Jak wybrać zbiornik nierdzewny aby bezpiecznie magazynował wodę amoniakalną?
Fot. Gpi Tanks

Jak wybrać zbiornik nierdzewny aby bezpiecznie magazynował wodę amoniakalną?

16/08/2021
|

Właściwości chemiczne wody amoniakalnej powodują powstawanie korozji, do której nie można dopuścić w wielu przedsiębiorstwach. Na co zwrócić uwagę wybierając zbiorniki do magazynowania i o co pytać producentów zbiorników?

Amoniak, podstawowe informacje
Amoniak jest gazem żrącym, toksycznym, wybuchowym. Brzmi groźnie? Sama substancja nie tak łatwo ulegnie zapaleniu na otwartej przestrzeni. Jeśli jej temperatura wzrasta, to w konsekwencji wzrasta ilość uwalnianego amoniaku i to jest powodem do niepokoju.

Co ciekawe, od kilku lat prowadzone są badania nad zeroemisyjnym sposobem wytwarzania amoniaku. Naukowcy chcą zredukować ślad węglowy, który w znacznych ilościach pozostaje po produkcji amoniaku, ułatwić jego magazynowanie i proces przekształcania w paliwo, wodór i azot.

Niezawodna stal nierdzewna
W czym magazynować wodę amoniakową aby zapewnić bezpieczeństwo? Z całą pewnością sprawdzą się zbiorniki nierdzewne. Zbiorniki do magazynowania amoniaku spotkamy w wielu gałęziach przemysłu jak na przykład w branży chemicznej, rolnej, garbarstwie czy przemyśle szklarskim.

Aby magazynować wodę amoniakalną w sposób bezpieczny należy pamiętać o kilku aspektach:

  • szczelny zbiornik, najlepiej ze stali nierdzewnej,
  • zastosowanie detekcji wycieku, podwójnego płaszcza lub wanny ociekowej,
  • wyznaczone i najlepiej chłodne miejsce do magazynowania,
  • kontrola stężenia amonu zgodnie z obowiązującymi normami,
  • przestrzeganie procedur dotyczących bezpiecznego użytkowania.

Stal austenityczna wykazuje wysoką udarność, która jest konieczna do magazynowania wody amoniakalnej w wysokich, jak i obniżonych temperaturach.

W zależności od zastosowania i stężenia, do przechowywania amoniaku stosuje się stal nierdzewną typu:

  • AISI 304 – 1.4301, 1.4307
  • AISI 316 – 1.4401, 1.4404

Nowoczesne zaplecze konstrukcyjne i sprawna komunikacja
Zbiorniki dozorowane, a do takich należą zbiorniki magazynowe na wodę amoniakalną, to szczególne produkty. Tylko doświadczeni konstruktorzy są w stanie tak dobrać parametry zbiornika, aby był on odpowiedni, czyli trwały i bezpieczny. Kalkulacja powinna być prowadzona za pomocą zaawansowanych narzędzi i na wiedzy inżynierów.

Już na etapie wstępnej kalkulacji i przygotowania oferty, producent zbiorników musi wziąć pod uwagę dostępną przestrzeń, wielkość zbiornika, jego kształt, aby produkt końcowy spełniał normy bezpieczeństwa i oczekiwania klienta. Zamawiający przekazuje inżynierom szczegółowe informacje, w tym sposób ochrony przed ewentualnym wyciekiem, zastosowanie króćców, armatury, temperatura pracy zbiornika.

Konstruktorzy powinni przygotować projekt 3D oraz zoptymalizować zbiornik tak, aby spełniał wszelkie wymagania, był trwały, bezpieczny i „wpasowany” w zakład klienta.

Plan, kontrola i jakość
Kontrola zbiornika odbywa się na podstawie planu inspekcji, który zawsze przygotowujemy przed rozpoczęciem produkcji. „Każdy zbiornik poddawany jest szczegółowej kontroli wizualnej i wymiarowej oraz dodatkowym badaniom, jeżeli są określone w planie inspekcji, takim jak np.: pomiar chropowatości, badania szczelności zbiornika, badania nieniszczące połączeń spawanych” – Przemysław Kostrzewa, Quality Controller Gpi Poland.

Po inspekcji klient otrzymuje pełną dokumentację dotyczącą zbiornika, która zawiera poświadczenia, że kontrola jakości zbiornika odbyła się zgodnie z przygotowanym planem. Zakres prac obejmuje również przygotowanie transportu i pełną dokumentację techniczną z instrukcją eksploatacyjną zbiornika.