Messer Polska / produkcja i dystrybucja gazów sprężonych i skroplonych

Autor:
|

Specjalizująca się w produkcji i dystrybucji gazów sprężonych i skroplonych dla różnorodnych gałęzi gospodarki spółka Messer Polska, będąca częścią międzynarodowego koncernu, z optymizmem patrzy w przyszłość. Realizuje kolejne kontrakty handlowe, umacnia swoją już ugruntowaną pozycję na rynku i proponuje cały szereg nowatorskich rozwiązań i technologii gazowych swoim klientom.

Od acetylenu po ksenon

W chwili obecnej Messer Polska finalizuje blisko pięćdziesiąt nowych kontraktów z klientami reprezentującymi zarówno międzynarodowe koncerny, jak i odbiorców indywidualnych. Rynkowa wartość tych kontraktów szacowana jest na około 9 mln zł rocznie. Jeszcze w tym roku spółka podpisze dwadzieścia kolejnych umów, których wartość wyniesie około 4 mln zł rocznie.

Koncern specjalizuje się w produkcji i dystrybucji gazów technicznych, specjalnych, spożywczych i medycznych. Oprócz tego Messer Polska oferuje swoim klientom kompleksowe wsparcie w zakresie systemów magazynowania i rozprowadzania gazów. Do grona odbiorców produktów spółki zaliczyć należy przede wszystkim największe polskie firmy reprezentujące przemysł hutniczy, a także zakłady z branży wyrobów i konstrukcji stalowych oraz czołowych przedstawicieli przemysłu samochodowego, chemicznego, spożywczego i medycznego. Wśród kontrahentów znaleźć można również laboratoria i instytuty naukowo-badawcze.

Głównymi produktami, które wytwarza i dystrybuuje koncern, jest szeroka gama gazów technicznych, takich jak: tlen, azot, argon, dwutlenek węgla oraz acetylen, wodór i hel; gazów medycznych i specjalnych: wysokiej czystości gazów kalibracyjnych, mieszanin wzorcowych, a także gazów spożywczych: dwutlenku węgla, azotu, mieszanin gazowych oferowanych pod nazwą handlową Gourmet.

Szeroka oferta gazów Messer Polska znajduje zastosowanie w wielu branżach i gałęziach przemysłu. Na przykład w metalurgii tlen jest stosowany do wzbogacania dmuchu lub w palnikach tlenowych przy wytopie. Gazy techniczne są wykorzystywane także do osłony jeziorka w procesie spawania łukiem elektrycznym. Są to mieszaniny gazowe oferowane pod nazwami Aluline, Inoxline oraz Ferroline, jak również czyste gazy jednorodne.

Gazy osłonowe są wykorzystywane także podczas spawania laserowego. Ogromną grupę nowych klientów stanowią firmy zajmujące się cięciem metali. Gazy stanowią niezbędny element procesu cięcia, zarówno gazowo-tlenowego, jak również plazmowego czy laserowego. W tym ostatnim przypadku należy zwrócić uwagę na grupę gazów rezonatorowych oferowanych pod nazwą Megalas®, które decydują o efektywnym działaniu laserów CO2.

W przemyśle chemicznym gazy są stosowane między innymi do zwiększenia efektywności procesów utleniania. Ponadto w trosce o środowisko naturalne i ekologię produkty spółki znalazły zastosowanie w procesach spalania odpadów specjalnych, a także ozonowania i uzdatniania ścieków.

Równie istotną dla Messer Polska gałęzią przemysłu jest branża spożywcza, gdzie oferowane przez spółkę gazy, usługi i technologie gazowe wykorzystywane są do pakowania, zamrażania i schładzania żywności. Dwutlenek węgla jest również ważnym elementem tej branży – nasycane są nim napoje, natomiast za pomocą azotu stabilizuje się ciśnienie w opakowaniach. Wzmożoną aktywność koncernu można również zauważyć w medycynie – tlen stosowany do tlenoterapii szpitalnej i domowej, tlen medyczny i podtlenek azotu, powszechny w lecznictwie. Natomiast w coraz bardziej popularnych ośrodkach rehabilitacyjnych stosujących krioterapię wykorzystywany jest azot i powietrze skroplone. Przy pomocy azotu skroplonego możliwe jest konserwowanie, zamrażanie i przechowywanie materiałów biologicznych. W laboratoriach znalazły zastosowanie wysokiej czystości mieszaniny kalibracyjne.

Gałęzi przemysłu, w których Grupa Messer jest obecna i ma uznaną pozycję rynkową, jest jednak znacznie więcej. Zaliczyć do nich można technikę oświetleniową – np. argon, krypton wykorzystywane są do produkcji żarówek i świetlówek – oraz elektronikę i produkcję półprzewodników. W budownictwie technologie proponowane przez spółkę mają zastosowanie przy produkcji cementu, jak również do chłodzenia betonu i gruntów. W górnictwie, w kopalniach gazy odgrywają istotną rolę w inertyzacji, tj. profilaktyce przeciwpożarowej, zapobiegając zagrożeniom pożarowym i wybuchowym.

– Naszym klientom oferujemy nowoczesne technologie, uwzględniające możliwie szeroki aspekt ekologiczny. Liczba realizowanych przez nas projektów świadczy o tym, że klienci doceniają proponowane przez nas rozwiązania. To moim zdaniem najlepszy dowód naszej konkurencyjności rynkowej – mówi Zbigniew Mitukiewicz, dyrektor handlowy Messer Polska.

Messer Polska jest częścią międzynarodowej Grupy Messer, którą w 1898 roku założył Adolf Messer, i jest obecnie największą rodzinną firmą, która specjalizuje się w produkcji gazów technicznych, specjalnych, spożywczych i medycznych oraz sprzętu do technik gazowych. Grupa prowadzi działalność na rynkach 35 krajów w Europie i Azji, a także w Peru. W jej strukturach znajduje się ponad 60 spółek operacyjnych. W sumie w całym koncernie zatrudnionych jest prawie 5 tys. pracowników, a roczny skonsolidowany obrót Grupy wynosi około 800 mln euro.

Na rynku polskim firma działa od 1992 roku, siedziba spółki znajduje się na Górnym Śląsku w Chorzowie. W najnowszej historii Messer Polska istotnym wydarzeniem było uruchomienie w minionym roku pierwszego w ramach Grupy Messer w Polsce zakładu kriogenicznego rozdziału powietrza, który należy do najnowocześniejszych tego typu jednostek na świecie.

Instalacja wykorzystuje najnowsze i sprawdzone proekologiczne rozwiązania technologiczne. Warto podkreślić, że już na etapie projektowania została ona przystosowana do wytwarzania gazów skroplonych o parametrach czystości umożliwiających ich stosowanie bezpośrednio w takich branżach, jak medycyna i przemysł spożywczy oraz techniki laserowe.

Nowa instalacja wzmocniła znacznie pozycję konkurencyjną spółki na rynku gazów
technicznych. Pokazała równocześnie jak duże znacznie strategiczne dla koncernu ma rozwój rynku polskiego oraz krajów Europy Centralnej, dlatego produkowane w Rybniku gazy przeznaczone są nie tylko na nasz rodzimy rynek, ale także na rynek czeski i słowacki.

Gaz bezpośrednio z powietrza

Jedną z podstawowych technologii stosowanych przy produkcji gazów jest pobranie surowca bezpośrednio z atmosfery, a następnie jego skroplenie. Proces technologiczny realizowany jest w dwóch etapach.
– Najpierw w instalacji kriogenicznego rozdziału powietrza pod wpływem niskiej temperatury uzyskuje się ciekły tlen, azot i argon bezpośrednio z powietrza atmosferycznego. Następnie tak uzyskany produkt transportowany jest do naszych klientów – tłumaczy Zbigniew Mitukiewicz.

Systemy dostaw

Więksi odbiorcy, których zapotrzebowanie na oferowany przez Messer Polska produkt jest duże, zaopatrywani są ze stacjonarnych zbiorników kriogenicznych (wykorzystanie niskich temperatur) zlokalizowanych bezpośrednio na ich terenie – klienci dystrybuują produkt bezpośrednio ze zbiorników zgodnie ze swoimi potrzebami.
Kontrahenci o mniejszym zapotrzebowaniu wykorzystujący gaz sprężony zaopatrywani są bezpośrednio z butli i/lub z wiązek butlowych. Messer Polska pełni butle i wiązki butlowe w swoich zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Chorzowie, Środzie Śląskiej i w Policach. Proces pełnienia polega na wtłaczaniu gazów lub mieszanek gazowych do butli czy też wiązek butlowych pod wysokim ciśnieniem. Dystrybucja gazów odbywa się również za pośrednictwem sieci punktów sprzedaży zlokalizowanych na terenie całej Polski, których obecnie jest dziewięćdziesiąt. Sprzedaż prowadzona jest również przez oddziały handlowe umiejscowione w Warszawie, Policach, Poznaniu i w Środzie Śląskiej.

Nowe technologie dla przemysłu

Dla działalności Grupy Messer zarówno w Polsce, jak i w całej Europie ważne jest ciągłe tworzenie i rozwijanie nowych rozwiązań, zarówno w zakresie otrzymywania gazów i ich transportu, jak i dystrybucji. Wśród nich ważnym elementem jest nowoczesna technika napełniania butli gazami sprężonymi pod ciśnieniem 300 barów. W tej chwili w krajach Europy Zachodniej takich jak Niemcy czy Francja koncern dąży do niemal całkowitego przejścia na tę technikę. Istotnym elementem technologii ciśnienia 300 barów jest jej proekologiczny aspekt. Dzięki jej zastosowaniu znacznie ogranicza się liczbę transportów i opakowań. W Polsce technologia ta nie jest jeszcze dziś stosowana na tak szeroką skalę, jak w Europie Zachodniej, ale w najbliższym czasie powinno się to zacząć zmieniać. Messer Polska jako jedyna firma gazowa na krajowym rynku oferuje już jednak szeroki dostęp do butli gazowych napełnianych w tej właśnie technice.

Wśród wielu rozwiązań, do których można zastosować technikę 300 barów, znajdują się instalacje przeciwpożarowe wykorzystujące gazy obojętne. W tym przypadku gazy obojętne stanowią korzystną alternatywę dla stosowanych dotychczas w tym segmencie rynkowym halonów i ich zamienników. Zastosowanie gazów obojętnych pozwala na zabezpieczenie chronionej przestrzeni ze skutecznością w pełni porównywalną do innych, wcześniejszych metod. Jej największą zaletą jest przede wszystkim to, że jest całkowicie neutralna dla atmosfery. Wiele wskazuje na to, że walor proekologiczny stanowić będzie w najbliższych latach o coraz większej popularności tej technologii.

Wśród innych, nowatorskich rozwiązań proponowanych przez koncern znajduje się także ekstrakcja wysokociśnieniowa, wykorzystująca własności dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym. Technologia ta służy do wyodrębniania substancji w sposób naturalny, czysty i ekonomiczny. Ma zastosowanie przede wszystkim w przetwórstwie chemicznym, tworzywach sztucznych, kosmetykach oraz farmacji. Oprócz wymienionych już wcześniej zastosowań Grupa Messer specjalizuje się również w zamrażaniu gruntów ciekłym azotem.

Metoda ta pozwala ratować zagrożone budynki lub wykonywać różnego rodzaju prace na terenach podmokłych. W procesie technologicznym stosowane są specjalne lance dozujące ciekły azot. Dzięki temu można uniknąć kosztownych, obciążających środowisko i oddziaływujących na nie negatywnie środków chemicznych. Wśród przykładów obiektów wykonanych z zastosowaniem tej technologii znaleźć można m.in. linię metra Schottenring i podziemne garaże w Wiedniu, fundament instalacji chemicznej w niemieckim Marl, a także elementy tunelu metra w Hamburgu.

Ważnym elementem naszej pracy jest przekonywanie klientów do wdrażania nowych, nierzadko pionierskich rozwiązań. Tak było w przeszłości, kiedy proponowaliśmy w spawalnictwie zastąpienie dwutlenku węgla mieszaninami gazów osłonowych, których bazę stanowi argon – stwierdza Zbigniew Mitukiewicz. I dodaje: – Możemy śmiało powiedzieć, że to jest nasz wkład w rozwój europejskiego przemysłu.

Firma środka

Messer Polska łączy w swojej działalności indywidualne podejście do klienta z globalnym działaniem biznesowym. Z jednej strony poprzez wiele punktów sprzedaży firma dociera bezpośrednio i indywidualnie do każdego klienta. Z drugiej jednak strony, poprzez wsparcie międzynarodowej struktury, ma ona dostęp do wielu nowatorskich technologii, cały czas poprawiających możliwości rynkowe i konkurencyjność koncernu. W ostatnich kilku latach Grupa Messer zaangażowała znaczny kapitał w rozwój i inwestycje. W skali Polski firma funkcjonuje od 18 lat i ma ugruntowaną pozycję rynkową. Posiada ok. 15-procentowy udział rynkowy. Poprzez swoją specyfikę działania posiada zarówno międzynarodowe kontakty, jak i wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach.

– Można powiedzieć, że jesteśmy firmą środka. Jesteśmy więksi i poprzez to dysponujemy zdecydowanie szerszymi możliwościami niż małe firmy lokalne, działające w naszej branży. Z drugiej zaś strony w porównaniu z koncernami międzynarodowymi jesteśmy mniejsi i przez to bliżsi klientowi. To stwierdzenie dobrze w tej chwili określa nasz potencjał rynkowy – podsumowuje Zbigniew Mitukiewicz.
Tak więc filozofię biznesową Grupy Messer, określić można słowami: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Jest to najprawdopodobniej tajemnica sukcesu firmy zarówno na rynku polskim, jak i światowym.