Akumulatory ATEX w technologii TPPL dla dla pojazdów w strefach niebezpiecznych

Akumulatory ATEX w technologii TPPL dla dla pojazdów w strefach niebezpiecznych

29/05/2020

Akumulatory NexSys® ATEX z firmy EnerSys® pozwalają na bezpieczną eksploatację pojazdów przewożących materiały w strefach niebezpiecznych. Są zgodne z wymogami obowiązującej w Europie dyrektywy ATEX oraz globalnym certyfikatem zgodności z normami IECx. Dostępne są w niemal wszystkich rozmiarach i pojemnościach DIN oraz posiadają wiele istotnych zalet w porównaniu do akumulatorów żelowych typu VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) oraz klasycznych kwasowo-ołowiowych. Zalety te wynikają z zastosowania technologii cienkich płyt z czystego ołowiu (Thin Plate Pure Lead, TPPL), dzięki której uzyskujemy znakomitą pojemność wyrażoną w amperogodzinach (Ah).

Co ciekawsze mają znacznie mniejsze wymagania w zakresie konserwacji i obsługi w porównaniu do akumulatorów kwasowo-ołowiowych, bo przede wszystkim nie wymagają uzupełniania elektrolitu wodą. Są również zabezpieczone przed wyciekiem elektrolitu za pomocą separatorów wykonanych z absorbującej maty szklanej (AGM), co ma kluczowe znaczenie w środowiskach niebezpiecznych.

Ładowanie ich trwa krócej niż w przypadku akumulatorów żelowych i kwasowo-ołowiowych, a ponadto istnieje możliwość ich podładowywania. Przekłada się to na wzrost wydajności i niższe koszty eksploatacji. Ponadto odznaczają się dłuższą żywotnością w porównaniu do akumulatorów żelowych.

Termin „ATEX”, powstał z połączenia wyrazów „ATmosphères EXplosives” i odnosi się do przestrzeni potencjalnie narażonych na wybuch z uwagi na możliwą obecność pyłów lub gazów mogących ulec zapłonowi lub eksplozji, na przykład w przemyśle wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, górniczym oraz chemicznym, podczas prac związanych z przeładunkiem i logistyką. Certyfikat ATEX stanowi potwierdzenie zgodności specyfikacji produktu z szeregiem obowiązujących norm. Proces certyfikacji obejmuje testy i ocenę produktu, a w oparciu o wyniki wystawiane są certyfikaty ATEX i IECEx, a także raporty zgodności.

ATEX, certyfikat zgodności z normami, został przyznany akumulatorom NexSys przez niezależny podmiot SIRA należący do Grupy CSA. Certyfikat o numerze 01ATEX3022X dotyczy kompletnych akumulatorów, natomiast 03ATEX3090U – pojedynczych ogniw. Produkty firmy uzyskały również certyfikat zgodności z normą IECEx – o numerze IECEx SIR 07.0065X dla akumulatorów i IECEx SIR 07.0064U – dla ogniw.

Akumulatory ATEX spełniają także wymogi dyrektywy ATEX 2014/34/UE, a ich proces produkcji jest cyklicznie kontrolowany przez zewnętrzne podmioty pod kątem zgodności z dyrektywą. Są przeznaczone do eksploatacji w strefach 1 i 2 (gazy), a także 21 i 22 (gaz i pył) zgodnie z klasyfikacją ATEX oraz w górnictwie.

Każdy akumulator jest dostosowany do konkretnych wymagań klienta. Dotyczy to specjalnie zaprojektowanych podstaw i pokryw dla strefy 1 oraz zwiększoną ochronę i liczbę testów w przypadku akumulatorów przeznaczonych do stref 21 i 22 Akumulatory ATEX do strefy 2 dostarczane są zwykle bez pokryw, na zamówienie mogą zostać dostarczone i zamontowane korki z certyfikatem ATEX.

Problemem, z którym często spotykają się użytkownicy akumulatorów ATEX jest zagrożenie utraty pojemności baterii w związku z zastosowaniem szeregu dodatkowych zabezpieczeń podczas ich montażu w pojeździe.

Budowa
NexSys® ATEX mają podwyższoną gęstość energii. Ich ogniwa są zbudowane z cienkich płyt z czystego ołowiu, o grubości nie przekraczającej 0,8 mm. To oznacza, że w ogniwie akumulatora można umieścić 3 razy więcej płyt niż w akumulatorze żelowym czy standardowym kwasowo-ołowiowym, zajmujących tę samą przestrzeń. W efekcie dostarczają o 10% więcej energii w porównaniu do standardowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz o 15% więcej w porównaniu do standardowych akumulatorów żelowych.

Eksploatacja
Akumulatory mogą być eksploatowane w temperaturach od 0 do 40°C, w warunkach niskiego i normalnego obciążenia, przez sześć dni w tygodniu. Możliwe jest osiągnięcie do 8 godzin eksploatacji (lub więcej) przy głębokości rozładowania (DoD) do 80 % C5, jeśli spełnione zostaną wymogi w zakresie czasu ładowania. Okres eksploatacji może zostać wydłużony poprzez ograniczenie głębokości rozładowania.

Ładowanie
Należy ładować za pomocą wydajnych prostowników wysokiej częstotliwości NexSys® lub NexSys®+. o modularnej konstrukcji. Czas ładowania od stanu 20% naładowania do pełnego naładowania wynosi zwykle 6,25 godzin lub krócej.