APS SA – Białostocka rzetelność, podlaska solidność

APS SA – Białostocka rzetelność, podlaska solidność

05/04/2012
|

Firma APS Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA na rynku usług automatyki przemysłowej istnieje od ponad 15 lat. Utworzona została na początku lat 90. XX wieku. Polska rzeczywistość tamtego okresu to intensywne przekształcenia własnościowe, które nie ominęły też przemysłu energetycznego. Firma powstała w wyniku restrukturyzacji Elektrociepłowni Białystok SA w oparciu o zespół doświadczonych pracowników Wydziału Automatyki. Firma skutecznie działa do dziś, a jej prezesem, nieprzerwanie od początku istnienia firmy, jest mgr inż. Bogusław Kajetan Łącki. Z nim rozmawiamy o przeszłości, chwili obecnej i tym co czeka firmę APS Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA w przyszłości.

Można powiedzieć, że białostocka firma APS prowadzi działalność na bardzo szerokim polu w sensie adresatów Waszych usług. Proszę scharakteryzować więc zakres działalności APS Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA.

Początkowo nasze usługi skierowane były do różnych dziedzin przemysłu jak elektryka zawodowa, elektrownie, elektrociepłownie, energetyka cieplna, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, przemysł spożywczy, drzewny i sektor materiałów budowlanych. Dzisiaj, gdy proponujemy kompleksową usługę, nie wskazywałbym konkretnej branży czy rodzaju przemysłu. Pracujemy wszędzie tam, gdzie inwestor realizuje plany modernizacyjne lub rozwojowe.

Ponad 15 lat na rynku to już spory kawałek czasu. Jak Pan widzi przez te lata firmę? Co udało się Wam osiągnąć, a co jeszcze przed Wami?

Udało się stworzyć mocne fundamenty spółki. Jednym z naszych osiągnięć jest fakt, że posiadamy kompetentnych pracowników, wspaniałe referencje, dobrą organizację pracy oraz warunki jej wykonywania. Przed nami jeszcze wiele. Walczymy o uznanie jako „Niezawodny Partner w Automatyce”. Ta dziedzina pozostaje w nieustannym rozwoju, nasi klienci walczą o przewagę konkurencyjną, a my staramy się ich mocno wspierać.

Proszę opisać poszczególne działy produkcyjne firmy.

Za realizację zleceń odpowiada Pion Techniczny. Do jego zadań należą projektowanie, programowanie, prefabrykacja, uruchomienie i eksploatacja. Z uwagi na specyfikę wykonywanych zadań w strukturze pionu wyodrębnione zostały: Biuro Projektowe, Oddział Mikroprocesorowych Systemów Sterowania oraz Kierownicy Produktu wraz z podległymi im Elektromechanikami i Inżynierami Serwisu. Pion Techniczny zorientowany jest na realizację zleconych przedsięwzięć i dlatego prowadzący daną umowę Kierownik Produktu dobiera sobie kadrę odpowiednią do wykonania danego zlecenia.

Staramy się utrzymać ciągłość kompetencji wykonawców i dlatego projektant po wykonaniu projektu nadzoruje jego wykonanie, programista po wykonaniu projektu i wizualizacji uczestniczy w rozruchu systemu na obiekcie, także elektromechanik po zmontowaniu i sprawdzeniu wykonanej rozdzielni, szafy sterującej, krosowej uczestniczy w jej posadowieniu na obiekcie i łączy swoje dzieło z układami obiektowymi. Jak w dobrym zakładzie rzemieślniczym, bardziej doświadczeni pracownicy uczą młodszych stażem, a ci, wraz z uzyskaniem kompetencji, podnoszą kwalifikacje nowo rekrutowanym pracownikom.

 Zajmujecie się produkcją rozdzielnic i szaf sterowniczych. To bardzo skomplikowana produkcja.

Jak każda praca wymaga profesjonalnego podejścia. Nasi klienci nie mają ochoty na prowizorki – wszystkie produkty są testowane fabrycznie, badamy funkcjonalnie nasze wyroby. Pewność i niezawodność wdrażanych przez nas rozwiązań podnosi wizerunek naszej spółki w oczach odbiorców. W ekstremalnych warunkach – na przykład na Syberii – dobra organizacja pracy jest niezbędna do terminowej realizacji zleceń, a sukces staje się źródłem dodatkowej satysfakcji.

Wasz klient może liczyć na szerszy zakres usług niż produkcja urządzeń. Zajmujecie się też projektowaniem, montażem, rozruchem i nadzorem nad oferowanymi przez Was produktami.

Kompleksowa oferta zwiększa wiarygodność naszej spółki. Dość ważne jest, by klient miał do dyspozycji szeroki wachlarz usług i to on decyduje za co chce zapłacić. Staramy się dobrze zrozumieć potrzeby klienta, aby projekt był odpowiedzią na te potrzeby. Solidny projekt jest podstawą efektywnej realizacji zlecenia, a także wieloletniej bezawaryjnej eksploatacji linii technologicznych.

Trudno jest prowadzić działalność w takiej specjalności jak Wasza?

Trudność polega na tym, że wyznaczamy sobie poziom jakości. Poniżej tego poziomu nie podejmujemy się prac. Wielokrotnie przygotowując ofertę, gdzie cena jest jedynym kryterium, musimy pokonywać pokusę stosowania bylejakości. Zbyt szanujemy inwestorów, by proponować im problemy eksploatacyjne. Aby osiągnąć na tym polu sukces, proponujemy przemyślane rozwiązania techniczne w korzystnej dla inwestora cenie. Trudność polega na tym, że inwestorów zbyt często nie interesuje zawartość oferty, a jedynie cena.

Białystok – bo tam firma ma swoją siedzibę – uważany jest za miasto z tak zwanej ściany wschodniej. Czy patrząc na działalność Waszej firmy, podziela Pan stwierdzenie, że wschodnie oznacza gorsze? Czy też firma APS Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA jest przykładem firmy, która zupełnie odrzuca stereotyp Polski wschodniej?

Stereotypy, które powstawały przez wiele dziesiątków lat, to już historia. Czas pędzi nieubłaganie i z tego, co jest ciągle aktualne, mogę wymienić fakt, że słońce wschodzi u nas nieco wcześniej niż w pozostałej części kraju. Stworzyliśmy spółkę pracującą według światowych standardów, dysponujemy nowoczesną bazą, doskonałymi warunkami pracy, najnowocześniejszymi narzędziami projektowymi, programistycznymi i technicznymi. Ambicje i możliwości naszych pracowników stanowią naszą chlubę, nie mamy żadnych wątpliwości, że inwestycje w tych młodych ludzi są doskonałą decyzją, co potwierdzają otrzymywane przez nas referencje z wykonanych na światowym poziomie wdrożeń. Mamy wszyscy przekonanie, że nasz region mieści wiele przykładów dobrej pracy firm, samorządów, że pośród tych przepięknych, pozbawionych inwestycji industrialnych terenów żyje się zdrowiej i pełniej. My mamy to na co dzień, ale jesteśmy gościnni – sami sprawdźcie jak nam idzie.

Ostatnimi czasy mówi się o kryzysie. Jak to się przełożyło na działalność Waszej firmy? Macie dużo zleceń?

Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA jest średnią, elastyczną spółką. Od kilku już lat przychody z działalności gospodarczej rosną. Jeśli mogę mówić o oznakach problemów rynku, to pojawiają się one w mniejszym niż kiedyś zysku. Co do zleceń, to nie ma ich nigdy za dużo – jesteśmy przygotowani do ciągłego zwiększania udziału w rynku.

Działalność firmy skierowana jest tylko na polski rynek, czy z ofertą trafiacie dalej w świat? Proszę wymienić kilka ważniejszych firm z Polski i z zagranicy, z którymi współpracujecie.

Naszym podstawowym rynkiem jest Polska i w wielu przypadkach współpracujemy z zagranicznymi koncernami przy realizacji zleceń w naszym kraju. Zabiegamy również o kontrakty zagraniczne. Są to jeszcze nieliczne sukcesy, ale najważniejsza jest chęć ich pozyskania. Z Białorusią osiągamy największe obroty, ale nie ograniczamy naszych starań do wschodnich sąsiadów, generalnie poszukujemy zleceń z obszaru Europy. Lista naszych referencji znajduje się na naszej stronie: www.aps.pl.

Czy w historii firmy zdarzyło się wyzwanie, z którym mieliście spore problemy?

Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Pokonać problemy z korzyścią dla inwestora to jeden ze sposobów pozyskania klienta. Nie mogę wskazać takiej umowy, którą realizowaliśmy bez pokonywania trudności. Identyfikacja i pokonywanie trudności jest naszą pracą, z którą radzimy sobie z roku na rok coraz lepiej.

Proszę powiedzieć coś więcej na temat zatrudnianej przez Was kadry.

Wspaniali młodzi ludzie, po wyższej uczelni lub z aspiracjami do jej ukończenia. Staramy się ustalać naszym pracownikom indywidualne ścieżki kariery zawodowej. Wszyscy nieustannie się uczą, zdobywają doświadczenie. Potem przychodzi czas na egzamin, potwierdzający kompetencje na przykład kierownika budowy lub projektanta, i dalszą samodzielną pracę.

Kiedy stajecie przed wyzwaniem zaprojektowania, wytworzenia, montażu i rozruchu danego projektu, jak ten proces wygląda w praktyce? Proszę go opisać.

To codzienna praktyka i aby uzyskać pozytywny efekt końcowy, od początku realizacji zlecenia dużo czasu poświęcamy na uzgodnienia z inwestorem. Zrozumienie technologii, wymogów dokładności prowadzenia procesu, zagrożeń, ustanowienie standardów sterowania, algorytmów regulacji jest podstawą projektu (elektryki, automatyki, wizualizacji i systemu sterowania i nadzoru). Projektant przez cały czas realizacji zlecenia nadzoruje jego wykonanie, uczestniczy w pracach rozruchowych. Takie podejście powoduje, że mamy pełen przegląd sytuacji w momencie pojawienia się „problemów”. Łatwo je pokonać, jeśli dysponuje się całością wiedzy o dokonanych uzgodnieniach, podjętych wcześniej decyzjach. Są jasne wytyczne do dokonania korekt prowadzących do sukcesu.

Pomówmy teraz o technologiach wykorzystywanych przez Waszą firmę. Czym możecie się pochwalić? Jakie innowacje stosujecie podczas instalacji Waszych systemów?

Jesteśmy firmą inżynierską, mamy do dyspozycji sprawdzonych dostawców materiałów i oprogramowania z całego świata. Według naszego doświadczenia i pomysłu projektujemy układy automatyki, sterowania i nadzoru procesów technologicznych. W swojej pracy wykorzystujemy innowacje techniczne, procesowe, organizacyjne niezbędne dla właściwego i efektywnego wykonania zlecenia powierzonego nam przez klienta. Różnorodność wymagań i potrzeb inwestorów, szybki postęp techniczny sprawiają, że w praktyce realizujemy niepowtarzalne projekty.

Jakie plany na przyszłość ma APS Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA?

Jesteśmy na etapie uzyskiwania założonych zdolności produkcyjnych, wynikających z zakończenia inwestycji w naszej spółce. Rozbudowa biura projektowego na bazie oprogramowania „EPLAN”, rozbudowa montowni szaf rozdzielczych, krosowych i sterowniczych z wdrożeniem procesu badań funkcjonalnych daje nam ogromne możliwości zwiększenia udziału w rynku. Dążymy do pełnego wykorzystania naszych kompetencji – przede wszystkim jako generalnego wykonawcy skomplikowanych technicznie i branżowo przedsięwzięć.

Czy obecna oferta firmy zostanie rozszerzona w przyszłości o jakąś nową usługę?

Nieustannie pracujemy w spółce, także przy wsparciu naukowców z Politechniki Białostockiej, nad nowymi rozwiązaniami technicznymi. Mamy wspólne plany, ale do ich realizacji potrzeba czasu i finansowania. Z niecierpliwością oczekujemy sukcesów w kompleksowej realizacji układów elektryki i automatyki w nowych obiektach energetycznych. Jestem dobrej myśli.

Firma zdobyła wiele atrakcyjnych nagród i wyróżnień. Proszę się nimi pochwalić.

Naszym podstawowym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej, wszak niespodziewane nagrody niezależnych gremiów dają wiele satysfakcji całej załodze, jak również naszym klientom – przecież dzięki nim istniejemy. Wyróżnienie tytułem „Ambasador Biznesu – Podlasie 2010” traktujemy prestiżowo. Na przełomie roku spółka APS SA zdobyła dwa tytuły: „Geparda Biznesu 2010” i „Efektywnej Firmy 2010” w konkursach promujących i wspierających najbardziej dynamiczne i efektywne polskie przedsiębiorstwa. Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA uzyskała tytuły: „Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju – 2011” w kategorii „Innowacyjna Firma” i „Innowacyjny Projekt Unijny”, a w ślad za tym sukcesem zostaliśmy laureatem ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii „Innowacyjny Projekt Unijny” pt. „Rozwój potencjału innowacji firmy APS SA poprzez inwestycje” w podkategorii średnich firm. Z niecierpliwością oczekujemy na kolejną – „Gazelę Biznesu 2011”.

Największą satysfakcję mamy z zadowolenia okazywanego, po latach od zrealizowania zleconych nam inwestycji, przez naszych klientów.