podkreśla prezes AFT, firma od tej pory zrealizowała i nadal realizuje projekty istotne dla polskiej gospodarki, wyposażając zbiorniki do przechowywania paliw, gazów oraz zabezpieczając przed wybuchem dziesiątki instalacji chemicznych. Do największych odbiorców jej urządzeń należą: Orlen SA, PERN „Przyjaźń” SA, Grupa Lotos SA, OLPP, ZA Puławy, ZA Kędzierzyn-Koźle, ZA Tarnów, Naftoport, ZCH Police, PCC Rokita SA, a także ZCH Organika Sarzyna SA.

Kolejnym ważnym punktem w rozwoju spółki było podjęcie przez jej zarząd w roku 2005 decyzji o konieczności zbudowania w Poznaniu działu konstrukcyjnego i opracowaniu technologii produkcji przepustnic dla kanałów spalin i powietrza, dla zastosowań przemysłowych. „To również był czas otwierania się rynku polskiej energetyki – wyjaśnia Sebastian Moryksiewicz, członek zarządu odpowiedzialny za produkcję. – Spółka AFT jak zwykle z wyprzedzeniem rozpoczęła działania mające na celu przygotowanie się do nadchodzącej hossy. Przy opracowaniu technologii produkcji przepustnic dla kanałów spalin i powietrza spółka AFT korzystała z wieloletniego doświadczenia inżynierskiego pochodzącego z wcześniejszych realizacji wielu projektów z różnych dziedzin. Inżynierowie pracujący w AFT nie byli przywiązani do jednej tylko technologii, dlatego mając szeroką wiedzę, wprowadzili do nowego produktu wiele innowacji”.

Obecnie spółka oferuje kilka rodzajów przepustnic do kanałów spalin i powietrza: klapy żaluzjowe typu AFT-LDV do kanałów prostokątnych, które służą do odcinania i/lub regulacji przepływu medium między innymi w instalacjach: odsiarczania, odazotowania, odpylania spalin, odprowadzania spalin w hutach szkła, miedzi, cynku, ołowiu, cementowniach itp.; klapy typu AFT-DV do kanałów okrągłych o tym samym zastosowaniu, a także klapy regulacyjne typu AFT-DVH

W ofercie firmy znajdują się także klapy typu AFT-DV i AFT-LDV z barierą powietrzną w wykonaniu T (tandem) oraz DB (podwójne tarcze) o konstrukcji spawanej, służące do stuprocentowego szczelnego odcięcia medium – np. spalin, gazów procesowych. Ponadto spółka oferuje divertery typu AFT-DVR, które umożliwiają zmianę kierunku przepływu medium w układach kogeneracyjnych.

Jak zapewnia prezes firmy, jej zarząd długo pracował nad tym, aby oferta AFT była konkurencyjna. „Stworzyliśmy program dostaw, dobierając urządzenia i partnerów o ugruntowanej pozycji w Europie i na świecie – zapewnia prezes firmy. – Zależało nam na realizacji projektów w taki sposób, aby ostateczny użytkownik namacalnie odczuwał zysk wynikający z efektywności urządzeń. Nawet jeżeli w fazie inwestycyjnej musiał wydać więcej, zyskuje znacznie w okresie eksploatacji. Również w dobie rządzącego kryterium najniższej ceny udawało nam się realizować duże, ważne i odpowiedzialne projekty.

Uważam, że działalność AFT i wielu podobnych firm w Polsce oraz mądrość inwestorów i użytkowników ochroniła nasz kraj przed zalewem produktów kiepskiej jakości i nieefektywnych z Dalekiego Wschodu. Doświadczenia innych krajów Europy Wschodniej są odmienne. Wszyscy partnerzy AFT – Cera System, Dickow, Elfab, Gemu, OHL, Protego, Seepex, Sistag, Straub – należą do grupy najnowocześniejszych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw europejskich nastawionych na unowocześnianie zarówno swoich produktów, jak i usług z nimi związanych. Idea AFT jest zbieżna ze strategiami rozwojowymi jej partnerów”.

aft

URZĄDZENIA DLA INSTALACJI ODPYLANIA I ODSIARCZANIA SPALIN

AFT stale doskonali swoją ofertę dla rynku energetycznego, na którym zresztą wyraźnie zaznacza swoją obecność, produkując klapy dla kanałów spalin i powietrza dla instalacji odsiarczania spalin, redukcji NOx, odpylania spalin, redukcji rtęci. Firma zrealizowała wiele projektów dla polskiego rynku energetycznego, którego kondycja w zakresie inwestycji w instalacje służące do ochrony środowiska – jak mówi Sebastian Moryksiewicz – jest bardzo dobra. Od kilku lat bowiem w polskiej energetyce trwa modernizacja mająca na celu poprawę jakości powietrza oraz redukcję CO2 do atmosfery. Spółka realizowała projekty m.in. dla: Elektrowni Opole, Elektrociepłowni EDF Kraków, EDF Wrocław, EDF Gdańsk, Elektrowni Kozienice, Elektrowni Bełchatów, Elektrowni Turów.

„Spółka AFT jest w Polsce liderem w zakresie dostaw urządzeń dla instalacji odpylania, redukcji NOx i odsiarczania spalin – dodaje Piotr Bera. – Trudno jest znaleźć instalację w kraju, w której nie pracują urządzenia wyprodukowane w poznańskiej fabryce. Oczywiście nasza konkurencja również działa. Na szczęście rynek energetyczny w Polsce nadal wymaga modernizacji i rozbudowy, a przepisy dotyczące redukcji emisji spalin stymulują realizację nowych projektów. Dlatego wciąż pozytywnie patrzymy w przyszłość, znając nasze przewagi technologiczne”.

„Jako przedsiębiorstwo biorące aktywny udział w rozwijającym się otoczeniu gospodarczym spółka AFT zaprojektowała i wdrożyła kolejny produkt – klapy wentylacyjne dla wentylacji tuneli komunikacyjnych. W związku z realizowanymi i planowanymi inwestycjami rozbudowy sieci dróg i kolei planowana jest realizacja kilkunastu tras podziemnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tunele muszą być wyposażone w systemy wentylacji pożarowej. AFT jest obecnie jedynym producentem klap wentylacyjnych dla tych systemów spełniającym wymagania przeciwpożarowe. Zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy i uzyskaliśmy właściwe certyfikaty dopuszczające do pracy klapy tunelowe pozwalające w razie pożaru w tunelu na skuteczne usunięcie spalin i dymu. Podczas testów nasze urządzenia musiały wytrzymać temperaturę 600°C w czasie 120 min, pełniąc funkcję zadaną w systemie przeciwpożarowym” – mówi Piotr Bera.

Przykładem jednego z najciekawszych zleceń jest według prezesa Piotra Bery projekt realizowany w latach 2014–2015, kiedy to spółka AFT wyprodukowała przepustnice dla kanałów spalin w Elektrowni Kozienice. W tym projekcie, oprócz wielu innych urządzeń, wyprodukowano cztery klapy o średnicy 9,6 m. Jak zapewnia prezes AFT, są to największe przepustnice o stuprocentowej szczelności wyprodukowane w Europie. Zgodnie z wymaganiami klienta urządzenie to musi być awaryjnie przesterowane w czasie poniżej 5 s. Na cały projekt dla Elektrowni Kozienice składało się 200 t stali – jedna klapa ważyła 27 t.

Obecnie AFT stawia na eksport. „Naszymi odbiorcami są renomowane firmy realizujące projekty w zakresie branży energetycznej na całym świecie – mówi Sebastian Moryksiewicz. – Należą do nich m.in.: GE (dawniej Alstom), Foster Wheeler, Valmet, Fortum, Babcock Borsig Steinmüller. Ich zaufanie zdobyliśmy jako dostawca dla globalnych firm technologicznych. Dzięki referencjom, jakimi możemy się pochwalić, udaje nam się uczestniczyć w zagranicznych projektach inwestycyjnych”. Warto również wspomnieć, że urządzenia produkowane przez AFT trafiły już na cztery kontynenty.

„Inwestycja w działalność eksportową w najbliższych latach ma na celu zaprezentowanie AFT jako podmiotu, który jest w stanie obsługiwać kontrakty globalne – dodaje Piotr Bera. – AFT chce być uznana za firmę o zasięgu międzynarodowym i dzięki swojej konkurencyjności i elastyczności, właściwej dla nowoczesnej polskiej firmy, zdobywać projekty w energetyce na całym świecie. Dokonując wyboru rynków docelowych dla działalności eksportowej, kierujemy się własnymi badaniami i doświadczeniem wynikającym z wieloletniej obecności na polskim rynku. Z naszych analiz wynika, że kluczowymi krajami, o które toczy się obecnie walka rynkowa, są Niemcy, Turcja i państwa skandynawskie”.

aft

OSIĄGNIĘCIA WSPIERANE DOTACJAMI

Spółka AFT rozwija się również dzięki środkom pozyskiwanym z funduszy unijnych. Jak dowiedzieliśmy się w firmie, dotacje finansowane z Unii Europejskiej pozwoliły na przeprowadzenie badań, opracowanie prototypów i stworzenie warunków do produkcji wielkogabarytowych przepustnic dla energetyki. Opracowano także szereg patentów i konstrukcji umożliwiających efektywniejszą produkcję zorientowaną na optymalne wykorzystanie nowoczesnych technologii i zmniejszenie kosztów robocizny. „Po wdrożeniu ich w życie powstała technologia i produkt, który jakościowo przewyższa dotychczasowe osiągnięcia i jest «przyjazny» w rozumieniu kryterium najniższej ceny – mówi Piotr Bera. – Niestety na rynku pojawiły się firmy, które kopiują nasze rozwiązania. Obecnie rozpoczęliśmy działania mające na celu ochronę praw patentowych.

Dzięki wsparciu unijnemu rozwijamy naszą promocję eksportową oraz rozbudowujemy infrastrukturę produkcyjną. Obecnie realizujemy dwa projekty, w których finansowaniu znaczną rolę odgrywają dotacje”. Wśród zrealizowanych do tej pory przez AFT przedsięwzięć dofinansowanych z dotacji znajdują się projekty takie jak: „Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego opartego na normie PN-EN ISO 14001 w ramach projektu «Firma Ekologiczna Systemowo»”, „Wdrożenie nowej technologii prefabrykacji profili giętych i uruchomienie produkcji przepustnic”, „Badanie i opracowanie prototypu przepustnicy wentylacyjnej o podwyższonej odporności ogniowej”, „Uruchomienie produkcji wielkogabarytowych przepustnic o stuprocentowej szczelności”.

OBECNE I PRZYSZŁE PROJEKTY ENERGETYCZNE

Obecnie firma jest w trakcie realizacji kilku znaczących projektów. W styczniu zapowiedziała dostarczenie klap z powietrzem doszczelniającym do instalacji odsiarczania spalin elektrowni Opole. W tej chwili realizuje drugą część projektu z terminem dostawy w październiku 2016 r. „Produkcja i odbiory przebiegły pozytywnie. Nadmienię tylko, że oprócz zamawiającego w odbiorach brał udział przedstawiciel inwestora (PGE)” – mówi Sebastian Moryksiewicz.

Ponadto firma realizuje obecnie dostawę klap dla IOS ZCH Police – w sumie ma dostarczyć sześć klap z układami powietrza doszczelniającego. Dwie z nich są wykonane w technologii niewymagającej wykorzystywania podgrzewanego powietrza do doszczelniania, zastosowano w zamian platerowanie blachą odporną na działanie wilgotnych spalin. Dzięki temu użytkownik nie będzie ponosił kosztów ogrzewania powietrza. W rachunku długoterminowym taka inwestycja jest bardzo opłacalna.

Spółka chętnie promuje swoją ofertę i rozwiązania podczas imprez branżowych, również za granicą. Niedawno, w ramach projektu mającego na celu promocję eksportową AFT, zaprezentowała się na skierowanych do branży energetycznej targach Power-Gen 2016 w Mediolanie. „Udział AFT w targach Power-Gen w Mediolanie uważam za ogromy sukces logistyczny i komercyjny. Zostaliśmy zauważeni przez nowych klientów, a klienci już nam znani otrzymali potwierdzenie, że AFT jest firmą światową” – mówi Piotr Bera.

We wrześniu AFT będzie uczestniczyć w targach Energetyka Bełchatów 2016, a w październiku w targach Energia Tampere w Finlandii. Z kolei w przyszłym roku jej przedstawiciele wybierają się na imprezy targowe do Turcji i do Niemiec.

Niebawem spółka rozpocznie realizację projektów badawczych mających na celu opracowanie i wdrożenie nowych innowacyjnych produktów. Trwają prace nad przygotowaniem typoszeregu napędów awaryjnych dla klap spalin. Jest to związane z realizowaną dotacją. Inżynierowie AFT opracowują również koncepcję wdrożenia nowego produktu dla instalacji ewakuacji spalin, gdzie paliwem jest gaz ziemny.

„Firma konsekwentnie dąży do ulepszania swoich produktów, tak by się wyróżniać i by produkty AFT mogły stale wygrywać z konkurencją. Tak w AFT pojmowane jest zwiększanie konkurencyjności” – podsumowuje Piotr Bera.