TRIO Kabel – nowa koncepcja wykonawcza sieci średniego napięcia

Autor:
|
www.nkt.com.pl

Firma nkt cables wprowadza nowe rozwiązanie, które znacznie racjonalizuje instalację krótkich odcinków linii średniego napięcia. Nawinięte na bęben trzy odcinki kabla jednożyłowego o tym samym przekroju mogą być odwijane i instalowane w tym samym czasie, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów. Rozwiązanie TRIO Kabel powstało w odpowiedzi na trudne warunki instalacji, jakie towarzyszą realizacji zadań związanych z modernizacją, rozbudową czy wymianą fragmentów sieci energetycznych w obszarach zurbanizowanych.

Prace w centrach miast są przeprowadzane zazwyczaj na ograniczonej przestrzeni, w której często mieści się tylko jeden bęben i jedno urządzenie zdawcze. Jednocześnie wymogiem przy tego typu projektach jest na ogół krótki termin ukończenia realizacji, gdyż wiążą się one z utrudnieniami w ruchu drogowym i niedogodnościami dla lokatorów okolicznych budynków. Efektywne rozwiązanie TRIO Kabel w prosty sposób znacznie poprawia logistykę instalacji w każdych warunkach, pozwalając skupić się na czystym wykonawstwie.

Równoczesne zdawanie zespołu trzech kabli z pojedynczego bębna / Fot. nkt cables

Równoczesne zdawanie zespołu trzech kabli z pojedynczego bębna / Fot. nkt cables

Trzy kable – jedno zastosowanie

TRIO Kabel to gotowe do instalacji trzy odcinki jednożyłowego kabla średniego napięcia, które nawinięto na bęben równolegle, w odróżnieniu od znanego rozwiązania, gdzie kable na bębnie są ze sobą skręcone. Wszystkie kable posiadają taką samą konstrukcję, przekrój żyły roboczej oraz powrotnej, a także napięcie znamionowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu kable mogą być w sprawny sposób rozwijane z jednego bębna i od razu układane w przepuście czy wykopie.

Rozwijanie kabli przebiega znacznie łatwiej i płynniej, bez zbędnych naciągów, co eliminuje ryzyko ewentualnego uszkodzenia ich powłok. Kolejną zaletą równoległego sposobu nawijania kabli na bęben jest fakt, że można na nim przechowywać odcinki dłuższe o 30% w porównaniu do szpuli o tej samej wielkości, na którą nawinięto układ trzech kabli skręconych ze sobą. Oznacza to, że z jednego bębna można instalować o prawie 1/3 dłuższe linie elektroenergetyczne bez konieczności łączenia kabli.

Efektywny w każdym wymiarze

Zastosowanie rozwiązania TRIO Kabel pozwala zwiększyć efektywność nie tylko w fazie wykonawczej, lecz także na etapie przygotowania i zakończenia prac. Przechowywanie i transport kabli wymaga zastosowania tylko jednego bębna i jednej ciężarówki o odpowiadającej mu ładowności. Dzięki prostej sekwencji instalacji trzech odcinków kabla naraz wymagane jest tylko jedno urządzenie zdawcze. Ze względu na redukcję niezbędnych urządzeń i materiałów możliwe jest znaczne ograniczenie obszaru placu budowy.

Zmniejszenie powierzchni potrzebnej na magazynowanie urządzeń i okablowania przekłada się na oszczędność kosztów i uproszczenie formalnych procedur. W ten sposób TRIO Kabel racjonalizuje przedsięwzięcie na każdym etapie i gwarantuje jego całościową efektywność kosztową.

Równoczesny montaż zespołu trzech kabli w przepuście kablowym / Fot. nkt cables

Równoczesny montaż zespołu trzech kabli w przepuście kablowym / Fot. nkt cables

Autor: Mirosław Lazarek / Product Manager