|
www.zbud.com.pl

Zakład Budowy Urządzeń Dźwignicowych ZBUD sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem, produkcją i montażem urządzeń transportu bliskiego (suwnic, żurawi, wciągarek i wciągników). Świadczy również usługi projektowe, doradcze i szkoleniowe.

Sektor urządzeń transportu bliskiego jest obsługiwany kompleksowo – od projektowania podtorza suwnic i posadowienia żurawi, poprzez projektowanie i wytwarzanie, po transport, montaż urządzeń i odbiór końcowy. Ponadto firma zajmuje się modernizacją eksploatowanych urządzeń, a także serwisem i konserwacją urządzeń własnych oraz powierzonych nadzorowi.

Firma mieści się w Dąbrowie Tarnowskiej. Zatrudnia 520 pracowników i ma zaplecze w postaci 25 hal produkcyjnych o łącznej powierzchni 45 tys. m2. Dysponuje największymi w regionie maszynami do obróbki elementów wielkogabarytowych, zapewniającymi możliwość obróbki elementów o masie jednostkowej rzędu kilkunastu ton.

Posiada własne profesjonalne śrutownie, malarnie oraz powierzchnię malarską, zapewniające możliwość suszenia elementów po malowaniu i gwarantujące wykonanie powłok ochronnych również dla tak ciężkich warunków pracy jak środowisko morskie. Zakład od kilku lat jest sukcesywnie wyposażany w infrastrukturę produkcyjną renomowanych polskich i zagranicznych producentów.

W skład wyposażenia wchodzą m.in. wspomniane już wytaczarki wielkogabarytowe, obrabiarki CNC, wypalarki laserowe, tlenowe, plazmowe, a także szeroka gama obrabiarek konwencjonalnych i robotów spawalniczych.

ZBUD posiada również własnej produkcji profesjonalne stanowiska testowe do wyrobów gotowych oraz rozbudowany park osprzętu związanego z montażem hydrauliki siłowej. Wysoka na 20 m wieża testowa imituje rzeczywiste warunki panujące na platformie wiertniczej. Testy przeprowadzane są pod nadzorem największych korporacji światowych, takich jak STATOIL czy BP, oraz towarzystw klasyfikacyjnych.

Od początku istnienia firma ma własne biuro konstrukcyjne zatrudniające doświadczonych projektantów z branży mechanicznej i elektrycznej, którzy pracują nad nowymi rozwiązaniami i udoskonalaniem obecnych. Spółka zakwalifikowana została przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach do I Grupy Zakładów Dużych zgodnie z normą PN-M-69009, uzyskując uprawnienia w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji klasy 1, 2 i 3 zgodnie z normą PN-M-69008, a także stalowych konstrukcji budowlanych według wymagań przepisów PN-B-06200.

zbud

Bogate doświadczenie nabyte zarówno przy konstrukcjach produkowanych na rynek krajowy, jak i zagraniczny, a także spełnienie rygorystycznych kryteriów przepisów offshore pozwoliły firmie kwalifikować technologie spawalnicze u towarzystw klasyfikacyjnych takich jak DNV, ABS oraz UDT.

Przedsiębiorstwo dysponuje możliwością wykonywania obróbki cieplnej połączeń spawanych/konstrukcji wraz z rejestracją przebiegów, a także podgrzewania przed spawaniem metodą oporową przy użyciu własnego sprzętu grzewczego

Wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska z międzynarodowymi kompetencjami (IWE/EWE) zapewnia prawidłowy nadzór nad spawaniem. Jakość wykonania połączeń gwarantuje certyfikowany personel (ponad 30 spawaczy i operatorów maszyn spawalniczych – certyfikaty ABS, DNV, UDT oraz IS według PN-EN 287-1, PN-EN ISO 9606-2, a także PN-EN 1418). Firma dysponuje komórką badań nieniszczących (operatorzy stopnia II według PN-EN 473) kontrolującą wykonane połączenia metodami UT, MT, PT, VT.

Jeśli chodzi o montaż urządzeń dźwignicowych, to obejmuje on zarówno urządzenia własne, jak i powierzone. Wieloletnie doświadczenie ekip serwisowych zdobyte na różnych obiektach gwarantuje sprawne przeprowadzenie operacji z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów BHP. W pakiecie jest fachowe przeprowadzenie prób po montażu urządzeń i sporządzenie niezbędnej dokumentacji. W imieniu eksploatującego zgłasza się urządzenia do odbioru UDT oraz organizuje i koordynuje czynności inspektorów UDT związane z dopuszczeniem urządzeń do eksploatacji.

ZBUD zapewnia także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Doświadczona kadra elektryków i mechaników gwarantuje właściwą diagnostykę i skuteczną naprawę danego urządzenia także w miejscu zabudowy, bez konieczności demontażu i wysyłki. Szeroka gama części zamiennych dostępnych od ręki oraz korzystne warunki dostaw części na zamówienie od kontrahentów zagranicznych zapewniają krótki czas oczekiwania na naprawę urządzenia.

Firma posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania modernizacji urządzeń. Zapewnia konsultacje i doradztwo na etapie planowania modernizacji, opracowanie projektu i zatwierdzenie dokumentacji modernizacyjnej w oddziale UDT, wykonanie zmian w urządzeniu, przesłanie niezbędnej dokumentacji do UDT oraz uczestnictwo w badaniach po przeprowadzonej modernizacji.

Przykładowo dla PZL Mielec została wykonana kompleksowa modernizacja suwnicy obejmująca: dostawę i montaż nowej wciągarki, dobór i wymianę napędu jazdy mostu, kompletną wymianę układów zasilania i sterowania na suwnicy, dostawę i montaż przemienników częstotliwości na układach jazdy suwnicy, dostawę i montaż linii zasilającej wzdłuż toru jazdy, dostawę i montaż sterowania radiowego. Ponadto zmodernizowano stanowisko sterownicze.

W 2015 r. firma uruchomiła własną szkołę spawalniczą. Instruktorami są spawacze z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w kraju i za granicą (w Norwegii, Niemczech, Czechach, Belgii i Holandii). Szkoła oferuje zdobycie umiejętności praktycznych oraz uprawnień w formie certyfikatów zwiększających możliwość zatrudnienia w zawodzie spawacza w firmach krajowych i zagranicznych. W zakres szkoleń i egzaminów praktycznych wchodzą: spawanie łukowe ręczne, spawanie w osłonie argonu elektrodą nietopliwą, spawanie półautomatyczne, spawanie gazowe.

Oprócz szkolenia i egzaminowania spawaczy według norm PN-EN ISO 9606-1, PN-EN ISO 9606-2, PN-EN 287-1 szkoła organizuje egzaminy spawaczy we współpracy z innymi towarzystwami odbiorowymi, np. UDT, i jako jedyna w regionie organizuje egzaminy we współpracy z morskimi jednostkami norweskimi DNV i amerykańskimi ABS, a także szkolenia praktyczne ręcznych przecinaczy termicznych (cięcie acetylenowo-tlenowe) i szkolenia praktyczne umiejętności żłobienia elektro-powietrznego elektrodą węglową.

Trochę historii
Początki istnienia firmy sięgają lat 80. ubiegłego wieku. W tym trudnym okresie, z uwagi na sytuację polityczną i przemiany w kraju, z jednej strony dojmujący był brak dostępu do technologii, a z drugiej strony łatwo było znaleźć nisze rynkowe. Zaczęło się od działalności związanej z usługami i kooperacji z zakładami takimi jak TAMEL SA oraz ZM w Tarnowie, a następnie produkcji podzespołów pieców gazowych. Obecny kierunek działalności został zapoczątkowany w latach 90. i doprowadził do szybkiego rozwoju.

Firma z 20-osobową załogą wystartowała z produkcją wciągników łańcuchowych z napędem ręcznym, których głównymi odbiorcami stały się kopalnie i stocznie krajowe. Ogromne zainteresowanie i popyt na tego typu produkty, szczególnie w segmencie górniczym i stoczniowym, spowodowały, że wprowadzenie kolejnych produktów było naturalną koleją rzeczy. Ostatnia dekada XX w. związana była z rozszerzeniem asortymentu produkcji oraz rozwojem zaplecza technicznego. Z roku na rok asortyment wzbogacał się o wciągarki elektryczne, żurawie i suwnice. Rozwój tego segmentu trwa do dziś i na chwilę obecną ZBUD jest największym polskim wytwórcą seryjnie produkowanych wciągników i wciągarek elektrycznych linowych serii THETA oraz WEL.

W roku 2002 firma wdrożyła i certyfikowała w UDT CERT system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009. W 2009 r., również pod nadzorem UDT CERT, wdrożyła system zarządzania jakością w spawalnictwie zgodny z normą PN-EN ISO 3834-2:2007, a w 2015 r. – certyfikat w zakresie projektowania i wytwarzania według normy EN-1090-2 (EXC 3).

„Pierwsze kroki nie były łatwe, ale zdobywane w kolejnych latach doświadczenia i budowanie zaufania odbiorców pozwoliły nam na pozyskiwanie coraz większej liczby kontaktów, a co za tym idzie – na istotne zwiększenie potencjału w zakresie powierzchni, maszyn i oczywiście załogi, bez której ten sukces na pewno nie byłby możliwy” – zaznacza Marcin Ptak, dyrektor działu marketingu.

zbud

W kraju i za granicą
Patrząc globalnie, nie ma chyba branży, w której urządzenia dźwignicowe nie miałyby zastosowania. Z perspektywy rynku offshore wśród najbardziej zainteresowanych są głównie właściciele koncernów olejowych, producenci platform i osprzętu z nimi związanego. Z kolei urządzenia standardowe – takie jak suwnice, wciągnikiwciągarki – znajdują zastosowanie zarówno w przemyśle ciężkim, górniczym, energetycznym, stoczniowym, jak i farmaceutycznym oraz spożywczym. Tam, gdzie pojawia się konieczność transportu ładunku, znajdzie się miejsce dla urządzeń ZBUD.

Doświadczenie zdobyte przy wytwarzaniu konstrukcji dźwigarów suwnic i przemysłowych konstrukcji stalowych spowodowało obranie kierunku na rynki z branży offshore – skoncentrowanie się na produkcji urządzeń dźwignicowych i podestów serwisowych z napędem hydraulicznym, montowanych na platformach wiertniczych. W 2014 r. segment offshore stanowił już 80% obrotów firmy.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 i związane z tym otwarcie granic oraz zwiększenie swobody przepływu towarów dały nowe perspektywy rozwoju dzięki możliwości współpracy z uznanymi zachodnimi dostawcami komponentów do urządzeń dźwignicowych oraz ułatwiły eksport wyprodukowanych urządzeń. Dalsza ekspansja to wprowadzenie nowych produktów dla rynku offshore, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy wciągników serii BOB oraz produktów dźwignicowych do zabudowy w strefach zagrożenia wybuchem.

Czy wiesz, że...
Odbiorcami produktów wytwarzanych przez ZBUD są największe światowe koncerny paliwowe, takie jak STATOIL, BP, Shell czy ExxonMobil.

THETA i BOB – najnowsze produkty
Do głównych sukcesów w ostatnich latach ZBUD zalicza wprowadzenie na rynek nowoczesnej linii wciągników elektrycznych linowych serii THETA oraz wciągników hydraulicznych serii BOB przeznaczonych dla segmentu offshore.

Wciągnik THETA, dzięki podzespołom wysokiej jakości gwarantuje wieloletnią, bezawaryjną eksploatację. Jest wyposażony w cichy, optymalnie chłodzony silnik o niskim poziomie drgań, wygodny w konserwacji, a części zamienne są łatwo dostępne. Może być używany do zabudowy na suwnicach lub jako samodzielny środek transportu na torach jezdnych. Ma szeroki wachlarz udźwigów i wysokości podnoszenia. Konstrukcja optymalnie wykorzystuje dostępną przestrzeń zabudowy, dzięki czemu osiągnięto maksymalizację wysokości podnoszenia i zminimalizowanie stref martwych przy jeździe wciągnika.

Wciągniki hydrauliczne BOB zostały zaprojektowane i wyprodukowane, aby spełnić bardzo wysokie wymagania przemysłu offshore. Są wyposażone w system awaryjnego opuszczania, dysponują zmienną prędkością, zależnie od tego, czy pracują przy pełnym obciążeniu, czy też bez niego. Są montowane na wózkach i zaprojektowane tak, aby mogły być stosowane do podnoszenia i serwisu BOP. Zasilanie hydrauliczne może być zamocowane na wciągniku przy użyciu wieszaków, wózków lub systemów firankowych, które zapewnią utrzymanie przewodów hydraulicznych bez zapętlenia lub ostrych zgięć, a także ochronią je przed zaciśnięciem lub zgnieceniem przez inne urządzenia. Przedział udźwigu to 5–75 t z możliwością pracy pojedynczego urządzenia lub w tandemie.

Strategia rozwoju
Zarządzanie firmą od początku ukierunkowane było na zapewnienie maksymalnej samodzielności w działaniu i realizacji zleceń. Strategia opiera się na stworzeniu zakładu produkcyjnego zdolnego do konkurowania na rynkach europejskich, który potrafiłby wytwarzać produkty najwyższej klasy, mając na uwadze indywidualne potrzeby klienta.

Główne czynniki sukcesu firmy to: sprawny serwis, poziom technologii, innowacje produktowe, dobra jakość, umiejętności techniczne, zdolność produkcyjna oraz pozycja na rynku. Spółka nieustannie stara się rozwijać i umacniać swoją pozycję na rynku krajowym i zagranicznym. ZBUD w ostatnich latach, które w gospodarce krajowej oraz światowej charakteryzują się znaczącym spowolnieniem, wykorzystuje swoje mocne strony do poszukiwania nowych klientów, rozwijania technologii i ulepszania produktów.

Mocne strony firmy to: wykwalifikowana kadra inżynierska, bogaty park maszynowy, produkty zaawansowane technologicznie. Niskie koszty produkcji sprawiają, że ZBUD może liczyć na coraz większy udział w rynku urządzeń dźwignicowych.

„Oczywiście chętnie widzielibyśmy się jako jednego z liderów branży dźwignic na świecie. Na pewno przez następne lata będziemy pracować nad rozwojem i udoskonalaniem zarówno segmentu dźwignic standardowych, jak i tych przeznaczonych na rynek offshore oraz do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, według nas to odpowiednia rynkowa nisza – zapewnia Marcin Ptak. – Kolejną gałęzią, którą chcielibyśmy rozwijać, jest rynek żurawi samojezdnych i żurawi do zabudowy na ciągnikach samochodowych. Nie zapominamy również o rozbudowie sieci sprzedaży produktów z uwzględnieniem rynków Rosji, Afryki oraz Ameryki Północnej i Ameryki Południowej”.