Grupa Azoty: tworzywa motorem napędowym sprzedaży

Autor:
|

Koncern opublikował dane finansowe za trzeci kwartał tego roku. Jak z nich wynika: przychody spółki ukształtowały się na poziomie blisko 2,2 mld zł. Jest to wzrost o 10% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku. Jednocześnie wynik EBITDA przekroczył 255 mln (wzrost o blisko 77%). Zysk netto to ponad 75 mln (w trzecim kwartale 2016 roku było to… 5 mln zł).

Nie może więc dziwić fakt, że chemiczny gigant z optymizmem patrzy w przyszłość. – Jubileusz 90-lecia Grupa Azoty świętuje doskonałym trzecim kwartałem. W ostatnich miesiącach Grupa rozpoczęła budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Tarnowie, otworzyła Wytwórnię Poliamidów II, kontynuowała też w Policach projekt PDH podejmując pierwsze korporacyjne decyzje o rozszerzeniu go o instalację do produkcji polipropylenu – mówi dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty. I dodaje: – Tym ważnym wydarzeniom towarzyszyły świetne wyniki finansowe. W porównaniu do wyników analogicznych kwartałów z lat ubiegłych osiągamy historyczne maksima. Motorem napędowym wzrostów były niewątpliwie Tworzywa.

Grupa Azoty umiejętnie wykorzystała korzystne tendencje rynkowe. Pigmenty z perspektywy segmentu Chemia pozwoliły natomiast w pełni pokryć wyższe ceny gazu wpływające na rentowność produktów chemicznych tj. mocznik techniczny czy Melamina.
2-10861
Grupa Azoty wskazała także w swoim sprawozdaniu na pozytywne i negatywne czynniki, które mają bezpośredni wpływ na jej działalność w tej chwili. Kluczowe z nich, i działające korzystnie to: fakt, że obecnie tworzywa są motorem napędowym realizacji wysokich rentowności EBITDA; mamy do czynienia z historycznymi cenami pigmentów, które wpływają na rekordowe rentowności biznesu; widoczny jest także wzrost notowań mocznika z wpływem na ustawienie wyższych poziomów cenowych dla saletrzanych w porównaniu z trzecim kwartałem 2016.

Jednocześnie negatywny wpływ mają: wyższe poziomy cen gazu, będące ograniczeniem w ekspansji wynikowej produktów nawozowych i chemicznych opartych na moczniku; rosnący import nawozów azotowych – czynnik ten zaostrza walkę konkurencyjną i ceny; wysokie ceny propylenu, które przekładają się na ograniczenie potencjału wynikowego w obszarze OXO.