Systemy zasilań odbiorników ruchomych dla urządzeń dźwigowych

Systemy zasilań odbiorników ruchomych dla urządzeń dźwigowych

20/12/2017
Autor:
|
www.unilift.pl

O tym, w jaki sposób dorównać konkurencji w branży producentów systemów zasilań odbiorników ruchomych do dźwignic, a nawet ją wyprzedzać, o roli poszerzania wiedzy wszystkich pracowników firmy oraz nowych szynoprzewodach w portfolio UNILIFT rozmawiamy z Andrzejem Jaraczem, prezesem zarządu spółki.

W motto przedsiębiorstwa mają państwo wpisany ciągły rozwój. Co to oznacza dla spółki? W jaki sposób UNILIFT wciela to motto w życie?

Ciągły rozwój to przede wszystkim dążenie do znalezienia się w czołówce producentów systemów zasilań oraz staranne wsłuchiwanie się i szybkie reagowanie na potrzeby klientów. Ogólnie mówiąc, naszym celem jest tworzenie produktów o optymalnych parametrach technicznych, tzn. wytrzymałych, bezpiecznych, działających w sposób bezawaryjny i spełniających wszystkie wymagania stawiane przez klientów.

Dokładamy wszelkich starań, by każde przedsięwzięcie mogło przynieść w efekcie produkt o najwyższym poziomie technicznym. Aby to osiągnąć, stosujemy m.in. odpowiednio dopasowane metody postępowania, począwszy od procesu projektowania, poprzez opracowanie technologii produkcji, aż po finalne wytworzenia. Warto wspomnieć, że inwestycje w oprogramowanie inżynierskie, w nowoczesny park maszynowy otworzyły przed nami nowe możliwości realizacji przedsięwzięć produkcyjnych. Przede wszystkim skróciliśmy czas realizacji i osiągnęliśmy jeszcze wyższą jakość produktów.

Porozmawiajmy więc o produktach państwa marki. Czym się one różnią od innych tego typu rozwiązań dostępnych na rynku?

Głównym obszarem działalności naszej firmy jest produkcja systemów zasilań odbiorników ruchomych dedykowanych przede wszystkim producentom i firmom serwisującym urządzenia dźwignicowe, takie jak suwnice czy wciągniki. Systemy zasilań znajdują także zastosowanie w wielu innych gałęziach przemysłu. Pracują m.in. w elektrowniach wodnych, zakładach chemicznych, portach i stoczniach, myjniach itd.

unilift

Jeżeli chodzi o konkurencję… Produkty UNILIFT z pozoru niewiele się różnią od podobnych systemów innych producentów. Wszystkie one służą jednemu celowi, by dostarczać w sposób ciągły, bezpieczny i bezawaryjny różnego rodzaju media – energię elektryczną, ciecze, gazy do urządzeń mobilnych. Należy jednak nadmienić, że wiele spośród naszych produktów zostało wyposażonych w oryginalne rozwiązania techniczne. Najcenniejsze z nich zostały objęte ochroną prawną – patentami i wzorami przemysłowymi zarówno krajowymi, jak i europejskimi. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości, spełniały oczekiwania klientów i nie odbiegały od tych, które są oferowane przez firmy konkurencyjne, a nawet je przewyższały!

Mówiąc bardziej szczegółowo, firma produkuje m.in. systemy zasilania odbiorników ruchomych. Jakiego rodzaju są to urządzenia? Czym się charakteryzują? 

Oferujemy wiele rodzajów wózków kablowych przystosowanych do przemieszczania się po torach w postaci: prowadnic ceowych, dwuteowników, naprężonej linki stalowej i profilu kwadratowego. W połowie bieżącego roku rozpoczęliśmy wytwarzanie szynoprzewodów UNILIFT-ULA, co w znacznym stopniu wzbogaciło i uatrakcyjniło dotychczasową ofertę. Ze względu na widoczne zapotrzebowanie rynku w tym zakresie w najbliższej przyszłości planujemy rozwijać produkcję szynoprzewodów pomimo dużej konkurencji ze strony wielu innych producentów.

W tym kontekście należy spytać o to, czy podczas realizacji kolejnych kontraktów sposób działania, liczba elementów wchodzących w skład państwa urządzeń jest podobna, czy też za każdym razem jest to odrębny projekt techniczny?

Gdy projektuje się konkretny produkt, nawet jego najmniejszy element jest bardzo istotny. To on jest składową całości, której zadanie jest ściśle określone – produkt ma być niezawodny, wytrzymały i wykonany estetycznie, a co za tym idzie – z należytą dbałością o szczegóły. Budowa naszych urządzeń zaczyna się od starannego projektu – na jego podstawie tworzy się prototyp, który jest następnie przez nas testowany i jeśli spełnia stawiane przed nim oczekiwania, to zostaje dopuszczony do produkcji.

Projektowanie linii zasilania na indywidualne potrzeby odbywa się na podstawie założeń techniczno-eksploatacyjnych przesyłanych do nas przez klientów. Bardzo często zdarza się, że w trakcie procesu projektowania lub nawet po jego zakończeniu klienci wnoszą zmiany do zastosowanych założeń technicznych. W związku z tym dokumentacja techniczna musi być zmodyfikowana i poprawiona. Pomimo pojawiania się tego typu trudności jesteśmy w stanie sprostać niemalże każdemu zadaniu. Jest tak dzięki naszej kadrze inżynierów, która charakteryzuje się zarówno dużym doświadczeniem, jak i wysokimi kwalifikacjami.

To dzięki nim realizujemy zamówienia o różnym stopniu skomplikowania, począwszy od najprostszych, bez potrzeby tworzenia projektu, a skończywszy na tych, które oprócz dokumentacji projektowej wymagają także premontażu systemu zasilania oraz indywidualnego opakowania transportowego. Taką sytuację mieliśmy np. przy realizowaniu zamówień z Rosji.

Proszę powiedzieć coś więcej o tych kontraktach – czy to jedyny tego typu projekt, który firma realizowała poza granicami Polski?

Z całą pewnością do bardziej interesujących realizacji naszej firmy należą dostawy firan kablowych dla jednego z odbiorców rosyjskich. Firany zostały zamontowane na dużych suwnicach mostowych w kilku elektrowniach atomowych oraz w zakładzie metalurgicznym w Magnitogorsku. W firanach znajdowały się: nasze wózki kablowe typu ciężkiego – seria WK-R62, WK-R64, kable elastyczne, bezhalogenowe i dodatkowy osprzęt. Systemy te musiały spełniać wszystkie rygorystyczne wymagania obowiązujące w energetyce atomowej.

Odpowiadając na drugą część pańskiego pytania: jak dotąd głównymi odbiorcami naszych produktów są firmy krajowe. Jednak w trakcie ostatnich kilku lat zauważamy, że systematycznie coraz większy udział w naszej sprzedaży ma eksport. Mamy odbiorców w krajach bałtyckich – na Litwie, Łotwie, w Estonii – a także na Słowacji. Przez wiele lat nasze produkty były również eksportowane na rynek rosyjski, który mimo wielu różnych trudności wynikających z jego specyfiki  przez cały czas jest dla nas perspektywiczny. Nie zapominamy też o krajach zachodnich – staramy się, aby nasze produkty znalazły uznanie również w tej części Europy.

By móc myśleć o ekspansji, niezbędne jest posiadanie wysokiej jakości parku maszynowego. Jakie są główne atuty zakładu firmy w tym zakresie?

Chciałbym podkreślić, że UNILIFT wraz z kooperującymi zakładami dysponuje parkiem maszynowo-narzędziowym pozwalającym na zaspokojenie potrzeb klientów we wszystkie oferowane produkty. Mamy specjalistyczne maszyny i urządzenia umożliwiające osiągnięcie tak wysokiej jakości w naszych produktach. Są to m.in. zestawy do montażu rolek jezdnych w wózkach kablowych czy gilotyna do bezwiórowego cięcia profili ceowych. Na początku tego roku nasz park maszynowy został wzbogacony o nową linię technologiczną przeznaczoną do końcowego etapu produkcji szynoprzewodów typu UNILIFT-ULA, charakteryzujących się innowacyjnym systemem połączeń taśm miedzianych. System został zarejestrowany w Europejskim Urzędzie Patentowym.

Czy kwestia rozwoju swoich produktów i wprowadzania na rynek nowatorskich rozwiązań technologicznych jest jednym z priorytetów spółki?

Praca nad nowymi rozwiązaniami i produktami jest dla nas tak naprawdę zadaniem podstawowym i jednocześnie obowiązkowym. W związku z tym każdego roku w naszej ofercie pojawiają się nowe produkty lub innowacje związane z już istniejącymi. Obecnie kończymy prace dotyczące powiększenia oferty o możliwość zastosowania szynoprzewodów typu ULA do zasilań na torach z łukami. Opracowujemy także element dylatacyjny umożliwiający zasilanie urządzeń na długich torach. W planie mamy także uzyskanie certyfikatów dla systemu zasilań stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem.

unilift

Chciałbym odpowiedzieć na pańskie pytanie z nieco szerszej perspektywy: innowacyjność jest dla naszej strategii działania bardzo ważna… A innowacyjność to m.in. nowa, świeża myśl, efekt poszukiwania rozwiązań technicznych i organizacyjnych, który po wdrożeniu powinien przynieść wymierne korzyści w postaci nowych produktów oraz ich usprawnień. Dlatego też w swoich pracach projektowych i konstrukcyjnych korzystamy z usług laboratoriów badawczych. Jednocześnie planujemy przystąpienie do współpracy z instytutami naukowymi. Jesteśmy szczególnie zainteresowani współpracą przy wdrażaniu nowoczesnych systemów zasilań – nowatorskich przynajmniej w skali europejskiej.

Stwierdził pan, że do tworzenia nowatorskich rozwiązań technologicznych niezbędne są wysokie kwalifikacje kadry inżynierskiej. Podkreślił pan również, że na rozwój innowacyjnych technologii duży wpływ ma doświadczenie pracowników.

Fakt, że od momentu założenia firmy mijają właśnie 33 lata, mówi sam za siebie. Bez oddanych i wysoko wykwalifikowanych pracowników przedsiębiorstwo nie mogłoby tyle osiągnąć ani trwale i systematycznie się rozwijać… A kwestia innowacyjności i doświadczenia? Zdajemy sobie sprawę, że jednym z elementów, a tak naprawdę warunkiem rozwoju jest ciągłe zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności przez wszystkich pracowników spółki – zarówno tych zajmujących się sferą produkcyjną, jak i tych od marketingu, kwestii administracyjnych i obsługi klientów.

Stawiamy na rozwój, opierając się na własnych pomysłach oraz na szerokiej współpracy z uczelniami naukowymi lub firmami. Prowadzimy prace związane z doskonaleniem prezentacji naszych produktów na rynku. W tym celu współpracujemy z grafikami, wykorzystujemy nowe pomysły, które mają na celu odświeżenie wizerunku firmy oraz jej produktów.

Czy jest to związane ze zwiększeniem sprzedaży na rynkach eksportowych? Czy planują państwo w tym kontekście również wzrost zatrudnienia?

Tak, w związku z rozwojem firmy niezbędny będzie nabór nowych pracowników – przede wszystkim w działach produkcji, obsługi klientów i rozwoju. Od kilku lat notujemy wzrost zamówień eksportowych i chcemy ten kierunek rozwijać. Naszym celem jest zaistnienie wszędzie tam, gdzie można konkurować z innymi producentami z Europy, Azji i Bliskiego Wschodu.

Należy stwierdzić, że w tej chwili UNILIFT zajmuje czołową pozycję na rynku krajowym w swojej branży. W dalszym ciągu jest on dla nas najważniejszy. Zostaliśmy jednak również dostrzeżeni na  rynku europejskim, gdzie eksportujemy nasze produkty. To pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Jak w tym kontekście wygląda obecnie sytuacja w państwa branży?

Sytuacja w branży budowy urządzeń dźwignicowych związana jest bezpośrednio z poziomem inwestycji w przemyśle. Mamy nadzieję, że w najbliższych latach inwestycji będzie coraz więcej, a wraz z nimi rósł będzie rynek budowy dźwignic. Byłoby to pozytywne również dla naszej firmy.

Podsumowując, chciałbym podkreślić, że firma UNILIFT jako producent kilku z nich osiągnęła sukces dzięki współdziałaniu kilku czynników: wysokiej klasy pracowników, udanych inwestycji, sprzyjających warunków na poszczególnych etapach rozwoju i akceptacji produktów przez klientów. Dodałbym, że cały czas jesteśmy firmą rodzinną, dzięki czemu współpraca z nami jest nie tylko w pełni profesjonalna, lecz także przebiega w przyjaznej atmosferze.