AFT dostarczy klapy z powietrzem doszczelniającym do instalacji odsiarczania spalin elektrowni Opole

Firma AFT Sp. z o.o., dystrybutor i producent armatury przemysłowej, zaprojektuje, wykona i dostarczy klapy do instalacji odsiarczania spalin Elektrowni Opole. Budowa dwóch bloków energetycznych Elektrowni Opole w Brzeziach to największy realizowany obecnie projekt infrastrukturalny w Polsce. Po uruchomieniu, które planowane jest na 2019 rok, będzie to jedna z najnowocześniejszych siłowni węglowych na świecie.

W ramach rozbudowy Elektrowni Opole planowane jest wzniesienie dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW. Wartość inwestycji, zlokalizowanej w Brzeziach pod Opolem, wynosi 11,6 mld zł. Po uruchomieniu, planowanym na 2019 rok, będzie to jedna z najnowocześniejszych siłowni węglowych na świecie. Dwa realizowane bloki – każdy o mocy brutto 900 MW – opalane będą węglem kamiennym. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii możliwe będzie zwiększenie o ok. 25 proc. sprawności netto w produkcji energii elektrycznej w porównaniu z obecnie stosowanymi w polskiej energetyce. Nowe bloki pozwolą też znacznie ograniczyć negatywny wpływ elektrowni na środowisko, m.in. poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla o ok. 25 proc. na jednostkę wyprodukowanej energii.

Fot. AFT

Fot. AFT

Uznani dostawcy to gwarancja jakości i bezpieczeństwa
Podczas budowy bloków przewidziane jest zastosowanie najnowocześniejszych technologii. Nie tylko pozwoli to na zapewnienie pracy nowych jednostek przez 35 lat oraz uzyskanie sprawności netto z bloku na poziomie ok. 46%, ale też redukcję spalin o ok. 20% . Istotny wpływ na osiągnięcie takich parametrów ma proces oczyszczania (odsiarczania) spalin, który odbywa się w absorberze. Cała instalacja zbudowana jest z wielu urządzeń, które muszą spełniać specjalistyczne wymogi pracy. Właśnie dlatego do udziału w projekcie wybrano uznanych producentów posiadających doświadczenie w dostarczaniu tego rodzaju rozwiązań. Jednym z nich jest firma AFT Sp. z o.o., której generalny projektant i pełnomocnik generalnego wykonawcy – firma ALSTOM POWER Sp. z o.o. – zleciła zaprojektowanie i produkcję klap wraz ze układami powietrza doszczelniającego będących elementem instalacji odsiarczania spalin. W ramach zamówienia AFT Sp. z o.o. dostarczy 4 klapy o wymiarach (w świetle): 9 m (szerokość) na 5,1 m (wysokość). Urządzenia przewidziane są do montażu na wylotach wentylatorów wyciągowych spalin i mają służyć odcinaniu przepływu spalin w kanałach. Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie stuprocentowej szczelności zamknięcia klapy. Spełnienie tego wymogu możliwe będzie dzięki zastosowaniu klap doszczelnianych powietrzem wyposażonych w odpowiednio dobrany układ doszczelniający. Klapy typu AFT-LDV-T-9000×5100-E, które zaprojektowała i dostarczy firma AFT, spełniać będą rygorystyczne parametry: temperatura – 160°C; ciśnienie – 5000Pa; różnica ciśnień na zamkniętej klapie – 1400Pa. W projekcie uwzględniono również odpowiednie naddatki na korozję i erozję. Korpus klapy stanowi konstrukcja spawana, posiadająca odpowiednie wzmocnienia, zapewniające sztywność konstrukcji. Na korpusie zlokalizowane zostały wspornik pod napęd, króćce pomiarowe ciśnienia, dławnice, łożyska, wlot powietrza doszczelniającego oraz uchwyty transportowe. Szczelność przejscia wału przez płaszcz korpusu zagwarantuje dławnica o regulowanym docisku, której uszczelnienie stanowi szczeliwo z niską zawartością bawełny, dedykowane do zastosowań w energetyce. Dzięki zastosowaniu zespołów łożyskowych ślizgowych samonastawnych możliwe będzie z kolei długotrwałe ustawienie klap w jednej pozycji, również w wysokiej temperaturze.

Masa kompletnej klapy to ok. 11 ton. Bezpieczny transport i montaż urządzenia o takiej wadze wiąże się z koniecznością zastosowania specjalnie zaprojektowanych uchwytów transportowych. W przypadku tak dużych projektów dokumentacja techniczna stworzona została według ścisłych wytycznych zamawiającego, co ma zapewnić ujednolicenie dokumentów otrzymywanych od różnych poddostawców.

Więcej informacji na temat produktów firmy AFT znaleźć można na stronie www.aft.pl