|

Na Podlasiu powstało konsorcjum energetyczne. W jego skład wchodzi 6 firm mających swój rodowód w Elektrociepłowni Białystok. Liderem przedsięwzięcia jest notowana na rynku New Connect Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA (APS SA). Dzięki sojuszowi białostockie firmy będą mogły podejmować się różnych wyzwań jako generalny wykonawca. A wszystko zaczęło się 20 lat temu…

Zaczynając od wspomnianej obsługi Elektrociepłowni Białystok SA, która dotąd jest największym klientem firmy APS, dzisiaj APS – dzięki zdobytemu doświadczeniu i kooperantom z konsorcjum – może zaoferować swoim klientom zupełnie nową jakość.

„Podejmujemy wspólne działania w zakresie świadczenia kompleksowych robót z zakresu automatyki przemysłowej, elektryki, prac instalatorsko-remontowych, budowlanych, energii odnawialnej i nadzoru inwestorskiego. Koncentracja firm związanych z sobą gospodarczo, posiadających technologie, infrastrukturę, potencjał ekonomiczny i ludzki pozwala nam osiągać efekt synergiczny w postaci trwałej przewagi konkurencyjnej i zdolności do samodzielnej realizacji dużych inwestycji, obejmujących szeroki wachlarz branż, a jednocześnie wymagających zaangażowania doświadczonego podmiotu. Jako grupa jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową realizację umów – od projektu, po serwis, wyspecjalizowaną kadrę inżynieryjno-techniczną, specjalistyczny sprzęt i park maszynowy, najnowocześniejsze narzędzia projektowe, programistyczne i techniczne – tłumaczy prezes APS SA Bogusław Łącki. – Jesteśmy partnerem i dystrybutorem wielu znanych firm zarówno polskich, jak i zagranicznych. Oferujemy sprzedaż detaliczną oraz hurtową podzespołów i komponentów automatyki przemysłowej i elektryki” – dodaje prezes Łącki.

APS jako pierwsza podlaska spółka zadebiutowała na alternatywnym parkiecie GPW – NewConnect – miejscu adresowanym do dynamicznych, innowacyjnych spółek.

„Dziś śmiało można powiedzieć, że stworzyliśmy spółkę pracującą według światowych standardów, dysponujemy nowoczesną bazą, doskonałymi warunkami pracy, najnowocześniejszymi narzędziami projektowymi, programistycznymi i technicznymi” – cieszy się prezes Łącki.

Jego słowa potwierdzają referencje otrzymywane przy okazji realizacji wielu projektów. Nie chodzi tylko o te związane z modernizacją Elektrociepłowni Białystok, bo APS realizuje projekty dla oczyszczalni ścieków, szpitali, przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego czy wodociągów. Ostatnio spółka podpisała kontrakt z AGP Metro Polska, związany z budową warszawskiego metra.

„Budowa metra w Warszawie jest niecodziennym przedsięwzięciem, a naszym zadaniem jest dostarczenie tam towarów z dziedziny automatyki i sterowania, stanowiącej naszą podstawową działalność gospodarczą. Zaistnienie APS SA w realizacji metra warszawskiego to sukces i kolejne niełatwe wyzwanie” – mówi Bogusław Łącki.

Oprócz kontraktu z AGP Metro Polska APS SA realizuje obecnie także umowę z PGNiG Termika na modernizację kotła Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie. To trzecia istotna umowa podpisana przez spółkę z tym kontrahentem, obejmująca pełne spektrum działalności gospodarczej spółki. Wartość kontraktu netto to blisko 5 mln zł. Prace w ciepłowni mają być wykonane do 20 grudnia bieżącego roku, natomiast kontrakt z AGP Metro Polska powinien być zakończony w I kwartale roku 2014.

A co w przyszłości? Według prezesa APS SA Bogusława Łąckiego rok 2014 będzie lepszy pod względem gospodarczym od ostatnich czterech lat. Dlaczego? „Pierwszym argumentem jest pozytywne myślenie i mój wrodzony optymizm. Przełamujące się w pozytywna stronę wskaźniki gospodarcze – zarówno te lokalne, jak i globalne – stanowią dobre wsparcie tego optymizmu. APS SA, działając na rynku wodociągów i oczyszczalni ścieków, już zdobył szereg kontraktów na rok 2014, także branża energetyczna ma ogromny potencjał wzrostu zleceń. Jednak zdrowy rozsądek nie pozwala konstruować prognoz, jesteśmy uczestnikiem poważnego rynku i wróżenie z fusów nam nie przystoi” – odpowiada tajemniczo prezes Łącki.

Realizacje APS SA
Budowa, automatyzacja i uruchomienie instalacji akumulatora ciepła w Elektrociepłowni Białystok SA
Inwestycja polegała na automatyzacji i uruchomieniu układu akumulacji ciepła w Elektrociepłowni Białystok SA.
Zakres prac obejmował:
– prefabrykację szaf sterowniczych, dostawę i montaż układów AKPiA;
– oprogramowanie systemu sterowania zawierającego blokady, zabezpieczenia technologiczne i układy automatycznej regulacji oraz wizualizację procesu technologicznego;
– uruchomienie instalacji wraz z testami sterowań i działania układów automatycznej regulacji.
Instalacja akumulacji ciepła w Elektrociepłowni Białystok SA ma na celu magazynowanie nadwyżek energii cieplnej związanych z okresowym, zmiennym zapotrzebowaniem na ciepło. Energia powstała w procesie spalania paliwa w kotłach jest akumulowana przez czynnik grzewczy (wodę), który zapewnia późniejsze jej wykorzystanie w razie chwilowych niedoborów ciepła w wymaganiach sieci ciepłowniczej, bez konieczności uruchamiania kolejnych kotłów bądź zwiększania mocy pracujących. Wiąże się to z oszczędnością energii zarówno elektrycznej (związanej z koniecznością pracy kolejnych urządzeń w instalacji w celu uruchomienia kolejnych układów wytwarzania energii), cieplnej (dzięki akumulacji), jak i oszczędności w paliwie spalanym w kotłach energetycznych. Istotnym elementem jest możliwość poprawienia efektywności energetycznej, finansowej i ekonomicznej pracy elektrociepłowni poprzez zwiększenie ilości produkowanej energii w dzień, a zgromadzenie w akumulatorze nadmiaru ciepła do wykorzystania w godzinach nocnych, kiedy to zapotrzebowanie na ciepło jest zdecydowanie wyższe. Instalacja akumulatora ciepła jest jedną z nielicznych instalacji tego typu w Polsce.
Realizacja sterowania i wizualizacja procesu technologicznego wykonana została przez APS SA z wykorzystaniem rozproszonego systemu sterowania DCS firmy Honeywell Experion PKS.
Realizacje APS SA
Modernizacja instalacji placu węglowego nr 2 w EC Siekierki
Zakres prac wykonanych przez APS SA obejmował:
– modernizację istniejących rozdzielni elektrycznych 0,4 kV RNW3 i RNW4 wraz z wymianą starych rozdzielnic na urządzenia typu RNM-2 produkcji firmy Elektrobudowa SA;
– wymianę linii zasilającej 6 kV o długości około 1100 m;
– modernizację rozdzielni oświetleniowej ROT3 wraz z wymianą słupów oświetlenia zewnętrznego;
– dostawę i montaż kontenera rozdzielni zasilającej urządzenia technologiczne;
– wyposażenie instalacji w obwody prądu stałego 220 VDC i napięć gwarantowanych 230 VAC, wykorzystano do tego urządzenia firmy MEDCOM: prostowniki typu ZB220DC150S i zasilacze bezprzerwowe typu FPM8Z z łącznikami statycznymi SS8;
– włączenie nowych urządzeń do systemu nadrzędnego SYNDIS;
– wykonanie i montaż estakady służącej ułożeniu kabli zasilających przenośnik taśmowy T2/II oraz ładowarko-zwałowarkę ŁZ2;
– wykonanie instalacji elektrycznych zasilających urządzenia transportowe oraz instalacji elektrycznych w nowych budynkach przesypowych nr 2 i nr 5 i gniazd serwisowych wzdłuż przenośnika taśmowego T2/II;
– wykonanie instalacji AKPiA na przenośniku taśmowym T2/II;
– dostosowanie systemu sterowania procesami technologicznymi SIMATIC PCS7 do potrzeb nowych urządzeń, włączenie do istniejącego układu ładowarko-zwałowarki ŁZ2 i przenośnika taśmowego T2/II;
– prace rozruchowe oraz nadzór w trakcie ruchu próbnego urządzeń transportowych;
– przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
System cyfrowy zastosowany do automatyzacji procesu nawęglania w EC Siekierki oparty jest na systemie sterowania procesami technologicznymi SIMATIC PCS7 firmy Siemens. Po przeprowadzonej modernizacji przenośnika taśmowego T2/II sterowanie realizowane jest przez operatora z poziomu Nastawni Nawęglania. Tego typu rozwiązanie, spełniające wysokie wymagania inwestora, pozwala na racjonalizację kosztów eksploatacji oraz ma wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa pracy ludzi i urządzeń.
Realizacje APS SA
Modernizacja Przepompowni Ścieków P2 w Ełku
Zakres wykonanych prac obejmował:
– budowę systemu sterowania i nadzoru pompowni na podstawie systemu sterowników SAIA PCD2 oraz wizualizacji WIZCON na stacji dyspozytorskiej POMPOWNI P2 i siedzibie PWIK w EŁKU;
– zaprojektowanie i wykonanie systemu automatyki z trzema poziomami sterowania: lokalnym, automatycznym ze sterownika, zdalnym z poziomu systemu wizualizacji;
– wykonanie czterech układów pomiarowych przepływu ścieków na rurociągach DN400 (2 szt.) i DN300 (2 szt.);
– pomiary poziomu ścieków surowych;
– pomiary ciśnień na rurociągach;
– układy sterowania zdalnego i miejscowego ośmiu zasuw;
– wykonanie sterowania pompami za pomocą falowników ACS 550;
– system transmisji bezprzewodowej po sieci GPRS;
– modernizację rozdzielni 15 KV – zdalne przekazywanie danych.
Modernizacja przepompowni zapewniła inwestorowi:
– bezobsługową pracę przepompowni;
– znaczne ograniczenie poboru energii;
– zdecydowane obniżenie hałasu (cicha praca pomp);
– większą niezawodność wszystkich zastosowanych urządzeń i aparatury;
– optymalizację pracy przepompowni w zależności od napływu ścieków.